ชื่อลูกค้า
คุณ ฉลองชัย ชาญศรีวิไล
ปภาวรินท์
คุณ อิทธิชัย เชื้อจีน
คุณ สุรศักดิ์ ภูมิผล
คุณ ธนัชสร จิตต์เนื่อง
คุณก้อย อออิปก (กุ้งหวานสามเล)
คุณสิริกร อภิชาตจรรยา
คุณสุรศักดิ์ ภูมิผล
คุณณัฐวุฒิ.โชคชัยมุกดาร
คุณพิชามญชุ์ รุ่งเรือง
โกลั๋มพืชผล
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167373656TH
EI961721301TH
PD167373660TH
EI961721261TH
EI967121329TH
EI961721289TH
PD167373673TH
EI961721261TH
EI961721315TH
EI961721275TH
EI961721292TH
ชื่อลูกค้า
ร้าน อุ้มเงินพาณิชย์
บริษัท เบสท์ เอ็กซ์เพรส จันทบุรี
คุณทรงสิทธิ์  อัตระผดุง ร้านหยุดทุกวันเสาร์ ห้ามส่งวันเสาร์นะคะ
คุณวีรชัย จันทรมาศ
คุณชาญชัย วัฒนวิเชียร
คุณ ศิริพันธ์ นวลไชยดี
คุณ ปรัชญา ชื่นชอบ.
คุณ  ณัฐรดา มาชมภู
บริษัท ชาช่า ไทย จำกัด (สาขาที่00001)
คุณชัยวัฒน์ ถาวรวิจิตร
ร้านแสงเงินบริการ
บจก.อนันต์การค้า 1989  /คุณวงษ์ทิพย์ ลืมเรืองรอง
ร้านไปรษณีย์หนองรี
หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส
คุณ สันติ มานะดี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพีที คิดส์ แอนด์ มัม
คุณสุนทร หงส์จันทรทา
พรนารี ธรรมจิตร์
โรงแรมเสาวลักษณ์ วิลล่า (คุณวีระประพันธ์ พันธุมี)(ค่าขนส่งเก็บปลายทางนะค่ะ)
คุณ รัตนา เนติประมุข ร้านคอกสุนัขยายหน่อย ต้นทาง
บริษัท ธัชชา เทคโนโลยี จำกัด (คุณธิดาภรณ์)
คุณนเรศ กาญจนเวชกุล
ร้านเจ.เจ.เครื่องเขียน
อิ่มบุญสังฆภัณฑ์ ห้ามส่งขนส่งอื่น
หจก.รวมสินไทยเซ็นเตอร์
หจก.วัฒนชัยวัสดุหล่มสัก
บริษัท แสงมณี  เคมีคอล (เก็บค่าขนส่งปลายทาง)
ร้านซุปเปอร์สปีด
กุเลาทองแม่แป้นตากใบ
ร้านสไปร์ท บิวตี้ (คุณกรรณิการ์ สาครจิตร)
 Baby&Todd  ส่งที่บ้านค่ะ
คุณ อโณทัย  ชูสุวรรณ
ร้านวังเกษตร / คุณ วรรณา พินิจไพฑูรย์
ชื่อบริษัทขนส่ง
อาทิตเจริญ สาย4
จันทบุรียุทธนา ขนส่ง สาย 5 โทร.094-2694156
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
สิงห์ท่าเรือพัทลุง ขนส่ง สาย 5 ชาชลาศูนย์ขนส่งสาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-3172758 โทร.พัทลุง 081-1286933
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
บี.เอส (B.S.)ขนส่ง สาย 5 095-7346344
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
มะม่วง ขนส่ง สาย 4 โทร 086-7847987
มะม่วง ขนส่ง สาย 4 โทร 086-7847987
มะม่วง ขนส่ง สาย 4 โทร 086-7847987
บึงกาฬรุ่งเรือง สาย  4 089-9166193,089-9152733
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141/หจก. สปีด ภาคใต้
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
วิโรจน์ขนส่ง สาย 3 เบอร์  065-0899044 อยู่ในโกดังนริศ
วิโรจน์ขนส่ง สาย 3 เบอร์  065-0899044 อยู่ในโกดังนริศ
ตั้งง่วนหลี ขนส่ง อยู่สุดถนนพุทธมณฑล สาย 3 เบอร์ 02-4413022
ประกายเพชรบูรณ์ ขนส่ง เลยทางเข้าสาย 3 ประมาณ 400 เมตร
ฝ้ายสิทธิ์สมบูรณ์  สาย  3 ซอย  16/3  โทร  02-8880194
บรรทุกรักษ์ ขนส่ง สาย 3 ซอย 5
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
โชคนิมิต ขนส่ง ถ.กาญจนา โทร.089-1663756 ติดต่อคุณวัน
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 037 เลขที่  1807 (สนครโลจิสติกส์)
เล่มที่  816 เลขที่  40791
เล่มที่  291 เลขที่  14543
DOSTR2005200027
5320050214086
5320050213195
5320050213232
5320050213157
5320050213126
5320050214055
5320050213089
เล่มที่  045 เลขที่  2238
เล่มที่  066 เลขที่  3288
B0120018820
639141219
เล่มที่  0748 เลขที่  37370
เล่มที่  0280 เลขที่  013962
เล่มที่  0280 เลขที่ 013963
เล่มที่  605 เลขที่  30204
เล่มที่  1833 เลขที่  91644
เล่มที่  3768 เลขที่  188253
เล่มที่  567 เลขที่  28340
เล่มที่  567 เลขที่  28341
เล่มที่  612 เลขที่ 27
DOPK200520086
เล่มที่ 135 เลขที่ 6721
เล่มที่  254 เลขที่ 12654
เล่มที่  994 เลขที่  49661
เล่มที่  00906 เลขที่  45
เล่มที่  166 เลขที่  8261
เลขที่  27376
เล่มที่  866  เลขที่  43253
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200520AA01-01
THASS20200520AB01-01
THASS20200520AC01-01
THASS20200520AD01-01
THASS20200520AE01-01
THASS20200520AF01-01
THASS20200520AG01-01
THASS20200520AH01-01
THASS20200520AI01-01
THASS20200520AJ01-01
THASS20200520AK01-01
THASS20200520AL01-01
THASS20200520AM01-01
THASS20200520AN01-01
THASS20200520AO01-02
THASS20200520AO02-02
THASS20200520AP01-02
THASS20200520AP02-02
THASS20200520AQ01-02
THASS20200520AQ02-02
THASS20200520AR01-02
THASS20200520AR02-02
THASS20200520AS01-03
THASS20200520AS02-03
THASS20200520AS03-03
THASS20200520AT01-03
THASS20200520AT02-03
THASS20200520AT03-03
THASS20200520AU01-03
THASS20200520AU02-03
THASS20200520AU03-03
THASS20200520AV01-03
THASS20200520AV02-03
THASS20200520AV03-03
THASS20200520AW01-03
THASS20200520AW02-03
THASS20200520AW03-03
THASS20200520AX01-03
THASS20200520AX02-03
THASS20200520AX03-03
THASS20200520AY01-04
THASS20200520AY02-04
THASS20200520AY03-04
THASS20200520AY04-04
THASS20200520AZ01-04
THASS20200520AZ02-04
THASS20200520AZ03-04
THASS20200520AZ04-04
THASS20200520BA01-04
THASS20200520BA02-04
THASS20200520BA03-04
THASS20200520BA04-04
THASS20200520BB01-06
THASS20200520BB02-06
THASS20200520BB03-06
THASS20200520BB04-06
THASS20200520BB05-06
THASS20200520BB06-06
THASS20200520BC01-07
THASS20200520BC02-07
THASS20200520BC03-07
THASS20200520BC04-07
THASS20200520BC05-07
THASS20200520BC06-07
THASS20200520BC07-07
THASS20200520BD01-07
THASS20200520BD02-07
THASS20200520BD03-07
THASS20200520BD04-07
THASS20200520BD05-07
THASS20200520BD06-07
THASS20200520BD07-07
THASS20200520BE01-07
THASS20200520BE02-07
THASS20200520BE03-07
THASS20200520BE04-07
THASS20200520BE05-07
THASS20200520BE06-07
THASS20200520BE07-07
THASS20200520BF01-09
THASS20200520BF02-09
THASS20200520BF03-09
THASS20200520BF04-09
THASS20200520BF05-09
THASS20200520BF06-09
THASS20200520BF07-09
THASS20200520BF08-09
THASS20200520BF09-09
THASS20200520BH01-01
THASS20200520BI01-02
THASS20200520BI01-03
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5220055963973300
5220055963974400
5220055963973400
5220055963974200
5220055963973500
5220055963974300
5220055963974100
5220055963975000
5220055963974000
5220055963974700
5220055963973900
5220055963974900
5220055963973600
5220055963974500
5220055963973800
5220055963974800
5220055963973700
5220055963974600
5220055963975100
5220055963977600
5220055963976100
5220055963978400
5220055963976800
5220055963979300
5220055963981900
5220055963980100
5220055963982500
5220055963981000
5220055963975300
5220055963979400
5220055963976200
5220055963980200
5220055963977000
5220055963980800
5220055963977900
5220055963981800
5220055963978600
5220055963982600
5220055963979100
5220055963975200
5220055963980000
5220055963975900
5220055963980700
5220055963976700
5220055963981600
5220055963977500
5220055963982300
5220055963978300
5220055963979500
5220055963975600
5220055963980300
5220055963976300
5220055963981100
5220055963982000
5220055963977100
5220055963982700
5220055963977800
5220055963978700
5220055963979800
5220055963975500
5220055963980600
5220055963976400
5220055963981500
5220055963977200
5220055963982200
5220055963978100
5220055963978900
5220055963982900
5220055963975400
5220055963979200
5220055963976000
5220055963979900
5220055963976900
5220055963980900
5220055963977700
5220055963981700
5220055963978500
5220055963982400
5220055963979700
5220055963975700
5220055963980500
5220055963976600
5220055963981400
5220055963977300
5220055963982100
5220055963978200
5220055963982800
5220055963979000
5220055964620100
5220055964620300
5220055964620200
ผู้รับ
คุณ วิลาวัลย์  สุริยะฉาย
คุณแพรวเพ็ญ เกษมธนาสันต์
คุณรัตนา คำธิระ
คุณ นัฐพล  ตรีสกุลวงษ์
คุณ อุทุมพร  เสยกระโทก
คุณพิมพ์ชนก  เบญจวุฒิเศรษฐ์
คุณเลิศลักษณ์ วุฒิสุวรรณ
หจก. จินตนาเฟสอท
คุณจรัส ขวัญหอม
คุณ เอกนาถ  ณ เชียงใหม่
คุณ วศิน
คุณภัทรพล ธราธร
คุณ เพ็ญภัทร ภู่ภัทรกุล
คุณแพรวพรรณ
บริษัท ทเวนตี้ไนน์ จำกัด
บริษัท ทเวนตี้ไนน์ จำกัด
คุณ วิทยา เมืองมูล
คุณ วิทยา เมืองมูล
คุณ สุทัศน์ กาน้อย
คุณ สุทัศน์ กาน้อย
ไฮ เน็ท เวิร์ธ
ไฮ เน็ท เวิร์ธ
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
ร้านถ่ายเอกสาร ทิวลิป/คุณ ชลลัดดา
ร้านถ่ายเอกสาร ทิวลิป/คุณ ชลลัดดา
ร้านถ่ายเอกสาร ทิวลิป/คุณ ชลลัดดา
คุณ นงนุช  คำพวงเพชร
คุณ นงนุช  คำพวงเพชร
คุณ นงนุช  คำพวงเพชร
คุณอภิญญา นิลคง
คุณอภิญญา นิลคง
คุณอภิญญา นิลคง
คุณโกวิท ตาใจ
คุณโกวิท ตาใจ
คุณโกวิท ตาใจ
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน / คุณสมนึก
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน / คุณสมนึก
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน / คุณสมนึก
คุณ แคท/บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์ จำกัด
คุณ แคท/บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์ จำกัด
คุณ แคท/บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์ จำกัด
คุณ แคท/บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์ จำกัด
คุณ อ้อน
คุณ อ้อน
คุณ อ้อน
คุณ อ้อน
คุณกนกวรรณ  เกษตรกุลชีพ
คุณกนกวรรณ  เกษตรกุลชีพ
คุณกนกวรรณ  เกษตรกุลชีพ
คุณกนกวรรณ  เกษตรกุลชีพ
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ พรปวีณ์  ไพมณี
คุณ พรปวีณ์  ไพมณี
คุณ พรปวีณ์  ไพมณี
คุณ พรปวีณ์  ไพมณี
คุณ พรปวีณ์  ไพมณี
คุณ พรปวีณ์  ไพมณี
คุณ พรปวีณ์  ไพมณี
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณ เที่ยง คำสุมาลี Banana Leathers
คุณ เที่ยง คำสุมาลี Banana Leathers
คุณ เที่ยง คำสุมาลี Banana Leathers
คุณ เที่ยง คำสุมาลี Banana Leathers
คุณ เที่ยง คำสุมาลี Banana Leathers
คุณ เที่ยง คำสุมาลี Banana Leathers
คุณ เที่ยง คำสุมาลี Banana Leathers
คุณ เที่ยง คำสุมาลี Banana Leathers
คุณ เที่ยง คำสุมาลี Banana Leathers
คุณ วราภรณ์  อ่อนศรี
คุณ วนาทิพย์  เหมรักษ์
คุณ วนาทิพย์  เหมรักษ์