ชื่อลูกค้า
คุณพันธ์รุ่ง หาญบวรกิจ
คุณอิสริยา  ตาเดอิน
คุณ จิตติมา  กุลสุวรรณ์
คุณนันทรัตน์ วงศ์มยุรา
คุณลีโอ
จำรูญ รุ่งเรือง
คุณภาณุพงศ์ บุญญาพงษ์พันธ์
นายเอกพันธ์ ป้องกัน.
คุณ ณรงค์ พิมพ์ทรัพย์
คุณมูรณี กาเดร์
คุณสิทธิลักษณ์ ส่งเสริม
 
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
DHL ขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
 
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI833292419TH
PD167380039TH/PD167380042TH/PD167380056TH/PD167380060TH
PD167380073TH
EI961715031TH
PD167359835TH/PD167359844TH/PD167359858TH /PD167359861TH/PD167359875TH/PD167359889TH/ PD167359892TH/PD167359901TH/PD167359915TH/ PD167359929TH/PD167359932TH/PD167359946TH /PD167359950TH/PD167359963TH/PD167359977TH /PD167359985TH/PD167359994TH/PD167360003TH/
PD167359827TH
EI961715014TH
PD167359739TH/PD167359742TH
PD167359800TH/PD167359813TH
PD167359760TH//PD167359773TH/PD167359787TH/ PD167359795TH
EI961715045TH  
 
ชื่อลูกค้า
บริษัท สุพรรณิกามั่งมี จำกัด
บริษัท โปรเจกต์ อินิชชิเอเดอร์ จำกัด
ร้านแสงเงินบริการ
ร้านตักศิลาเทเลคอม
บริษัท น่านโอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด
คุณ ชัยฤกษ์ ชูติกุล/ร้าน ศาลาภัณฑ์
ร้านเกรซ เครื่องเขียน
คุณกุลยา บุญทา
คุณ จักรกฤษณ์ ปรีดา.
ร้านออมแล้วรวย
คุณ ณัฐวุฒิ กาญจนเวชกุล (อยู่ตรงข้ามร้าน แอดไวน์ ค่ะ)
คุณเกษม ธิโป  ร้านสหบรรจุภัณฑ์
จตุพร บัวนาค.
คุณ อรชร สิงหพันธ์ ร้านท่าใหมบุ๊คส์
สกต.ร้อยเอ็ด จำกัด
หจก เจริญชัยโฮมพลัส (ขอด่วน)
ชื่อบริษัทขนส่ง
จันทบุรียุทธนา ขนส่ง สาย 5 โทร.094-2694156
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
ลูกแม่บุตร ขนส่งด่วน จำกัด พุทธมณฑล สาย 5 ชานชลาที่ 10 ห้อง 5 โทร 081-8259630,087-6838337
บี.เอส (B.S.)ขนส่ง สาย 5 095-7346344
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
เมืองทองบริการภูเก็ต สาย 2 ศูนย์ 1 โทร.076-213596
สหมิตรเดินรถจันทบุรี สาย 2 ศูนย์ขนส่ง  LSR
พญาชิงชัย ขนส่ง สาย 2 โทร.กรุงเทพ 084-1444811 โทร.ร้อยเอ็ด 080-4617907
บ้านแพงขนส่ง  สาย  4 ศูนย์พุทธิพร 086-7717291
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 809 เลขที่  40405
118/5866
5320050168297
5320050168402
5320050168433
5320050168464
5320050168358
5320050168310
เล่มที่  478 เลขที่  23893
B01200018333
เล่มที่  3765  เลขที่  188237
เล่มที่ 320 เลขที่ 15978
เล่มที่ 484 เลขที่ 24170 (ส่งรัชพล)
เล่มที่ 15915  เลขที่  795703
เล่มที่  222 เลขที่  11089
เล่มที่  483 เลขที่  24101
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200516AA01-01
THASS20200516AB01-01
THASS20200516AC01-01
THASS20200516AD01-01
THASS20200516AE01-01
THASS20200516AF01-01
THASS20200516AG01-01
THASS20200516AH01-01
THASS20200516AI01-01
THASS20200516AJ01-01
THASS20200516AK01-01
THASS20200516AL01-01
THASS20200516AM01-01
THASS20200516AN01-01
THASS20200516AO01-01
THASS20200516AP01-01
THASS20200516AQ01-01
THASS20200516AR01-01
THASS20200516AS01-01
THASS20200516AT01-01
THASS20200516AU01-01
THASS20200516AV01-01
THASS20200516AW01-01
THASS20200516AX01-01
THASS20200516AY01-01
THASS20200516AZ01-01
THASS20200516BA01-01
THASS20200516BB01-01
THASS20200516BC01-01
THASS20200516BD01-01
THASS20200516BE01-01
THASS20200516BF01-01
THASS20200516BG01-01
THASS20200516BH01-02
THASS20200516BH02-02
THASS20200516BJ01-02
THASS20200516BJ02-02
THASS20200516BK01-02
THASS20200516BK02-02
THASS20200516BL01-02
THASS20200516BL02-02
THASS20200516BM01-02
THASS20200516BM02-02
THASS20200516BN01-02
THASS20200516BN02-02
THASS20200516BO01-02
THASS20200516BO02-02
THASS20200516BP01-02
THASS20200516BP02-02
THASS20200516BQ01-02
THASS20200516BQ02-02
THASS20200516BR01-03
THASS20200516BR02-03
THASS20200516BR03-03
THASS20200516BS01-03
THASS20200516BS02-03
THASS20200516BS03-03
THASS20200516BT01-01
THASS20200516BU01-01
THASS20200516BV01-01
THASS20200516BW01-02
THASS20200516BW02-02
THASS20200516BX01-03
THASS20200516BX02-03
THASS20200516BX03-03
THASS20200516BY01-01
THASS20200516BZ01-01
THASS20200516CA01-01
THASS20200516CB01-01
THASS20200516CC01-01
THASS20200516CD01-02
THASS20200516CD02-02
THASS20200516CE01-07
THASS20200516CE02-07
THASS20200516CE03-07
THASS20200516CE04-07
THASS20200516CE05-07
THASS20200516CE06-07
THASS20200516CE07-07
THASS20200516CF01-01
THASS20200516CG01-01
THASS20200516CH01-01
THASS20200516CI01-02
THASS20200516CI02-02
THASS20200516CJ01-02
THASS20200516CJ02-02
THASS20200516CK01-03
THASS20200516CK02-03
THASS20200516CK03-03
THASS20200516CL01-01
THASS20200516CM01-01
THASS20200516CN01-02
THASS20200516CN02-02
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5120055918596260
5120055918597360
5120055918596960
5120055918598260
5120055918596560
5120055918597560
5120055918596460
5120055918597760
5120055918596660
5120055918597460
5120055918596160
5120055918597860
5120055918596860
5120055918598060
5120055918596760
5120055918597660
5120055918596360
5120055918597260
5120055918598360
5120055918602860
5120055918599760
5120055918603460
5120055918600460
5120055918604060
5120055918601360
5120055918604560
5120055918602360
5120055918605060
5120055918598560
5120055918602960
5120055918600060
5120055918603560
5120055918600760
5120055918604260
5120055918601460
5120055918604660
5120055918602260
5120055918605160
5120055918602660
5120055918598460
5120055918603260
5120055918599460
5120055918603960
5120055918600160
5120055918604460
5120055918601160
5120055918604960
5120055918601960
5120055918602760
5120055918598660
5120055918603360
5120055918599360
5120055918604360
5120055918604860
5120055918605260
5120055918600360
5120055918603060
5120055918601560
5120055918603660
5120055918602160
5120055918604160
5120055918604760
5120055918605360
5120055918598760
5120055918601060
5120055918599860
5120055918601860
5120055918600860
5120055918602560
5120055918601760
5120055918603160
5120055918602460
5120055918603760
5120055918599060
5120055918598960
5120055918599560
5120055918599960
5120055918600260
5120055918600660
5120055918601660
5120055920018760
5120055920019660
5120055920018660
5120055920019460
5120055920018960
5120055920019760
5120055920018860
5120055920019560
5120055920019060
5120055920019860
5120055920019160
5120055920019960
5120055920019260
ผู้รับ
บริษัท เอพิเธียน จำกัด
SIAM YAMAKATSU CO.,LTD.
คุณพิมนปัถน์ เล่าชู
คุณทิฐิพงศ์  วิธานพิสิฐ
คุณ เบญจลักษณ์ เอี่ยมวิลัย
คุณ ปาณิกา  ปรางค์จันทร์
คุณสุดารัตน์ ศิริสุทธิ์
คุณ โยธิน  คงรอด
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทวงมหาดไทย จำกัด
คุณจิรกร แก้วภัทรวงศ์
คุณ ธัญญ์ฐิตา
คุณลลียา นามวงศ์
คุณ ธีรัช หนุ่ย บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี
คุณ จินัชวัน เพ็ชรเดชอนันท์
คุณ พิชญานิน
หนุ่ม สตางค์
คุณ ณัฐถกร อินทาจักร
คุณ อภิสิทธิ์  นามเรือง
คุณ กัมปนาท บูญชู
คุณสุรีรัตน์ นามสุโพธิ์
บริษัท เดอะ แพลตฟอร์ม จำกัด
คุณ ธนพร โสภวชิรากร
บริษัท ลวดเชื่อมไทยฮันซ่า จำกัด
คุณ สรารัต  อนาคเนตร
คุณ อานนท์  อวยพร
บริษัท ซี ที ที โลจิสติคส์ จำกัด
คุณณัฏฐณิชา พิลางาม
Benjawan Sriruksa
คุณณัฐวุฒิ เอกวานิช
คุณ วีรมลล์ มณีรัตนสาร
บริษัท บลูไลน์ โมเสค แอนด์ ไทนส์
บริษัท แมค แมคไลฟ์ จำกัด
คุณ กองกานต์  แจ่มแจ้ง
บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด
บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด
คุณวรเชษฐ์ อ่อนเกตุพล
คุณวรเชษฐ์ อ่อนเกตุพล
หจก.อินโนเวทเกษตรไทย / คุณสุชน
หจก.อินโนเวทเกษตรไทย / คุณสุชน
บริษัท เค-เทค เมทัล พาร์ท จำกัด
บริษัท เค-เทค เมทัล พาร์ท จำกัด
คุณณัชชา
คุณณัชชา
คุณ สุวรรณ วันสุพงศ์
คุณ สุวรรณ วันสุพงศ์
คุณ อรรณพ จินธราธร
คุณ อรรณพ จินธราธร
Udomporn sirichaiya
Udomporn sirichaiya
คุณมานพ มันตานนท์
คุณมานพ มันตานนท์
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ.
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ.
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ.
บริษัท อิงค์โปร จำกัด
บริษัท อิงค์โปร จำกัด
บริษัท อิงค์โปร จำกัด
คุณณัฐชยา หมีไทย
คุณ Nalinporn L.
แบต ไอ ที
คุณ ณัฐนันท์ บวชไธสง
คุณ ณัฐนันท์ บวชไธสง
คุณรัตติยา ซุ่นสั้น
คุณรัตติยา ซุ่นสั้น
คุณรัตติยา ซุ่นสั้น
คุณ มิว (บริษัท ฟังใจ จำกัด)
บริษัท ไอโรบัสท์ จำกัด
คุณ นาง
คุณ จุฑารัตน์  ทองรักษา
คุณ ถาม์พร  แซ่ยั้ง
คุณ เตชินี ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
คุณ เตชินี ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
บริษัท ซัพพลายแกเลอรี่ จำกัด/คุณ ฮาท ทิชาชล
บริษัท ซัพพลายแกเลอรี่ จำกัด/คุณ ฮาท ทิชาชล
บริษัท ซัพพลายแกเลอรี่ จำกัด/คุณ ฮาท ทิชาชล
บริษัท ซัพพลายแกเลอรี่ จำกัด/คุณ ฮาท ทิชาชล
บริษัท ซัพพลายแกเลอรี่ จำกัด/คุณ ฮาท ทิชาชล
บริษัท ซัพพลายแกเลอรี่ จำกัด/คุณ ฮาท ทิชาชล
บริษัท ซัพพลายแกเลอรี่ จำกัด/คุณ ฮาท ทิชาชล
คุณ จาตุรงค์  ทิพย์สุทธิ์
บริษัท เชฟฟิลด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
คุณ ธัญชนก
คุณ ปริยากร  ไชยมาตร
คุณ ปริยากร  ไชยมาตร
บริษัท เวสต์ซัพพลาย จำกัด
บริษัท เวสต์ซัพพลาย จำกัด
คุณ อัมภิกา  ธัญญธาดา
คุณ อัมภิกา  ธัญญธาดา
คุณ อัมภิกา  ธัญญธาดา
บริษัท แพนไทยอุตสาหกรรม จำกัด
คุณ ปรียารัตน์ เหนือผุยผาย
Genesis Auto Specialist
Genesis Auto Specialist