ชื่อลูกค้า
บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด (สำนักงานใหญ่)นางสาวเมธินี   ผินพุ่มบุญชู
ARCHETYPE CONSTRUCTION CONSULTANTS(THAILAND)CO.,LTD
คุณอภิระมณ พุ่มเพ็ชรล้วน
ปิยะกาญจน์ นวมหัทธนานนท์
คุณ  เอกชัย
คุณ นัฐพล แซ่หลี
คุณ  เอกชัย
โรงงานตลับพระ/ คุณ วิศรุต ฉั่วมณี
บ้านน่องเล็กหลังค่าย(ของนิว)
ร้านเเพลย์กราวด์ สุขุมาลย์
คุณ ญาณิศา วิษณุมหิมาชัย
อิ่มบุญสังฆภัณฑ์ ห้ามส่งขนส่งอื่น
หจก.คชศิลป์ เบเวอร์เรจ
ร้านสไปร์ท บิวตี้ (คุณกรรณิการ์ สาครจิตร)
อิทธิฤทธิ์ เทพประดิษฐ์
นายนิวุธ สาแก้ว
นายนิวุธ สาแก้ว
คุณ รัชฎายุ  เทโหปการ
คุณธีรเชษฐ์ ธารากิตติวิโรจน์
ชื่อบริษัทขนส่ง
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
วิโรจน์ขนส่ง สาย 3 เบอร์  065-0899044 อยู่ในโกดังนริศ
คงกะพัน  สาย 3 ซอย  16/1  โทร.02-8882080
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
ข้ามสมุทร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3 ซอย 17
สินทองพี่น้องขนส่ง  สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  โทร.02-4482933
สินทองพี่น้องขนส่ง  สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  โทร.02-4482933
สุราษฎร์ทวีทรัพย์ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR เบอร์ 077-234384
สุรินทร์พนมรุ้ง ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8874135/0833659898
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI040784332TH
EI040784329TH
PD167322331TH
 
5319080203061
 
5319080203146
5319080203092
เล่มที่ 2812 เลขที่  140590
เล่มที่ 2812 เลขที่  140589
เล่มที่  501 เลขที่  25037
เล่มที่ 129 เลขที่  06409
เล่มที่  9390 เลขที่  21
B0119031073
เล่มที่  077 เลขที่  3832
ST190801388
เล่มที่   305  เลขที่  15202
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190816AA01-01
THASS20190816AB01-01
THASS20190816AC01-02
THASS20190816AC02-02
THASS20190816AD01-06
THASS20190816AD02-06
THASS20190816AD03-06
THASS20190816AD04-06
THASS20190816AD05-06
THASS20190816AD06-06
THASS20190816AE01-01
THASS20190816AF01-01
THASS20190816AG01-01
THASS20190816AH01-01
THASS20190816AI01-01
THASS20190816AJ01-01
THASS20190816AK01-01
THASS20190816AL01-01
THASS20190816AM01-01
THASS20190816AN01-01
THASS20190816AO01-01
THASS20190816AP01-01
THASS20190816AQ01-01
THASS20190816AR01-01
THASS20190816AS01-01
THASS20190816AT01-01
THASS20190816AU01-01
THASS20190816AV01-01
THASS20190816AW01-01
THASS20190816AX01-02
THASS20190816AX02-02
THASS20190816AY01-02
THASS20190816AY02-02
THASS20190816AZ01-02
THASS20190816AZ02-02
THASS20190816BA01-02
THASS20190816BA02-02
THASS20190816BB01-02
THASS20190816BB02-02
THASS20190816BC01-02
THASS20190816BC02-02
THASS20190816BD01-02
THASS20190816BD02-02
THASS20190816BE01-03
THASS20190816BE02-03
THASS20190816BE03-03
THASS20190816BF01-04
THASS20190816BF02-04
THASS20190816BF03-04
THASS20190816BF04-04
THASS20190816BG01-09
THASS20190816BG02-09
THASS20190816BG03-09
THASS20190816BG04-09
THASS20190816BG05-09
THASS20190816BG06-09
THASS20190816BG07-09
THASS20190816BG08-09
THASS20190816BG09-09
THASS20190816BH01-02
THASS20190816BH02-02
THASS20190816BI01-02
THASS20190816BI02-02
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5119083787922669
5119083787923569
5119083787922869
5119083787923869
5119083787922769
5119083787923669
5119083787923269
5119083787923969
5119083787922969
5119083787923769
5119083787923169
5119083787924169
5119083787923369
5119083787924469
5119083787923069
5119083787924369
5119083787923469
5119083787924269
5119083787927169
5119083787924569
5119083787927569
5119083787925069
5119083787927869
5119083787925269
5119083787928269
5119083787925869
5119083787928669
5119083787926669
5119083787924669
5119083787926769
5119083787925169
5119083787927269
5119083787925469
5119083787927669
5119083787925769
5119083787928169
5119083787926269
5119083787928569
5119083787927369
5119083787924769
5119083787927769
5119083787925669
5119083787928069
5119083787928469
5119083787928869
5119083787926169
5119083787924869
5119083787926569
5119083787925369
5119083787926869
5119083787925969
5119083787927469
5119083787926369
5119083787926969
5119083787924969
5119083787927969
5119083787928369
5119083787925569
5119083787928769
5119083787926069
5119083787928969
5119083787926469
5119083787927069
ผู้รับ
บริษัท อีซี่ฟู้ด เอกซ์เพรส จำกัด
คุณมีนา แก้วมณี
ร้าน New Racing Part
ร้าน New Racing Part
บริษัท เปเปอร์ริสต้า จำกัด
บริษัท เปเปอร์ริสต้า จำกัด
บริษัท เปเปอร์ริสต้า จำกัด
บริษัท เปเปอร์ริสต้า จำกัด
บริษัท เปเปอร์ริสต้า จำกัด
บริษัท เปเปอร์ริสต้า จำกัด
บริษัท พี เอส เอ็ม แบริ่ง จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญจกล
คุณ ดารณี ระดับปัญญาวุฒิ
คุณวิวัฒน์ พัฒน์สงคราม
บจก.ออราจิส เน็ตเวิร์ค  เอ็นเตอร์ไพร์ส
คุณ กิติพร  วงษ์โกวิท
บริษัท เวอร์คซิลล่า จำกัด
คุณหมอก
คุณ พิชามญชุ์. นฤดีศรีอุทัย
คุณทองอยู่ ศรีสุธรรม
คุณ ภัชฎาพร เส้นเกษ
คุณดวงฤทัย ตั้งวรกุลกิจ
บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด
ร้าน Qsweetmelon
บจก.โมอาว็าด บางกอก แรร์ จูเวลส์ มานูแฟคเจอเรอส์
บริษัท สวีท บลอสซั่ม เวดดิ้ง จำกัด
คุณกนกพล นาคทอง
คุณกิติศักดิ์   เอื้อพันธ์ทวีพงศ์
คุณ นัมธมน  อุดมเวชสกุล
คุณพิชญ์สุกานต์ ชาติชยวงษ์
คุณพิชญ์สุกานต์ ชาติชยวงษ์
บริษัท พี พี เอส คอนซัล แอคเคานท์ จำกัด
บริษัท พี พี เอส คอนซัล แอคเคานท์ จำกัด
คุณ ติรปรัศณ์ ออวัฒนกุล
คุณ ติรปรัศณ์ ออวัฒนกุล
คุณ สกล กิตติวัชราพงษ์
คุณ สกล กิตติวัชราพงษ์
ไข่มุก ห้างเพชรทองทรัพย์ทวีและนาฬิกา
ไข่มุก ห้างเพชรทองทรัพย์ทวีและนาฬิกา
คุณธะนิดา นุธรรมโชติ
คุณธะนิดา นุธรรมโชติ
คุณ ศุภชัย เดชดำรงค์ศักดิ์
คุณ ศุภชัย เดชดำรงค์ศักดิ์
คุณทศณบงกช จองธนโชติ
คุณทศณบงกช จองธนโชติ
คุณทศณบงกช จองธนโชติ
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
Thaisomdej Logistics Co., Ltd.
Thaisomdej Logistics Co., Ltd.
Thaisomdej Logistics Co., Ltd.
Thaisomdej Logistics Co., Ltd.
Thaisomdej Logistics Co., Ltd.
Thaisomdej Logistics Co., Ltd.
Thaisomdej Logistics Co., Ltd.
Thaisomdej Logistics Co., Ltd.
Thaisomdej Logistics Co., Ltd.
บริษัท เดอะควอลิตี้ไวร์ จำกัด
บริษัท เดอะควอลิตี้ไวร์ จำกัด
คุณ อรฤทัย เกื้อเกตุ
คุณ อรฤทัย เกื้อเกตุ