ชื่อลูกค้า
คุณภัทรวิน  บุญจง
ร้าน เทพพิทษ์รังนก  คุณจันทร์เพ็ญ   ปริสุทโธนามจันดา
คุณ ณัชชา  ชมสุวรรณ
คุณกมลชนก เวชพัฒน์พงษ์
คุณดวงพร  โคนิชิ
คุณ วิภาพร  วงศ์นามเถาเกาว์
คุณ ศิวพล ครองผา
คุณ ดลยา   วัชรธนโยธิน
คุณ ศลักษณ์พร ชัยสวัสดิ์
คุณธัญญา ศรีเอม
คุณธนัฏฐา ชูฤทธิ์
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI348050565TH
EI348050619TH/EI348050622TH/EI348050636TH/ EI348050640TH/EI348050653TH
PD167360944TH/PD167360958TH/ PD1673690961TH/PD167360975TH
EI348050534TH
EI348050605TH
EI348050582TH
PD167360992TH
EI348050667TH
PD167360989TH
EI348050548TH
EI348050551TH
ชื่อลูกค้า
ร้านเรียวครีมเชียงราย /คุณกษมณ
คุณ ธีระนันท์ ตรีรัตน์พิจารณ์
ร้านไดม่อน ศูนย์รวมแฟชั่นอินเทรน
คุณ สมฤดี จันทรวิเศษ
NOE Asia Pacific Co.,Ltd.
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์แอนด์ไอที จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพีที คิดส์ แอนด์ มัม
ร้านนราแพ็คกิ้ง
บริษัท ไทย บียอนซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริษัท อาตี๋น้อย888 จำกัด
บริษัท กันพลา วิลเลจ จำกัด
หจก. ไอเดียปริ้น
คุณเกมส์ (บริษัท NGI)
คุณเกษม ธิโป  ร้านสหบรรจุภัณฑ์
Chompoo
ร้าน ดอกไม้กำไรทอง
คุณโมลิกา โอสายไทย
บริษัท โอเอซิส เมทเทค จำกัด
คุณวันชนะ  ดีสอน  รบกวนขนส่งโทรหาลูกค้าเมื่อของถึงกำแพงเพชรด้วยค่ะ
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
แสงทวีทรัพย์สินขนส่ง พุทธมณฑล สาย 5 ชานชาลาที่1 และ 2 ติดกับม่งเส็งบุรีรัมย์ โทร 081-6964743,02-8894768-9
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
นราบีแอล ทรานสปอร์ต สาย 4 โทร..02-8130571
JT ขนส่งด่วนระยอง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-0154180
ภูเก็ตศรีสุชาติ  สาย 3 ก่อนถึงตั้งง่วนหลี โทร.02-8858460-7
ทวีทรัพย์ระยองขนส่ง  สาย 3 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามใต้เอ็กซ์เพรส สาย3 ซอย สนามกีฬา 02-8891448
ศิริหนองคาย ขนส่ง สาย 2 ซอยสนามกีฬา โทร.กรุงเทพ 081-8416456 โทร.หนองคาย 042-411458
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
ยงเส็ง ขนส่ง สาย 2  ติดกำแพงทางออกศูนย์ขนส่ง 1
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
ป.สยามขนส่ง สาย 2 ซอย 24
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
5320030106851
5320030106684
เล่มที่  404 เลขที  20184
NT6303100184
NT6303100185
เล่มี่  768 เลขที่  38376
เลขที่  639121394
เล่มที่ 1702 เลขที  85064
เล่มที่  659 เลขที่  32921
เล่มที 492 เลขที่ 24561
BKAD20-03894
เล่มที่  1238 เลขที่  61890
เล่มที่  411 เลขที 32
เล่มที่ 858 เลขที่ 42900
เล่มที่ 529 เลขที่  26424
เล่มที่  212 เลขที่  10581
เลขที่  02229
เลขที่ 51358
เล่มที่  343 เลขที่  17147
เล่มที่ 1200  เลขที่  79813
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200310AA01-01
THASS20200310AB01-01
THASS20200310AC01-01
THASS20200310AD01-01
THASS20200310AE01-01
THASS20200310AF01-01
THASS20200310AG01-01
THASS20200310AH01-01
THASS20200310AI01-01
THASS20200310AJ01-01
THASS20200310AK01-01
THASS20200310AL01-01
THASS20200310AM01-01
THASS20200310AN01-02
THASS20200310AN02-02
THASS20200310AO01-02
THASS20200310AO02-02
THASS20200310AP01-02
THASS20200310AP02-02
THASS20200310AQ01-02
THASS20200310AQ02-02
THASS20200310AR01-03
THASS20200310AR02-03
THASS20200310AR03-03
THASS20200310AS01-05
THASS20200310AS02-05
THASS20200310AS03-05
THASS20200310AS04-05
THASS20200310AS05-05
THASS20200310AT01-01
THASS20200310AU01-01
THASS20200310AV01-01
THASS20200310AW01-01
THASS20200310AX01-01
THASS20200310AY01-02
THASS20200310AY02-02
THASS20200310AZ01-02
THASS20200310AZ02-02
THASS20200310BA01-02
THASS20200310BA02-02
THASS20200310BB01-02
THASS20200310BB02-02
THASS20200310BC01-04
THASS20200310BC02-04
THASS20200310BC03-04
THASS20200310BC04-04
THASS20200310BD01-04
THASS20200310BD02-04
THASS20200310BD03-04
THASS20200310BD04-04
THASS20200310BE01-04
THASS20200310BE02-04
THASS20200310BE03-04
THASS20200310BE04-04
THASS20200310BF01-05
THASS20200310BF02-05
THASS20200310BF03-05
THASS20200310BF04-05
THASS20200310BF05-05
THASS20200310BG01-07
THASS20200310BG02-07
THASS20200310BG03-07
THASS20200310BG04-07
THASS20200310BG05-07
THASS20200310BG06-07
THASS20200310BG07-07
THASS20200310BH01-01
THASS20200310BI01-03
THASS20200310BI02-03
THASS20200310BI03-03
THASS20200310BJ01-03
THASS20200310BJ02-03
THASS20200310BJ03-03
THASS20200310BK01-03
THASS20200310BK02-03
THASS20200310BK03-03
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5120035280912400
5120035280913300
5120035280912700
5120035280913600
5120035280912800
5120035280914100
5120035280913200
5120035280913700
5120035280912500
5120035280913400
5120035280913000
5120035280913800
5120035280912900
5120035280913900
5120035280912600
5120035280913500
5120035280913100
5120035280914000
5120035280914200
5120035280917500
5120035280914800
5120035280918000
5120035280915600
5120035280918600
5120035280916300
5120035280918900
5120035280916900
5120035280919700
5120035280914900
5120035280914300
5120035280915400
5120035280917800
5120035280916000
5120035280918300
5120035280916600
5120035280919200
5120035280917200
5120035280919500
5120035280914400
5120035280917400
5120035280915000
5120035280918100
5120035280915700
5120035280918500
5120035280916200
5120035280918800
5120035280916800
5120035280919300
5120035280917300
5120035280914500
5120035280917700
5120035280918200
5120035280915100
5120035280919000
5120035280915500
5120035280916100
5120035280919600
5120035280916700
5120035280917600
5120035280914700
5120035280917900
5120035280915200
5120035280918400
5120035280915800
5120035280919100
5120035280919400
5120035280916400
5120035280915900
5120035280917000
5120035280916500
5120035280914600
5120035280917100
5120035280915300
5120035281023000
5120035281023200
5120035281023100
ผู้รับ
คุณศิริพร หลำนุ้ย
Udomporn sirichaiya
ร้านกุ้งนางช็อป (กุ้งนาง)
คุณนฤมล ตัณทนาวิวัฒน์
บริษัท โออีเอ็ม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
คุณ ฮิบบัน นะดารนิง
คุณวิวัฒน์ ชนะสิทธิ์
บริษัท เวิลด์คอนกรีต จำกัด
บริษัท อนันตญาวัสส์ จำกัด
บริษัท ชับบ์ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ออร์บิท เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
คุณสุภัทรา มุลสุมาลย์
คุณรัชฎาภรณ์ รักหวาน
คุณชนนิกานต์ เทพไตรรัตน์
คุณชนนิกานต์ เทพไตรรัตน์
บริษัท บลิส  ออนไลน์ จำกัด
บริษัท บลิส  ออนไลน์ จำกัด
ร้านถ่ายเอกสาร ทิวลิป/คุณ ชลลัดดา อภิรมย์สุขสันต์
ร้านถ่ายเอกสาร ทิวลิป/คุณ ชลลัดดา อภิรมย์สุขสันต์
คุณ สันติ มานะดี
คุณ สันติ มานะดี
บริษัท บีทูอาร์ คอมเมิร์ซ จำกัด
บริษัท บีทูอาร์ คอมเมิร์ซ จำกัด
บริษัท บีทูอาร์ คอมเมิร์ซ จำกัด
คุณฟ้า
คุณฟ้า
คุณฟ้า
คุณฟ้า
คุณฟ้า
คุณศยามล เมืองรอด
คุณพิเชษฐ์ แสนสม
คุณ ธนพร  ปิยะพันธ์
คุณ จุฑามาศ สถาวรสมิต
ร.ต.อ.ชูชาติ สงเคราะห์
คุณสุธีมา
คุณสุธีมา
ร้านบ้านขายส่งกางเกงใน
ร้านบ้านขายส่งกางเกงใน
คุณ มัทรีญา
คุณ มัทรีญา
คุณอาภรณ์ จันทร์ดำ
คุณอาภรณ์ จันทร์ดำ
เล็ก วิภาวรรณ
เล็ก วิภาวรรณ
เล็ก วิภาวรรณ
เล็ก วิภาวรรณ
บริษัท ทริปเปิ้ล อี เทรดดิ้ง จำกัด / คุณ โอ it
บริษัท ทริปเปิ้ล อี เทรดดิ้ง จำกัด / คุณ โอ it
บริษัท ทริปเปิ้ล อี เทรดดิ้ง จำกัด / คุณ โอ it
บริษัท ทริปเปิ้ล อี เทรดดิ้ง จำกัด / คุณ โอ it
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณเมธินี ระรื่นเริง
บริษัท ชับบ์ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชับบ์ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชับบ์ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชับบ์ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชับบ์ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท  อินเตอร์เน็ต บิซิเนส เน็ตเวอค  จำกัด
บริษัท  อินเตอร์เน็ต บิซิเนส เน็ตเวอค  จำกัด
บริษัท  อินเตอร์เน็ต บิซิเนส เน็ตเวอค  จำกัด
บริษัท  อินเตอร์เน็ต บิซิเนส เน็ตเวอค  จำกัด
บริษัท  อินเตอร์เน็ต บิซิเนส เน็ตเวอค  จำกัด
บริษัท  อินเตอร์เน็ต บิซิเนส เน็ตเวอค  จำกัด
บริษัท  อินเตอร์เน็ต บิซิเนส เน็ตเวอค  จำกัด
คุณชัยยุทธ์  ทาเอี๊ยะ
คุณฐานันตร์ อรุณเลิศวณิชชา
คุณฐานันตร์ อรุณเลิศวณิชชา
คุณฐานันตร์ อรุณเลิศวณิชชา
คุณกัลยาณี ชัยฤกษ์
คุณกัลยาณี ชัยฤกษ์
คุณกัลยาณี ชัยฤกษ์
คุณ ณัชชา  นิ่มสุวรรณ
คุณ ณัชชา  นิ่มสุวรรณ
คุณ ณัชชา  นิ่มสุวรรณ