ชื่อลูกค้า
คุณ นิษา รอดพยันต์
กชกร  วะนะวิเชียร บริษัท เค.ที.กิ๊ฟบ็อก จำกัด
บริษัท ลิซาร์ เฮลท์แอนบิวตี้ จำกัด
คุณ ธนันยวรรณ  ภู่สุนทรสกุล รับเองที่ ปณ
คุณ ชนธัญ อัครกรณ์กุล
คุณวราภรณ์ คำหล้าทราย
คุณกลิ่นร่ำ คำบุญมา
คุณ จิดาภา ช่วยชู
คุณ Pimchanok Ch.
คุณ สิทธิโชติ บุญช่วย
คุณ ประชุม  รื่นนุสาร  จ่ายต้นทาง ส่งให้ลูกค้าถึงที่ด้วย
คุณ ชินานาฏ  ปาณิกวงษ์
คุณสุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล
ร้าน มิณศิลา
คุณ จิณัฐชิสา ศุภสกุลอาภาพิบูล
คุณชริตา บุตรหลวง /โรงงานผลิตสบู่ชริตา
คุณธีระนันท์ ตรีรัตน์พิจารณ์
คุณ พงศธร คิดการงาน  POWER-UP
คุณ ปฐมาภรณ์ ยอดกำลัง
คุณปทุมพร แก้ววงศ์
คุณ วาสนา เข็มเพชร
คุณ  เอกชัย
ร้านไดม่อน ศูนย์รวมแฟชั่นอินเทรน
คุณ พงศ์พิพัฒน์ พิพัฒนโกศัย ออกบิห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ้นมา คอสเมติก แพคเกจ แอนด์ ดีไซน์ (สำนักงานใหญ่)
ร้านเบเกอรี่แลนด์กาญจน์ (ตรงข้ามตลาดเจเจ)
คุณ กนกพร มงคลล่า
คุณฉัตรทริกา  โพธิ์คำทุย
ร้านเจ.เจ.เครื่องเขียน
คุณวาสนา แผนใหญ่
บริษัท เกษตรภัณฑ์  จำกัด
ร้านบ้านป่าป๊า&หม่ามี๊
คุณ วรศักดิ์ ล้อมเกษมสุข
ร้าน ppshop
บริษัท โคราชวิศวกรรม และเทคโนโลยี จำกัด
คุณรัตติยา ซุ่นสั้น
บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง จำกัด
ร้านบุญอุดมสังภัณฑ์ บุษยา ชินบุตร
คุณชาญชัย  คริกาผล
คุณ อโณทัย  ชูสุวรรณ
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
DHL ขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
แสงทวีทรัพย์สินขนส่ง พุทธมณฑล สาย 5 ชานชาลาที่1 และ 2 ติดกับม่งเส็งบุรีรัมย์ โทร 081-6964743,02-8894768-9
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141/หจก. สปีด ภาคใต้
วิโรจน์ขนส่ง สาย 3 เบอร์  065-0899044 อยู่ในโกดังนริศ
ทวีศักดิ์  กิตติยา สาย 2 ศูนย์ชัยพงษ์  2
ประกายเพชรบูรณ์ ขนส่ง เลยทางเข้าสาย 3 ประมาณ 400 เมตร
จัดส่งให้ลูกค้า
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
เกียรติสกุล สาย 2 หน้า ร.ร.อนุบาลยุวภัทร โทร.098-1016701-2
โกล้วน ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 สี่แยกทศกัณฑ์
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
พีอนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง สาย 2 ซอย 24 โทร.กรุงเทพ 02-8858033-4
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI040792197TH
PD122508075TH
PD122507976TH/PD122507980TH
PD122507993TH/PD122508000TH/PD122508013TH/PD122508027TH/PD122508035TH/PD122508044TH/PD122508058TH
EI040792183TH
PD122507928TH/PD122507931TH
PD122507945TH
PD122508092TH
PD122507959TH
PD122508089TH
 
PD122508061TH
PD122507962TH
เล่มที่  275 เลขที่  13721
5319080234980
5319080234959
5319080234737
5319080234935
5319080235017
5319080234782
5319080234898
เล่มที่  384 เลขที่ 19160
NT6208200152
เล่มที่  096 เลขที่  4752
เล่มที่  0826  เลขที่  41264
466208-03053
เล่มที่  506 เลขที่  25269
เล่มที่30 เลขที่  0011480
DOPK1908200105
จัดส่งเรียบร้อย
เล่มที่  066  เลขที่  03282
เลขที่  993 เลขที่  49614
AU-2002
เล่มที่  642  เลขที่  32088
เลขที่  49066
เล่มที่  18628 เลขที่  931364
เลขที่  28778
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190820AA01-01
THASS20190820AB01-01
THASS20190820AC01-01
THASS20190820AD01-01
THASS20190820AE01-01
THASS20190820AF01-02
THASS20190820AF02-02
THASS20190820AG01-02
THASS20190820AG02-02
THASS20190820AH01-02
THASS20190820AH02-02
THASS20190820AI01-02
THASS20190820AI02-02
THASS20190820AJ01-01
THASS20190820AK01-01
THASS20190820AL01-01
THASS20190820AM01-01
THASS20190820AN01-01
THASS20190820AO01-02
THASS20190820AO02-02
THASS20190820AP01-02
THASS20190820AP02-02
THASS20190820AQ01-02
THASS20190820AQ02-02
THASS20190820AR01-02
THASS20190820AR02-02
THASS20190820AS01-03
THASS20190820AS02-03
THASS20190820AS03-03
THASS20190820AT01-03
THASS20190820AT02-03
THASS20190820AT03-03
THASS20190820AU01-03
THASS20190820AU02-03
THASS20190820AU03-03
THASS20190820AV01-03
THASS20190820AV02-03
THASS20190820AV03-03
THASS20190820AW01-03
THASS20190820AW02-03
THASS20190820AW03-03
THASS20190820AX01-03
THASS20190820AX02-03
THASS20190820AX03-03
THASS20190820AY01-03
THASS20190820AY02-03
THASS20190820AY03-03
THASS20190820AZ01-03
THASS20190820AZ02-03
THASS20190820AZ03-03
THASS20190820BA01-03
THASS20190820BA02-03
THASS20190820BA03-03
THASS20190820BB01-03
THASS20190820BB02-03
THASS20190820BB03-03
THASS20190820BC01-04
THASS20190820BC02-04
THASS20190820BC03-04
THASS20190820BC04-04
THASS20190820BD01-04
THASS20190820BD02-04
THASS20190820BD03-04
THASS20190820BD04-04
THASS20190820BE01-04
THASS20190820BE02-04
THASS20190820BE03-04
THASS20190820BE04-04
THASS20190820BF01-05
THASS20190820BF02-05
THASS20190820BF03-05
THASS20190820BF04-05
THASS20190820BF05-05
THASS20190820BG01-01
THASS20190820BH01-02
THASS20190820BH02-02
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5219083808398909
5219083808399809
5219083808399309
5219083808400509
5219083808399109
5219083808400009
5219083808399009
5219083808399909
5219083808399209
5219083808400609
5219083808399409
5219083808400309
5219083808399509
5219083808400109
5219083808399609
5219083808400409
5219083808399709
5219083808400209
5219083808403909
5219083808400709
5219083808404309
5219083808401309
5219083808405109
5219083808401709
5219083808406309
5219083808402809
5219083808406709
5219083808403309
5219083808404009
5219083808400909
5219083808405209
5219083808401409
5219083808406209
5219083808402109
5219083808406809
5219083808403209
5219083808403609
5219083808407209
5219083808400809
5219083808404109
5219083808404909
5219083808406609
5219083808407109
5219083808401509
5219083808407409
5219083808401909
5219083808405009
5219083808402909
5219083808406409
5219083808403409
5219083808407009
5219083808401009
5219083808407509
5219083808401809
5219083808402709
5219083808407709
5219083808403709
5219083808404609
5219083808404409
5219083808404709
5219083808401109
5219083808406509
5219083808402009
5219083808406909
5219083808402609
5219083808407309
5219083808403509
5219083808401209
5219083808404209
5219083808401609
5219083808402209
5219083808404509
5219083808403109
5219083808404809
5219083808403809
5219083808406109
ผู้รับ
คุณ วิสูตร  อังศุภาคย์
คุณ สุมณฑา  ชอบธรรม
คุณ วิทย์วศิน กุลศิริแพทย์
คุณ กมลทิพย์ ภู่เจริญ
คุณ สุภัคสรณ์  เตชุปกรณ์
คุณ ภาวินี ผิวผาง
คุณ ภาวินี ผิวผาง
คุณ รุจิกาญนจ์  คำศรี
คุณ รุจิกาญนจ์  คำศรี
คุณ ธันย์ชนก พุทธชัย
คุณ ธันย์ชนก พุทธชัย
คุณ ภัทรวดี อดิเรกลาภ
คุณ ภัทรวดี อดิเรกลาภ
คุณกนิษฐา โมกขพันธ์
คุณภัทจิยะ แซ่เลี่ยง
คุณนิพนธ์  โรจนบุรานนท์
คุณ ปริยากร  ไชยมาตร
คุณศดานันท์ ทองหนูนุ้ย
บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จำกัด
บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จำกัด
คุณ ปรียนุช  ก้อนวิมล คุณก้อย
คุณ ปรียนุช  ก้อนวิมล คุณก้อย
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
บริษัท เอลก้า คาร์บอนไนซ์ จำกัด
บริษัท เอลก้า คาร์บอนไนซ์ จำกัด
บริษัท คัสโตเมอร์ 360 สตูดิโอ จำกัด
บริษัท คัสโตเมอร์ 360 สตูดิโอ จำกัด
บริษัท คัสโตเมอร์ 360 สตูดิโอ จำกัด
คุณ ประชุม  รื่นนุสาร
คุณ ประชุม  รื่นนุสาร
คุณ ประชุม  รื่นนุสาร
คุณ มุกดา คันธวัฒน์
คุณ มุกดา คันธวัฒน์
คุณ มุกดา คันธวัฒน์
คุณ อัทธนียา ชัยปกรณ์วงศ์
คุณ อัทธนียา ชัยปกรณ์วงศ์
คุณ อัทธนียา ชัยปกรณ์วงศ์
บริษัท โรงกลึงทวีลาภ จำกัด
บริษัท โรงกลึงทวีลาภ จำกัด
บริษัท โรงกลึงทวีลาภ จำกัด
คุณ สันติ มานะดี
คุณ สันติ มานะดี
คุณ สันติ มานะดี
บริษัท พีเอสพี  คอร์เปอเรชั่น จำกัด
บริษัท พีเอสพี  คอร์เปอเรชั่น จำกัด
บริษัท พีเอสพี  คอร์เปอเรชั่น จำกัด
คุณ หอมหวล เศษกระโทก
คุณ หอมหวล เศษกระโทก
คุณ หอมหวล เศษกระโทก
คุณวรวิทย์ บัวแสงใส
คุณวรวิทย์ บัวแสงใส
คุณวรวิทย์ บัวแสงใส
บริษัท วีทีคิดส์ จำกัด
บริษัท วีทีคิดส์ จำกัด
บริษัท วีทีคิดส์ จำกัด
คุณ ไขมุก  นันณภัชสรณ์   ภู่นาค
คุณ ไขมุก  นันณภัชสรณ์   ภู่นาค
คุณ ไขมุก  นันณภัชสรณ์   ภู่นาค
คุณ ไขมุก  นันณภัชสรณ์   ภู่นาค
คุณเฟียส สิรีธร กลิ่นหอม
คุณเฟียส สิรีธร กลิ่นหอม
คุณเฟียส สิรีธร กลิ่นหอม
คุณเฟียส สิรีธร กลิ่นหอม
บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด (โครงการเอส 1)
บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด (โครงการเอส 1)
บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด (โครงการเอส 1)
บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด (โครงการเอส 1)
บริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ริดะ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ สุภารัตน์ สว่างประเสริฐ
คุณ สุภารัตน์ สว่างประเสริฐ