ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200206AA01-01
THASS20200206AB01-01
THASS20200206AC01-01
THASS20200206AD01-01
THASS20200206AE01-01
THASS20200206AF01-01
THASS20200206AG01-01
THASS20200206AH01-01
THASS20200206AI01-01
THASS20200206AJ01-01
THASS20200206AK01-01
THASS20200206AL01-01
THASS20200206AM01-01
THASS20200206AN01-01
THASS20200206AO01-01
THASS20200206AP01-01
THASS20200206AQ01-01
THASS20200206AR01-01
THASS20200206AS01-01
THASS20200206AT01-01
THASS20200206AU01-01
THASS20200206AV01-01
THASS20200206AW01-02
THASS20200206AW02-02
THASS20200206AX01-02
THASS20200206AX02-02
THASS20200206AY01-02
THASS20200206AY02-02
THASS20200206AZ01-02
THASS20200206AZ02-02
THASS20200206BA01-02
THASS20200206BA02-02
THASS20200206BB01-05
THASS20200206BB02-05
THASS20200206BB03-05
THASS20200206BB04-05
THASS20200206BB05-05
THASS20200206BC01-05
THASS20200206BC02-05
THASS20200206BC03-05
THASS20200206BC04-05
THASS20200206BC05-05
THASS20200206BD01-03
THASS20200206BD02-03
THASS20200206BD03-03
THASS20200206BE01-04
THASS20200206BE02-04
THASS20200206BE03-04
THASS20200206BE04-04
THASS20200206BF01-02
THASS20200206BF02-02
THASS20200206BG01-08
THASS20200206BG02-08
THASS20200206BG03-08
THASS20200206BG04-08
THASS20200206BG05-08
THASS20200206BG06-08
THASS20200206BG07-08
THASS20200206BG08-08
THASS20200206BH01-01
THASS20200206BI01-02
THASS20200206BI02-02
THASS20200206BJ01-06
THASS20200206BJ02-06
THASS20200206BJ03-06
THASS20200206BJ04-06
THASS20200206BJ05-06
THASS20200206BJ06-06
THASS20200206BK01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5020025039202160
5020025039203060
5020025039202260
5020025039203160
5020025039202560
5020025039203360
5020025039202460
5020025039203260
5020025039202660
5020025039203560
5020025039202860
5020025039203660
5020025039202760
5020025039203460
5020025039202960
5020025039203760
5020025039203960
5020025039206460
5020025039204460
5020025039206760
5020025039204960
5020025039207160
5020025039205560
5020025039207560
5020025039206060
5020025039207960
5020025039204060
5020025039206660
5020025039204660
5020025039207060
5020025039205160
5020025039207460
5020025039205760
5020025039207860
5020025039206160
5020025039208160
5020025039204260
5020025039204560
5020025039205060
5020025039205460
5020025039206360
5020025039205960
5020025039206860
5020025039204160
5020025039207260
5020025039204760
5020025039207660
5020025039205260
5020025039208060
5020025039205860
5020025039206560
5020025039206260
5020025039204860
5020025039206960
5020025039205360
5020025039207360
5020025039207760
5020025039205660
5020025039204360
5020025039759360
5020025039759960
5020025039759660
5020025039760160
5020025039759460
5020025039759860
5020025039759560
5020025039760260
5020025039759760
5020025039760060
ผู้รับ
คุณ ภาวัช จามีศิริกูร
คุณ ณัฐนรี สังสิทธยากร
บริษัท ควอลิตี้ เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณนรธัช ทังสมบัติ
คุณ ณิชานันท์ สร้างธรรม
คุณจิตกานต์ วงษาสนธิ์
คุณชุติมา อินทมาตย์
บริษัท ส.ธนภัทร (888) จำกัด
บริษัท ตรัย เม็ดดิคอล จำกัด
บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด
คุณปวิตรษณี สะและสกุล
คุณสกลธร กิ่งทอง
หจก.ว.ไทยเทรดดิ้ง(คุณ ทิวาพร แสงฉายเพียงเพ็ญ)
บ้านแคร์ /คุณ มธุริน สุดาพาสุข
คุณ จักรกฤษณ์
คุณ สุกัญญา เทียมองอาจ
บริษัท เกรท เอิร์ธ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
บริษัท ไลฟ์สไตล์รีเฟรช จำกัด
บริษัท พีค อโกรเคมี 2 จำกัด
บริษัท เมโทร เทคโนโลยี จำกัด
มูลนิธิพัฒนาสังคมเพื่อสันติธรรม
คุณ อรวรรณ
ร้าน Tentenbulbs Auto Lighting
ร้าน Tentenbulbs Auto Lighting
คุณ ชนิดา เสถียรุจิกานนท์
คุณ ชนิดา เสถียรุจิกานนท์
บริษัท โกลบอล ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด/คุณ บุญยานุช
บริษัท โกลบอล ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด/คุณ บุญยานุช
คุณ ญาณวัฒนา  แสงจันทร์
คุณ ญาณวัฒนา  แสงจันทร์
บริษัท วายบีซีส จำกัด/ คุณศุภรัตน์ ยุน
บริษัท วายบีซีส จำกัด/ คุณศุภรัตน์ ยุน
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
คุณกนกวรรณ  เกษตรกุลชีพ
คุณกนกวรรณ  เกษตรกุลชีพ
คุณกนกวรรณ  เกษตรกุลชีพ
คุณกนกวรรณ  เกษตรกุลชีพ
คุณกนกวรรณ  เกษตรกุลชีพ
คุณหนึ่ง
คุณหนึ่ง
คุณหนึ่ง
คุณ สันติ มานะดี
คุณ สันติ มานะดี
คุณ สันติ มานะดี
คุณ สันติ มานะดี
คุณอารียา เฉลิมสวัสดิ์วงศ์
คุณอารียา เฉลิมสวัสดิ์วงศ์
บริษัท พีเอสไอ จำกัด
บริษัท พีเอสไอ จำกัด
บริษัท พีเอสไอ จำกัด
บริษัท พีเอสไอ จำกัด
บริษัท พีเอสไอ จำกัด
บริษัท พีเอสไอ จำกัด
บริษัท พีเอสไอ จำกัด
บริษัท พีเอสไอ จำกัด
คุณมันทนา ชาวสวน
บริษัท เค.เอ็น.บี กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เค.เอ็น.บี กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ ภาพิไล  แก้วสุวรรณ์
ชื่อลูกค้า
บริษัท โปรเจกต์ อินิชชิเอเดอร์ จำกัด
คุณ ธิดารักษ์ / บริษัท ลักกี้สกรีน จำกัด
คุณกัญญารัตน์  วิชิรัตน์ จ่ายต้นทาง
บริษัท เมริตา ชาริช ไครม์ (ประเทศไทย ) จำกัด
คุณ วาสนา เข็มเพชร
คุณ อลงกรณ์ เรืองภูมิ
คุณ ปาหนัน  ศิริวัฒนไพศาล ร้านกล่องวัดจันทร์
ศูนย์ส่งน้ำหอมเบสเพอร์ฟูม
หจก.นครการเกษตร 2017
คุณ โยธกา สุธงษา
บริษัท ธัชชา เทคโนโลยี จำกัด (คุณธิดาภรณ์)
คุณ ธนพรรณ พูนศรีธนากูล
ร้านรองเท้า  คุณธิดารัตน์
คุณ กฤษณะเพ็ชรนุ้ย  ขอด่วน
คุณวันชนะ  ดีสอน  รบกวนขนส่งโทรหาลูกค้าเมื่อของถึงกำแพงเพชรด้วยค่ะ
ชื่อบริษัทขนส่ง
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
ตะกั่วป่า เจ๊อ้อย สาย 4 พุทธิพร โทร093-5430679
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141/หจก. สปีด ภาคใต้
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3  ซอย 22
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
โกล้วน ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 สี่แยกทศกัณฑ์
ป.สยามขนส่ง สาย 2 ซอย 24
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
จัดส่งเรียบร้อย
จัดส่งเรียบร้อย
เล่มที่ 436 เลขที่ 21767
เล่มที่ 368 เลขที่ 18381
5320020081939
5320020081892
เล่มที่ 1403 เลขที่ 070126
เล่มที่ 0554  เลขที่ 27668
เล่มที่ 552 เลขที่ 27577
AC6302-01088
เล่มที่  1175  เลขที่ 58713
เล่มที่ 1591 เลขที่  79550
เล่มที่ 1644  เลขที่ 82177
เล่มที่ 976 เลขที่   48756
เล่มที่ 1200  เลขที่ 76249
ชื่อลูกค้า
Teerawong Nakthong
คุณกชชโลทร ทองมาก
คุณบอม  วรภัทร
คุณภณ รุ่งวิไลเจริญ
คุณอารีย์ ใจบุญ/บริษัทภัทยาอุตสาหกิจจำกัด
ร้านบุญอุดมสังภัณฑ์ บุษยา ชินบุตร
พิชิตพล น้อยท่าทอง
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167347761TH
EI347959062TH
PD167347775TH/PD167347789TH PD167347792THPD167347801TH
EI347959076TH
PD167347815TH
PD167347832TH/PD167347846TH/ PD167347850TH/PD167347863TH
PD167347829TH