ชื่อลูกค้า
คุณนันทนัช พึ่งบุญ ณ อยุธยา
บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด
บริษัท เอพิเธียน จำกัด
คุณศิรดา ดาวมณี
คุณปิ่นอนงค์ ปิติจะ
อลิสา ปินะถา
ศิริณภา แก้วปันมา
คำรณ เนียมทอง
ปทุมวดี ขวัญทอง
ณัฐชนก ชมสีบาย
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
DHL ขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167359699TH//PD167359708TH
EI961714274TH/EI961714288TH/EI961714291TH/ EI961714305TH/EI961714314TH/EI961714345TH
PD167359725TH/PD167359711TH
EI961714212TH
PD167359685TH
PD167359583TH
PD167359597TH/PD167359606TH
PD167359668TH/PD167359654TH
PD167359671TH
PD167359610TH/PD167359623TH/ PD167359637TH/PD167359645TH
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200515AA01-01
THASS20200515AB01-01
THASS20200515AC01-01
THASS20200515AD01-01
THASS20200515AE01-01
THASS20200515AF01-01
THASS20200515AG01-01
THASS20200515AH01-01
THASS20200515AI01-01
THASS20200515AJ01-01
THASS20200515AK01-01
THASS20200515AL01-01
THASS20200515AM01-01
THASS20200515AN01-01
THASS20200515AO01-01
THASS20200515AP01-01
THASS20200515AQ01-01
THASS20200515AR01-01
THASS20200515AS01-01
THASS20200515AT01-02
THASS20200515AT02-02
THASS20200515AU01-02
THASS20200515AU02-02
THASS20200515AV01-02
THASS20200515AV02-02
THASS20200515AW01-02
THASS20200515AW02-02
THASS20200515AX01-02
THASS20200515AX02-02
THASS20200515AY01-02
THASS20200515AY02-02
THASS20200515AZ01-03
THASS20200515AZ02-03
THASS20200515AZ03-03
THASS20200515BA01-04
THASS20200515BA02-04
THASS20200515BA03-04
THASS20200515BA04-04
THASS20200515BB01-04
THASS20200515BB02-04
THASS20200515BB03-04
THASS20200515BB04-04
THASS20200515BC01-07
THASS20200515BC02-07
THASS20200515BC03-07
THASS20200515BC04-07
THASS20200515BC05-07
THASS20200515BC06-07
THASS20200515BC07-07
THASS20200515BD01-11
THASS20200515BD02-11
THASS20200515BD03-11
THASS20200515BD04-11
THASS20200515BD05-11
THASS20200515BD06-11
THASS20200515BD07-11
THASS20200515BD08-11
THASS20200515BD09-11
THASS20200515BD10-11
THASS20200515BD11-11
THASS20200515BE01-18
THASS20200515BE02-18
THASS20200515BE03-18
THASS20200515BE04-18
THASS20200515BE05-18
THASS20200515BE06-18
THASS20200515BE07-18
THASS20200515BE08-18
THASS20200515BE09-18
THASS20200515BE10-18
THASS20200515BE11-18
THASS20200515BE12-18
THASS20200515BE13-18
THASS20200515BE14-18
THASS20200515BE15-18
THASS20200515BE16-18
THASS20200515BE17-18
THASS20200515BE18-18
THASS20200515BF01-01
THASS20200515BG01-01
THASS20200515BH01-01
THASS20200515BI01-01
THASS20200515BJ01-02
THASS20200515BJ02-02
THASS20200515BK01-02
THASS20200515BK02-02
THASS20200515BL01-02
THASS20200515BL02-02
THASS20200515BM01-03
THASS20200515BM02-03
THASS20200515BM03-03
THASS20200515BN01-06
THASS20200515BN02-06
THASS20200515BN03-06
THASS20200515BN04-06
THASS20200515BN05-06
THASS20200515BN06-06
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5120055909666450
5120055909667250
5120055909666550
5120055909667550
5120055909666650
5120055909667650
5120055909666750
5120055909667450
5120055909666850
5120055909667750
5120055909671450
5120055909666950
5120055909672450
5120055909667950
5120055909673550
5120055909668850
5120055909674550
5120055909669750
5120055909676150
5120055909670750
5120055909671650
5120055909667050
5120055909672350
5120055909668050
5120055909673250
5120055909668750
5120055909674150
5120055909669650
5120055909674950
5120055909670550
5120055909671850
5120055909667350
5120055909672750
5120055909673850
5120055909668250
5120055909674650
5120055909669250
5120055909676750
5120055909670050
5120055909672850
5120055909670950
5120055909673750
5120055909668150
5120055909669050
5120055909674750
5120055909676250
5120055909669950
5120055909671050
5120055909676950
5120055909671950
5120055909672950
5120055909668350
5120055909669150
5120055909670250
5120055909674050
5120055909671150
5120055909674850
5120055909672050
5120055909676850
5120055909668450
5120055909677450
5120055909669450
5120055909673350
5120055909670650
5120055909674350
5120055909671550
5120055909676350
5120055909672550
5120055909677050
5120055909669350
5120055909677650
5120055909670350
5120055909668650
5120055909671250
5120055909673950
5120055909672150
5120055909675150
5120055909673050
5120055909676450
5120055909673150
5120055909677150
5120055909674250
5120055909668550
5120055909675050
5120055909669550
5120055909670450
5120055909676550
5120055909671350
5120055909672250
5120055909677250
5120055909673450
5120055909670850
5120055909674450
5120055909676650
5120055909671750
5120055909677350
5120055909672650
ผู้รับ
หจก.เอช.เค โฮม แอนด์ เมนูแฟคเจอริ่ง ซัพพลาย
บริษัท ทุเรียนฟรีสดราย จำกัด
คุณ บัวแก้ว ใจตา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณลำดวนฟูดส์
บจก.โปรเกรส ท็อป กรุ๊ป
คุณจีรนันท์ อนงชัย
Nattaya Khumkong
คริสจักรรมพระคุณไมตรีจิต
บจก. อำนวยมอเตอร์แอร์
คุณราตรี เพ็ชรพูล
คุณสุรีรัตน์ นามสุโพธิ์
บริษัท โซลูชั่นบิสซอฟด์ จำกัด
คุณ บุญชู
อ่างทองบรรจุภัณฑ์
บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
คุณ แจน.
คุณ สุวิมล แร่ใจดี
คุณ กันยา  วัฒนไชย
บ้านสวน สุขใจ
คุณวีรพันธ์ สินย้าง
คุณวีรพันธ์ สินย้าง
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท โรงงานทำอิฐพุทธคุณ จำกัด
บริษัท โรงงานทำอิฐพุทธคุณ จำกัด
คุณขนิษฐา เลขภาษี
คุณขนิษฐา เลขภาษี
บริษัท ดีโอโค๊ทติ้ง จำกัด
บริษัท ดีโอโค๊ทติ้ง จำกัด
คุณกัลยาณี ชัยฤกษ์
คุณกัลยาณี ชัยฤกษ์
บริษัท บีทูอาร์ คอมเมิร์ซ จำกัด
บริษัท บีทูอาร์ คอมเมิร์ซ จำกัด
บริษัท บีทูอาร์ คอมเมิร์ซ จำกัด
คุณกนกวรรณ  เกษตรกุลชีพ
คุณกนกวรรณ  เกษตรกุลชีพ
คุณกนกวรรณ  เกษตรกุลชีพ
คุณกนกวรรณ  เกษตรกุลชีพ
SUPER J. INTERNATIONAL CO.,LTD
SUPER J. INTERNATIONAL CO.,LTD
SUPER J. INTERNATIONAL CO.,LTD
SUPER J. INTERNATIONAL CO.,LTD
บริษัท ศรีอยุธยา เหรียญทอง จำกัด
บริษัท ศรีอยุธยา เหรียญทอง จำกัด
บริษัท ศรีอยุธยา เหรียญทอง จำกัด
บริษัท ศรีอยุธยา เหรียญทอง จำกัด
บริษัท ศรีอยุธยา เหรียญทอง จำกัด
บริษัท ศรีอยุธยา เหรียญทอง จำกัด
บริษัท ศรีอยุธยา เหรียญทอง จำกัด
คุณษา
คุณษา
คุณษา
คุณษา
คุณษา
คุณษา
คุณษา
คุณษา
คุณษา
คุณษา
คุณษา
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
คุณ ณัฐพงษ์ ตั้งกุศลลลิต
บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้
นายเศรษฐวุฒิ คงเพ็ชรศรี
หจก. เว็ทสไตล์
คุณวิชัย จิรวัฒนกูลชัย
คุณวิชัย จิรวัฒนกูลชัย
คุณ ชนกันต์
คุณ ชนกันต์
คุณ ชาญณรงค์ ทำดี
คุณ ชาญณรงค์ ทำดี
คุณวัชระ กลีบบัว
คุณวัชระ กลีบบัว
คุณวัชระ กลีบบัว
คุณศิริพร หลำนุ้ย
คุณศิริพร หลำนุ้ย
คุณศิริพร หลำนุ้ย
คุณศิริพร หลำนุ้ย
คุณศิริพร หลำนุ้ย
คุณศิริพร หลำนุ้ย