ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20191009AA01-01
THASS20191009AB01-01
THASS20191009AC01-01
THASS20191009AD01-01
THASS20191009AE01-01
THASS20191009AF01-01
THASS20191009AG01-01
THASS20191009AH01-02
THASS20191009AH02-02
THASS20191009AI01-02
THASS20191009AI02-02
THASS20191009AJ01-02
THASS20191009AJ02-02
THASS20191009AK01-02
THASS20191009AK02-02
THASS20191009AL01-02
THASS20191009AL02-02
THASS20191009AM01-02
THASS20191009AM02-02
THASS20191009AN01-02
THASS20191009AN02-02
THASS20191009AO01-02
THASS20191009AO02-02
THASS20191009AP01-03
THASS20191009AP02-03
THASS20191009AP03-03
THASS20191009AQ01-03
THASS20191009AQ02-03
THASS20191009AQ03-03
THASS20191009AR01-04
THASS20191009AR02-04
THASS20191009AR03-04
THASS20191009AR04-04
THASS20191009AS01-04
THASS20191009AS02-04
THASS20191009AS03-04
THASS20191009AS04-04
THASS20191009AT01-17
THASS20191009AT02-17
THASS20191009AT03-17
THASS20191009AT04-17
THASS20191009AT05-17
THASS20191009AT06-17
THASS20191009AT07-17
THASS20191009AT08-17
THASS20191009AT09-17
THASS20191009AT10-17
THASS20191009AT11-17
THASS20191009AT12-17
THASS20191009AT13-17
THASS20191009AT14-17
THASS20191009AT15-17
THASS20191009AT16-17
THASS20191009AT17-17
THASS20191009AU01-01
THASS20191009AV01-01
THASS20191009AW01-01
THASS20191009AX01-02
THASS20191009AX02-02
THASS20191009AY01-02
THASS20191009AY02-02
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5019104138830399
5019104138831499
5019104138830499
5019104138831299
5019104138830599
5019104138831399
5019104138830699
5019104138831599
5019104138830899
5019104138831799
5019104138830799
5019104138831699
5019104138830999
5019104138832699
5019104138831899
5019104138832099
5019104138831099
5019104138831199
5019104138831999
5019104138832199
5019104138835099
5019104138833099
5019104138835499
5019104138833699
5019104138835799
5019104138834199
5019104138836099
5019104138834599
5019104138836399
5019104138835199
5019104138832299
5019104138832999
5019104138835599
5019104138833899
5019104138835899
5019104138836199
5019104138836299
5019104138834399
5019104138833799
5019104138834299
5019104138834799
5019104138834699
5019104138832399
5019104138834999
5019104138835399
5019104138833199
5019104138832499
5019104138833999
5019104138833299
5019104138832599
5019104138832799
5019104138833399
5019104138834899
5019104138833499
5019104138835299
5019104138832899
5019104138835699
5019104138833599
5019104138835999
5019104138834099
5019104138834499
ผู้รับ
บริษัท ธัญบุรีฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
Nanchaya Kaewkhem
คุณอภิระมณ พุ่มเพ็ชรล้วน
ร้านเจริญพงษ์พานิช /คุณอนุสรา
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน / คุณสมนึก
บริษัท ดรีม เดอร์มาโทโลจี จำกัด
คุณ พัชริดา สอนชม
ร้านศานิตา
ร้านศานิตา
คุณชมนาง (บจก.ศุทราแลนด์)
คุณชมนาง (บจก.ศุทราแลนด์)
บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด
บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด
เล็ก วิภาวรรณ
เล็ก วิภาวรรณ
คุณ โสภิดา   พุดทา
คุณ โสภิดา   พุดทา
คุณ ธวัทชัย ประภัสสรพงษ์
คุณ ธวัทชัย ประภัสสรพงษ์
Vithoon Jiravachborvornkij
Vithoon Jiravachborvornkij
คุณกนกวรรณ บุญรอด/ ร้าน SANIT
คุณกนกวรรณ บุญรอด/ ร้าน SANIT
คุณ ชาญชัย แก้วสิริมงคล
คุณ ชาญชัย แก้วสิริมงคล
คุณ ชาญชัย แก้วสิริมงคล
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
บ.เจียกเจิม /คุณ รอง
บ.เจียกเจิม /คุณ รอง
บ.เจียกเจิม /คุณ รอง
บ.เจียกเจิม /คุณ รอง
คุณกองพล  ดุลอำนวย
คุณกองพล  ดุลอำนวย
คุณกองพล  ดุลอำนวย
คุณกองพล  ดุลอำนวย
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท วินนิ่ง โปรเกรสชั่น จำกัด
Global-C Nederland B.V.
คุณ สิริญญ์ สุวรรณเลิศ
คุณพิชญ์สุกานต์ ชาติชยวงษ์
คุณพิชญ์สุกานต์ ชาติชยวงษ์
บริษัท เคชินแพ็คเกจจิ้ง จำกัด
บริษัท เคชินแพ็คเกจจิ้ง จำกัด
ชื่อลูกค้า
คุณ ศิวกุล เปรมเดชา
บริษัท สยามเนเจอร์ริช จำกัด.
คุณรสธร รัตนสุคนธกร
คุณศรัณย์ อุ่นชู
บริษัท เมคอะซีน จำกัด
คุณธนชัย  แสงแก้ว  คุณ ช้าง.
คุณชริตา บุตรหลวง /โรงงานผลิตสบู่ชริตา
คุณ ปฐมาภรณ์ ยอดกำลัง
คุณ รักพงศ์ แสงหงส์
บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์แอนด์ไอที จำกัด
คุณจิติมา  จันสุด
Fishing Zone
บริษัท บิทคอมไบน์ จำกัด
คุณจิตรานุช  ปานขาว
คุณ บัญชา  บุญมี
บริษัท วีด้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/ คุณ พรศิริ
กมลทิพย์ กิจศิริ
อิ่มบุญสังฆภัณฑ์ ห้ามส่งขนส่งอื่น
โรงแรมสุโขทัยเฮอริเทจ
บริษัท จันอุดมซัพพลาย จำกัด
หจก.วันพลัส วัน อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต
กบกิ๊ฟช็อป ตรอกจันทร์
คุณณทิญา จงสถาพรยิ่ง
ร้านฝุ่ยชุนถ่อง. คุณสมศักดิ์
คุณอินทร์ดาว  ร้าน BIGWAY ร้านเปิด10.0-20.00 น
ร้านผดุงศิลป์ นครปฐม (สามแยกลาดปลาเค้า)  อัษฎาวุธ รุ่งโรจน์ปฐมพร
คุณ พิมพ์นารา จันทร์น้อย
คุณวรัญญา เลไทสงค์
บริษัท อีสานพลาสแพ็ค (1999) จำกัด
คุณธีรเชษฐ์ ธารากิตติวิโรจน์
คุณ ณัฐพร แซ่โก
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
จิรวิทย์ขนส่ง สาย 4 (กระทุ้มล้ม 22) โทร.กรุงเทพ 085-2398484 โทร.กระบี่ 085-2398383
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
มงคลภานุกิจขนส่ง สาย 3 ซอย 16
วิโรจน์ขนส่ง สาย 3 เบอร์  065-0899044 อยู่ในโกดังนริศ
ส่ง สุโขทัย ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1 โทร.02-8880734
JT ขนส่งด่วนระยอง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-0154180
จัดส่งให้ลูกค้า
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
กำแพงแสนรุ่งเรือง ขนส่ง สาย 2 ซอย29 เยื้องสนามกีฬา โทร 02-8891411/099-6146211/098-8173633/082-2939638
พี.ที.ขนส่ง ภูเก็ต  สาย 2 ระหว่างซอย9กับซอย11 โทร.095-0362117
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ยงเส็ง ขนส่ง สาย 2  ติดกำแพงทางออกศูนย์ขนส่ง 1
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
สุรินทร์พนมรุ้ง ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8874135/0833659898
พญาชิงชัย ขนส่ง สาย 2 โทร.กรุงเทพ 084-1444811 โทร.ร้อยเอ็ด 080-4617907
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI115630561TH
PD167325718TH
EI115630544TH
PD167325695TH/PD167325704TH
EI115630558TH
เล่มที่ 006  เลขที่  0265
5319100127315
5319100127254
5319100127353
629083190
เล่มที่  494 เลขที่  24655
เล่มที่   4448  เลขที่  222366
เล่มที่  779  เลขที่  38908
เล่มที่  780 เลขที่  38979
เล่มที่  779 เลขที่  38907
เล่มที่  779 เลขที่  38909
เล่มที่  1121  เลขที่  56036
จัดส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
1970/98488
เล่มที่  2760 เลรขที่  137956
จัดส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
เล่มที่ 0211  เลขที่  010516
เล่มที่  438 เลขที่  21853
เล่มที่093 เลขที่  4650
เล่มที่ 009  เลขที่  00437
เล่มที่  771  เลขที่ 38547
เล่มที่ 947 เลขที่  47329
เลขที่  35813
B01191176700
เล่มที่  470 เลขที่  23480
เล่มที่ 0337  เลขที่  16847