ชื่อลูกค้า
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณณัฐกลม เนธิบุตร
คุณน้ำฝน ศรีจารุโยทัย
คุณปรเมศวร์ พินิจจันทร์
คุณ​ อร​อนงค์​ ใจ​สัก​
คุณสุชาดา ตันศิริมาศ
คุณเสาวรส มั่นทรัพย์
คุณอภัสรา ด่านพิริยะเจริญพร
 คุณ ฤทธิชัย นิลโท
Jaja  Tetanonsakul
คุณ  วรพงษ์  รัตนกำจรโรจน์
คุณ จุฑามาศ เทียมถวิล
คุณ ชูศรี  จิตหนัก
คุณ ณัชชา จิตรอักษร
คุณชุติมณฑน์​ เหล็ก​แย้ม
คุณ ธนันยวรรณ  ภู่สุนทรสกุล รับเองที่ ปณ
คุณสุวรรณ วันสุพงศ์
คุณ ภาณิชา เจริญกนกพัชร
คุณ มาด กันยา
คุณ อรปรียา สุนันตา
คุณ เดชชนะ กสิกรอุดมไพศาล
ปัง ปัง กรอบพระ
ร้านสบายใจ
บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด
คุณศรัณย์ อุ่นชู
อัศวพล นามวงษ์
อานนท์  คงสันเทียะ
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
DHL ขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167348033TH/PD167348047TH
PD167348078TH
PD167348104TH/PD167348118TH PD167348121TH/PD167348166TH
EI347982675TH/EI347982684TH/EI347982698TH
PD167348081TH/PD167348095TH
EI347982786TH
EI347982790TH/EI347982809TH
EI347982622TH
PD167348135TH
EI347982769TH
EI347982830TH
 
EI347982707TH
PD167348020TH
EI347982772TH
EI347982636TH/EI347982640TH
EI347982653TH/EI347982667TH
EI347982619TH
EI347982738TH
EI347982741TH
PD167348149TH
PD167348055TH
EI347982755TH
EI347982582TH/EI347982596TH
EI347982715TH/EI347982724TH
PD167348152TH
EI347982812TH/EI347982826TH
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200211AA01-01
THASS20200211AB01-01
THASS20200211AC01-01
THASS20200211AD01-01
THASS20200211AE01-01
THASS20200211AF01-01
THASS20200211AG01-01
THASS20200211AH01-01
THASS20200211AI01-01
THASS20200211AJ01-01
THASS20200211AK01-01
THASS20200211AL01-01
THASS20200211AM01-01
THASS20200211AN01-01
THASS20200211AO01-01
THASS20200211AP01-01
THASS20200211AQ01-01
THASS20200211AR01-02
THASS20200211AR02-02
THASS20200211AS01-02
THASS20200211AS02-02
THASS20200211AT01-02
THASS20200211AT02-02
THASS20200211AU01-06
THASS20200211AU02-06
THASS20200211AU03-06
THASS20200211AU04-06
THASS20200211AU05-06
THASS20200211AU06-06
THASS20200211AV01-02
THASS20200211AV02-02
THASS20200211AW01-03
THASS20200211AW02-03
THASS20200211AW03-03
THASS20200211AX01-03
THASS20200211AX02-03
THASS20200211AX03-03
THASS20200211AY01-04
THASS20200211AY02-04
THASS20200211AY03-04
THASS20200211AY04-04
THASS20200211AZ01-04
THASS20200211AZ02-04
THASS20200211AZ03-04
THASS20200211AZ04-04
THASS20200211BA01-05
THASS20200211BA02-05
THASS20200211BA03-05
THASS20200211BA04-05
THASS20200211BA05-05
THASS20200211BB01-08
THASS20200211BB02-08
THASS20200211BB03-08
THASS20200211BB04-08
THASS20200211BB05-08
THASS20200211BB06-08
THASS20200211BB07-08
THASS20200211BB08-08
THASS20200211BC01-11
THASS20200211BC02-11
THASS20200211BC03-11
THASS20200211BC04-11
THASS20200211BC05-11
THASS20200211BC06-11
THASS20200211BC07-11
THASS20200211BC08-11
THASS20200211BC09-11
THASS20200211BC10-11
THASS20200211BC11-11
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5120025070733010
5120025070734010
5120025070733310
5120025070734310
5120025070733610
5120025070734610
5120025070733710
5120025070734410
5120025070733110
5120025070733910
5120025070733210
5120025070734110
5120025070733410
5120025070734210
5120025070733810
5120025070734710
5120025070733510
5120025070734510
5120025070734810
5120025070737510
5120025070735410
5120025070738010
5120025070736010
5120025070738510
5120025070736510
5120025070739010
5120025070737010
5120025070739510
5120025070734910
5120025070737710
5120025070735610
5120025070738210
5120025070736110
5120025070738810
5120025070736610
5120025070739210
5120025070737310
5120025070739610
5120025070737810
5120025070735010
5120025070738410
5120025070735510
5120025070738910
5120025070736210
5120025070739410
5120025070736810
5120025070737210
5120025070737910
5120025070739810
5120025070738310
5120025070735110
5120025070738710
5120025070739310
5120025070739710
5120025070735710
5120025070735210
5120025070736410
5120025070735810
5120025070736910
5120025070737410
5120025070736310
5120025070737610
5120025070736710
5120025070738110
5120025070737110
5120025070738610
5120025070735310
5120025070739110
5120025070735910
ผู้รับ
ร้าน ทีเค บุ๊คส์พัทยา  คุณ ณัฐวุฒิ นิลวิเศษ
คุณประเทืองทิพย์ โรมินทร์
คุณธัญญารัตน์ สังข์ศิริ (น้ำ)
คุณ อ้อม
บริษัท วีแมส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
คุณ รจนา มั่นศิลป์
คุณ สุพิชญา ศุภวีระกุล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เค.แอร์ เซอร์วิส
คุณ หัทยา (ส้ม)
บริษัท เฮป้า กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ส่งเสริม คอมเมอร์เชียล รีฟรีเจอร์เรชั่น
นาย ฮิบบัน นะดารนิง
บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ
คุณอำภรณ์ บุญทัศน์
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
บริษัท อิสเทิร์น ไดนามิค อินดัสเตรียล ซัพพลาย
คุณวงเดือน เสียงประเสริฐ
บริษัท อี.เอ.อีซี่ จำกัด
บริษัท อี.เอ.อีซี่ จำกัด
คุณ ยส จงวัชรางกูล
คุณ ยส จงวัชรางกูล
บริษัท เอ็ดดูแพล็นเนต จำกัด
บริษัท เอ็ดดูแพล็นเนต จำกัด
คุณรัชนา ชูติภากรกฤษณ์
คุณรัชนา ชูติภากรกฤษณ์
คุณรัชนา ชูติภากรกฤษณ์
คุณรัชนา ชูติภากรกฤษณ์
คุณรัชนา ชูติภากรกฤษณ์
คุณรัชนา ชูติภากรกฤษณ์
บริษัท  พริตตี้ ริช จำกัด.
บริษัท  พริตตี้ ริช จำกัด.
คุณ ศุภชัย  จ้อยกันเจียก
คุณ ศุภชัย  จ้อยกันเจียก
คุณ ศุภชัย  จ้อยกันเจียก
ร้าน บ้านการ์ตูน (คุณ สิริขวัญ  ศรีสมวงษ์
ร้าน บ้านการ์ตูน (คุณ สิริขวัญ  ศรีสมวงษ์
ร้าน บ้านการ์ตูน (คุณ สิริขวัญ  ศรีสมวงษ์
บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด
บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด
บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด
บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด
ร้านเคซีบอกซ์
ร้านเคซีบอกซ์
ร้านเคซีบอกซ์
ร้านเคซีบอกซ์
คุณ ตรีรัก ประภากรเกียรติ
คุณ ตรีรัก ประภากรเกียรติ
คุณ ตรีรัก ประภากรเกียรติ
คุณ ตรีรัก ประภากรเกียรติ
คุณ ตรีรัก ประภากรเกียรติ
คุณ ธวัชชัย  ซิ้มสมบูรณ์ (เดลิเชียส คอฟฟี่)
คุณ ธวัชชัย  ซิ้มสมบูรณ์ (เดลิเชียส คอฟฟี่)
คุณ ธวัชชัย  ซิ้มสมบูรณ์ (เดลิเชียส คอฟฟี่)
คุณ ธวัชชัย  ซิ้มสมบูรณ์ (เดลิเชียส คอฟฟี่)
คุณ ธวัชชัย  ซิ้มสมบูรณ์ (เดลิเชียส คอฟฟี่)
คุณ ธวัชชัย  ซิ้มสมบูรณ์ (เดลิเชียส คอฟฟี่)
คุณ ธวัชชัย  ซิ้มสมบูรณ์ (เดลิเชียส คอฟฟี่)
คุณ ธวัชชัย  ซิ้มสมบูรณ์ (เดลิเชียส คอฟฟี่)
คุณ จุฑามาศ เทียมถวิล
คุณ จุฑามาศ เทียมถวิล
คุณ จุฑามาศ เทียมถวิล
คุณ จุฑามาศ เทียมถวิล
คุณ จุฑามาศ เทียมถวิล
คุณ จุฑามาศ เทียมถวิล
คุณ จุฑามาศ เทียมถวิล
คุณ จุฑามาศ เทียมถวิล
คุณ จุฑามาศ เทียมถวิล
คุณ จุฑามาศ เทียมถวิล
คุณ จุฑามาศ เทียมถวิล
ชื่อลูกค้า
คุณ ธิดารักษ์ / บริษัท ลักกี้สกรีน จำกัด
ร้าน ทีเค บุ๊คส์พัทยา  คุณ ณัฐวุฒิ นิลวิเศษ
คุณ สิรินุช จินตสุนทรอุไร  ร้านบ้านสีฟ้า ก่อนส่งโทรหาขนส่งก่อนค่ะ
คุณ นฤมล  บุญกิตติ
บริษัท ใบบุญ ริบบิ้น จำกัด/คุณกานติมา บุญเหลือ
หจก.ธิติบริหารธุรกิจค้าปลีก
บริษัท คลีน เท็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณธีระนันท์ ตรีรัตน์พิจารณ์
คุณ วีรยุทธ   อนุพันธ์
คุณ หญิง, คุณส้มเจี๊ยบ
คุณชาญชัย วัฒนวิเชียร
คุณแจ๊คกราฟฟิคดีไซน์ / คุณ บุสรา  เทพสุรินทร์
คุณ จันทภา  ลือเรืองสุวรรณ์
คุณ มุกดา คันธวัฒน์
ร้านเบเกอรี่แลนด์กาญจน์ (ตรงข้ามตลาดเจเจ)
ร้านดินสอสี ศูนย์เครื่องเขียน/คุณ วัฒนา ปรีเปรม
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
ร้าน ส.วิทยา คุณปพิชญา เจียมสถิต
คุณ จุฑารัตน์ ภูผาลี
คุณณัฐธนัญ แซ่ล้อ
ร้านพัฒนายนตการ / คุณดนัย วงศ์อภิชาต
หจก.ทิพยรัตน์การเกษตร
คุณ อนุ  อินทนู
เอสมีเดี่ย
คุณ พิมพ์พิทักษ์. อินทะสอน จ่ายต้นทาง
บริษัท เฮงเป้งฮง จำกัด
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
บริษัท สุขศิริ แฟลชไลท์ แอนด์ อิควิปเม้นท์ จำกัด
คุณ กุลทรัพย์  วงศ์ประเสริฐ
บริษัท ตังเฮงซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ร้านเรือจ้าง
คุณณทิญา   จงสถาพรยิ่ง
เอเปิล บุ๊คพลาซ่า
หจก.ชัยพัทธ์เครื่องเขียน
คุณ สอฟียะ  บิลละเตะ  (ร้านบิ๊กโฮมเฟอร์นิเจอร์)
คุณ วันจักรี กาสมสัน
บริษัท เคซีซีแม่สอดคอนกรีต จำกัด
ร้านออฟฟิศมาร์ท
บริษัท นิว มอร์นิ่ง จำกัด
ร้าน ก.สหภัณฑ์พานิช เกรียงไกร เสียงกล่อม
ร้าน ก้อย เครื่องเขียน
บริษัท ที เจ ไดเร็ค จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
สหนำโชค (ซอยเชียงกง) สาย 4
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141/หจก. สปีด ภาคใต้
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141/หจก. สปีด ภาคใต้
ห้างหุ้นส่วนนริศเซอร์วิส สาย 3 สี่แยกไฟแดงวัดโกมุท
โคราชแสงเจริญ ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1
หจก.สระบุรีทงเฮงขนส่ง สาย  3 แขวงศาลาธรรมสพน์ โทร 02-4414641-3
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
JT ขนส่งด่วนระยอง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-0154180
แม่สอดรุ่งเรืองขนส่ง สาย 2 ซอย 24 เบอร์ 02-4087947
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
กำแพงแสนรุ่งเรือง ขนส่ง สาย  3 ซอยสนามกีฬา
ม่งเส็งบุรีรัมย์ ขนส่ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา  โทร.02-8873258
สุธนา ขนส่ง  สาย 3 086-8666995/081-5486080
พัฒนาเอ็กเพลส สาย 2 ศูนย์ LSR เบอร์โทร 02-8872154
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
สามพี่น้องเอ็กเพรส ขนส่งสาย 2 ตรงข้ามสนามกีฬา
พีอนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง สาย 2 ซอย 24 โทร.กรุงเทพ 02-8858033-4
นัดรับสินค้าที่สาย 2 ปั๊มน้ำมันเอสโซ่
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
4205
เล่มที่ 445 เลขที่ 22216
เล่มที่ 445 เลขที่ 22213
เล่มที่ 445 เลขที่  22212
เล่มที่ 445 เลขที่ 22215
เล่มที่  445 เลขที่  22217
เล่มที่  445เลขที่  22214
5320020136639
5320020136721
5320020136684
5320020136707
5320020136615
NT6302120062
NT6302120063
เล่มที่  026 เลขที่ 1264
เล่มที่ 022 เลขที่  1086
เล่มที่ 687 เลขที่ 34330
เล่มที่ 139 เลขที่  6944
เล่มที่ 671เลขที่  33548
เล่มที่  576 เลขที่  28777
เล่มที่ 0963 เลขที่ 48149
AC6302-01792
AC6302-01791
เล่มที่ 862 เลขที่  43065
เล่มที่  71  เลขที่  3543
เล่มที่  171 เลขที่  08504
เล่มที่ 280  เลขที่  13954
เล่มที่ 3023  ก 151115
เล่มที่ 0327  เลขที่  016334
เล่มที่  3027เลขที่ 016333
เล่มที่  476 เลขที่ 23798
MS030563020062
เล่มที่ 005 เลขที่  0208
เล่มที่ 215 เลขที่ 10741
เล่มที่ 524 เลขที่   26187
เล่มที่  524  เลขที่ 26188
เล่มที่ 1665  เลขที่  83244
เล่มที่ 112 เลขที่  5555
เล่มที่  029 เลขที่  1413
เล่มที่ 19910 เลขที่ 995457
จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ