ชื่อลูกค้า
คุณ นฤมล โชติวิจิตร (กล้วย)
คุณสมพร  โชติโก
บริษัท บีทีเฮอเบิล จำกัด รบกวนจัดส่งถึงที่ค่ะ
คุณ ปรีญาพัชร  กุลธนสิริโชติ
หจก.ชาซาร่า ออฟฟิเชียล
คุณ ธันยาภรณ์​  ศิริเขตต์
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI961730467TH
PD167380780TH
PD167380759TH/PD167380762TH
PD67380776TH
PD167380728TH/PD167380731TH
PD167380705TH/PD167380714TH
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200521AA01-01
THASS20200521AB01-01
THASS20200521AC01-01
THASS20200521AD01-01
THASS20200521AE01-01
THASS20200521AF01-01
THASS20200521AG01-01
THASS20200521AH01-01
THASS20200521AI01-01
THASS20200521AJ01-01
THASS20200521AK01-01
THASS20200521AL01-01
THASS20200521AM01-01
THASS20200521AN01-01
THASS20200521AO01-01
THASS20200521AP01-01
THASS20200521AQ01-01
THASS20200521AR01-01
THASS20200521AS01-01
THASS20200521AT01-01
THASS20200521AU01-01
THASS20200521AV01-01
THASS20200521AW01-01
THASS20200521AX01-01
THASS20200521AY01-02
THASS20200521AY02-02
THASS20200521AZ01-02
THASS20200521AZ02-02
THASS20200521BA01-01
THASS20200521BB01-01
THASS20200521BC01-01
THASS20200521BD01-01
THASS20200521BE01-01
THASS20200521BF01-01
THASS20200521BG01-01
THASS20200521BH01-01
THASS20200521BI01-01
THASS20200521BJ01-01
THASS20200521BK01-01
THASS20200521BL01-01
THASS20200521BM01-01
THASS20200521BN01-02
THASS20200521BN02-02
THASS20200521BO01-02
THASS20200521BO02-02
THASS20200521BP01-02
THASS20200521BP02-02
THASS20200521BQ01-03
THASS20200521BQ02-03
THASS20200521BQ03-03
THASS20200521BR01-03
THASS20200521BR02-03
THASS20200521BR03-03
THASS20200521BS01-03
THASS20200521BS02-03
THASS20200521BS03-03
THASS20200521BT01-03
THASS20200521BT02-03
THASS20200521BT03-03
THASS20200521BU01-04
THASS20200521BU02-04
THASS20200521BU03-04
THASS20200521BU04-04
THASS20200521BV01-04
THASS20200521BV02-04
THASS20200521BV03-04
THASS20200521BV04-04
THASS20200521BW01-05
THASS20200521BW02-05
THASS20200521BW03-05
THASS20200521BW04-05
THASS20200521BW05-05
THASS20200521BX01-05
THASS20200521BX02-05
THASS20200521BX03-05
THASS20200521BX04-05
THASS20200521BX05-05
THASS20200521BY01-07
THASS20200521BY02-07
THASS20200521BY03-07
THASS20200521BY04-07
THASS20200521BY05-07
THASS20200521BY06-07
THASS20200521BY07-07
THASS20200521BZ01-08
THASS20200521BZ02-08
THASS20200521BZ03-08
THASS20200521BZ04-08
THASS20200521BZ05-08
THASS20200521BZ06-08
THASS20200521BZ07-08
THASS20200521BZ08-08
THASS20200521CA01-10
THASS20200521CA02-10
THASS20200521CA03-10
THASS20200521CA04-10
THASS20200521CA05-10
THASS20200521CA06-10
THASS20200521CA07-10
THASS20200521CA08-10
THASS20200521CA09-10
THASS20200521CA10-10
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5220055973359210
5220055973360110
5220055973359310
5220055973360210
5220055973359610
5220055973360610
5220055973360410
5220055973359510
5220055973359410
5220055973360310
5220055973360010
5220055973360910
5220055973359810
5220055973360810
5220055973359710
5220055973360510
5220055973359910
5220055973360710
5220055973365910
5220055973361010
5220055973366610
5220055973361510
5220055973367110
5220055973362710
5220055973368010
5220055973364110
5220055973368510
5220055973365110
5220055973365210
5220055973361110
5220055973366010
5220055973361610
5220055973366810
5220055973362410
5220055973367710
5220055973363410
5220055973368910
5220055973364410
5220055973365710
5220055973361210
5220055973366410
5220055973367410
5220055973362110
5220055973368210
5220055973368610
5220055973362810
5220055973365410
5220055973366210
5220055973364010
5220055973367010
5220055973365010
5220055973367910
5220055973369810
5220055973361410
5220055973365510
5220055973362210
5220055973363110
5220055973366110
5220055973363710
5220055973364510
5220055973366910
5220055973361310
5220055973362310
5220055973363010
5220055973367810
5220055973369110
5220055973363810
5220055973361810
5220055973364810
5220055973362910
5220055973363610
5220055973367610
5220055973364710
5220055973368410
5220055973365610
5220055973368810
5220055973361910
5220055973362610
5220055973366510
5220055973363510
5220055973361710
5220055973364210
5220055973362510
5220055973362010
5220055973363210
5220055973363310
5220055973368110
5220055973364310
5220055973369010
5220055973365310
5220055973369910
5220055973366310
5220055973370210
5220055973367310
5220055973370310
5220055973366710
5220055973363910
5220055973367510
5220055973364910
5220055973368310
5220055973365810
5220055973368710
ผู้รับ
คุณ จิราพร  มัลลานู
คุณ จันทร์จิรา
บริษัท อินโนเวทีฟ สปอร์ต คอนเซป จำกัด
คุณ ปิยดา  ผดุงกุล
คุณ กรปภา
คุณ ภูจันทร์  หนูดา
คุณ สุภาวดี เกตุด้วง
ร้านดวงประเสริฐ
คุณ แก้ว  หลิมบุญเจียม
บริษัท คาเรล ประเทศไทย จำกัด
คุณ รสริน วิไธสง
บริษัท อีคอม อินโนเทค จำกัด
คุณ รัชนีวรรณ ปิ่นสุริยา
คุณสิริกร อภิชาตจรรยา
คุณติณณ์ภพ รัตนมุณี
คุณ ศิริภา ขำทุ่ง
คุณ สายสมร  ดลจำรัส
คุณชลธิชา แย้มกลีบ
คุณวันเพ็ญ ตันจ้อย
บุญถาวร
คุณ กฤษฎา  ยอดแก้ว
บริษัท เอ็นโฟร์เทค จำกัด
คุณ สุพัฒ จิระประเสริฐนุกุล
คุณ เบญจมิน  สวนดอก
คุณ หญิง, คุณส้มเจี๊ยบ
คุณ หญิง, คุณส้มเจี๊ยบ
Nattaya Khumkong
Nattaya Khumkong
คุณสาลิณี ใจกระจ่าง
นายนฤนารถ จำเนียรสวัสดิ์
บริษัท คาเมร่า เมคเกอร์ จำกัด.
คุณมุก บริษัท บุญศิริโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด.
คุณอุดมศักดิ์ ลื่มกุล
คุณใหม่ สุดากาญจน์
มีนามาร์เก็ตติ้ง
คุณ ธัญญารัตน์
คุณ ศิริมล  อาจหาญ
คุณ ภัทรศยา  พัดน้อย
คุณ กฤษฎา  ยอดแก้ว
คุณ วันชัย  ดุลย์พันธ์ธรรม
Jitsinee Kitpokkrong
คุณ นพรัตน์ /Tayda (Thailand)
คุณ นพรัตน์ /Tayda (Thailand)
คุณ จิระวัฒน์ เจษฏาพาณิชย์
คุณ จิระวัฒน์ เจษฏาพาณิชย์
คุณวัชราภรณ์  มูลคำดี
คุณวัชราภรณ์  มูลคำดี
บริษัท เอ็ม.พี.พลาสเทค จำกัด
บริษัท เอ็ม.พี.พลาสเทค จำกัด
บริษัท เอ็ม.พี.พลาสเทค จำกัด
คุณอำภรณ์ บุญทัศน์
คุณอำภรณ์ บุญทัศน์
คุณอำภรณ์ บุญทัศน์
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
คุณ พิชชาพร อินหาดกรวด
คุณ พิชชาพร อินหาดกรวด
คุณ พิชชาพร อินหาดกรวด
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
บริษัท ยูนิตี้ อีควิปเม้นท์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ อีควิปเม้นท์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ อีควิปเม้นท์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ อีควิปเม้นท์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ไชยประสิทธิ์พานิชย์ จำกัด
บริษัท ไชยประสิทธิ์พานิชย์ จำกัด
บริษัท ไชยประสิทธิ์พานิชย์ จำกัด
บริษัท ไชยประสิทธิ์พานิชย์ จำกัด
บริษัท ไชยประสิทธิ์พานิชย์ จำกัด
ร้านณวกุล
ร้านณวกุล
ร้านณวกุล
ร้านณวกุล
ร้านณวกุล
คุณ วัลย์ลิกา ลาดเข่ง
คุณ วัลย์ลิกา ลาดเข่ง
คุณ วัลย์ลิกา ลาดเข่ง
คุณ วัลย์ลิกา ลาดเข่ง
คุณ วัลย์ลิกา ลาดเข่ง
คุณ วัลย์ลิกา ลาดเข่ง
คุณ วัลย์ลิกา ลาดเข่ง
คุณยศวดี อุตรเดช
คุณยศวดี อุตรเดช
คุณยศวดี อุตรเดช
คุณยศวดี อุตรเดช
คุณยศวดี อุตรเดช
คุณยศวดี อุตรเดช
คุณยศวดี อุตรเดช
คุณยศวดี อุตรเดช
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200521CB01-01
THASS20200521CC01-01
THASS20200521CD01-01
THASS20200521CE01-01
THASS20200521CF01-01
THASS20200521CG01-01
THASS20200521CH01-01
THASS20200521CI01-01
THASS20200521CJ01-01
THASS20200521CK01-01
THASS20200521CL01-01
THASS20200521CM01-01
THASS20200521CN01-01
THASS20200521CO01-01
THASS20200521CP01-02
THASS20200521CP02-02
THASS20200521CQ01-02
THASS20200521CQ02-02
THASS20200521CR01-02
THASS20200521CR02-02
THASS20200521CS01-03
THASS20200521CS02-03
THASS20200521CS03-03
THASS20200521CT01-03
THASS20200521CT02-03
THASS20200521CT03-03
THASS20200521CU01-03
THASS20200521CU02-03
THASS20200521CU03-03
THASS20200521CV01-03
THASS20200521CV02-03
THASS20200521CV03-03
THASS20200521CW01-05
THASS20200521CW02-05
THASS20200521CW03-05
THASS20200521CW04-05
THASS20200521CW05-05
THASS20200521CX01-05
THASS20200521CX02-05
THASS20200521CX03-05
THASS20200521CX04-05
THASS20200521CX05-05
THASS20200521CY01-01
THASS20200521CZ01-01
THASS20200521DA01-01
THASS20200521DB01-03
THASS20200521DB02-03
THASS20200521DB03-03
THASS20200521DC01-13
THASS20200521DC02-13
THASS20200521DC03-13
THASS20200521DC04-13
THASS20200521DC05-13
THASS20200521DC06-13
THASS20200521DC07-13
THASS20200521DC08-13
THASS20200521DC09-13
THASS20200521DC10-13
THASS20200521DC11-13
THASS20200521DC12-13
THASS20200521DC13-13
THASS20200521DD01-02
THASS20200521DD02-02
THASS20200521DE01-02
THASS20200521DE02-02
THASS20200521DF01-02
THASS20200521DF02-02
THASS20200521DG01-10
THASS20200521DG02-10
THASS20200521DG03-10
THASS20200521DG04-10
THASS20200521DG05-10
THASS20200521DG06-10
THASS20200521DG07-10
THASS20200521DG08-10
THASS20200521DG09-10
THASS20200521DG10-10
THASS20200521DH01-01
THASS20200521DI01-02
THASS20200521DI02-02
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5220055977279610
5220055977280610
5220055977279410
5220055977280410
5220055977279510
5220055977280510
5220055977280110
5220055977280910
5220055977279910
5220055977279810
5220055977279710
5220055977280810
5220055977281010
5220055977280710
5220055977280010
5220055977281210
5220055977280210
5220055977281110
5220055977284610
5220055977281310
5220055977285210
5220055977282010
5220055977285810
5220055977282910
5220055977286410
5220055977283510
5220055977286810
5220055977284010
5220055977284910
5220055977281410
5220055977285610
5220055977282210
5220055977286210
5220055977282810
5220055977286710
5220055977283410
5220055977284110
5220055977285110
5220055977287210
5220055977285510
5220055977286110
5220055977281610
5220055977286610
5220055977287010
5220055977282110
5220055977284810
5220055977283210
5220055977283810
5220055977285310
5220055977284410
5220055977286010
5220055977281710
5220055977286510
5220055977282410
5220055977287110
5220055977283010
5220055977283110
5220055977283610
5220055977283710
5220055977284210
5220055977284310
5220055977281810
5220055977285010
5220055977282310
5220055977285410
5220055978011410
5220055978012310
5220055978011810
5220055978012710
5220055978011610
5220055978012510
5220055978012010
5220055978012610
5220055978012210
5220055978011510
5220055978011710
5220055978012410
5220055978012110
5220055978012810
5220055978011910
ผู้รับ
ร้านระเบียบก็อปปี้ปริ้น
คุณ คณิศร์ณิชา ทัศโนทัย
คุณ กองกานต์  แจ่มแจ้ง
คุณฮุสมาน บูเก็ม
คุณ นิลเนตร สิตวงษ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค็นโค คอสเมติก อินโนเวชั่น
บริษัทซันเซอิ บุสซัน (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ ณัชชาภัทร เพชรมหาวรลาภ
คุณรุ่งทิวา โพธา
คุณ วัชรินทร์ คำหล้า
คุณ ธันยาภรณ์​  ศิริเขตต์
บริษัท จีทีซี จำกัด
คุณ ปันบุญ ตันติวรวงศ์
คุณแสงระวี
บริษัท นัฐทณัฎฒ์ จำกัด คุณวิโรจน์
บริษัท นัฐทณัฎฒ์ จำกัด คุณวิโรจน์
Vithoon Jiravachborvornkij
Vithoon Jiravachborvornkij
บริษัท เคชินแพ็คเกจจิ้ง จำกัด
บริษัท เคชินแพ็คเกจจิ้ง จำกัด
คุณเทิดพันธุ์  ฤทธิ์จอหอ
คุณเทิดพันธุ์  ฤทธิ์จอหอ
คุณเทิดพันธุ์  ฤทธิ์จอหอ
คุณ นพพร เลาห์หิรัญญากุล
คุณ นพพร เลาห์หิรัญญากุล
คุณ นพพร เลาห์หิรัญญากุล
ร้านอ้อนโมบาย
ร้านอ้อนโมบาย
ร้านอ้อนโมบาย
คุณ จักรพรรดิ์ เสริมเทียมจันทร์
คุณ จักรพรรดิ์ เสริมเทียมจันทร์
คุณ จักรพรรดิ์ เสริมเทียมจันทร์
บริษัท สยามเมดดิคอล เซลส์แอนด์ซัพพลาย จำกัด
บริษัท สยามเมดดิคอล เซลส์แอนด์ซัพพลาย จำกัด
บริษัท สยามเมดดิคอล เซลส์แอนด์ซัพพลาย จำกัด
บริษัท สยามเมดดิคอล เซลส์แอนด์ซัพพลาย จำกัด
บริษัท สยามเมดดิคอล เซลส์แอนด์ซัพพลาย จำกัด
บริษัท อาร์ต อีเวนท์ จำกัด
บริษัท อาร์ต อีเวนท์ จำกัด
บริษัท อาร์ต อีเวนท์ จำกัด
บริษัท อาร์ต อีเวนท์ จำกัด
บริษัท อาร์ต อีเวนท์ จำกัด
คุณ พนิตา ขาววงค์
SHERRY CHOY ROOM
บริษัท กรุงเทพ เครื่องเย็น เซลส์
บริษัท ฮัวยี้ เวิลด์ เทรด จำกัด
บริษัท ฮัวยี้ เวิลด์ เทรด จำกัด
บริษัท ฮัวยี้ เวิลด์ เทรด จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
หจก.ชาซาร่า ออฟฟิเชียล
หจก.ชาซาร่า ออฟฟิเชียล
ร้านไปรษณีย์ ชนิดาภา (ก้อย) …
ร้านไปรษณีย์ ชนิดาภา (ก้อย) …
คุณจีราภรณ์ สังข์ผุด
คุณจีราภรณ์ สังข์ผุด
คุณวรภัทร์ ศรีนวล
คุณวรภัทร์ ศรีนวล
คุณวรภัทร์ ศรีนวล
คุณวรภัทร์ ศรีนวล
คุณวรภัทร์ ศรีนวล
คุณวรภัทร์ ศรีนวล
คุณวรภัทร์ ศรีนวล
คุณวรภัทร์ ศรีนวล
คุณวรภัทร์ ศรีนวล
คุณวรภัทร์ ศรีนวล
คุณ กมลวรรณ อุณหวัฒน์
คุณธีรยุทธ  อัจฉริยพฤกษ์
คุณธีรยุทธ  อัจฉริยพฤกษ์