ชื่อลูกค้า
คุณ สุธาทิพย์ บุญเผือก น้ำมิ้นท์
คุณสุจิมาฆ์ พุทธรักษา
คุณ สมทวี  สร้อยทอง
คุณ วิวรรยา มิตรพันธ์พานิชย์
คุณ เพ็ญประภา เร้าใจ
บจก.ริชชี่ ทริลเลี่ยน
บริษัทเอเลี่ยน 9
คุณจิราภรณ์ ขจรกุลกวิน
คุณฉัตรปวีณ์  เลิศวงษ์พณิช
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167386650TH/PD167386663TH/PD167386677TH/ PD167386685TH/PD167386694TH/PD167386703TH/ PD167386717TH/PD167386725TH
PD167386884TH/PD167386898TH
PD167386840TH
PD167386748TH/PD167386751TH/PD167386765TH
PD167386875TH
ED120882948TH
PD167386907TH/PD167386915TH
ED120882979TH
PD167386779TH/PD167386782TH
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200803AA01-01
THASS20200803AB01-03
THASS20200803AB02-03
THASS20200803AB03-03
THASS20200803AC01-01
THASS20200803AD01-02
THASS20200803AD02-02
THASS20200803AE01-01
THASS20200803AF01-03
THASS20200803AF02-03
THASS20200803AF03-03
THASS20200803AG01-02
THASS20200803AG02-02
THASS20200803AH01-04
THASS20200803AH02-04
THASS20200803AH03-04
THASS20200803AH04-04
THASS20200803AI01-01
THASS20200803AJ01-01
THASS20200803AK01-01
THASS20200803AL01-01
THASS20200803AM01-01
THASS20200803AN01-01
THASS20200803AO04-04
THASS20200803AP01-01
THASS20200803AQ01-04
THASS20200803AQ02-04
THASS20200803AQ03-04
THASS20200803AQ04-04
THASS20200803AR01-05
THASS20200803AR02-05
THASS20200803AR03-05
THASS20200803AR04-05
THASS20200803AR05-05
THASS20200803AS01-01
THASS20200803AT01-01
THASS20200803AU01-01
THASS20200803AV01-02
THASS20200803AV02-02
THASS20200803AW01-01
THASS20200803AX01-04
THASS20200803AX02-04
THASS20200803AX03-04
THASS20200803AX04-04
THASS20200803AY01-04
THASS20200803AY02-04
THASS20200803AY03-04
THASS20200803AY04-04
THASS20200803AZ01-01
THASS20200803BA01-01
THASS20200803BB01-03
THASS20200803BB02-03
THASS20200803BB03-03
THASS20200803BC01-02
THASS20200803BC02-02
THASS20200803BD01-01
THASS20200803BE01-02
THASS20200803BE02-02
THASS20200803BF01-01
THASS20200803BG01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5020086837124030
5020086837126030
5020086837124230
5020086837126230
5020086837124430
5020086837124330
5020086837126330
5020086837125930
5020086837124130
5020086837126130
5020086837124530
5020086837125830
5020086837124630
5020086837126430
5020086837124730
5020086837126530
5020086837124830
5020086837126730
5020086837124930
5020086837126830
5020086837125030
5020086837126630
5020086837125130
5020086837127230
5020086837125230
5020086837127330
5020086837125430
5020086837126930
5020086837125330
5020086837127530
5020086837125530
5020086837127630
5020086837125730
5020086837127830
5020086837125630
5020086837127430
5020086837129430
5020086837127730
5020086837129830
5020086837128230
5020086837130130
5020086837128730
5020086837130430
5020086837129030
5020086837130630
5020086837129230
5020086837127930
5020086837129530
5020086837128330
5020086837128830
5020086837130030
5020086837129130
5020086837130330
5020086837129330
5020086837130530
5020086837128030
5020086837128130
5020086837128630
5020086837130730
5020086837128930
ผู้รับ
บ้านแคร์
คุณมานพ  มันตานนท์
คุณมานพ  มันตานนท์
คุณมานพ  มันตานนท์
ร้านบุญชูเซรามิค
ร้านสุรีย์มาศผ้าอินเดียไทย-มาเล
ร้านสุรีย์มาศผ้าอินเดียไทย-มาเล
ร้านขายกล่องปณ.
คุณพรศรี แสนดี
คุณพรศรี แสนดี
คุณพรศรี แสนดี
บริษัท อี.เอ.อีซี่ จำกัด
บริษัท อี.เอ.อีซี่ จำกัด
คุณอลิสา  เสาวกุลภิญโญ
คุณอลิสา  เสาวกุลภิญโญ
คุณอลิสา  เสาวกุลภิญโญ
คุณอลิสา  เสาวกุลภิญโญ
คุณสร้อยกิริยา  กิตยารักษ์
คุณ เกาวลี  ศรีทองกุล
คุณปกรณ์  ชุณหสวัสดิกุล
บริษัท ฟู้ดแพคเกจจิ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
คุณ จารุเนตร  ทะนงสุข
คุณปัณจพร  พันธเสน
คุณ นิลเนตร  ศิตวงษ์
คุณ อัมพิกา  ฤทธิ์ฤดีกุล
คุณจักรพันธ์ แหนคำ
คุณจักรพันธ์ แหนคำ
คุณจักรพันธ์ แหนคำ
คุณจักรพันธ์ แหนคำ
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต
คุณ กรรณิการ์  ม้วนทอง
ควิกเซอร์วิส คลองพนุ
คุณณัฐพล  เก้าวงษ์วาน
คุณวรรณวิมล ธาราทิพย์มนต์
คุณวรรณวิมล ธาราทิพย์มนต์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
บริษัท จีทีแอล จิวเวลรี่ จำกัด
บริษัท จีทีแอล จิวเวลรี่ จำกัด
บริษัท จีทีแอล จิวเวลรี่ จำกัด
บริษัท จีทีแอล จิวเวลรี่ จำกัด
บริษัท สุขศิริ แฟลชไลท์ แอนด์ อิควิปเม้นท์ จำกัด
บริษัท สุขศิริ แฟลชไลท์ แอนด์ อิควิปเม้นท์ จำกัด
บริษัท สุขศิริ แฟลชไลท์ แอนด์ อิควิปเม้นท์ จำกัด
บริษัท สุขศิริ แฟลชไลท์ แอนด์ อิควิปเม้นท์ จำกัด
จ.ส.ท.จีรศักดิ์  สุวรรณรัตน์
MISS MIDERN
คุณสุจิมาฆ์ พุทธรักษา
คุณสุจิมาฆ์ พุทธรักษา
คุณสุจิมาฆ์ พุทธรักษา
บริษัท พริกหอมอินเตอร์ฟู้ด จำกัด
บริษัท พริกหอมอินเตอร์ฟู้ด จำกัด
บริษัท ดัทช์  กรีนเนอรี่ จำกัด
กนกพชร ตัณฑะพานิชกุล
กนกพชร ตัณฑะพานิชกุล
คุณศราวุธ  เวชธไธสง
Suparit K