ชื่อลูกค้า
คุณ อเนก ใจดี (ร้าน O.POWER)
นายพิริยะ ภูจอมเดือน
สุทธิยาเภสัช2
คุณ ศศิมาภรณ์  ทรัพย์สิน
คุณ บุษบา  บุญชัยวงค์ (สาขาเวียงป่าเป้า)
ร้านแสงเงินบริการ
ร้านตักศิลาเทเลคอม
บริษัท ฮิปโป ซัพพลาย  จำกัด
บริษัท รัตนศรีการเกษตร จำกัด / คุณ จิราวุฒิ  ศรีสร้อย
ร้านยิ่งเจริญ คุณ อัญธิกา วงศ์ณรัตน์
ร้าน โนมุสา(คุณ ธัญรดี ตรีธรรม)ร้านเปิด 09.30 น.-19.00 น หยุดวันอาทิตย์
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
เจ๊นุช ขนส่งหนองคาย ems
คุณฟู่กุ่ย รอดทองสุข
บริษัท โชคไพบูลย์ มารีน จำกัด
ร้านแก้วตาเครื่องเขียน
ร้านบ้านกล่องหัวหิน (ติดร้านรุ่งรัตน์โลหภัณฑ์)
คุณวันชนะ  ดีสอน  รบกวนขนส่งโทรหาลูกค้าเมื่อของถึงกำแพงเพชรด้วยค่ะ
ร้าน สังข์ทองวิทยุ
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
สหนำโชค (ซอยเชียงกง) สาย 4
ผึ้งทองขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-8881774/092-7742725
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
ศิริหนองคาย ขนส่ง สาย 2 ซอยสนามกีฬา โทร.กรุงเทพ 081-8416456 โทร.หนองคาย 042-411458
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
PT ขนส่ง สาย 2 ติดถนนใหญ่  โทร.02-8055812,095-0362117
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
ป.สยามขนส่ง สาย 2 ซอย 24
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  260 เลขที่  12986
เล่มที่  664  เลขที่  33166
เล่มที่ 664  เลขที่  33165
เล่มที่  664  เลขที่  33164
5320050183481
5320050183139
5320050183504
5320050183085
6390140424
เล่มที่  153 เลขที่  7643
เลขที่  64886
เล่มที่ 308 เลขที่ 15384
เล่มี่  040 เลขที่  1975
เล่มที่  00903 เลขที่  5
เล่มที่  074 เลขที่  3699
B0120055280
เล่มที่  0951 เลขที่  47510
เล่มที่  1200  เลขที่  86500
เลขที่  29819
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
 
81
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200518AA01-01
THASS20200518AB01-01
THASS20200518AC01-01
THASS20200518AD01-01
THASS20200518AE01-01
THASS20200518AF01-01
THASS20200518AG01-01
THASS20200518AH01-01
THASS20200518AI01-01
THASS20200518AJ01-01
THASS20200518AK01-01
THASS20200518AL01-01
THASS20200518AM01-01
THASS20200518AN01-01
THASS20200518AO01-01
THASS20200518AP01-01
THASS20200518AQ01-01
THASS20200518AR01-01
THASS20200518AS01-01
THASS20200518AT01-02
THASS20200518AT02-02
THASS20200518AU01-02
THASS20200518AU02-02
THASS20200518AV01-03
THASS20200518AV02-03
THASS20200518AV03-03
THASS20200518AW01-03
THASS20200518AW02-03
THASS20200518AW03-03
THASS20200518AX01-03
THASS20200518AX02-03
THASS20200518AX03-03
THASS20200518AY01-03
THASS20200518AY02-03
THASS20200518AY03-03
THASS20200518AZ01-03
THASS20200518AZ02-03
THASS20200518AZ03-03
THASS20200518BA01-05
THASS20200518BA02-05
THASS20200518BA03-05
THASS20200518BA04-05
THASS20200518BA05-05
THASS20200518BB01-13
THASS20200518BB02-13
THASS20200518BB03-13
THASS20200518BB04-13
THASS20200518BB05-13
THASS20200518BB06-13
THASS20200518BB07-13
THASS20200518BB08-13
THASS20200518BB09-13
THASS20200518BB10-13
THASS20200518BB11-13
THASS20200518BB12-13
THASS20200518BB13-13
THASS20200518BC01-01
THASS20200518BD01-01
THASS20200518BE01-01
THASS20200518BF01-01
THASS20200518BG01-09
THASS20200518BG02-09
THASS20200518BG03-09
THASS20200518BG04-09
THASS20200518BG05-09
THASS20200518BG06-09
THASS20200518BG07-09
THASS20200518BG08-09
THASS20200518BG09-09
THASS20200518BH01-01
THASS20200518BI01-03
THASS20200518BI02-03
THASS20200518BI03-03
THASS20200518BJ01-01
THASS20200518BK01-01
THASS20200518BL01-01
THASS20200518BM01-01
THASS20200518BN01-04
THASS20200518BN02-04
THASS20200518BN03-04
THASS20200518BN04-04
THASS20200518BO01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5120055939936080
5120055939937080
5120055939936380
5120055939937180
5120055939936480
5120055939937480
5120055939936880
5120055939937680
5120055939936680
5120055939937380
5120055939936180
5120055939937780
5120055939936280
5120055939937280
5120055939936780
5120055939937880
5120055939936580
5120055939937580
5120055939940880
5120055939937980
5120055939941480
5120055939938680
5120055939941980
5120055939939180
5120055939942380
5120055939939680
5120055939942880
5120055939940380
5120055939940180
5120055939938080
5120055939940680
5120055939938580
5120055939941180
5120055939939080
5120055939941780
5120055939939580
5120055939942280
5120055939942780
5120055939938180
5120055939940780
5120055939938780
5120055939941280
5120055939939380
5120055939941680
5120055939939880
5120055939942180
5120055939940280
5120055939942680
5120055939938280
5120055939941080
5120055939938980
5120055939941380
5120055939941880
5120055939939480
5120055939942480
5120055939939980
5120055939942980
5120055939940580
5120055939940980
5120055939938380
5120055939938880
5120055939939280
5120055939941580
5120055939939780
5120055939942080
5120055939940480
5120055939942580
5120055939938480
5120055939943080
5120055941379780
5120055941380480
5120055941379480
5120055941380280
5120055941379980
5120055941379680
5120055941380580
5120055941380080
5120055941380180
5120055941379880
5120055941380680
5120055941379580
5120055942044780
ผู้รับ
คุณจักรกฤษ ทองอรุณ
คุณจิราพร บัวแก้ว
คุณ วริศรา คำลี
บริษัท เบสท์ อินเทนด์ จำกัด
คุณ ศิรฌาน  หวานแก้ว
บริษัท เกเบิ้ล-เดคอร์ จำกัด
คุณ สาริศา จันทนุปาน
คุณ เนาวเรศ  สุขสุวรรณ
คุณ ทิพวรรณ   ยิ่งนอก
คุณ  มาฆพร สาทิสสะรัต
คุณ จิราพร อุ่นเจริญ
คุณ รัตนาภรณ์
คุณ นาตยา
คุณ พิทวัส ขุนทอง
คุณจิรพัสก์ นิรันดร์​กานต์
คุณ ณัฐพล เก้าวงษ์วาน
คุณ คณิตเขต ศิริรักษ์
ร้าน วิช เทเลคอม
Ezy Box
คุณเทียนฉาย มาศเมฆ
คุณเทียนฉาย มาศเมฆ
คุณ ตนุภัทร  สิทธิ
คุณ ตนุภัทร  สิทธิ
บริษัท คอมมีเดีย พลัส จำกัด
บริษัท คอมมีเดีย พลัส จำกัด
บริษัท คอมมีเดีย พลัส จำกัด
คุณปราโมทย์ ศ.
คุณปราโมทย์ ศ.
คุณปราโมทย์ ศ.
คุณกมลวรรณ นภัทรศิริโชค
คุณกมลวรรณ นภัทรศิริโชค
คุณกมลวรรณ นภัทรศิริโชค
คุณวิน อนันต์ณัฐศิริ
คุณวิน อนันต์ณัฐศิริ
คุณวิน อนันต์ณัฐศิริ
บริษัท นาวาโจ ซัพพลาย จำกัด / คุณ นก
บริษัท นาวาโจ ซัพพลาย จำกัด / คุณ นก
บริษัท นาวาโจ ซัพพลาย จำกัด / คุณ นก
เอ็นวายซิมเปิ้ล (คุณเกรียง)
เอ็นวายซิมเปิ้ล (คุณเกรียง)
เอ็นวายซิมเปิ้ล (คุณเกรียง)
เอ็นวายซิมเปิ้ล (คุณเกรียง)
เอ็นวายซิมเปิ้ล (คุณเกรียง)
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
ร้านเเพลย์กราวด์ สุขุมาลย์
คุณ ณัฎฐิกา  ทาสีเพชร
บริษัท ไต้หวันช้อป อีคอมเมิร์ซ จำกัด
คุณ สโรชา  ศรีตัมภวา
คุณ ประทีป  เกตุสุวรรณ
คุณ ประทีป  เกตุสุวรรณ
คุณ ประทีป  เกตุสุวรรณ
คุณ ประทีป  เกตุสุวรรณ
คุณ ประทีป  เกตุสุวรรณ
คุณ ประทีป  เกตุสุวรรณ
คุณ ประทีป  เกตุสุวรรณ
คุณ ประทีป  เกตุสุวรรณ
คุณ ประทีป  เกตุสุวรรณ
คุณ วิชยกาญ
บริษัท แอ็ดมินิสเทรชั่น เอ๊าทซอสซิ่ง จำกัด.
บริษัท แอ็ดมินิสเทรชั่น เอ๊าทซอสซิ่ง จำกัด.
บริษัท แอ็ดมินิสเทรชั่น เอ๊าทซอสซิ่ง จำกัด.
บริษัท สกินทเวนตี้วัน จำกัด
คุณ นวพรรณ  พันโนลิต
บริษัท โชคดี ลัคกี้ เฮง จำกัด
บริษัท วี อินฟินิท ลายน์ จำกัด
บริษัท พีอาร์ที สยามเอ็นจิเนียร์ จำกัด
บริษัท พีอาร์ที สยามเอ็นจิเนียร์ จำกัด
บริษัท พีอาร์ที สยามเอ็นจิเนียร์ จำกัด
บริษัท พีอาร์ที สยามเอ็นจิเนียร์ จำกัด
คุณวิน อนันต์ณัฐศิริ