ชื่อลูกค้า
Rose Manapat
คุณพิสิษฐ์ คุ้มมี
คุณสุนทรี ใจห้าว
คุณ ปราณีต แมซเซีย
คุณวิลาวรรณย์ โอฬารสถิตย์
บริษัท อีซี่เจ็ท (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริษัท สแตนดาร์ค โปรโมชั่น จำกัด
คุณสิทธิชัย วาทะพุกกณะ
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI961731839TH
EI9617831754TH/EI961731768TH
EI961731771TH
PD167380820TH
EI961731799TH
EI961731808TH/EI961731811TH/EI961731825TH
EI961731785TH
PD167380864TH
ชื่อลูกค้า
บริษัท ฟิตโต้ กรุ๊ป จำกัด
คุณ อัญชลี แป้นงาม
คุณ เกรียงศักดิ์ คำบัว(ลงสาขาท่าลี้ เชียงใหม่)
คุณวาสนา เกียรตินิยม (เจริญ 12)
ร้านซุปเปอร์เฮง
คุณ รัฐภัทร์ คงนุช
คุณนาที ทองย้อย
คุณ นิจวีร์  ทวีเจริญรักข์
ร้านแสงสว่างนานาภัณฑ์
คุณ ทนัญชัย อริยเกศมงคล
คุณ วิทยาการ จันทร์เนตร
คุณ อุทุมพร  เสยกระโทก
บริษัท ศรีฟ้า โฟรเซนฟู้ด จำกัด (คุณณัฐพงษ์)
คุณ กมลรัตน์ ปิยกิจการ (ร้าน Cheesytoy )
ร้านสหายยนต์
คุณ กุลทรัพย์  วงศ์ประเสริฐ.
คุณ สุจิตรา เหล็กศรี ร้านกระเป๋าแบรนด์แท้ จัดส่งสินค้าให้ที่ร้านด้วยค่ะ
ร้าน นรินทร์ ไหมไทย
คุณเพชรรัตน์ รุ่งวานนท์ชัย
คุณ อรชร สิงหพันธ์ ร้านท่าใหมบุ๊คส์
ร้านทองสุดใจ  คุณต้องชนะ. กิจจาเกษมกุล
หจก เจริญชัยโฮมพลัส (ขอด่วน)
หลังสวน ชุมพร คุณศศิมาภรณ์ สุวรรณประทีป (ร้านบุปผา)
ร้าน สังข์ทองวิทยุ
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
อังคณาขนส่ง (จั๊วหลี) สาย 5
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
ส.เพิ่มกิจ ขนส่ง   สาย 5
ต้น ขนส่ง  สาย  4  063-2249040
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
มะม่วง ขนส่ง สาย 4 โทร 086-7847987
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141/หจก. สปีด ภาคใต้
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
ส.บ้านโป่ง-กาญจนบุรี
หจก.สินไทยเดินรถขนส่ง สาย 3   ซอย 24 เบอร์โทร 089-0839994
แม่สอดรุ่งเรืองขนส่ง สาย 2 ซอย 24 เบอร์ 02-4087947
กิจสุนทรขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3
ใหญ่ขนส่ง ชัยภูมิ สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 โทร.02-8874773
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
สหมิตรเดินรถจันทบุรี สาย 2 ศูนย์ขนส่ง  LSR
บุรีรัมย์พนมรุ้ง สาย 2 ศูนย์ LSR  02 887 4134
บ้านแพงขนส่ง  สาย  4 ศูนย์พุทธิพร 086-7717291
โชคประเสริฐ สาย 2 ซอย 24โทร 077-544443
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  295 เลขที่ 14741
เลขที่ 18448
5320050247367
5320050247312
5320050247374
NT6305220081
เล่มที่ 069 เลขที่ 3436
BK630011652
เล่มที่ 233 เลขที่ 11614
เล่มที่  650 เลขที่  32462
เล่มที่  620 เลขที่ 030972
AC6305-04168
เล่มที่  3767 เลขที่ 188323
เล่มที  428 เลขที่  21378
เล่มที่  1520 เลขที่  75969
เล่มที่  625 เลขที่  31222
เล่มที่  198 เลขที่  25
เล่มที่ 60 เลขที่  30378
เลขที่  57766
เล่มที่ 400 เลขที่ 19975
เล่มที่  425 เลขที่ 21203
เล่มที่ 176 เลขที่  8782
เลขที่ 77 เลขที่ 31568
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200522AA01-01
THASS20200522AB01-01
THASS20200522AC01-01
THASS20200522AD01-01
THASS20200522AE01-01
THASS20200522AF01-01
THASS20200522AG01-01
THASS20200522AH01-01
THASS20200522AI01-01
THASS20200522AJ01-01
THASS20200522AK01-01
THASS20200522AL01-01
THASS20200522AM01-01
THASS20200522AN01-02
THASS20200522AN02-02
THASS20200522AO01-02
THASS20200522AO02-02
THASS20200522AP01-02
THASS20200522AP02-02
THASS20200522AQ01-02
THASS20200522AQ02-02
THASS20200522AR01-03
THASS20200522AR02-03
THASS20200522AR03-03
THASS20200522AS01-04
THASS20200522AS02-04
THASS20200522AS03-04
THASS20200522AS04-04
THASS20200522AT01-05
THASS20200522AT02-05
THASS20200522AT03-05
THASS20200522AT04-05
THASS20200522AT05-05
THASS20200522AU01-01
THASS20200522AV01-01
THASS20200522AW01-01
THASS20200522AX01-01
THASS20200522AY01-01
THASS20200522AZ01-04
THASS20200522AZ02-04
THASS20200522AZ03-04
THASS20200522AZ04-04
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5220055987104720
5220055987105520
5220055987104920
5220055987105720
5220055987104620
5220055987105620
5220055987105120
5220055987106020
5220055987104820
5220055987105820
5220055987105220
5220055987106120
5220055987105020
5220055987105920
5220055987105420
5220055987106320
5220055987105320
5220055987106220
5220055987106520
5220055987109720
5220055987107120
5220055987110820
5220055987107720
5220055987111920
5220055987108820
5220055987112820
5220055987114420
5220055987113620
5220055987111220
5220055987106620
5220055987112120
5220055987107320
5220055987112920
5220055987107820
5220055987109020
5220055987110020
5220055987113720
5220055987114520
5220055987106720
5220055987107620
5220055987108720
5220055987107220
ผู้รับ
บริษัท บีทูบี แฟคตอริ่ง จำกัด
คุณ ทศพร จุลศิริ
Oranuch Inprom
คุณ ผกากรอง นนทศักดิ์
คุณอมรรัตน์
บริษัท เอกะ อะโกร จำกัด
คุณ วรัชยา ชลวิถี
คุณ ชัยชนะ ประสิทธานันท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  noknoy.
คุณ กฤษฎา อาสนรัตนจินดา
บริษัท ไคอานี่ (ประเทศไทย) จำกัด
เก้าก๊อปปี้
โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด
คุณสุภาวดี อรรถาฉาย
คุณสุภาวดี อรรถาฉาย
คุณวนิดา แสงกล้า
คุณวนิดา แสงกล้า
บริษัท ไทยโอเคอะเบิ้ล จำกัด
บริษัท ไทยโอเคอะเบิ้ล จำกัด
บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด/คุณ สุรัตน์  ยิ้มประเสริฐ
บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด/คุณ สุรัตน์  ยิ้มประเสริฐ
บริษัท ทุ่งสงสัตว์แพทย์ จำกัด
บริษัท ทุ่งสงสัตว์แพทย์ จำกัด
บริษัท ทุ่งสงสัตว์แพทย์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะวินเนอร์ริช อินเตอร์เทรด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะวินเนอร์ริช อินเตอร์เทรด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะวินเนอร์ริช อินเตอร์เทรด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะวินเนอร์ริช อินเตอร์เทรด
บริษัท แอ็ค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอ็ค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอ็ค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอ็ค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอ็ค (ประเทศไทย) จำกัด
คุณรุจิศรัณย์ ไทยศิลป์
ตรอ.ริมกว๊านทรานสปอร์ต
คุณ วรรณวิมล  ธาราทิพย์มนต์
คุณฐิติวัสส์ วิจิตรประไพ
คุณ มนัสพงศ์  ชื่นชม
น้องชิง ร้าน 35pom
น้องชิง ร้าน 35pom
น้องชิง ร้าน 35pom
น้องชิง ร้าน 35pom