ชื่อลูกค้า
บริษัท โปรเจกต์ อินิชชิเอเดอร์ จำกัด
คุณ ธิดารักษ์ / บริษัท ลักกี้สกรีน จำกัด
คุณกัญญารัตน์  วิชิรัตน์ จ่ายต้นทาง
บริษัท เมริตา ชาริช ไครม์ (ประเทศไทย ) จำกัด
คุณ วาสนา เข็มเพชร
คุณ อลงกรณ์ เรืองภูมิ
คุณ ปาหนัน  ศิริวัฒนไพศาล ร้านกล่องวัดจันทร์
ศูนย์ส่งน้ำหอมเบสเพอร์ฟูม
หจก.นครการเกษตร 2017
คุณ โยธกา สุธงษา
บริษัท ธัชชา เทคโนโลยี จำกัด (คุณธิดาภรณ์)
คุณ ธนพรรณ พูนศรีธนากูล
ร้านรองเท้า  คุณธิดารัตน์
คุณ กฤษณะเพ็ชรนุ้ย  ขอด่วน
คุณวันชนะ  ดีสอน  รบกวนขนส่งโทรหาลูกค้าเมื่อของถึงกำแพงเพชรด้วยค่ะ
ชื่อบริษัทขนส่ง
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
ตะกั่วป่า เจ๊อ้อย สาย 4 พุทธิพร โทร093-5430679
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141/หจก. สปีด ภาคใต้
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3  ซอย 22
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
โกล้วน ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 สี่แยกทศกัณฑ์
ป.สยามขนส่ง สาย 2 ซอย 24
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
จัดส่งเรียบร้อย
จัดส่งเรียบร้อย
เล่มที่ 436 เลขที่ 21767
เล่มที่ 368 เลขที่ 18381
5320020081939
5320020081892
เล่มที่ 1403 เลขที่ 070126
เล่มที่ 0554  เลขที่ 27668
เล่มที่ 552 เลขที่ 27577
AC6302-01088
เล่มที่  1175  เลขที่ 58713
เล่มที่ 1591 เลขที่  79550
เล่มที่ 1644  เลขที่ 82177
เล่มที่ 976 เลขที่   48756
เล่มที่ 1200  เลขที่ 76249
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200207AA01-01
THASS20200207AB01-01
THASS20200207AC01-01
THASS20200207AD01-01
THASS20200207AE01-01
THASS20200207AF01-01
THASS20200207AG01-01
THASS20200207AH01-01
THASS20200207AI01-01
THASS20200207AJ01-01
THASS20200207AK01-03
THASS20200207AK02-03
THASS20200207AK03-03
THASS20200207AL01-03
THASS20200207AL02-03
THASS20200207AL03-03
THASS20200207AM01-03
THASS20200207AM02-03
THASS20200207AM03-03
THASS20200207AN01-04
THASS20200207AN02-04
THASS20200207AN03-04
THASS20200207AN04-04
THASS20200207AO01-01
THASS20200207AP01-01
THASS20200207AQ01-01
THASS20200207AR01-02
THASS20200207AR02-02
THASS20200207AS01-05
THASS20200207AS02-05
THASS20200207AS03-05
THASS20200207AS04-05
THASS20200207AS05-05
THASS20200207AT01-01
THASS20200207AU01-01
THASS20200207AV01-01
THASS20200207AW01-01
THASS20200207AX01-01
THASS20200207AY01-03
THASS20200207AY02-03
THASS20200207AY03-03
THASS20200207AZ01-03
THASS20200207AZ02-03
THASS20200207AZ03-03
THASS20200207BA01-01
THASS20200207BB01-05
THASS20200207BB02-05
THASS20200207BB03-05
THASS20200207BB04-05
THASS20200207BB05-05
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5020025046814070
5020025046814170
5020025046815170
5020025046814970
5020025046815070
5020025046813970
5020025046814270
5020025046814370
5020025046815270
5020025046815370
5020025046814470
5020025046815470
5020025046814770
5020025046815670
5020025046814870
5020025046815970
5020025046814570
5020025046815570
5020025046815770
5020025046817670
5020025046817970
5020025046816270
5020025046818270
5020025046816670
5020025046818570
5020025046816970
5020025046818870
5020025046817270
5020025046815870
5020025046817770
5020025046816370
5020025046818070
5020025046816770
5020025046818370
5020025046817070
5020025046818670
5020025046817370
5020025046818970
5020025046816170
5020025046817870
5020025046816570
5020025046818170
5020025046818470
5020025046816870
5020025046818770
5020025046817170
5020025046819070
5020025046817470
5020025046816070
5020025046816470
ผู้รับ
คุณ ตรีรัก ประภากรเกียรติ
บริษัท สินทรัพย์สุโขทัย จำกัด
บริษัท เคทู แอดเวนเจอร์ จำกัด
คุณ น้ำเพชร สิริวัต
ช่างโก้
บริษัท ไซเคิลบูติค จำกัด/ คุณ พอลล่า
K. Viphada Rasasombath
บริษัท จีทีแอล จิวเวลลี่ จำกัด
คุณ สมศักดิ์ แก่นจันทร์
คุณ ศิริกัลยา  ปะโคทัง
บริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้
บริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้
บริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้
คุณ กัณทิมา ปรีดารัตน์
คุณ กัณทิมา ปรีดารัตน์
คุณ กัณทิมา ปรีดารัตน์
คุณ ณิชกานต์  โหราพงศ์
คุณ ณิชกานต์  โหราพงศ์
คุณ ณิชกานต์  โหราพงศ์
คุณ สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร
คุณ สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร
คุณ สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร
คุณ สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร
บริษัท ดวงนารา การบัญชี จำกัด
บริษัท ไทแทน เครน จำกัด
คุณณัฐวุฒิ  กาญจนะวรนันท์
คุณ กานต์ฉัตร  วิทยามานิตกุล
คุณ กานต์ฉัตร  วิทยามานิตกุล
คุณ เหลียง
คุณ เหลียง
คุณ เหลียง
คุณ เหลียง
คุณ เหลียง
คุณ วิบูลย์ ทองประจง
คุณ ณทรพล  แจ้งศรี
ร้านสุรีย์มาศผ้าอินเดียไทย-มาเล
คุณภัทรวดี ดวงแก้ว
คุณ ศรัณย์ ศิริชัย บริษัท พรัคท์ จำกัด
บริษัท สปอร์ต สปอรอินทีเกรชั่น จำกัด
บริษัท สปอร์ต สปอรอินทีเกรชั่น จำกัด
บริษัท สปอร์ต สปอรอินทีเกรชั่น จำกัด
คุณ บี.
คุณ บี.
คุณ บี.
คุณ จักรพงษ์ ชุณหเสวี
คุณ ศุภชัย  บริษัท ดรายสแควร์ จำกัด
คุณ ศุภชัย  บริษัท ดรายสแควร์ จำกัด
คุณ ศุภชัย  บริษัท ดรายสแควร์ จำกัด
คุณ ศุภชัย  บริษัท ดรายสแควร์ จำกัด
คุณ ศุภชัย  บริษัท ดรายสแควร์ จำกัด