ชื่อลูกค้า
คุณอ้อ.
คุณ บุหลัน อันทฤทธิ์
คุณอิสระ คำหมาย
คุณจิระภา เกรียงไกรวณิช *ส่งพาณิชสาย 5 เท่านั้น*
คุณ สิรินุช จินตสุนทรอุไร  ร้านบ้านสีฟ้า ก่อนส่งโทรหาขนส่งก่อนค่ะ
Natalia Dorogova
คุณปกรณ์ คั้งศิริไพศาล
คุณกัญญารัตน์  วิชิรัตน์
คุณ หนึ่งฤทัย จันทราภิรมย์ ( บริษัท ฟาร่าเทรดดิ้ง จำกัด )
หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
คุณ ปนัดดา หมอเก่ง
ร้านซุปเปอร์เฮง
คุณ  ณัฐรดา มาชมภู
หจก.เซนส์ทิส
คุณวาสนา เกียรตินิยม
คุณ พงศ์พิพัฒน์ พิพัฒนโกศัย ออกบิห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ้นมา คอสเมติก แพคเกจ แอนด์ ดีไซน์ (สำนักงานใหญ่)
คุณสุนิสา ทองปานดี
คุณ จิรศักดิ์  จิตรีมิตร
คุณนพพล ตรีโรจน์พร
คุณ จุฑารัตน์ ภูผาลี
คุณ จุฑารัตน์ ภูผาลี
ร้านเปี่ยมศิริ/คุณ ธิติมา เปี่ยมศิริ ร้านหยุดวันอาทิตย์
คุณ ทฤษฎี   จรูญศักดิ์ชัย
หจก. ก.กรุงศรีรุ่งโรจน์ ทรานสปอร์ต(คุณ อัมรินทร์ จันทร์พิทักษ์ )
บริษัท ไอดีว่า กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ไอดีว่า กรุ๊ป จำกัด
โรงพิมพ์บ้านดนตรี
คุณ รพิวา
คุณ มานิตา
บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
คุณผดุงพงษ์  ประสงค์  ร้านปอปราจีน
คุณผดุงพงษ์  ประสงค์  ร้านปอปราจีน
คุณโสภิตา  คุณามัยมโน
บริษัท คลังบรรจุภัณฑ์และเครื่องเขียน จำกัด
คุณ จารุต  จิตรธร
คุณเกษม ธิโป  ร้านสหบรรจุภัณฑ์
บริษัท แอสแอลอินดัสทรี จำกัด
บริษัท Yaya Skincare Thailand
ร้านลิ่มห้วนกี่
ร้านหมูยอถาวร รินทร์ธนัน ทิพย์วิภากุล
ร้านหมูยอถาวร รินทร์ธนัน ทิพย์วิภากุล
บริษัท แสงมณี  เคมีคอล (เก็บค่าขนส่งปลายทาง)
บริษัท แสงมณี  เคมีคอล (เก็บค่าขนส่งปลายทาง)
คุณวิธิดา  พานิช จ่ายต้นทาง
คุณ กฤษดา ศรีปัญญา
คุณสมควร  หานุสิงห์
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
พาณิชย์ขนส่ง สาย 5
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ทับสะแก ขนส่ง สาย 3 และสาย  4
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
ก.กรุงศรีรุ่งโรจน์  สาย 4 เลยปั๊มเชลล์ไปประมาณ 200 เมตร โทร.02-8131548/089-6632230
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
สมพงษ์อุบลรัตน์ ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1  .081-4242245
จัดส่งให้ลูกค้า
จัดส่งให้ลูกค้า
จัดส่งให้ลูกค้า
ชัยมงคล ขนส่ง สาย 3 ซอย 24 02-4413945
ชัยมงคล ขนส่ง สาย 3 ซอย 24 02-4413945
ภูเก็ตศรีสุชาติ  สาย 3 ก่อนถึงตั้งง่วนหลี โทร.02-8858460-7
เอกธฤตส่ง สาย  3  ซอยสนามกีฬา เบอร์โทร 092-5588686
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ข้ามสมุทร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3 ซอย 17
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
ปรีดาภาคใต้ ขนส่ง  สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์ 077-643310
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ร้อยเอ็ดสายสงวนขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8874698-9/084-144811
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167322274TH
PD167322257TH
PD167322265TH
เล่มที่  341  เลขที่  17030
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
เล่มที่  103 เลขที่  5103
เล่มที 103 เลขที่  5102
เล่มที่  103 เลขที่  5101
เล่มที่  208 เลขที่  10364
5319080186524
5319080186470
5319080186593
5319080186562
5319080186616
5319080186654
NT6208160064
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
เล่มที่  161 เลขที่  8017
เล่มที่  161 เลขที่  8018
เล่มที่  0922  เลขที่  046054
เล่มที่  0922  เลขที่  046053
เล่มที่ 139 เลขที่  6925
เล่มที่  1879  เลขที่  93922
เล่มที่  084 เลขที 04183
จัดส่งเรียบร้อย
จัดส่งเรียบร้อย
จัดส่งเรียบร้อย
เล่มที่  001 เลขที่  0019
 
เลขที่ 19-17174
เล่มที่  018  เลขที่ 0894
เล่มที่  0035  เลขที่  001723
เล่มที่  931  เลขที่  46513
เล่มที่  098 เลขที่  04874
เล่มที่  098  เลขที่  04875
B0119030944
เล่มที่  632  เลขที่  31561
เลขที่  4438
เล่มที่  092  เลขที่  4592
เลขที่  21838
เล่มที่  0903 เลขที่  45115
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190815AA01-01
THASS20190815AB01-01
THASS20190815AC01-01
THASS20190815AD01-01
THASS20190815AE01-01
THASS20190815AF01-01
THASS20190815AG01-01
THASS20190815AH01-01
THASS20190815AI01-01
THASS20190815AJ01-01
THASS20190815AK01-01
THASS20190815AL01-01
THASS20190815AM01-01
THASS20190815AN01-01
THASS20190815AO01-01
THASS20190815AP01-01
THASS20190815AQ01-03
THASS20190815AQ02-03
THASS20190815AQ03-03
THASS20190815AR01-03
THASS20190815AR02-03
THASS20190815AR03-03
THASS20190815AS01-03
THASS20190815AS02-03
THASS20190815AS03-03
THASS20190815AT01-03
THASS20190815AT02-03
THASS20190815AT03-03
THASS20190815AU01-03
THASS20190815AU02-03
THASS20190815AU03-03
THASS20190815AV01-04
THASS20190815AV02-04
THASS20190815AV03-04
THASS20190815AV04-04
THASS20190815AW01-05
THASS20190815AW02-05
THASS20190815AW03-05
THASS20190815AW04-05
THASS20190815AW05-05
THASS20190815AX01-05
THASS20190815AX02-05
THASS20190815AX03-05
THASS20190815AX04-05
THASS20190815AX05-05
THASS20190815AY01-08
THASS20190815AY02-08
THASS20190815AY03-08
THASS20190815AY04-08
THASS20190815AY05-08
THASS20190815AY06-08
THASS20190815AY07-08
THASS20190815AY08-08
THASS20190815AZ01-01
THASS20190815BA01-01
THASS20190815BB01-01
THASS20190815BC01-01
THASS20190815BD01-01
THASS20190815BE01-01
THASS20190815BF01-01
THASS20190815BG01-02
THASS20190815BG02-02
THASS20190815BH01-02
THASS20190815BH02-02
THASS20190815BI01-02
THASS20190815BI02-02
THASS20190815BJ01-03
THASS20190815BJ02-03
THASS20190815BJ03-03
THASS20190815BK01-03
THASS20190815BK02-03
THASS20190815BK03-03
THASS20190815BL01-03
THASS20190815BL02-03
THASS20190815BL03-03
THASS20190815BM01-04
THASS20190815BM02-04
THASS20190815BM03-04
THASS20190815BM04-04
THASS20190815BN01-04
THASS20190815BN02-04
THASS20190815BN03-04
THASS20190815BN04-04
THASS20190815BO01-04
THASS20190815BO02-04
THASS20190815BO03-04
THASS20190815BO04-04
THASS20190815BP01-05
THASS20190815BP02-05
THASS20190815BP03-05
THASS20190815BP04-05
THASS20190815BP05-05
THASS20190815BQ01-01
THASS20190815BR01-02
THASS20190815BR02-02
THASS20190815BS01-03
THASS20190815BS02-03
THASS20190815BS03-03
THASS20190815BT01-05
THASS20190815BT02-05
THASS20190815BT03-05
THASS20190815BT04-05
THASS20190815BT05-05
THASS20190815BU01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5119083781972859
5119083781973759
5119083781972959
5119083781973959
5119083781974159
5119083781973059
5119083781973159
5119083781973859
5119083781973259
5119083781974459
5119083781973359
5119083781974259
5119083781973459
5119083781974359
5119083781973659
5119083781974559
5119083781973559
5119083781974059
5119083781974659
5119083781979859
5119083781975659
5119083781980859
5119083781976559
5119083781981559
5119083781977659
5119083781982259
5119083781979059
5119083781983059
5119083781974859
5119083781979959
5119083781975859
5119083781980959
5119083781976759
5119083781981859
5119083781977759
5119083781978859
5119083781982659
5119083781974959
5119083781975959
5119083781983259
5119083781976859
5119083781977459
5119083781978759
5119083781978359
5119083781975059
5119083781975759
5119083781979659
5119083781980359
5119083781981159
5119083781981959
5119083781976659
5119083781979359
5119083781977559
5119083781980159
5119083781978459
5119083781981059
5119083781980259
5119083781982159
5119083781983159
5119083781981259
5119083781975259
5119083781981659
5119083781976159
5119083781982459
5119083781976959
5119083781978159
5119083781983359
5119083781979159
5119083781979459
5119083781975159
5119083781980559
5119083781976059
5119083781981359
5119083781977159
5119083781982059
5119083781977859
5119083781982859
5119083781978559
5119083781975459
5119083781980059
5119083781976259
5119083781977259
5119083781980759
5119083781978259
5119083781981759
5119083781982359
5119083781982759
5119083781978959
5119083781975359
5119083781978059
5119083781976359
5119083781979259
5119083781977059
5119083781979759
5119083781981459
5119083781980659
5119083781977959
5119083781975559
5119083781978659
5119083781976459
5119083781979559
5119083781977359
5119083781980459
5119083782233059
ผู้รับ
บริษัท บิวตี้ บัตเตอร์ จำกัด
พีอะไหล่
บริษัท 111 การพิมพ์ จำกัด
หจก. ดับพลิว.พี.เอ็น พาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง
คุณปิยาภัสร์ สุภัคกิตติมณีกุล
คุณ ชนิสรา ภู่รอด
THANA PLUS
คุณ สุพัฒตรา   ภักดีศรี
คุณ ณัชชาภัทร เพชรมหาวรลาภ
คุณณัฐภูมิ เรือนคำ
คุณโกวิท ตาใจ
คุณ รัตติยา สุขุสุเมฆ
คุณ ทิพากร ลือสิงหนาท
บริษัท บี.เจ.บราเดอร์ส แอนด์ ซัน จำกัด
คุณ สุจิตรา ซ่าอินทร์
บริษัท เคพีเอ็น กราฟฟิค ซัพพลาย จำกัด
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
บริษัท ออร์แกนิค พาวิลเลี่ยน (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ออร์แกนิค พาวิลเลี่ยน (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ออร์แกนิค พาวิลเลี่ยน (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณจิราพร ฟองทอง (คุณตุ้ม)
คุณจิราพร ฟองทอง (คุณตุ้ม)
คุณจิราพร ฟองทอง (คุณตุ้ม)
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ซิตี้โฮมมาร์ท จำกัด
บริษัท ซิตี้โฮมมาร์ท จำกัด
บริษัท ซิตี้โฮมมาร์ท จำกัด
ร้านยอดเยี่ยม/คุณ ศิลา  ลูกน้ำเพชร
ร้านยอดเยี่ยม/คุณ ศิลา  ลูกน้ำเพชร
ร้านยอดเยี่ยม/คุณ ศิลา  ลูกน้ำเพชร
ร้านยอดเยี่ยม/คุณ ศิลา  ลูกน้ำเพชร
คุณ ภาวิดา  อาจยุทธิ์ บ้านขายส่งกางเกงใน
คุณ ภาวิดา  อาจยุทธิ์ บ้านขายส่งกางเกงใน
คุณ ภาวิดา  อาจยุทธิ์ บ้านขายส่งกางเกงใน
คุณ ภาวิดา  อาจยุทธิ์ บ้านขายส่งกางเกงใน
คุณ ภาวิดา  อาจยุทธิ์ บ้านขายส่งกางเกงใน
คุณ ตรีรัก ประภากรเกียรติ
คุณ ตรีรัก ประภากรเกียรติ
คุณ ตรีรัก ประภากรเกียรติ
คุณ ตรีรัก ประภากรเกียรติ
คุณ ตรีรัก ประภากรเกียรติ
คุณอนุวัฒน์  แซ่ก่อ
คุณอนุวัฒน์  แซ่ก่อ
คุณอนุวัฒน์  แซ่ก่อ
คุณอนุวัฒน์  แซ่ก่อ
คุณอนุวัฒน์  แซ่ก่อ
คุณอนุวัฒน์  แซ่ก่อ
คุณอนุวัฒน์  แซ่ก่อ
คุณอนุวัฒน์  แซ่ก่อ
คุณณิชชารีย์  โสภณเฉลิมนันท์
คุณ นลพรรณ ฟุ้งเกียรติเจริญ
คุณยุทธศักดิ์  อะเวลา
คุณ เกียรติสุดา เงากระจ่าง
คุณภาธร เพิ่มทรัพย์
คุณ อภิสรา ดีสุวรรณ
บริษัท เซโต (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ต. หญิง อัจฉรา ผาพรหมมา
พ.ต. หญิง อัจฉรา ผาพรหมมา
บริษัท เมคคานิค อาร์ต อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท เมคคานิค อาร์ต อินโนเวชั่น จำกัด
คุณตฤณภัท ปุณภวัฒน์
คุณตฤณภัท ปุณภวัฒน์
คุณ กฤษฎา อาสนรัตนจินดา
คุณ กฤษฎา อาสนรัตนจินดา
คุณ กฤษฎา อาสนรัตนจินดา
คุณ พรจุฑา เลิศพานิช
คุณ พรจุฑา เลิศพานิช
คุณ พรจุฑา เลิศพานิช
คุณ วิสูตร  อังศุภาคย์
คุณ วิสูตร  อังศุภาคย์
คุณ วิสูตร  อังศุภาคย์
คุณภูเบศ
คุณภูเบศ
คุณภูเบศ
คุณภูเบศ
บริษัท เอ็น เอ็ม อี ซี จำกัด
บริษัท เอ็น เอ็ม อี ซี จำกัด
บริษัท เอ็น เอ็ม อี ซี จำกัด
บริษัท เอ็น เอ็ม อี ซี จำกัด
คุณ ศิรินาถ  รักษ์ดำ
คุณ ศิรินาถ  รักษ์ดำ
คุณ ศิรินาถ  รักษ์ดำ
คุณ ศิรินาถ  รักษ์ดำ
บริษัท ซัพพลายแกเลอรี่ จำกัด/คุณ ฮาท ทิชาชล
บริษัท ซัพพลายแกเลอรี่ จำกัด/คุณ ฮาท ทิชาชล
บริษัท ซัพพลายแกเลอรี่ จำกัด/คุณ ฮาท ทิชาชล
บริษัท ซัพพลายแกเลอรี่ จำกัด/คุณ ฮาท ทิชาชล
บริษัท ซัพพลายแกเลอรี่ จำกัด/คุณ ฮาท ทิชาชล
คุณ อัจฉราพร  ชัยวนนท์
ล่องแก่งหนานมดแดง พัทลุง
ล่องแก่งหนานมดแดง พัทลุง
คุณวิทวัส สร้อยศรี
คุณวิทวัส สร้อยศรี
คุณวิทวัส สร้อยศรี
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
บริษัท เคพีเอ็น กราฟฟิค ซัพพลาย จำกัด