ชื่อลูกค้า
คุณอรทัย อึ้งพัฒนากิจ
คุณสะอิ้ง สิงห์หน
คุณ ณัฏฐ์ณริน เฮงธนารักษ์
ร้านซุ้มปากกา (ตรงข้ามประตูคณะเกษตรมช.)
บริษัท เอวีอี ซิสทรอนิกส์ จำกัด
คุณ ปาลีรัตน์  ห่อไธสง
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI347885775TH
EI347885648TH/EI347885651TH/EI347885665TH/ EI347885679TH/EI347885682TH
PD167345085TH/PD167345099TH/PD167345108TH
PD167345139TH/PD167342152TH
EI347885634TH
EI347885767TH
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200106AA01-01
THASS20200106AB01-01
THASS20200106AC01-01
THASS20200106AD01-01
THASS20200106AE01-01
THASS20200106AF01-01
THASS20200106AG01-01
THASS20200106AH01-01
THASS20200106AI01-02
THASS20200106AI02-02
THASS20200106AJ01-02
THASS20200106AJ02-02
THASS20200106AK01-02
THASS20200106AK02-02
THASS20200106AL01-04
THASS20200106AL02-04
THASS20200106AL03-04
THASS20200106AL04-04
THASS20200106AM01-06
THASS20200106AM02-06
THASS20200106AM03-06
THASS20200106AM04-06
THASS20200106AM05-06
THASS20200106AM06-06
THASS20200106AN01-01
THASS20200106AO01-02
THASS20200106AO02-02
THASS20200106AP01-02
THASS20200106AP02-02
THASS20200106AQ01-02
THASS20200106AQ02-02
THASS20200106AR01-01
THASS20200106AS01-01
THASS20200106AT01-01
THASS20200106AU01-01
THASS20200106AV01-01
THASS20200106AW01-02
THASS20200106AW02-02
THASS20200106AX01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5020014809965160
5020014809966160
5020014809965760
5020014809966460
5020014809965660
5020014809966360
5020014809965560
5020014809966760
5020014809965260
5020014809966060
5020014809965360
5020014809966260
5020014809965860
5020014809966860
5020014809965460
5020014809966660
5020014809965960
5020014809966560
5020014809967260
5020014809966960
5020014809967460
5020014809968360
5020014809967660
5020014809968560
5020014809967860
5020014809968660
5020014809968060
5020014809968860
5020014809967060
5020014809967360
5020014809967560
5020014809967760
5020014809967960
5020014809968460
5020014809968160
5020014809968760
5020014809968260
5020014809968960
5020014809967160
ผู้รับ
คุณดารกา สุดหล้า
บริษัท เวสต์ซัพพลาย จำกัด
คุณ ศักดา วงษ์โกวิท
คุณ จักรกฤษณ์
คุณอิสยาภรณ์ จิระวัตรวิทยา
บริษัท เคจีเอฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หจก.นครการเกษตร 2017
คุณ  หนึ่ง
คุณวรรณชัย สุขจันทร์
คุณวรรณชัย สุขจันทร์
คุณลลียา นามวงศ์
คุณลลียา นามวงศ์
คุณชนม์นิภา กตาธิการ
คุณชนม์นิภา กตาธิการ
โรงเลื่อยสันติ
โรงเลื่อยสันติ
โรงเลื่อยสันติ
โรงเลื่อยสันติ
คุณลักษณ์
คุณลักษณ์
คุณลักษณ์
คุณลักษณ์
คุณลักษณ์
คุณลักษณ์
คุณอภิญญา จอหอ
คุณมนัสพล  อัศวพูลทรัพย์
คุณมนัสพล  อัศวพูลทรัพย์
คุณ ฐิติกานต์ ไกรแสง
คุณ ฐิติกานต์ ไกรแสง
ร้านบ้านนมผง  คุณ สุภาพร งามไสว
ร้านบ้านนมผง  คุณ สุภาพร งามไสว
คุณ ศิริกรณ์  วีระนรพานิช
คุณชมพูนุท ภาประจง
คุณ อรุณ ละมั่งทอง
ร้านกุ้งนางช็อป (กุ้งนาง)
คุณสุกัญญา นาคจันทร์/บริษัท นาบิสโก้ โพรวายเดอร์
คุณ สุวรรณ วันสุพงศ์
คุณ สุวรรณ วันสุพงศ์
ควิกเซอร์วิส สาขาสี่แยกกบินทร์บุรี