ชื่อลูกค้า
อาสือ  แซ่ลี้ (กรพระเครื่อง)
บริษัท ชัยโย อินเตอร์เฟรช จำกัด
บริษัท เอพิเธียน จำกัด
คุณ ธนันยวรรณ  ภู่สุนทรสกุล รับเองที่ ปณ
คุณ อัญธิกา อำนวยพร
คุณศิริโรจน์ การินทร์
 
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
 
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167347537TH/PD167347545TH
PD167347608TH/PD167347611TH
PD167347585TH/PD167347599TH
PD167347625TH/PD167347639TH/PD167347642TH
PD167347554TH
PD167347571TH
 
ชื่อลูกค้า
คุณ อเนก ใจดี (ร้าน O.POWER)
คุณทรงสิทธิ์  อัตระผดุง ร้านหยุดทุกวันเสาร์ ห้ามส่งวันเสาร์นะคะ
ร้าน 97 สแตนเลส (คุณทรงพล)
คุณวีรชัย จันทรมาศ
บริษัท ใบบุญ ริบบิ้น จำกัด/คุณกานติมา บุญเหลือ
บริษัท เอพี ออปเปอร์เรชั่นส์ จำกัด.
คุณ หนึ่งฤทัย จันทราภิรมย์ ( บริษัท ฟาร่าเทรดดิ้ง จำกัด )
คุณพิทักษ์  เทพวงค์
คุณ วีรยุทธ   อนุพันธ์
คุณ นวพร วัชรปรีชา
คุณ บุษบา  บุญชัยวงค์ (สาขาเวียงป่าเป้า)
คุณ ธิดารักษ์
โรงแรม มณเฑียรริเวอร์ไซด์
คุณวิกานดา ทับนาค
บริษัท ดูบุยท์ ฟาร์อิสท์ จำกัด
คุณนาที ทองย้อย
คุณนธีทิพย์  ประจักษานนท์
คุณมนตรี สุวรรณพรม
คุณ นิตยา ศรีเกิด
คุณภิญญาพัชญ์  จันเรืองศรี
คุณสิริกาญจน์ ทำทอง
กมลทิพย์ กิจศิริ
บริษัท กันแบลงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณ จารุเนตร ทะนงสุข
ตง ตง สกรูน๊อต แอนด์ ทูลส์
ร้านสไปร์ท บิวตี้ (คุณกรรณิการ์ สาครจิตร)
คุณ เปรม ปัทมประภานนท์  ชัยยนต์อะไหล่
บริษัท  ทีเอส แอนด์ ที ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด
ร้าน ธนาธิปอะไหล่
คุณโสภิดา  ไฉไลพันธุ์ (จ่ายค่าขนส่งต้นทางค่ะ)
บริษัท สหชัยสุรินทร์ จำกัด
ร้านบ้านกล่องหัวหิน (ติดร้านรุ่งรัตน์โลหภัณฑ์)
เชียงรายบรรจุภัณฑ์/(คุณ ชยุตม์ เตโชปถัมภ์)
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
สิงห์ท่าเรือพัทลุง ขนส่ง สาย 5 ชาชลาศูนย์ขนส่งสาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-3172758 โทร.พัทลุง 081-1286933
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ทับสะแก ขนส่ง สาย 3 และสาย  4
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อส.อุบลขนส่ง  สาย5
จิรวิทย์ขนส่ง สาย 4 (กระทุ้มล้ม 22) โทร.กรุงเทพ 085-2398484 โทร.กระบี่ 085-2398383
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
มงคลภานุกิจขนส่ง สาย 3 ซอย 16
อุดมพร ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/3  02-8880796/0809915018
ภูเก็ตศรีสุชาติ  สาย 3 ก่อนถึงตั้งง่วนหลี โทร.02-8858460-7
เอกธฤตส่ง สาย  3  ซอยสนามกีฬา เบอร์โทร 092-5588686
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
BT โลจิสติกส์ ขนส่ง สาย 2 สี่แยกทศกัณฑ์ 02-8870056
ข้ามสมุทร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3 ซอย 17
ส.สมจิตร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2
PT ขนส่ง สาย 2 ติดถนนใหญ่  โทร.02-8055812,095-0362117
สุรินทร์พนมรุ้ง ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8874135
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
ก.นพกิจขนส่ง พุทธมณฑลสาย 2  อยู่แถวนิ่มซี่เส็งสาย 2 โทร 024481980,028871013
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มี่  460 เลขที่  22959
เล่มที่ 017 เลขที่  0817
เล่มที  031 เลขที่   1539
55615
เล่มที่  427 เลขที่  21341
เล่มที่  427 เลขที่ 21342
เล่มที่ 210 เลขที่  10463
5320020033686
5320020033679
5320020033655
5320020033709
NT6302040089
NT6302040092
NT630204090
NT6302040091
014 เลขที่ 0687
เลขที่ 639110162
B0120005060
เล่มที่ 180เลขที่ 08996
เล่มที่  0703 เลขที่ 03511
เล่มที่  164 เลขที  8168
เล่มที่ 9412 เลขที่ 4705694
KAC20-02349
เล่มที่  003 เลขที่ 0121
เล่มที่  11597 เลขที่ 39
2565 เลขที่  128213
B012004637
เล่มที่ 348 เลขที่  17386
เล่มที่ 062 เลขที่  3091
เล่มที  183 เลขที่  9116
เล่มที่  838 เลขที  41873
เลขที่  8094 เล่มที 162
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200204AA01-01
THASS20200204AB01-01
THASS20200204AC01-01
THASS20200204AD01-01
THASS20200204AE01-01
THASS20200204AF01-01
THASS20200204AG01-01
THASS20200204AH01-01
THASS20200204AI01-01
THASS20200204AJ01-01
THASS20200204AK01-01
THASS20200204AL01-01
THASS20200204AM01-01
THASS20200204AN01-02
THASS20200204AN02-02
THASS20200204AO01-02
THASS20200204AO02-02
THASS20200204AP01-02
THASS20200204AP02-02
THASS20200204AQ01-02
THASS20200204AQ02-02
THASS20200204AR01-03
THASS20200204AR02-03
THASS20200204AR03-03
THASS20200204AS01-03
THASS20200204AS02-03
THASS20200204AS03-03
THASS20200204AT01-07
THASS20200204AT02-07
THASS20200204AT03-07
THASS20200204AT04-07
THASS20200204AT05-07
THASS20200204AT06-07
THASS20200204AT07-07
THASS20200204AU01-07
THASS20200204AU02-07
THASS20200204AU03-07
THASS20200204AU04-07
THASS20200204AU05-07
THASS20200204AU06-07
THASS20200204AU07-07
THASS20200204AV01-02
THASS20200204AV02-02
THASS20200204AW01-03
THASS20200204AW02-03
THASS20200204AW03-03
THASS20200204AX01-04
THASS20200204AX02-04
THASS20200204AX03-04
THASS20200204AX04-04
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5020025021292040
5020025021293340
5020025021292540
5020025021293640
5020025021292140
5020025021293040
5020025021292240
5020025021293540
5020025021291240
5020025021292840
5020025021292340
5020025021293240
5020025021291940
5020025021293440
5020025021291340
5020025021292940
5020025021292640
5020025021293840
5020025021296040
5020025021293740
5020025021296340
5020025021294240
5020025021296740
5020025021294640
5020025021297140
5020025021295140
5020025021297340
5020025021295640
5020025021294940
5020025021294040
5020025021295740
5020025021294540
5020025021296840
5020025021295340
5020025021297240
5020025021296140
5020025021297540
5020025021296540
5020025021294140
5020025021296240
5020025021294740
5020025021296640
5020025021295240
5020025021297040
5020025021295540
5020025021297440
5020025021295940
5020025021297740
5020025021294340
5020025021294840
ผู้รับ
คุณ สุชาดา  ดิลกกัลยากุล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพีที คิดส์ แอนด์ มัม
คุณ คมเดช  โฆษิตเกษมสุข
คุณ วันทนา
คุณบุษราพรรณ โปรยบำรุง
คุณนิพนธ์  โรจนบุรานนท์ (สวนไผ่นายเอก)
คุณอภิวัฒน์ ดิษาภิรมย์
คุณนภัสนันทร์ วริทธิ์ธรนิรุท
คุณสิริขวัญ พงษ์ญาดา
คุณณัชชา จิตรอักษร
คุณ พรรณกร คำเปา
คุณ สุพัตรา
คุณนิรุสณี  ตาลีอาแฮ
คุณ บุญชัย พงไพศาล
คุณ บุญชัย พงไพศาล
บริษัท เอพิเธียน จำกัด
บริษัท เอพิเธียน จำกัด
บริษัท อัพมิวสิคสโตร์ จำกัด
บริษัท อัพมิวสิคสโตร์ จำกัด
คุณ กัญณัฏฐ์ วงษ์วิสุทธิกุล
คุณ กัญณัฏฐ์ วงษ์วิสุทธิกุล
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณจิราพร ฟองทอง (คุณตุ้ม)
คุณจิราพร ฟองทอง (คุณตุ้ม)
คุณจิราพร ฟองทอง (คุณตุ้ม)
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
คุณ จารุวรรณ  ไชยโคตร
คุณ จารุวรรณ  ไชยโคตร
บริษัท คิงซีล จำกัด
บริษัท คิงซีล จำกัด
บริษัท คิงซีล จำกัด
ร้านเจ้อารี20
ร้านเจ้อารี20
ร้านเจ้อารี20
ร้านเจ้อารี20