ชื่อลูกค้า
คุณอรุจิตร เลิศกิจจา
คุณนิรุช ศรีสุวัฒน์
คุณกมลชนก เวชพัฒน์พงษ์
บริษัท เอพิเธียน จำกัด
คุณ นันท์นิชา  ตรีจิตรฐิติกุล
คุณวิณัฐดา
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
ED120884285TH
PD167387187TH
PD167387099TH/PD167387108TH
PD167387111TH/PD167387125TH
PD167387139TH
PD167387160TH/PD167387173TH
ชื่อลูกค้า
คุณ นภัสสร สร้อยคีรี
คุณ รังสิมา ตรีรัตนเวช
นายพิริยะ ภูจอมเดือน
คุณอมรา ธินะ
คุณศิริพร แซ่เจี้ยง นิ่มซี่เส็ง สาขาเวียงป่าเป้า
คุณ ธานินทร์ ชินปัญญ์
คุณสริญญา แสงยาอรุณ
คุณชาญชัย วัฒนวิเชียร
คุณวาสนา เกียรตินิยม (เจริญ 12)
ธนพร กาญจนวิสิษฐผล
ร้านไปรษณีย์หนองรี
คุณศุภฤกษ์  สิทธิยุโณ
ร้านทุ่งสงอิเล็คทรอนิกส์(สุมาลี พลเดช)
คุณ ชัยวัฒน์ สังวาลทอง
ร้าน พี.เจ คุณชุติมดี ศีติสาร
คุณ กมลรัตน์ ปิยกิจการ (ร้าน Cheesytoy )
คุณผดุงพงษ์  ประสงค์  ร้านปอปราจีน
คุณ สุระวิทย์  ปัญญา
ร้าน อาลาดิน
คุณ สุรพล ขำสวัสดิ์
ร้านท่าใหม่บุคส์
บริษัท ไร่เพื่อนคุณ จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
กระบี่นคร ขนส่ งสาย 4 ตัดใหม่ 089-2035895
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
วิโรจน์ขนส่ง สาย 3 เบอร์  065-0899044 อยู่ในโกดังนริศ
ส.บ้านโป่ง-กาญจนบุรี
ชัยมงคล ขนส่ง สาย 3 ซอย 24 02-4413945
แม่สอดรุ่งเรือง สาย 2
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
สหมิตร ขนส่งสาย 2 ศูนย์ 2 02-4482943
บุรีรัมย์พนมรุ้ง สาย 2 ศูนย์ LSR  02 887 4134
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 860 เลขที่ 42965
เล่มที่ 860 เลขที่ 42966
เล่มที่  532 เลขที่ 26593
5320080039628
5320080039680
5320080039710
5320080039635
5320080039536
5320080039574
NT6308040156
เล่มที่ 049 เลขที่ 2431
639168138
040820_(04010011-3)
เล่มที่ 0031 เลขที่ 01547
เล่มที่ 325 เลขที่ 16245
เล่มที่ 497 เลขที่ 24807
เล่มที่ 167 เลขที่ 8311
เล่มที่ 3594 เลขที่ 179698
เล่มที่ 2686 เลขที่ 134253
เล่มที่ 2686 เฃขที่ 134254
เล่มที่ 16021 เลขที่ 801044
เล่มที่ 104 เลฃที่ 5176
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200804AA01-01
THASS20200804AB01-01
THASS20200804AC01-01
THASS20200804AD01-01
THASS20200804AE01-01
THASS20200804AF01-01
THASS20200804AG01-01
THASS20200804AH01-01
THASS20200804AI01-01
THASS20200804AJ01-01
THASS20200804AK01-01
THASS20200804AL01-01
THASS20200804AM01-01
THASS20200804AN01-01
THASS20200804AO01-01
THASS20200804AP01-01
THASS20200804AQ01-02
THASS20200804AQ02-02
THASS20200804AR01-02
THASS20200804AR02-02
THASS20200804AS01-02
THASS20200804AS02-02
THASS20200804AT01-02
THASS20200804AT02-02
THASS20200804AU01-02
THASS20200804AU02-02
THASS20200804AV01-02
THASS20200804AV02-02
THASS20200804AW01-03
THASS20200804AW02-03
THASS20200804AW03-03
THASS20200804AX01-04
THASS20200804AX02-04
THASS20200804AX03-04
THASS20200804AX04-04
THASS20200804AY01-04
THASS20200804AY02-04
THASS20200804AY03-04
THASS20200804AY04-04
THASS20200804AZ01-06
THASS20200804AZ02-06
THASS20200804AZ03-06
THASS20200804AZ04-06
THASS20200804AZ05-06
THASS20200804AZ06-06
THASS20200804BA01-10
THASS20200804BA02-10
THASS20200804BA03-10
THASS20200804BA04-10
THASS20200804BA05-10
THASS20200804BA06-10
THASS20200804BA07-10
THASS20200804BA08-10
THASS20200804BA09-10
THASS20200804BA10-10
THASS20200804BB01-01
THASS20200804BC01-02
THASS20200804BC02-02
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5020086852113140
5020086852115040
5020086852113240
5020086852115140
5020086852113640
5020086852115240
5020086852113540
5020086852115740
5020086852113340
5020086852115340
5020086852113440
5020086852114940
5020086852113740
5020086852115640
5020086852113840
5020086852115440
5020086852113940
5020086852116140
5020086852114040
5020086852116040
5020086852114240
5020086852115840
5020086852114140
5020086852115540
5020086852114440
5020086852116340
5020086852114740
5020086852114340
5020086852115940
5020086852114640
5020086852114540
5020086852116640
5020086852114840
5020086852116440
5020086852116240
5020086852116540
5020086852117940
5020086852116840
5020086852118140
5020086852117240
5020086852118440
5020086852117440
5020086852118640
5020086852117640
5020086852118940
5020086852117740
5020086852118040
5020086852116740
5020086852118240
5020086852117040
5020086852118540
5020086852117340
5020086852118740
5020086852117540
5020086852119040
5020086852117840
5020086852117140
5020086852116940
ผู้รับ
คุณ สุภัคสรณ์  เตชุปกรณ์
คุณ ไกรสร นวะสิทธิ์
บริษัท อินฟินิท มีเดีย คอร์ปอเรชั่น
บริษัท โฟล์คชาร์ม จำกัด
พ.ต.ท.ประทีป โยมา
พ.ต.ท.สถิต บุตรฉิม
คุณทิพย์รัตน์ พลายสินฎ์
คุณเกศริน สันตะกุล
คุณมาลิน ผาสุก
คุณอภิชาต บัวผัด
คุณ รัตนาภรณ์ ม้าลออเพชร์
หจก. เจริญศรีฟินิชชิ่ง
คุณฐิติมา เยาว์กูล
คุณธมนต์ อาพันธ์พฤกษ์
คุณ ปวีณา อุ่นสำราญ
บริษัท สยาม ฮาานะมารูคิ จำกัด
บริษัท แฮปปี้บิวตี้แปดแปดแปด จำกัด
บริษัท แฮปปี้บิวตี้แปดแปดแปด จำกัด
คุณ แสงชัย  เสสุตา
คุณ แสงชัย  เสสุตา
บริษัท โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์สปา  จำกัด
บริษัท โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์สปา  จำกัด
บริษัท 24  คู่บุญ
บริษัท 24  คู่บุญ
บริษัท อินจีเนียส เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท อินจีเนียส เทคโนโลยี จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ
คุณ นิลเนตร สิตวงษ์
คุณ นิลเนตร สิตวงษ์
คุณ นิลเนตร สิตวงษ์
คุณชำนาญ
คุณชำนาญ
คุณชำนาญ
คุณชำนาญ
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
บริษัท ฟอร์ เดอะ เบส แล็บโบราโทรี่ จำกัด
บริษัท ฟอร์ เดอะ เบส แล็บโบราโทรี่ จำกัด
บริษัท ฟอร์ เดอะ เบส แล็บโบราโทรี่ จำกัด
บริษัท ฟอร์ เดอะ เบส แล็บโบราโทรี่ จำกัด
บริษัท ฟอร์ เดอะ เบส แล็บโบราโทรี่ จำกัด
บริษัท ฟอร์ เดอะ เบส แล็บโบราโทรี่ จำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
คุณจักรพันธ์ เงินศิริ
บริษัท สัตยามานะ จำกัด
บริษัท สัตยามานะ จำกัด