ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200110AA01-01
THASS20200110AB01-01
THASS20200110AC01-01
THASS20200110AD01-01
THASS20200110AE01-01
THASS20200110AF01-02
THASS20200110AF02-02
THASS20200110AG01-02
THASS20200110AG02-02
THASS20200110AH01-03
THASS20200110AH02-03
THASS20200110AH03-03
THASS20200110AI01-03
THASS20200110AI02-03
THASS20200110AI03-03
THASS20200110AJ01-03
THASS20200110AJ02-03
THASS20200110AJ03-03
THASS20200110AK01-03
THASS20200110AK02-03
THASS20200110AK03-03
THASS20200110AL01-03
THASS20200110AL02-03
THASS20200110AL03-03
THASS20200110AM01-04
THASS20200110AM02-04
THASS20200110AM03-04
THASS20200110AM04-04
THASS20200110AN01-07
THASS20200110AN02-07
THASS20200110AN03-07
THASS20200110AN04-07
THASS20200110AN05-07
THASS20200110AN06-07
THASS20200110AN07-07
THASS20200110AO01-01
THASS20200110AP01-01
THASS20200110AQ01-01
THASS20200110AR01-01
THASS20200110AS01-01
THASS20200110AT01-01
THASS20200110AU01-01
THASS20200110AV01-01
THASS20200110AW01-03
THASS20200110AW02-03
THASS20200110AW03-03
THASS20200110AX01-06
THASS20200110AX02-06
THASS20200110AX03-06
THASS20200110AX04-06
THASS20200110AX05-06
THASS20200110AX06-06
THASS20200110AY01-01
THASS20200110AZ01-02
THASS20200110AZ02-02
THASS20200110BA01-03
THASS20200110BA02-03
THASS20200110BA03-03
THASS20200110BB01-01
THASS20200110BC01-03
THASS20200110BC02-03
THASS20200110BC03-03
THASS20200110BD01-09
THASS20200110BD02-09
THASS20200110BD03-09
THASS20200110BD04-09
THASS20200110BD05-09
THASS20200110BD06-09
THASS20200110BD07-09
THASS20200110BD08-09
THASS20200110BD09-09
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5120014850913800
5120014850914200
5120014850915100
5120014850914100
5120014850915200
5120014850914700
5120014850913900
5120014850914800
5120014850914000
5120014850915000
5120014850914400
5120014850914900
5120014850914300
5120014850915500
5120014850914500
5120014850915300
5120014850914600
5120014850915400
5120014850915600
5120014850919600
5120014850916400
5120014850919900
5120014850917300
5120014850920300
5120014850918000
5120014850920600
5120014850918900
5120014850920900
5120014850915700
5120014850916600
5120014850920400
5120014850917700
5120014850918500
5120014850919000
5120014850920700
5120014850919400
5120014850921000
5120014850920000
5120014850915800
5120014850916700
5120014850919300
5120014850917500
5120014850919700
5120014850918400
5120014850918700
5120014850920100
5120014850916800
5120014850917600
5120014850915900
5120014850918300
5120014850916000
5120014850917100
5120014850917900
5120014850916100
5120014850916900
5120014850916200
5120014850917000
5120014850916300
5120014850917200
5120014850918100
5120014850916500
5120014850919200
5120014850917400
5120014850917800
5120014850920200
5120014850918800
5120014850920500
5120014850919500
5120014850920800
5120014850921100
5120014850919800
ผู้รับ
คุณปราง
คุณนันท์นภัส ฤทธาพรม
คุณ ณภัทร สุรางค์ศรีรัฐ
บริษัท สยามลีกัลป์ แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด
คุณธนวันต์ เทียนชอ
คุณอรพิน ภีมเดชาชัย
คุณอรพิน ภีมเดชาชัย
คุณโกวิท ตาใจ
คุณโกวิท ตาใจ
คุณบุณยวีย์ ทรวงดอน
คุณบุณยวีย์ ทรวงดอน
คุณบุณยวีย์ ทรวงดอน
บริษัท บีทูอาร์ คอมเมิร์ซ จำกัด
บริษัท บีทูอาร์ คอมเมิร์ซ จำกัด
บริษัท บีทูอาร์ คอมเมิร์ซ จำกัด
คุณสุภจิรา หนูจักร
คุณสุภจิรา หนูจักร
คุณสุภจิรา หนูจักร
ร้านยอดเยี่ยม
ร้านยอดเยี่ยม
ร้านยอดเยี่ยม
บริษัท 1989 คอนซัลแทนส์ จำกัด
บริษัท 1989 คอนซัลแทนส์ จำกัด
บริษัท 1989 คอนซัลแทนส์ จำกัด
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณคำหวัน ดอกผึ้ง
บริษัท บีชู กรุ๊ป จำกัด
คุณพยอม จัดดี
บริษัท อมรันธ์ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณ ปฏิพล ลายประเสริฐ บริษัท 338 อินเตอร์เทรด
คุณ ภคประภา บุญมาเลิศ
บริษัท ดาไพน์  จำกัด
คุณ ปทุมมาศ สุขตลอดชีพ
บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด
บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด
บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด
บริษัท เบบี้ อินสไปร์ส จำกัด
บริษัท เบบี้ อินสไปร์ส จำกัด
บริษัท เบบี้ อินสไปร์ส จำกัด
บริษัท เบบี้ อินสไปร์ส จำกัด
บริษัท เบบี้ อินสไปร์ส จำกัด
บริษัท เบบี้ อินสไปร์ส จำกัด
คุณเทียนสว่าง รุ่งรุจิไพศาล
คุณ สริญญา  สิทธิเกสร
คุณ สริญญา  สิทธิเกสร
บริษัท สยามเมดดิคอล เซลส์แอนด์ซัพพลาย จำกัด
บริษัท สยามเมดดิคอล เซลส์แอนด์ซัพพลาย จำกัด
บริษัท สยามเมดดิคอล เซลส์แอนด์ซัพพลาย จำกัด
คุณ สนิท  ธรรมสุทธิ์
คุณ ภาวิดา  อาจยุทธิ์ บ้านขายส่งกางเกงใน
คุณ ภาวิดา  อาจยุทธิ์ บ้านขายส่งกางเกงใน
คุณ ภาวิดา  อาจยุทธิ์ บ้านขายส่งกางเกงใน
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อลูกค้า
คุณเวชพิสิฐ หิรัญธรรมวิชญ์
คุณฝนทิพย์ ลายสนิทเสรีกุล
คุณสรัสนันท์ สัมพันธารักษ์
คุณวรภรณ์ สามารถ
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167334768TH
EI347899275TH
PD167334754TH