ชื่อลูกค้า
คุณ ฤดี อังกูรสิริภัทร
คุณทัศนะ ศรีประทุม ร้านบ้านการ์ตูน สาขา 40
บริษัท เฮป้า กรุ๊ป จำกัด
คุณ เฉลิมเกียรติ วรรณศิริ
บริษัท จงศิริไกร จำกัด คุณอารีลักษณ์ คุ้มจิตร
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI348040449TH/EI348040452TH
PD167350540TH/PD167350553TH
PD167350496TH/PD167350505TH/ PD167350522TH/PD167350536TH
EI348040435TH
EII348040421TH
ชื่อลูกค้า
บริษัท แคทไมน์ จำกัด
บริษัท ไทย แคมชาฟท์ จำกัด
คุณวีรชัย จันทรมาศ
ร้าน พ.มั่นคงยนต์ / คุณพัลลภา โพธิอภิญาณวิสทธิ์
คุณ หนึ่งฤทัย จันทราภิรมย์ ( บริษัท ฟาร่าเทรดดิ้ง จำกัด )
คุณชาญชัย วัฒนวิเชียร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านครีเอทีฟส์
ณัฐกมล เนธิบุตร
ร้านไมตรีจิตสโตร์. วัจนี โชติธนพันธุ์
ร้านยิ่งเจริญ คุณ อัญธิกา วงศ์ณรัตน์
คุณ สุภาพร ประสานสงฆ์ / กรุณาจัดส่งสินค้าถึงที่บ้านด้วยนะค่ะ
บริษัท ช.สุวรรณ เทเลคอม จำกัด
บริษัท มิราเคิล มีเดีย  จำกัด
ร้านสไปร์ท บิวตี้ (คุณกรรณิการ์ สาครจิตร)
คุณอิทธิฤทธิ์ เทพประดิษฐ์
คุณวิษณุพงษ์ บัวคำภู
ร้าน นรินทร์ ไหมไทย
ชัยวิทย์ ศิริแข็งร้านก๋วยเตี๋ยวนายเหนือ
ร้านโมบายเน็ต
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
สิงห์ท่าเรือพัทลุง ขนส่ง สาย 5 ชาชลาศูนย์ขนส่งสาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-3172758 โทร.พัทลุง 081-1286933
สาลี่ ขนส่ง อยู่ระหว่างสาย5
ทับสะแก ขนส่ง สาย 3 และสาย  4
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
สหนำโชค (ซอยเชียงกง) สาย 4
สหนำโชค (ซอยเชียงกง) สาย 4
ธนามัยขนส่ง สาย   4  เบอร์โทร   02-2159612
กิจเจริญทรัพย์ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
ข้ามสมุทร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3 ซอย 17
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ใหญ่ขนส่ง ชัยภูมิ สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 โทร.02-8874773
วัฒนากิจอุตรดิตถ์ ขนส่ง สาย 2 ซ.สนามกีฬา ศูนย์ชัยพงษ์ 2 โทร.02-8870914
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167350235TH
เล่มที่  584 เลขที่  29174
DOSTR2003070025
เล่มที่  3690 เลขที่ 184480
เล่มที่  313  เลขที่  15621
5320030076086
5320030076253
N6303070222
เล่มที่ 018 เลขที่  08951
เล่มที่ 018 เลขที่ 0852
เล่มที่ 10322  เลขที่  516067
เล่มที่  133  เลขที่  6614
เล่มที่ 0311  เลขที่ 015527
เล่มที่  11973 เลขที่  11
เลขที่  B0120009359
เล่มที่  1826 เลขที่  91300
เล่มที่  374 เลขที่ 18672
เลขที่ 17273
เล่มที่  103 เลขที่ 5126
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200307AA01-01
THASS20200307AB01-01
THASS20200307AC01-01
THASS20200307AD01-01
THASS20200307AE01-01
THASS20200307AF01-01
THASS20200307AG01-01
THASS20200307AH01-01
THASS20200307AI01-01
THASS20200307AJ01-01
THASS20200307AK01-01
THASS20200307AL01-01
THASS20200307AM01-01
THASS20200307AN01-02
THASS20200307AN02-02
THASS20200307AO01-02
THASS20200307AO02-02
THASS20200307AP01-02
THASS20200307AQ01-02
THASS20200307AQ02-02
THASS20200307AR01-03
THASS20200307AR02-03
THASS20200307AR03-03
THASS20200307AS01-03
THASS20200307AS02-03
THASS20200307AS03-03
THASS20200307AT01-01
THASS20200307AU01-02
THASS20200307AU02-02
THASS20200307AV01-01
THASS20200307AW01-01
THASS20200307AX01-03
THASS20200307AX02-03
THASS20200307AX03-03
THASS20200307AY01-04
THASS20200307AY02-04
THASS20200307AY03-04
THASS20200307AY04-04
THASS20200307AZ01-06
THASS20200307AZ02-06
THASS20200307AZ03-06
THASS20200307AZ04-06
THASS20200307AZ05-06
THASS20200307AZ06-06
THASS20200307BA01-11
THASS20200307BA02-11
THASS20200307BA03-11
THASS20200307BA04-11
THASS20200307BA05-11
THASS20200307BA06-11
THASS20200307BA07-11
THASS20200307BA08-11
THASS20200307BA09-11
THASS20200307BA10-11
THASS20200307BA11-11
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5020035258959270
5020035258960370
5020035258959570
5020035258960670
5020035258959370
5020035258960170
5020035258960870
5020035258959670
5020035258959470
5020035258960070
5020035258960470
5020035258959770
5020035258959070
5020035258959970
5020035258959170
5020035258960270
5020035258959870
5020035258960570
5020035258962870
5020035258961470
5020035258963470
5020035258961970
5020035258963870
5020035258962470
5020035258964470
5020035258965270
5020035258964970
5020035258961270
5020035258963570
5020035258961770
5020035258964170
5020035258962170
5020035258964570
5020035258962770
5020035258965070
5020035258963170
5020035258965470
5020035258961170
5020035258963370
5020035258961570
5020035258963970
5020035258962070
5020035258964370
5020035258962570
5020035258964870
5020035258962970
5020035258965370
5020035258963270
5020035258961370
5020035258963670
5020035258961870
5020035258964070
5020035258962270
5020035258964670
5020035258962670
ผู้รับ
คุณวิภาวรรณ โมกสุข
บริษัท วินเนอร์ทีม จำกัด
คุณ พรชัย แสงสว่าง
น.ส ขนิษฐา สีดาศรี/บริษัท อินทิเมทแฟชั่น
คุณอารัมภา ทองมิตร
บริษัท ชาเซ่เวิลด์ จำกัด
คุณ ณฐพัชร์ มาศฤดี
คุณสุชีพ ทิพมาเมืองคุณ
หจก.ว.ไทยเทรดดิ้ง(คุณ ทิวาพร
บริษัท ไอทีโปร คอนซัลติ้ง จำกัด
คุณ วันทิตา ค้าขาย
คุณ ศรายุทธ อิ่มเอิบ/บจก.มีคับดีไซน์
คุณนิชชนันท์ เถกิงวัฒน
คุณอนุรักษ์  โรจนประดิษฐ์
คุณอนุรักษ์  โรจนประดิษฐ์
คุณ เกศริณ  พังงา
คุณ เกศริณ  พังงา
คุณศศิวิภา นฤเทพสมบัติ
หจก.วี เจ ที มาร์เก็ตติ้ง
หจก.วี เจ ที มาร์เก็ตติ้ง
บริษัท ออร์แกนิค พาวิลเลี่ยน (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ออร์แกนิค พาวิลเลี่ยน (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ออร์แกนิค พาวิลเลี่ยน (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณ ฉัตรชัย ตั้งมงคลสุข
คุณ ฉัตรชัย ตั้งมงคลสุข
คุณ ฉัตรชัย ตั้งมงคลสุข
คุณ เกด วรารัตน์
คุณคณิต  รัตนปิลัมธน์
คุณคณิต  รัตนปิลัมธน์
คุณ ภาวิดา  อาจยุทธิ์ บ้านขายส่งกางเกงใน
บริษัท สมายเลด โซลูชั่น 2014 จำกัด
คุณ ออรดี เผ่าหัวสระ
คุณ ออรดี เผ่าหัวสระ
คุณ ออรดี เผ่าหัวสระ
คุณ ฤดี อังกูรสิริภัทร/(บจก.ดี ช้อปปิ้ง)
คุณ ฤดี อังกูรสิริภัทร/(บจก.ดี ช้อปปิ้ง)
คุณ ฤดี อังกูรสิริภัทร/(บจก.ดี ช้อปปิ้ง)
คุณ ฤดี อังกูรสิริภัทร/(บจก.ดี ช้อปปิ้ง)
บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค(สยาม) จำกัด (สาขาภูเก็ต)
บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค(สยาม) จำกัด (สาขาภูเก็ต)
บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค(สยาม) จำกัด (สาขาภูเก็ต)
บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค(สยาม) จำกัด (สาขาภูเก็ต)
บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค(สยาม) จำกัด (สาขาภูเก็ต)
บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค(สยาม) จำกัด (สาขาภูเก็ต)
ช่างโก้
ช่างโก้
ช่างโก้
ช่างโก้
ช่างโก้
ช่างโก้
ช่างโก้
ช่างโก้
ช่างโก้
ช่างโก้
ช่างโก้