ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20191017AA01-01
THASS20191017AB01-01
THASS20191017AC01-01
THASS20191017AD01-01
THASS20191017AE01-01
THASS20191017AF01-01
THASS20191017AG01-01
THASS20191017AH01-01
THASS20191017AI01-01
THASS20191017AJ01-01
THASS20191017AK01-01
THASS20191017AL01-01
THASS20191017AM01-01
THASS20191017AN01-01
THASS20191017AO01-01
THASS20191017AP01-02
THASS20191017AP02-02
THASS20191017AQ01-02
THASS20191017AQ02-02
THASS20191017AR01-02
THASS20191017AR02-02
THASS20191017AS01-02
THASS20191017AS02-02
THASS20191017AT01-02
THASS20191017AT02-02
THASS20191017AU01-03
THASS20191017AU02-03
THASS20191017AU03-03
THASS20191017AV01-03
THASS20191017AV02-03
THASS20191017AV03-03
THASS20191017AW01-05
THASS20191017AW02-05
THASS20191017AW03-05
THASS20191017AW04-05
THASS20191017AW05-05
THASS20191017AX01-01
THASS20191017AY01-01
THASS20191017AZ01-01
THASS20191017BA01-01
THASS20191017BB01-02
THASS20191017BB02-02
THASS20191017BC01-02
THASS20191017BC02-02
THASS20191017BD01-04
THASS20191017BD02-04
THASS20191017BD03-04
THASS20191017BD04-04
THASS20191017BE01-04
THASS20191017BE02-04
THASS20191017BE03-04
THASS20191017BE04-04
THASS20191017BF01-01
THASS20191017BG01-02
THASS20191017BG02-02
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5119104196951579
5119104196952479
5119104196951679
5119104196952779
5119104196951979
5119104196952579
5119104196951779
5119104196952679
5119104196951879
5119104196952879
5119104196952179
5119104196953979
5119104196952079
5119104196952979
5119104196952279
5119104196953079
5119104196953179
5119104196952379
5119104196953579
5119104196953379
5119104196955679
5119104196953879
5119104196955979
5119104196954379
5119104196956379
5119104196954879
5119104196956679
5119104196955379
5119104196956979
5119104196953279
5119104196955279
5119104196953779
5119104196955579
5119104196955879
5119104196954279
5119104196956279
5119104196954579
5119104196956579
5119104196956079
5119104196954779
5119104196956479
5119104196953479
5119104196956779
5119104196956879
5119104196954179
5119104196954979
5119104196957079
5119104196955179
5119104196953679
5119104196955779
5119104196955079
5119104196954479
5119104196955479
5119104196954679
5119104196956179
ผู้รับ
คุณ สุพัตรา
คุณบัณฑิตา เสถียรพัฒนากูล
คุณ เฉลิมพร เฉลิมลอย / บริษัท เอเมส เมดิคอล จำกัด
คุณ กฤติน ทิพย์แสง
คุณณัฐพล  คูหา
คุณมณธิกานต์ จีนบุบผา
คุณ ศิริธัช  เพราะขุนทด
คุณกิติยา ชำนาญ
คุณ วิไลภรณ์ โคตรจ้อย
บริษัท พี.เค.ที.เอช อินเตอร์-เทรด จำกัด
บริษัท ไซเทคเอเซีย โซลูชั่น จำกัด
บริษัท ส.ธนภัทร (888) จำกัด
คุณภาธร เพิ่มทรัพย์
คุณ แจ็ค
บริษัท อัพมิวสิคสโตร์ จำกัด
คุณเดชาธร ทองไทย
คุณเดชาธร ทองไทย
คุณ เฉลียว  จันทะโก
คุณ เฉลียว  จันทะโก
บจก. สไปเดอร์ ออโต้ อิมพอร์ท 2015
บจก. สไปเดอร์ ออโต้ อิมพอร์ท 2015
อิสรีย์เภสัช
อิสรีย์เภสัช
บริษัท เฟยดา  จำกัด
บริษัท เฟยดา  จำกัด
คุณจิราพร ฟองทอง (คุณตุ้ม)
คุณจิราพร ฟองทอง (คุณตุ้ม)
คุณจิราพร ฟองทอง (คุณตุ้ม)
บริษัท เปเปอร์ริสต้า จำกัด
บริษัท เปเปอร์ริสต้า จำกัด
บริษัท เปเปอร์ริสต้า จำกัด
คุณ เจษฎี หรี่แสงเมฆ
คุณ เจษฎี หรี่แสงเมฆ
คุณ เจษฎี หรี่แสงเมฆ
คุณ เจษฎี หรี่แสงเมฆ
คุณ เจษฎี หรี่แสงเมฆ
คุณ ณฤชิต ก่ออ้อ
บริษัท แวลู อินเทกริตี้ จำกัด
Nanchaya Kaewkhem
คุณ ฌรันฎา เพ็ญศิริ
คุณ กระต่าย
คุณ กระต่าย
คุณ นภาวรรณ์ สายสูง
คุณ นภาวรรณ์ สายสูง
คุณ สรวีย์ มรรคผล
คุณ สรวีย์ มรรคผล
คุณ สรวีย์ มรรคผล
คุณ สรวีย์ มรรคผล
คุณสุณันห์ เสาวภา
คุณสุณันห์ เสาวภา
คุณสุณันห์ เสาวภา
คุณสุณันห์ เสาวภา
คุณธนธรณ์ รังษีเทียนไชย
UNICCA
UNICCA
ชื่อลูกค้า
บริษัท พริ้นเทอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
คุณ สุภัทร คำภาศรี
คุณ ศุภศันส์  ศักดิ์บริบูรณ์
คุณ ธนดบ สร้อยบัวงาม
คุณ เด่นชัย ยืนบุญยิ่ง
คุณ ปาจรีย์ ตั้งพาณิชย์ไพบูลย์
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI115640008TH
EI115660016TH
PD167326205TH/PD167326214TH
PD167326231TH
PD167326228TH
PD167326191TH