ชื่อลูกค้า
บริษัท เอ็นเทค อีเลคทรอนิคส์ จำกัด / คุณธนภรณ์ พันธุลาภ
คุณวีรชัย จันทรมาศ
คุณ นิภาพร ต้อนรับ
คุณ พุฒิภัทร  ใจอินผล
คุณ หญิง, คุณส้มเจี๊ยบ
คุณศรัณยา (รุ่งเรืองฟาร์ม&อาหารสัตว์เชียงคำ)
บริษัท ภู่หลาน (ไทยแลนด์) จำกัด  จัดส่งให้ลูกค้าถึงที่ด้วยค่ะ
นุซอฟต์ไฮเทค / คุณอานุภาพ
ร้านนราแพ็คกิ้ง
คุณ ชัยวัฒน์ สังวาลทอง
คมคาย สุขประเสริฐ
ร้าน ปอแก้วคิดส์
คุณเกษม ธิโป  ร้านสหบรรจุภัณฑ์
บริษัท บริลเลี่ยนรับเบอร์ จำกัด
บริษัท เคซีซีแม่สอดคอนกรีต จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
สิงห์ท่าเรือพัทลุง ขนส่ง สาย 5 ชาชลาศูนย์ขนส่งสาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-3172758 โทร.พัทลุง 081-1286933
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
ศรีสะเกษพนมรุ้ง สาย 5
นราบีแอล ทรานสปอร์ต สาย 4 โทร..02-8130571
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
โคราชบัวใหญ่ ขนส่ง  สาย 3 ซอย 16/3  โทร.02-8881079
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
DOSTR2002100015
5320020107905
5320020107950
5320020107981
5320020107851
5320020107936
เล่มที่  298 เลขที่  14873
เล่มที่ 630  เลขที่  31468
เล่มที่  1173  เลขที่ 58639
เล่มที่ 3060 เลขที่  152961
เล่มที่ 023 เลขที่ 1124
เล่มที่  142 เลขที่  7086
เล่มที่  683  เลขที่  3413
เล่มที่  521  เลขที่  26020
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200210AA01-01
THASS20200210AB01-01
THASS20200210AC01-01
THASS20200210AD01-01
THASS20200210AE01-01
THASS20200210AF01-01
THASS20200210AG01-01
THASS20200210AH01-02
THASS20200210AH02-02
THASS20200210AI01-02
THASS20200210AI02-02
THASS20200210AJ01-03
THASS20200210AJ02-03
THASS20200210AJ03-03
THASS20200210AK01-03
THASS20200210AK02-03
THASS20200210AK03-03
THASS20200210AL01-03
THASS20200210AL02-03
THASS20200210AL03-03
THASS20200210AM01-04
THASS20200210AM02-04
THASS20200210AM03-04
THASS20200210AM04-04
THASS20200210AN01-04
THASS20200210AN02-04
THASS20200210AN03-04
THASS20200210AN04-04
THASS20200210AO01-04
THASS20200210AO02-04
THASS20200210AO03-04
THASS20200210AO04-04
THASS20200210AP01-05
THASS20200210AP02-05
THASS20200210AP03-05
THASS20200210AP04-05
THASS20200210AP05-05
THASS20200210AQ01-01
THASS20200210AR01-02
THASS20200210AR02-02
THASS20200210AS01-02
THASS20200210AS02-02
THASS20200210AT01-02
THASS20200210AT02-02
THASS20200210AU01-01
THASS20200210AV01-04
THASS20200210AV02-04
THASS20200210AV03-04
THASS20200210AV04-04
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5120025061477900
5120025061478800
5120025061477800
5120025061478700
5120025061478200
5120025061478900
5120025061478600
5120025061479400
5120025061478000
5120025061479000
5120025061478500
5120025061479500
5120025061478300
5120025061479100
5120025061478100
5120025061479200
5120025061478400
5120025061479300
5120025061479900
5120025061479600
5120025061480300
5120025061480600
5120025061480800
5120025061481600
5120025061481100
5120025061481800
5120025061481400
5120025061482000
5120025061481300
5120025061479800
5120025061481500
5120025061480100
5120025061481700
5120025061480400
5120025061481900
5120025061480700
5120025061482100
5120025061481000
5120025061480500
5120025061479700
5120025061480900
5120025061480000
5120025061481200
5120025061480200
5120025062091700
5120025062092000
5120025062091800
5120025062092200
5120025062091900
ผู้รับ
คุณแพร
โรงงานผลิต หจก.แม่สอด จรรย์สุดา/คุณ อรรถกร
คุณ ปราณีต แมซเซีย
บริษัท ชี เอ็กซ์เซลเล้นซ์ จำกัด
คุณ  วรพงษ์  รัตนกำจรโรจน์
คุณสุพัตรา สุขจำนงค์
คุณ ธิดารัตน์ เสรีวิสุทธิพงศ์
คุณเกษราภรณ์ ผิวสงคราม
คุณเกษราภรณ์ ผิวสงคราม
คุณ อาวุธ อักษรนิตย์
คุณ อาวุธ อักษรนิตย์
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
ร้าน ขอนแก่นซุปเปอร์ไบค์ สาขา 2
ร้าน ขอนแก่นซุปเปอร์ไบค์ สาขา 2
ร้าน ขอนแก่นซุปเปอร์ไบค์ สาขา 2
ร้านเเพลย์กราวด์ สุขุมาลย์
ร้านเเพลย์กราวด์ สุขุมาลย์
ร้านเเพลย์กราวด์ สุขุมาลย์
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณบุณยวีย์ ทรวงดอน
คุณบุณยวีย์ ทรวงดอน
คุณบุณยวีย์ ทรวงดอน
คุณบุณยวีย์ ทรวงดอน
คุณชัยวัฒน์
คุณชัยวัฒน์
คุณชัยวัฒน์
คุณชัยวัฒน์
คุณชัยวัฒน์
คุณ สุวรรณ วันสุพงศ์
คุณ  อังสณา  หีบไธสง
คุณ  อังสณา  หีบไธสง
Any Group Enterprise / คุณวราพงษ์
Any Group Enterprise / คุณวราพงษ์
บริษัท ชาเซ่เวิลด์ จำกัด
บริษัท ชาเซ่เวิลด์ จำกัด
เตตร้า เทค อิงค์
ร้าน ดร. ฮอลแลนด์ (ธิดาทิพย์ ทองผลา)
ร้าน ดร. ฮอลแลนด์ (ธิดาทิพย์ ทองผลา)
ร้าน ดร. ฮอลแลนด์ (ธิดาทิพย์ ทองผลา)
ร้าน ดร. ฮอลแลนด์ (ธิดาทิพย์ ทองผลา)