ชื่อลูกค้า
คุณ ณัฎฐิมา วนาเฉลิม
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167322402TH
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190817AA01-01
THASS20190817AB01-01
THASS20190817AC01-01
THASS20190817AD01-01
THASS20190817AE01-01
THASS20190817AF01-01
THASS20190817AG01-01
THASS20190817AH01-01
THASS20190817AI01-01
THASS20190817AJ01-01
THASS20190817AK01-01
THASS20190817AL01-01
THASS20190817AM01-01
THASS20190817AN01-01
THASS20190817AN02-02
THASS20190817AO01-02
THASS20190817AO02-02
THASS20190817AP01-02
THASS20190817AP02-02
THASS20190817AQ01-02
THASS20190817AQ02-02
THASS20190817AR01-02
THASS20190817AR02-02
THASS20190817AS01-02
THASS20190817AS02-02
THASS20190817AT01-04
THASS20190817AT02-04
THASS20190817AT03-04
THASS20190817AT04-04
THASS20190817AU01-01
THASS20190817AV01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5119083793409779
5119083793410679
5119083793410379
5119083793411279
5119083793410179
5119083793411079
5119083793410279
5119083793411179
5119083793409879
5119083793410879
5119083793410479
5119083793411579
5119083793409979
5119083793410779
5119083793410079
5119083793410979
5119083793410579
5119083793411379
5119083793411479
5119083793412179
5119083793411779
5119083793412279
5119083793411879
5119083793412379
5119083793411979
5119083793412479
5119083793412079
5119083793412579
5119083793411679
5119083793623079
5119083793623579
ผู้รับ
คุณ สิทธิพันธฺ  มะลิวรรณ์
บริษัท โอเอ็นวาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณ สุดารัตน์ กาหยี
บริษัท โมชั่น กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ไทยคูณ เทคโนโลยี จำกัด/คุณ สวิชญา
บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด
คุณ เยาวนารถ  พรจรัส
บริษัท แมกซิม โฮลดิ้ง จำกัด
คุณ ณปภัช เฉลิมวัฒน์
คุณ วุฒิพงษ์ กิตติโรจน์เจริญ
คุณ ชุติกาญจน์ ทวีคุณ
คุณ วรัสภรภ์ วิริยานิธิสกุล
คุณ ภูจันทร์  หนูดา
บริษัท ซัคเซส อวอร์ด จำกัด
บริษัท ซัคเซส อวอร์ด จำกัด
บริษัท เอส.วี.เค. เอ็นเตอร์ไพรซ์  จำกัด
บริษัท เอส.วี.เค. เอ็นเตอร์ไพรซ์  จำกัด
คุณ กรวิษา จันทร์สิงห์
คุณ กรวิษา จันทร์สิงห์
คุณรัตติยา ซุ่นสั้น
คุณรัตติยา ซุ่นสั้น
บริษัท บีเฟิร์สเน็ตเวิร์กคอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท บีเฟิร์สเน็ตเวิร์กคอนซัลติ้ง จำกัด
คุณ พรจุฑา  เลิศพานิช
คุณ พรจุฑา  เลิศพานิช
บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด
บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด
บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด
บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน / คุณสมนึก
คุณ แต้ว