ชื่อลูกค้า
คุณกรรณิกา ชาภักดี
คุณกรรณิกา ชาภักดี
บริษัท โคเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
Piyavadee Keawmeesri
คุณพาขวัญ ทองคำกูล
คุณ สิทธิโชติ บุญช่วย
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI040781455TH
EI040781441TH
PD040781415TH
EI040781438TH
PD167322186TH
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190814AA01-01
THASS20190814AB01-01
THASS20190814AC01-01
THASS20190814AD01-01
THASS20190814AE01-01
THASS20190814AF01-01
THASS20190814AG01-01
THASS20190814AH01-01
THASS20190814AI01-01
THASS20190814AJ01-01
THASS20190814AK01-01
THASS20190814AL01-01
THASS20190814AM01-01
THASS20190814AN01-01
THASS20190814AO01-01
THASS20190814AP01-01
THASS20190814AQ01-02
THASS20190814AQ02-02
THASS20190814AR01-02
THASS20190814AR02-02
THASS20190814AS01-02
THASS20190814AS02-02
THASS20190814AT01-02
THASS20190814AT02-02
THASS20190814AU01-02
THASS20190814AU02-02
THASS20190814AV01-02
THASS20190814AV02-02
THASS20190814AW01-02
THASS20190814AW02-02
THASS20190814AX01-02
THASS20190814AX02-02
THASS20190814AY01-02
THASS20190814AY02-02
THASS20190814AZ01-02
THASS20190814AZ02-02
THASS20190814BA01-02
THASS20190814BA02-02
THASS20190814BB01-02
THASS20190814BB02-02
THASS20190814BC01-02
THASS20190814BC02-02
THASS20190814BD01-02
THASS20190814BD02-02
THASS20190814BE01-02
THASS20190814BE02-02
THASS20190814BF01-03
THASS20190814BF02-03
THASS20190814BF03-03
THASS20190814BG01-03
THASS20190814BG02-03
THASS20190814BG03-03
THASS20190814BH01-03
THASS20190814BH02-03
THASS20190814BH03-03
THASS20190814BI01-03
THASS20190814BI02-03
THASS20190814BI03-03
THASS20190814BJ01-04
THASS20190814BJ02-04
THASS20190814BJ03-04
THASS20190814BJ04-04
THASS20190814BK01-04
THASS20190814BK02-04
THASS20190814BK03-04
THASS20190814BK04-04
THASS20190814BL01-05
THASS20190814BL02-05
THASS20190814BL03-05
THASS20190814BL04-05
THASS20190814BL05-05
THASS20190814BM01-07
THASS20190814BM02-07
THASS20190814BM03-07
THASS20190814BM04-07
THASS20190814BM05-07
THASS20190814BM06-07
THASS20190814BM07-07
THASS20190814BN01-08
THASS20190814BN02-08
THASS20190814BN03-08
THASS20190814BN04-08
THASS20190814BN05-08
THASS20190814BN06-08
THASS20190814BN07-08
THASS20190814BN08-08
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5119083775678649
5119083775679649
5119083775678849
5119083775679549
5119083775679249
5119083775680049
5119083775678749
5119083775679849
 
5119083775680349
5119083775679049
5119083775679749
5119083775678949
5119083775679349
5119083775680449
5119083775679949
5119083775679149
5119083775680149
5119083775682549
5119083775680249
5119083775682849
5119083775680749
5119083775683149
5119083775681049
5119083775683549
5119083775681649
5119083775683749
5119083775682249
5119083775682649
5119083775680549
5119083775683049
5119083775680849
5119083775683349
5119083775681549
5119083775683649
5119083775682049
5119083775683849
5119083775682449
5119083775682349
5119083775680649
5119083775682749
5119083775680949
5119083775683249
5119083775681449
5119083775683449
5119083775681849
5119083775806449
5119083775807549
5119083775806349
5119083775807249
5119083775806749
5119083775807349
5119083775806249
5119083775807449
5119083775807749
5119083775806649
5119083775808549
5119083775806549
5119083775809049
5119083775807849
5119083775809149
5119083775807949
5119083775806849
5119083775808649
5119083775807049
5119083775808049
5119083775807149
5119083775807649
5119083775808249
5119083775809949
5119083775808749
5119083775810149
5119083775808849
5119083775810449
5119083775809349
5119083775809649
5119083775810549
5119083775808349
5119083775809249
5119083775809749
5119083775810649
5119083775808949
5119083775809449
5119083775810249
5119083775809849
5119083775810349
ผู้รับ
คุณปรีชา ทองสุข
คุณ จุฑามาศ  พงศ์พลกิจ
ร้าน qsweetmelon
ร้าน Shipsmile Service
คุณ วสันต์ ช่วยครุฑ
ร้านเม้ง / คุณ กวีวัฒน์
คุณ ศิริธัช  เพราะขุนทด
คุณ โสภิษฐ์ ม่วงย้าย
คุณ จีรยุทธ กนกพจนานนท์
คุณ มุนิล โพนาคา
คุณ เกษสิริ มูลสิงห์
คุณ เจนจิรา ภูเกิด
DK Service
บริษัท เกียรติชัยอะไหล่ยนต์ 2007 จำกัด
คุณบุญฑริกา แย้มยิ้ม
คุณพิชญา รอดรัตน์
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท สยามเซอพลัส จำกัด
บริษัท สยามเซอพลัส จำกัด
ครูโชติกา พร้อมฉัตร
ครูโชติกา พร้อมฉัตร
คุณณัฐวุฒิ  กาญจนะวรนันท์
คุณณัฐวุฒิ  กาญจนะวรนันท์
Any Group Enterprise / คุณวราพงษ์
Any Group Enterprise / คุณวราพงษ์
คุณ วิชุดา ธุรนิรันดร์
คุณ วิชุดา ธุรนิรันดร์
บริษัท พริตตี้ ริช จำกัด
บริษัท พริตตี้ ริช จำกัด
โรงงานผลิต หจก.แม่สอด จรรย์สุดา อรรถกร
โรงงานผลิต หจก.แม่สอด จรรย์สุดา อรรถกร
คุณ วิสูตร  อังศุภาคย์
คุณ วิสูตร  อังศุภาคย์
คุณ สงคราม ศรเพชร
คุณ สงคราม ศรเพชร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเอ็มเพลย์แบ็กเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเอ็มเพลย์แบ็กเชียงใหม่
คุณศิริลักษณ์ เอกประทุมชัย
คุณศิริลักษณ์ เอกประทุมชัย
ร้าน น้ำพริกปลาทูคุณเรียง
ร้าน น้ำพริกปลาทูคุณเรียง
ปันปันปูนปั้น พังงา/คุณสิทธิชัย คงแก้ว
ปันปันปูนปั้น พังงา/คุณสิทธิชัย คงแก้ว
คุณจอย
คุณจอย
คุณ นพพร เลาห์หิรัญญากุล
คุณ นพพร เลาห์หิรัญญากุล
คุณ นพพร เลาห์หิรัญญากุล
บริษัท เมกา โพลีเมอร์ จำกัด
บริษัท เมกา โพลีเมอร์ จำกัด
บริษัท เมกา โพลีเมอร์ จำกัด
บริษัท อิมเม้นซ์ คอปอเรชั่น จำกัด
บริษัท อิมเม้นซ์ คอปอเรชั่น จำกัด
บริษัท อิมเม้นซ์ คอปอเรชั่น จำกัด
บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
คุณ สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร
คุณ สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร
คุณ สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร
คุณ สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร
คุณกองพล  ดุลอำนวย
คุณกองพล  ดุลอำนวย
คุณกองพล  ดุลอำนวย
คุณกองพล  ดุลอำนวย
ร้านแพนด้าแพคกิ้ง สาขาตลาดเคหะออเงิน
ร้านแพนด้าแพคกิ้ง สาขาตลาดเคหะออเงิน
ร้านแพนด้าแพคกิ้ง สาขาตลาดเคหะออเงิน
ร้านแพนด้าแพคกิ้ง สาขาตลาดเคหะออเงิน
ร้านแพนด้าแพคกิ้ง สาขาตลาดเคหะออเงิน
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
ปันปันปูนปั้น สกลนคร
ปันปันปูนปั้น สกลนคร
ปันปันปูนปั้น สกลนคร
ปันปันปูนปั้น สกลนคร
ปันปันปูนปั้น สกลนคร
ปันปันปูนปั้น สกลนคร
ปันปันปูนปั้น สกลนคร
ปันปันปูนปั้น สกลนคร