ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200104AA01-01
THASS20200104AB01-01
THASS20200104AC01-01
THASS20200104AD01-01
THASS20200104AE01-01
THASS20200104AF01-01
THASS20200104AG01-01
THASS20200104AH01-01
THASS20200104AI01-03
THASS20200104AI02-03
THASS20200104AI03-03
THASS20200104AJ01-03
THASS20200104AJ02-03
THASS20200104AJ03-03
THASS20200104AK01-03
THASS20200104AK02-03
THASS20200104AK03-03
THASS20200104AL01-03
THASS20200104AL02-03
THASS20200104AL03-03
THASS20200104AM01-04
THASS20200104AM02-04
THASS20200104AM03-04
THASS20200104AM04-04
THASS20200104AN01-09
THASS20200104AN02-09
THASS20200104AN03-09
THASS20200104AN04-09
THASS20200104AN05-09
THASS20200104AN06-09
THASS20200104AN07-09
THASS20200104AN08-09
THASS20200104AN09-09
THASS20200104AO01-01
THASS20200104AP01-01
THASS20200104AQ01-01
THASS20200104AR01-01
THASS20200104AS01-01
THASS20200104AT01-01
THASS20200104AU01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5020014797304440
5020014797305540
5020014797303940
5020014797304940
5020014797304140
5020014797304840
5020014797304640
5020014797305440
5020014797304340
5020014797305040
5020014797304740
5020014797305640
5020014797304040
5020014797305140
5020014797304540
5020014797305340
5020014797304240
5020014797305240
5020014797307040
5020014797305740
5020014797307240
5020014797306140
5020014797307440
5020014797306440
5020014797307640
5020014797306640
5020014797307840
5020014797306840
5020014797305840
5020014797307140
5020014797306240
5020014797307340
5020014797306540
5020014797307540
5020014797306740
5020014797307740
5020014797306940
5020014797307940
5020014797306340
5020014797305940
ผู้รับ
คุณ มิรินดา  ธีรกรรัชช์
บริษัท ลิ้งเกจ เทค จำกัด
คุณเจตนิพิฐ ฤทธาพรม
คุณ กรรณิกา  การะเกตุ
บริษัท โฟโต้สแกน ซีสเต็ม จำกัด
คุณ มุกดา คันธวัฒน์
ร้านพี่เก่งช็อป
คุณสามชัย พัฒนาธำรงเกษม
บริษัท ทีอาร์ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ทีอาร์ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ทีอาร์ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
คุณวิภาวี จินวรรณ/บริษัท 24  คู่บุญ
คุณวิภาวี จินวรรณ/บริษัท 24  คู่บุญ
คุณวิภาวี จินวรรณ/บริษัท 24  คู่บุญ
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
สวนปิยภรณ์
สวนปิยภรณ์
สวนปิยภรณ์
คุณ ณัฎฐิดา  ถาวร
คุณ ณัฎฐิดา  ถาวร
คุณ ณัฎฐิดา  ถาวร
คุณ ณัฎฐิดา  ถาวร
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท เอ เปอร์เฟกต์ ไรด์ จำกัด
คุณ ชนนี ขันวงษ์ The cube plus
คุณ ศิระ แถลงกันวัชรกุล
คุณ วริศร  ดิสรานนท์
คุณชวิชญ์ พิรุฬหพัสต์
คุณ สุภาพร ชุมพรม
คุณ ณัฐ ผลประสิทธิ์
ชื่อลูกค้า
คุณสุนิษา รู้การ
คุณณณัณกร วารีวะนิช
คุณ อภิสรา ดีสุวรรณ
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI347881218TH
PD167344990TH
EI347881221TH
ชื่อลูกค้า
ร้านคิดส์แลนด์ /คุณสว่างพงศ์ เจนวัฒนะมงคล
คุณวีรชัย จันทรมาศ ด่วน
ร้าน วิช เทเลคอม
หจก.มาสเตอร์โซล่า.
ร้านหนังสือแบล็คแคท
คุณ  เอกชัย
คุณ วิเชียร แสงหิรัญ
คุณ นพภวดี กิจฤกษ์ไทย
คุณ สมคิด ใจกล้า
บริษัท ดีไลค์ เมเกอร์ จำกัด
ร้านเบเกอรี่แลนด์กาญจน์ (ตรงข้ามตลาดเจเจ)
บจก.กฤษณา  อินเตอร์เทรด จ่ายต้นทาง
บริษัท บิทคอมไบน์ จำกัด
ร้านพัฒนายนตการ / คุณดนัย วงศ์อภิชาต
คุณสรสิช ประเสริฐกุลศักดิ์
คุณ คมสิทธิ์ อรุณเมือง
คุณจิตรานุช  ปานขาว
คุณ ญาณิศา วิษณุมหิมาชัย ร้านคิงส์เบเกอรี่
คุณกานต์ชนก ทองวัฒนากุล
คุณ ศิริโชค  ขุมทรัพย์
ร้าน โนมุสา(คุณ ธัญรดี ตรีธรรม)ร้านเปิด 09.30 น.-19.00 น หยุดวันอาทิตย์
ร้านตุ๊กตา ซอยข้างเซฟวัน (เพลง) เก็บต้นทาง
บริษัท อาตี้น้อย 888 จำกัด
คุณ สาธิต สันติเศรษฐสิน
บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จำกัด
ร้าน ออฟฟิศแมกซ์
ร้านนันท์ อุดรธานี(คุณวรรธนันท์)ค่าขนส่งเก็บปลายทาง
คุณ ปีใหม่ กิจจาเกษมกุล
บริษัท นิว มอร์นิ่ง จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
พาณิชย์ขนส่ง สาย 5
สิงห์ท่าเรือพัทลุง ขนส่ง สาย 5 ชาชลาศูนย์ขนส่งสาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-3172758 โทร.พัทลุง 081-1286933
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
ป.กิติพงศ์ขนส่ง 2001 สาย 5 โทร 02-8894744
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
บริษัท สิรินคร เอ็กซ์เพรส สาย4 โทร 087-0116737
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
ผึ้งทองขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-8881774/092-7742725
โคราชแสงเจริญ ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1
ภูเก็ตศรีสุชาติ  สาย 3 ก่อนถึงตั้งง่วนหลี โทร.02-8858460-7
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
พี.ที.ขนส่ง ภูเก็ต  สาย 2 ระหว่างซอย9กับซอย11 โทร.095-0362117
จงเจริญ ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ 3 หลังโรงไม้ โทร.02-8870225-6
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
สุรินทร์พนมรุ้ง ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8874135
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  231 เลขที่  11532
53343
เล่มที่ 421 เลขที่  21024
5320010023642
5320010023680
5320010023741
NT6301040139
NT6301040140
NT6301040141
NT6301040138
เล่มที่ 081 เลขที่  4039
เล่มที่ 546  เลขที่ 27283
เล่มที่ 0721 เลขที่ 36030
เล่มที่ 0721 เลขที่ 36031
เล่มที่ 7219 เลขที่  360906
เล่มที่ 7216 เลขที่ 360800
เล่มที่  0310  เลขที่   15458
เล่มที่ 7216 เลขที่ 360799
เล่มที่   8779  เลขที่   438936
เล่มที่  1473 เลขที่  73615
เลขที่  57721
เล่มที่  060 เลขที่ 2964
KAM20-00291
เล่มที่  0174 เลขที่ 008653
เล่มที่  040 เลขที่  1970
เลขที่ 1200001020
เลขที่ 826
เล่มที่   316  เลขที่  15781
เล่มที่  063 เลขที่  3144