ชื่อลูกค้า
คุณธนเดช เพชรประยูร
คุณทิวัตถ์ ปิยศุภกิจ
คุณณัฐวุฒิ ตุ้มผลา
คุณฐิติวัสส์ วิจิตรประไพ
คุณจิรพจน์ วงศ์ไชยจิตติ
คุณลดารัตน์ หัสบุตร
คุณ วิชัย อังคณากุล
คุณ ประมูล ถึงแสง
คุณ นางสาวอริสรา เปลี่ยนศิลาทอง
คุณ กิติยา แก้วเหล็ก
Tanongsak srikanya
สิราภาส แจ้งบุญ
มีชัยซัพพลาย
แฟลชโฮม สาขาบ้านเขว้า
บริษัท เจ.พี.ทอยส์ แกลเลอรี่ จำกัด
นิติบุคคลหมู่บ้านกลางเมือง
ช่างต้น
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167337543TH
PD167337441TH/PD167337455TH
PD167337557TH
EI347971647TH
PD167337472TH
EI347971620TH/EI347971633TH
EI347971616TH
PD167337530TH
PD167337486TH
PD167337469TH
EI347971655TH
PD167337526TH
EI347971664
PD167337565TH
PD167337424TH/PD167337438TH
PD167337574TH
PD167337509TH/PD167337512TH/PD167337490TH
ชื่อลูกค้า
คุณยุพา  พรหมคุณ
คุณ อำพล  กุดั่น
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
บริษัท อันดาคีรี  จำกัด
โรงแรมเสาวลักษณ์ วิลล่า (คุณวีระประพันธ์ พันธุมี)(ค่าขนส่งเก็บปลายทางนะค่ะ)
หจก.นครการเกษตร 2017
ร้าน โนมุสา(คุณ ธัญรดี ตรีธรรม)ร้านเปิด 09.30 น.-19.00 น หยุดวันอาทิตย์
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
ร้าน ไปรษณีย์ไทย(ตลาดสหชัย)/คุณ นิตยา เชื้อสุข
ร้าน นรินทร์ ไหมไทย
บริษัท นิว มอร์นิ่ง จำกัด
Maryamp /คุณ แอม
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
จิรวิทย์ขนส่ง สาย 4 (กระทุ้มล้ม 22) โทร.กรุงเทพ 085-2398484 โทร.กระบี่ 085-2398383
บึงกาฬรุ่งเรือง สาย  4 089-9166193,089-9152733
ตะกั่วป่า เจ๊อ้อย สาย 4 พุทธิพร โทร093-5430679
ผึ้งทองขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-8881774/092-7742725
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
พรจิตต์ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1
ใหญ่ขนส่ง ชัยภูมิ สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 โทร.02-8874773
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
สามพี่น้องเอ็กเพรส ขนส่งสาย 2 ตรงข้ามสนามกีฬา
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  370 เลขที่  18474
5320020047683
เล่มที่  713 เลขที่  35613
เล่มที่ 182 เลขที่  09089
เล่มที่ 357 เลขที่  17827
เล่มที่ 540 เลขที่  26964
เลขที่ 59410
เล่มที่ 159 เลขที่  07939
เลขที่ 40778
เล่มที่  273 เลขที่  13645
เล่มที่  101 เลขที่  5046
เล่มที่  025 เลขที่  1242
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200205AA01-01
THASS20200205AB01-01
THASS20200205AC01-01
THASS20200205AD01-01
THASS20200205AE01-01
THASS20200205AF01-01
THASS20200205AG01-01
THASS20200205AH01-01
THASS20200205AI01-02
THASS20200205AI02-02
THASS20200205AJ01-02
THASS20200205AJ02-02
THASS20200205AK01-02
THASS20200205AK02-02
THASS20200205AL01-03
THASS20200205AL02-03
THASS20200205AL03-03
THASS20200205AM01-03
THASS20200205AM02-03
THASS20200205AM03-03
THASS20200205AN01-03
THASS20200205AN02-03
THASS20200205AN03-03
THASS20200205AO01-03
THASS20200205AO02-03
THASS20200205AO03-03
THASS20200205AP01-03
THASS20200205AP02-03
THASS20200205AP03-03
THASS20200205AQ01-05
THASS20200205AQ02-05
THASS20200205AQ03-05
THASS20200205AQ04-05
THASS20200205AQ05-05
THASS20200205AR01-15
THASS20200205AR02-15
THASS20200205AR03-15
THASS20200205AR04-15
THASS20200205AR05-15
THASS20200205AR06-15
THASS20200205AR07-15
THASS20200205AR08-15
THASS20200205AR09-15
THASS20200205AR10-15
THASS20200205AR11-15
THASS20200205AR12-15
THASS20200205AR13-15
THASS20200205AR14-15
THASS20200205AR15-15
THASS20200205AS01-01
THASS20200205AT01-01
THASS20200205AU01-01
THASS20200205AV01-01
THASS20200205AW01-01
THASS20200205AX01-02
THASS20200205AX02-02
THASS20200205AY01-03
THASS20200205AY02-03
THASS20200205AY03-03
THASS20200205AZ01-08
THASS20200205AZ02-08
THASS20200205AZ03-08
THASS20200205AZ04-08
THASS20200205AZ05-08
THASS20200205AZ06-08
THASS20200205AZ07-08
THASS20200205AZ08-08
THASS20200205BA01-02
THASS20200205BA02-02
THASS20200205BB01-03
THASS20200205BB02-03
THASS20200205BB03-03
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5020025029886050
5020025029886850
5020025029885850
5020025029887150
5020025029886150
5020025029886950
5020025029886250
5020025029887050
5020025029886450
5020025029887250
5020025029886750
5020025029885950
5020025029886550
5020025029887550
5020025029886350
5020025029887350
5020025029886650
5020025029887850
5020025029887650
5020025029891050
5020025029888350
5020025029891550
5020025029889150
5020025029892250
5020025029889850
5020025029892650
5020025029890550
5020025029893150
5020025029887750
5020025029889250
5020025029888650
5020025029889950
5020025029892150
5020025029890450
5020025029891150
5020025029892550
5020025029893050
5020025029890950
5020025029891750
5020025029892350
5020025029891650
5020025029892750
5020025029887950
5020025029888750
5020025029893250
5020025029889550
5020025029888050
5020025029889450
5020025029890250
5020025029892450
5020025029892950
5020025029890750
5020025029893350
5020025029888850
5020025029888550
5020025029890150
5020025029889350
5020025029890850
5020025029890050
5020025029891450
5020025029890650
5020025029891850
5020025029891250
5020025029888150
5020025029888250
5020025029888950
5020025029889650
5020025030117350
5020025030117550
5020025030117150
5020025030117450
5020025030117250
ผู้รับ
บอย จีนเพ็ชร
คุณภูริ์ บัณฑิตกุล
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน / คุณสมนึก
คุณ อภิสิทธิ์  นามเรือง
คุณ อังศิรินทร์ กลับรอด
คุณเนตรนภา เก่งสูงเนิน
คุณ กรกช  จันทพงษ์พิวัฒน์
Dancing Riot HQ
คุณอลิษา ทาขุลี
คุณอลิษา ทาขุลี
บริษัท บิวตี้ บัตเตอร์ จำกัด
บริษัท บิวตี้ บัตเตอร์ จำกัด
แฟลชโฮม สาขาบ้านเขว้า
แฟลชโฮม สาขาบ้านเขว้า
คุณทศณบงกช จองธนโชติ
คุณทศณบงกช จองธนโชติ
คุณทศณบงกช จองธนโชติ
คุณ จันทร์จิรา มีสัตย์
คุณ จันทร์จิรา มีสัตย์
คุณ จันทร์จิรา มีสัตย์
คุณ โสรจิต จุลไพบูลย์
คุณ โสรจิต จุลไพบูลย์
คุณ โสรจิต จุลไพบูลย์
คุณเกียรติคุณ  นาคประเสริฐ
คุณเกียรติคุณ  นาคประเสริฐ
คุณเกียรติคุณ  นาคประเสริฐ
บริษัท คิวทรี จำกัด
บริษัท คิวทรี จำกัด
บริษัท คิวทรี จำกัด
บริษัท โรงงานโภชนาหารเชียรศิริ  จำกัด
บริษัท โรงงานโภชนาหารเชียรศิริ  จำกัด
บริษัท โรงงานโภชนาหารเชียรศิริ  จำกัด
บริษัท โรงงานโภชนาหารเชียรศิริ  จำกัด
บริษัท โรงงานโภชนาหารเชียรศิริ  จำกัด
บริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Zabb channel)
บริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Zabb channel)
บริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Zabb channel)
บริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Zabb channel)
บริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Zabb channel)
บริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Zabb channel)
บริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Zabb channel)
บริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Zabb channel)
บริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Zabb channel)
บริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Zabb channel)
บริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Zabb channel)
บริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Zabb channel)
บริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Zabb channel)
บริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Zabb channel)
บริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Zabb channel)
คุณ ณัฐพล เก้าวงษ์วาน
คุณกษิรา ไชยอุป
บริษัท สยามเนเจอร์ริช จำกัด.
คุณ รตาพร จงสุวรรณไพศาล
คุณ สุภาวดี ชินคำ
คุณ พจีรัชต์  คงทองเรืองเดช
คุณ พจีรัชต์  คงทองเรืองเดช
ร้านช่างทองเยาวราช  / คุณสุริยา สุวรรณมณี
ร้านช่างทองเยาวราช  / คุณสุริยา สุวรรณมณี
ร้านช่างทองเยาวราช  / คุณสุริยา สุวรรณมณี
Racha K.
Racha K.
Racha K.
Racha K.
Racha K.
Racha K.
Racha K.
Racha K.
คุณ ตรีรัก ประภากรเกียรติ
คุณ ตรีรัก ประภากรเกียรติ
คุณ นริศรา อุดแก้ว
คุณ นริศรา อุดแก้ว
คุณ นริศรา อุดแก้ว