ชื่อลูกค้า
บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
บริษัท ออลล์เกษตร (ประเทศไทย) จำกัด.
บริษัท ไทยเอสพีเอฟ จำกัด
ร้าน รวิญาดาบุ๊คส์ (คุณนภัสวรรณ  ภูมี)
คุณอิสระพงศ์ แซ่ซิน
คุณเฟริส
คุณ ต่อศักดิ์  วัฒนวิจารณ์
คุณเอื้อการ  รุ่งณรงค์รักษ์
กฤษดา แซ่โค้ว
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
DHL ขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167379367TH/PD167379375TH
PD167379384TH/PD167379398TH
PD167379407TH/PD167379415TH
PD167379340TH/PD167379353TH
 
PD167379322TH/PD167379336TH
ED120879175TH
ED120879158TH
PD167379305TH/PD167379319TH
ชื่อลูกค้า
คุณ อัมพล  อยู่ทิม
หจก.ธิติบริหารธุรกิจค้าปลีก
บริษัท ชลบุรี เอส.พี.มาร์ท  จำกัด
คุณ บุษบา  บุญชัยวงค์ (สาขาเวียงป่าเป้า)
คุณ นิภาพร ต้อนรับ
คุณ  ณัฐรดา มาชมภู
หจก.ไทยทอยส์ พีเพิล เอเอ
ร้านแสงเงินบริการ
บริษัท โชคไพบูลย์ มารีน จำกัด
ร้าน ดอกไม้กำไรทอง
เกียรติชัยฟู้ด
ชื่อบริษัทขนส่ง
จันทบุรียุทธนา ขนส่ง สาย 5 โทร.094-2694156
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
PT ขนส่ง สาย 2 ติดถนนใหญ่  โทร.02-8055812,095-0362117
ยงเส็ง ขนส่ง สาย 2  ติดกำแพงทางออกศูนย์ขนส่ง 1
ป.สยามขนส่ง สาย 2 ซอย 24
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 899 เลขที่ 44943
เล่มที่ 862 เลชที่ 43090
เล่มที่ 862 เลขที่ 43089
6320080052016
5320080052399
5320080051996
5320080052047
5320080051958
เล่มที่ 063 เลขที่ 3115
เลขที่ 19686
เล่มที่ 1200 เลขที่ 96925
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200805AA01-01
THASS20200805AB01-01
THASS20200805AC01-01
THASS20200805AD01-01
THASS20200805AE01-01
THASS20200805AF01-01
THASS20200805AG01-01
THASS20200805AH01-01
THASS20200805AI01-01
THASS20200805AJ01-01
THASS20200805AK01-01
THASS20200805AL01-01
THASS20200805AM01-01
THASS20200805AN01-01
THASS20200805AO01-02
THASS20200805AO02-02
THASS20200805AP01-02
THASS20200805AP02-02
THASS20200805AQ01-02
THASS20200805AQ02-02
THASS20200805AR01-02
THASS20200805AR02-02
THASS20200805AS01-03
THASS20200805AS02-03
THASS20200805AS03-03
THASS20200805AT01-03
THASS20200805AT02-03
THASS20200805AT03-03
THASS20200805AU01-03
THASS20200805AU02-03
THASS20200805AU03-03
THASS20200805AV01-05
THASS20200805AV02-05
THASS20200805AV03-05
THASS20200805AV04-05
THASS20200805AV05-05
THASS20200805AW01-06
THASS20200805AW02-06
THASS20200805AW03-06
THASS20200805AW04-06
THASS20200805AW05-06
THASS20200805AW06-06
THASS20200805AX01-09
THASS20200805AX02-09
THASS20200805AX03-09
THASS20200805AX04-09
THASS20200805AX05-09
THASS20200805AX06-09
THASS20200805AX07-09
THASS20200805AX08-09
THASS20200805AX09-09
THASS20200805AY01-01
THASS20200805AZ01-01
THASS20200805BA01-01
THASS20200805BB01-01
THASS20200805BC01-02
THASS20200805BC02-02
THASS20200805BD01-02
THASS20200805BD02-02
THASS20200805BE01-05
THASS20200805BE02-05
THASS20200805BE03-05
THASS20200805BE04-05
THASS20200805BE05-05
THASS20200805BF01-15
THASS20200805BF02-15
THASS20200805BF03-15
THASS20200805BF04-15
THASS20200805BF05-15
THASS20200805BF06-15
THASS20200805BF07-15
THASS20200805BF08-15
THASS20200805BF09-15
THASS20200805BF10-15
THASS20200805BF11-15
THASS20200805BF12-15
THASS20200805BF13-15
THASS20200805BF14-15
THASS20200805BF15-15
THASS20200805BG01-04
THASS20200805BG02-04
THASS20200805BG03-04
THASS20200805BG04-04
THASS20200805BH01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5020086865359950
5020086865361750
5020086865360750
5020086865362650
5020086865360250
5020086865362250
5020086865360150
5020086865362150
5020086865361050
5020086865363250
5020086865360550
5020086865363050
5020086865360450
5020086865361850
5020086865360050
5020086865361950
5020086865360850
5020086865362750
5020086865360350
5020086865362050
5020086865360950
5020086865362550
5020086865360650
5020086865363750
5020086865361350
5020086865362450
5020086865361550
5020086865363850
5020086865361650
5020086865362850
5020086865361450
5020086865363950
5020086865361250
5020086865364250
5020086865361150
5020086865362950
5020086865366550
5020086865363150
5020086865367150
5020086865364350
5020086865367650
5020086865364850
5020086865367850
5020086865365450
5020086865368450
5020086865365950
5020086865363450
5020086865366950
5020086865364650
5020086865367450
5020086865365150
5020086865368150
5020086865365750
5020086865368550
5020086865366350
5020086865368750
5020086865366650
5020086865363550
5020086865367250
5020086865364450
5020086865367750
5020086865368050
5020086865364950
5020086865368250
5020086865366450
5020086865365550
5020086865367050
5020086865367550
5020086865366050
5020086865363350
5020086865367950
5020086865364150
5020086865368350
5020086865364750
5020086865365650
5020086865365350
5020086865365850
5020086865366150
5020086865363650
5020086865366850
5020086865364550
5020086865367350
5020086865365050
5020086865704150
ผู้รับ
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
จ.ส.ท.จีรศักดิ์  สุวรรณรัตน์
บริษัท เวิลด์วายด์ โลจิสติกศ์ เซอร์วิสเซส
คุณ  ไอซ์
คุณพรรวิทน์ ตนานุภาคย์
คุณ กนกวรรณ วสุธนะเลิศ
คุณเรวัฒน์ เลปนะวัฒน์
คุณอลิษา พงษ์ซื่อ
คุณเดชาธร ทองไทย
บริษัท  อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลลียา นามวงศ์
คุณ รุ่งนภา แสงอ่อน
คุณณัฐธิดา อินกรัด
คุณสราวุฒิ เที่ยงตรง//ร้านโอเวนสโตร์
คุณเฟริส
คุณเฟริส
บริษัท เวสต์ซัพพลาย จำกัด
บริษัท เวสต์ซัพพลาย จำกัด
คุณ เกรียงศักดิ์ คำบัว
คุณ เกรียงศักดิ์ คำบัว
บริษัท เขาชะเมา แนชเชอรัลฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท เขาชะเมา แนชเชอรัลฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณเมธินี ระรื่นเริง
บริษัท เอพี ออปเปอร์เรชั่นส์ จำกัด.
บริษัท เอพี ออปเปอร์เรชั่นส์ จำกัด.
บริษัท เอพี ออปเปอร์เรชั่นส์ จำกัด.
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
ร้านสมุนไพรออนไลน์
ร้านสมุนไพรออนไลน์
ร้านสมุนไพรออนไลน์
ร้านสมุนไพรออนไลน์
ร้านสมุนไพรออนไลน์
ร้านสมุนไพรออนไลน์
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณ พาณิชย์  แซ่ลี้
คุณณัฐพิชญ์ ปุณยวีร์กุล
คุณดังใจ  ธรรมกิตติคุณ
ศูนย์จุฬายีนโปร /คุณวาริษา ใกล้แก้ว.
คุณวลี   เกิดธีระพงศ์
คุณวลี   เกิดธีระพงศ์
คุณ กำจร เกียวคำ
คุณ กำจร เกียวคำ
คุณสายธาร ผลโพธิ์
คุณสายธาร ผลโพธิ์
คุณสายธาร ผลโพธิ์
คุณสายธาร ผลโพธิ์
คุณสายธาร ผลโพธิ์
ถ้าหวัดขนส่ง
ถ้าหวัดขนส่ง
ถ้าหวัดขนส่ง
ถ้าหวัดขนส่ง
ถ้าหวัดขนส่ง
ถ้าหวัดขนส่ง
ถ้าหวัดขนส่ง
ถ้าหวัดขนส่ง
ถ้าหวัดขนส่ง
ถ้าหวัดขนส่ง
ถ้าหวัดขนส่ง
ถ้าหวัดขนส่ง
ถ้าหวัดขนส่ง
ถ้าหวัดขนส่ง
ถ้าหวัดขนส่ง
บริษัท ออลล์เกษตร (ประเทศไทย) จำกัด.
บริษัท ออลล์เกษตร (ประเทศไทย) จำกัด.
บริษัท ออลล์เกษตร (ประเทศไทย) จำกัด.
บริษัท ออลล์เกษตร (ประเทศไทย) จำกัด.
คุณมาลิน ผาสุก