ชื่อลูกค้า
คุณอัมพวัน คำเปา
คุณศิริรัตน์ จันทร์คำ
ห้างกำปั่นทอง คุณทายวุฒิ  วรรณเศษตา ส่งได้ตั้งแต่ 9.30-18.30น
คุณ นภัค   เติมวิวัฒน์
คุณจิรภัทร์ ใหญ่ธรรมสาร
บริษัท แคทไมน์ จำกัด
บริษัท กอนนาวิน จำกัด
คุณ มงคลชัย จำรูญ
บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด
คุณอำนวย สอาด
คุณ นิภาพร ธนูทอง
บริษัท พล๊อต(ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เชียงใหม่
มณีรัตน์​ รัตนโกวิท
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167350261TH
EI348029085TH
PD167350363TH//PD167350350TH/PD167350346TH /PD167350332TH/PD167350329TH/PD167350315TH/ PD167350301TH/PD167350292TH
EI348029294TH
PD167350377TH
PD167350235TH
PD167350288TH/PD167350244TH
EI348029077TH
EI348029125TH
EI348029103TH
EI348029134TH
EI348029117TH/
PD167350289TH/PD167350275TH
PD167350385TH
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200306AA01-01
THASS20200306AB01-01
THASS20200306AC01-01
THASS20200306AD01-01
THASS20200306AE01-01
THASS20200306AF01-01
THASS20200306AG01-01
THASS20200306AH01-01
THASS20200306AI01-01
THASS20200306AJ01-02
THASS20200306AJ02-02
THASS20200306AK01-02
THASS20200306AK02-02
THASS20200306AL01-02
THASS20200306AL02-02
THASS20200306AM01-02
THASS20200306AM02-02
THASS20200306AN01-03
THASS20200306AN02-03
THASS20200306AN03-03
THASS20200306AO01-03
THASS20200306AO02-03
THASS20200306AO03-03
THASS20200306AP01-03
THASS20200306AP02-03
THASS20200306AP03-03
THASS20200306AQ01-04
THASS20200306AQ02-04
THASS20200306AQ03-04
THASS20200306AQ04-04
THASS20200306AR01-04
THASS20200306AR02-04
THASS20200306AR03-04
THASS20200306AR04-04
THASS20200306AS01-05
THASS20200306AS02-05
THASS20200306AS03-05
THASS20200306AS04-05
THASS20200306AS05-05
THASS20200306AT01-05
THASS20200306AT02-05
THASS20200306AT03-05
THASS20200306AT04-05
THASS20200306AT05-05
THASS20200306AU01-09
THASS20200306AU02-09
THASS20200306AU03-09
THASS20200306AU04-09
THASS20200306AU05-09
THASS20200306AU06-09
THASS20200306AU07-09
THASS20200306AU08-09
THASS20200306AU09-09
THASS20200306AV01-10
THASS20200306AV02-10
THASS20200306AV03-10
THASS20200306AV04-10
THASS20200306AV05-10
THASS20200306AV06-10
THASS20200306AV07-10
THASS20200306AV08-10
THASS20200306AV09-10
THASS20200306AV10-10
THASS20200306AW01-03
THASS20200306AW02-03
THASS20200306AW03-03
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5020035251418860
5020035251419860
5020035251419660
5020035251420260
5020035251419060
5020035251419760
5020035251419460
5020035251420360
5020035251418960
5020035251419960
5020035251419160
5020035251420060
5020035251419360
5020035251420560
5020035251419260
5020035251419560
5020035251420460
5020035251420160
5020035251423360
5020035251420660
5020035251423860
5020035251421260
5020035251424460
5020035251421860
5020035251424860
5020035251422360
5020035251425360
5020035251422860
5020035251423560
5020035251420760
5020035251423960
5020035251421460
5020035251424360
5020035251422160
5020035251424660
5020035251422660
5020035251425060
5020035251423060
5020035251423660
5020035251420860
5020035251424160
5020035251421360
5020035251424560
5020035251421760
5020035251424960
5020035251422460
5020035251425260
5020035251423160
5020035251423260
5020035251423760
5020035251420960
5020035251421560
5020035251424260
5020035251421960
5020035251424760
5020035251425160
5020035251422260
5020035251422060
5020035251422560
5020035251422960
5020035251422760
5020035251423460
5020035251421060
5020035251424060
5020035251421660
5020035251421160
ผู้รับ
คุณณรงค์กร แก้วสนธิ
คุณภริมา อัคราเตชะสกุล
คุณศศิวิมล สังข์ประคอง
คุณ รจนา มั่นศิลป์
บริษัท พล๊อต(ไทยแลนด์) จำกัด
คุณ สุพัฒ จิระประเสริฐนุกุล
คุณเพลิน.
หจก.ป.เจริญค้าวัสดุก่อสร้าง
คุณขนิษฐา อาญาเมือง
คุณมธุริน แก้วน้อย
คุณมธุริน แก้วน้อย
คุณ ตรีรัก ประภากรเกียรติ
คุณ ตรีรัก ประภากรเกียรติ
บริษัท แอดวานซ์ ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด
บริษัท แอดวานซ์ ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด
คุณภัททิรา บุญมีนา
คุณภัททิรา บุญมีนา
คุณ ธวัชชัย  ซิ้มสมบูรณ์ (เดลิเชียส คอฟฟี่)
คุณ ธวัชชัย  ซิ้มสมบูรณ์ (เดลิเชียส คอฟฟี่)
คุณ ธวัชชัย  ซิ้มสมบูรณ์ (เดลิเชียส คอฟฟี่)
บริษัท GONNAWIN จำกัด
บริษัท GONNAWIN จำกัด
บริษัท GONNAWIN จำกัด
คุณ สุพิชชา  ฉายโฉมเลิศ
คุณ สุพิชชา  ฉายโฉมเลิศ
คุณ สุพิชชา  ฉายโฉมเลิศ
คุณวิน อนันต์ณัฐศิริ
คุณวิน อนันต์ณัฐศิริ
คุณวิน อนันต์ณัฐศิริ
คุณวิน อนันต์ณัฐศิริ
คุณ สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร
คุณ สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร
คุณ สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร
คุณ สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร
คุณ เหลียง
คุณ เหลียง
คุณ เหลียง
คุณ เหลียง
คุณ เหลียง
บริษัท อาร์ต อีเวนท์ จำกัด
บริษัท อาร์ต อีเวนท์ จำกัด
บริษัท อาร์ต อีเวนท์ จำกัด
บริษัท อาร์ต อีเวนท์ จำกัด
บริษัท อาร์ต อีเวนท์ จำกัด
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตย์ดีไซน์แอนด์เดคคอร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตย์ดีไซน์แอนด์เดคคอร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตย์ดีไซน์แอนด์เดคคอร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตย์ดีไซน์แอนด์เดคคอร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตย์ดีไซน์แอนด์เดคคอร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตย์ดีไซน์แอนด์เดคคอร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตย์ดีไซน์แอนด์เดคคอร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตย์ดีไซน์แอนด์เดคคอร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตย์ดีไซน์แอนด์เดคคอร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตย์ดีไซน์แอนด์เดคคอร์
คุณอัมพวัน คำเปา
คุณอัมพวัน คำเปา
คุณอัมพวัน คำเปา