ชื่อลูกค้า
คุณ กอบโชค  เรือนคง
คุณ ปราณีต แมซเซีย
คุณวสุพจน์ ธนพลภัทรา
คุณจุฑารัตน์ ตั้งแต่ง
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167378772TH/PD167378786TH/PD167378790TH/ PD167378809TH/PD167378812TH/PD167378826TH/ PD167378830TH/PD167378843TH/PD167378857TH/ PD167378865TH
PD167378769TH
ED120873671TH
ED120873668TH
ชื่อลูกค้า
คุณ สุนิษา แดงมา
ร้านทุ่งสงศึกษาภัณฑ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพีที คิดส์ แอนด์ มัม
คุณ อัครวัตร  คูณคำตา  (บริษัท วีแคร์   168 จำกัด)
คุณ สมชัย เบญจพรไพสิฐ บริษัท รอยัล ไทยเบญจรงค์ จำกัด
บ.เอสแอลอินดัสทรี จำกัด
ร้านสัมมาชีพ  (ติดต่อคุณหน่อย)
โรงแรมบ้านบาหยัน  คุณ มณีรัตน์ หอมชื่น
หจก.ก้วงฮวดมาร์เก็ตติ้ง
ร้านฝุ่ยชุนถ่อง
ร้านบ้านกล่องหัวหิน (ติดร้านรุ่งรัตน์โลหภัณฑ์)
คุณชาญชัย  คริกาผล
ชื่อบริษัทขนส่ง
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
ซุปเปอร์คิง ขนส่ง สาย 4  085-4752334/075-447828
มะม่วง ขนส่ง สาย 4 โทร 086-7847987
ตั้งง่วนหลี ขนส่ง อยู่สุดถนนพุทธมณฑล สาย 3 เบอร์ 02-4413022
ภูเก็ตศรีสุชาติ  สาย 3 ก่อนถึงตั้งง่วนหลี โทร.02-8858460-7
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ม่งเส็งบุรีรัมย์ ขนส่ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา  โทร.02-8873258
ประจวบทองชัย สาย 2 ซอยสนามกีฬา ศูนย์ชัยพงษ์  โทร 02-4481977
กรุงเทพปักษ์ใต้
PT ขนส่ง สาย 2 ติดถนนใหญ่  โทร.02-8055812,095-0362117
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
พีอนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง สาย 2 ซอย 24 โทร.กรุงเทพ 02-8858033-4
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
639167048
เล่มที่ 037 เลขที่ 1813
เล่มที่ 250 เลฃทึ่ 12459
เล่มที่ 806 เลขที่ 13
BKAC20-15569
เล่มที่ 244 เลขที่ 12167
MS030463071458
เล่มที่ 574 เลขที่ 28660
เลขที่ 1205019
เล่มที่ 048 เลขที่ 2360
เล่มที่ 1035 เลขที่ 51747
เล่มที่ 21101 เลขที่ 1055004
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200731AA01-01
THASS20200731AB01-01
THASS20200731AC01-01
THASS20200731AD01-01
THASS20200731AE01-01
THASS20200731AF01-01
THASS20200731AG01-01
THASS20200731AH01-01
THASS20200731AI01-01
THASS20200731AJ01-01
THASS20200731AK01-01
THASS20200731AL01-01
THASS20200731AM01-01
THASS20200731AN01-02
THASS20200731AN02-02
THASS20200731AO01-02
THASS20200731AO02-02
THASS20200731AP01-02
THASS20200731AP02-02
THASS20200731AQ01-02
THASS20200731AQ02-02
THASS20200731AR01-06
THASS20200731AR02-06
THASS20200731AR03-06
THASS20200731AR04-06
THASS20200731AR05-06
THASS20200731AR06-06
THASS20200731AS01-07
THASS20200731AS02-07
THASS20200731AS03-07
THASS20200731AS04-07
THASS20200731AS05-07
THASS20200731AS06-07
THASS20200731AS07-07
THASS20200731AT01-01
THASS20200731AU01-01
THASS20200731AV01-01
THASS20200731AW01-04
THASS20200731AW02-04
THASS20200731AW03-04
THASS20200731AW04-04
THASS20200731AX01-02
THASS20200731AX02-02
THASS20200731AY01-03
THASS20200731AY02-03
THASS20200731AY03-03
THASS20200731AZ01-02
THASS20200731AZ02-02
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5320076806136110
5320076806136610
5320076806136210
5320076806137110
5320076806136410
5320076806137210
5320076806136310
5320076806136510
5320076806137710
5320076806136710
5320076806137410
5320076806136810
5320076806137510
5320076806136910
5320076806137610
5320076806137010
5320076806137810
5320076806137310
5320076806138110
5320076806138010
5320076806138510
5320076806138910
5320076806137910
5320076806139210
5320076806138610
5320076806139310
5320076806139610
5320076806138310
5320076806139910
5320076806138710
5320076806140210
5320076806139010
5320076806140410
5320076806139510
5320076806140610
5320076806139810
5320076806140110
5320076806139110
5320076806140310
5320076806139410
5320076806140510
5320076806139710
5320076806140010
5320076806140710
5320076806140810
5320076806138410
5320076806138810
5320076806138210
ผู้รับ
บริษัท อีสานพลาสแพ็ค (1999) จำกัด
คุณดารารัตน์ เยื้อนฉวีวรรณ
คุณ วิทยา เมืองมูล
บริษัท เอชเอช-เวิร์คซูก (ประเทศไทย)จำกัด
ตรอ.ริมกว๊านทรานสปอร์ต
บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด/คุณสุธีมา
บริษัท ฟูล ฟิล 99 เทรดดิ้ง จำกัด
คุณ ปัทมา สุขะประดิษฐ
บริษัท ไพรมัส แมกเนติก อินดัสเทรียล จำกัด
คุณพิสุทธิ์ พินิจสกุล
คุณศรราม เอียดเกิด
clear skin lab /คุณ อาทิตยา
คุณสุพัฒนา ภูติโยธิน
บริษัท บี.ที.เอส.บีลีฟ ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท บี.ที.เอส.บีลีฟ ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท โบลฮอฟฟ์ จำกัด
บริษัท โบลฮอฟฟ์ จำกัด
คุณ จรัส สุขสำราญ
คุณ จรัส สุขสำราญ
คุณตรีนุช หงส์เงิน
คุณตรีนุช หงส์เงิน
คุณ พนัสรมย์ มิตรสุนทรานนท์
คุณ พนัสรมย์ มิตรสุนทรานนท์
คุณ พนัสรมย์ มิตรสุนทรานนท์
คุณ พนัสรมย์ มิตรสุนทรานนท์
คุณ พนัสรมย์ มิตรสุนทรานนท์
คุณ พนัสรมย์ มิตรสุนทรานนท์
คุณดนุพล โคตรมิตร
คุณดนุพล โคตรมิตร
คุณดนุพล โคตรมิตร
คุณดนุพล โคตรมิตร
คุณดนุพล โคตรมิตร
คุณดนุพล โคตรมิตร
คุณดนุพล โคตรมิตร
บริษัท  อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จำกัด
คุณปราโมทย์ ศ.
บจก. แอลเอ็มอี / คุณ อารีรัตน์
บริษัท ไทยโอเคอะเบิ้ล จำกัด
บริษัท ไทยโอเคอะเบิ้ล จำกัด
บริษัท ไทยโอเคอะเบิ้ล จำกัด
บริษัท ไทยโอเคอะเบิ้ล จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี อี อี เทรดดิ้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี อี อี เทรดดิ้ง
UNICCA
UNICCA
UNICCA
คุณ สุชิน แก้วอุดร
คุณ สุชิน แก้วอุดร