ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20191022AA01-01
THASS20191022AB01-01
THASS20191022AC01-01
THASS20191022AD01-01
THASS20191022AE01-01
THASS20191022AF01-01
THASS20191022AG01-01
THASS20191022AH01-01
THASS20191022AI01-01
THASS20191022AJ01-01
THASS20191022AK01-01
THASS20191022AL01-01
THASS20191022AM01-01
THASS20191022AN01-01
THASS20191022AO01-01
THASS20191022AP01-01
THASS20191022AQ01-01
THASS20191022AR01-02
THASS20191022AR02-02
THASS20191022AS01-02
THASS20191022AS02-02
THASS20191022AT01-02
THASS20191022AT02-02
THASS20191022AU01-02
THASS20191022AU02-02
THASS20191022AV01-02
THASS20191022AV02-02
THASS20191022AW01-02
THASS20191022AW02-02
THASS20191022AX01-02
THASS20191022AX02-02
THASS20191022AY01-02
THASS20191022AY02-02
THASS20191022AZ01-02
THASS20191022AZ02-02
THASS20191022BA01-03
THASS20191022BA02-03
THASS20191022BA03-03
THASS20191022BB01-04
THASS20191022BB02-04
THASS20191022BB03-04
THASS20191022BB04-04
THASS20191022BC01-04
THASS20191022BC02-04
THASS20191022BC03-04
THASS20191022BC04-04
THASS20191022BD01-04
THASS20191022BD02-04
THASS20191022BD03-04
THASS20191022BD04-04
THASS20191022BE01-04
THASS20191022BE02-04
THASS20191022BE03-04
THASS20191022BE04-04
THASS20191022BF01-05
THASS20191022BF02-05
THASS20191022BF03-05
THASS20191022BF04-05
THASS20191022BF05-05
THASS20191022BG01-06
THASS20191022BG02-06
THASS20191022BG03-06
THASS20191022BG04-06
THASS20191022BG05-06
THASS20191022BG06-06
THASS20191022BH01-01
THASS20191022BI01-01
THASS20191022BJ01-02
THASS20191022BJ02-02
THASS20191022BK01-02
THASS20191022BK02-02
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5219104225259029
5219104225259929
5219104225259129
5219104225260029
5219104225259229
5219104225260229
5219104225259329
5219104225261229
5219104225260329
5219104225260129
5219104225259429
5219104225260929
5219104225259529
5219104225260429
5219104225261329
5219104225259629
5219104225260529
5219104225259829
5219104225260629
5219104225259729
5219104225260729
5219104225260829
5219104225263829
5219104225261729
5219104225264529
5219104225262329
5219104225265029
5219104225262829
5219104225265529
5219104225263329
5219104225265929
5219104225261129
5219104225264029
5219104225264429
5219104225261929
5219104225264929
5219104225262529
5219104225263029
5219104225265429
5219104225263529
5219104225265829
5219104225261029
5219104225263929
5219104225264329
5219104225261829
5219104225262429
5219104225264829
5219104225265329
5219104225262929
5219104225265729
5219104225264129
5219104225263429
5219104225264629
5219104225261529
5219104225265129
5219104225262129
5219104225265629
5219104225262729
5219104225266029
5219104225263129
5219104225261429
5219104225263629
5219104225262629
5219104225262029
5219104225264229
5219104225263229
5219104225264729
5219104225265229
5219104225263729
5219104225261629
5219104225262229
ผู้รับ
บริษัท ไลฟ์สไตล์รีเฟรช จำกัด
คุณ ศศิชา ขันทะเสน
บริษัท  สยาม ซีเทรด จำกัด
คุณ พรพิชชา อนุเปรม
คุณ ชัยธวัช ชวนบุญ
บ้านแคร์ /คุณ มธุริน สุดาพาสุข
คุณ ศรัณย์ ศิริชัย บริษัท พรัคท์ จำกัด
คุณ อุดม  เทียนรักษ์
คุณ ภาคิน  ธนเดชบูรณ์
คุณ เบญจภรณ์ วีราสา / บมจ. ช.การช่าง
Achiraya Khoonpitaksakul
คุณ กิตติศักดิ์   อนุภาพรังสี
คุณวรางคณา สุมานาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอียร์เควก..
คุณ ภัณพัช จิตจารุกร
คุณ พิชามญชุ์ อ่ำอินทร์
คุณ เขมษิญากรณ์ วารีวัฒนาศักดิ์
บริษัท  พริตตี้ ริช จำกัด.
บริษัท  พริตตี้ ริช จำกัด.
คุณชนม์นิภา กตาธิการ
คุณชนม์นิภา กตาธิการ
คุณกุ้ง
คุณกุ้ง
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน / คุณสมนึก
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน / คุณสมนึก
คุณคณิต  รัตนปิลัมธน์
คุณคณิต  รัตนปิลัมธน์
คุณจิณห์วรา  โปตานนท์
คุณจิณห์วรา  โปตานนท์
คุณธีระพงษ์  ธรรมเจริญ
คุณธีระพงษ์  ธรรมเจริญ
คุณดวงนภา ใจผาวัง
คุณดวงนภา ใจผาวัง
คุณ ณิชากร
คุณ ณิชากร
คุณกนกวรรณ  เกษตรกุลชีพ
คุณกนกวรรณ  เกษตรกุลชีพ
คุณกนกวรรณ  เกษตรกุลชีพ
บริษัท   24 คู่บุญ  จำกัด
บริษัท   24 คู่บุญ  จำกัด
บริษัท   24 คู่บุญ  จำกัด
บริษัท   24 คู่บุญ  จำกัด
คุณปวิตรา ไพรสันต์
คุณปวิตรา ไพรสันต์
คุณปวิตรา ไพรสันต์
คุณปวิตรา ไพรสันต์
คุณ ธีร์รัฐ ว่องวัฒนะสิน(คุณวิค)
คุณ ธีร์รัฐ ว่องวัฒนะสิน(คุณวิค)
คุณ ธีร์รัฐ ว่องวัฒนะสิน(คุณวิค)
คุณ ธีร์รัฐ ว่องวัฒนะสิน(คุณวิค)
คุณ สมชาติ  กุลกฤตญา
คุณ สมชาติ  กุลกฤตญา
คุณ สมชาติ  กุลกฤตญา
คุณ สมชาติ  กุลกฤตญา
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
คุณ จีรวรรณ บุญแสง
คุณ จีรวรรณ บุญแสง
คุณ จีรวรรณ บุญแสง
คุณ จีรวรรณ บุญแสง
คุณ จีรวรรณ บุญแสง
คุณ จีรวรรณ บุญแสง
หจก.ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
คุณ ณัฐพล เก้าวงษ์วาน
บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จำกัด
บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จำกัด
คุณ แบม บริษัท แวตสก้า จำกัด
คุณ แบม บริษัท แวตสก้า จำกัด
ชื่อลูกค้า
สำนักงาน วัชร ฟิวชั่น บริษัท วัชร ฟิวชั่น จำกัด
กล่องไปรษณีย์ เชียงราย
คุณพรชัย จันทร์สาคร
ร้านพัฒนายนตการ / คุณดนัย วงศ์อภิชาต
คุณชัยวัฒน์   วันบูชา
คุณ ศิริโชค  ขุมทรัพย์
คุณสุชาดา  สมรภูมิ  ร้าน ko ไดเร็คเซล์
บริษัท  บูรพวัฒน์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ร้าน โนมุสา(คุณ ธัญรดี ตรีธรรม)ร้านเปิด 09.30 น.-19.00 น หยุดวันอาทิตย์
คุณ กมลรัตน์ ปิยกิจการ (ร้าน Cheesytoy )
คุณ วัลย์ลิกา ลาดเข่ง (กรุณาจัดส่งสินค้าถึงบ้านด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ)
ร้านนภาภรณ์การค้า   (เบบี้เซฟ) คุณ  นภาภรณ์ สมิทธิกร
ร้านรวมยา/ คุณ ฐิติมา อุ่นปุณฑริก
บริษัท สนั่น ฟาร์มาซี จำกัด
คุณชาญชัย  คริกาผล
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
เค แอนด์ วี  เซอร์วิส ขนส่ง สาย 3 โทร.086-0200148
ผึ้งทองขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-8881774/092-7742725
ส.บ้านโป่ง-กาญจนบุรี
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
โชคบุญนำ  สาย 2 ศูนย์ LSR   02-8874634-5
พีอนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง สาย 2 ซอย 24 โทร.กรุงเทพ 02-8858033-4
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
5319100275788
5319100275795
เล่มที่ 5129 เลขที่  256443
เล่มที่  735 เลขที่ 36749
เล่มที่ 735 เลขที่  36748
เล่มที่  1843 เลขที่ 92132
เล่มที่  2738 เลขที่  136900
เล่มที่  807 เลขที่ 40348
53332
เล่มที่ 259 เลขที่  12948
เลขที่  31585
เล่มที่ 370 เลขที่  18474
เล่มที่  718 เลขที่  35868
เล่มที่ 467 เลขที่ 23348
เล่มที่  18836 เลขที่  941757