ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190614AA01-01
THASS20190614AB01-03
THASS20190614AB02-03
THASS20190614AB03-03
THASS20190614AC01-01
THASS20190614AD01-01
THASS20190614AE01-03
THASS20190614AE02-03
THASS20190614AE03-03
THASS20190614AF01-02
THASS20190614AF02-02
THASS20190614AG01-02
THASS20190614AG02-02
THASS20190614AH01-02
THASS20190614AH02-02
THASS20190614AI01-07
THASS20190614AI02-07
THASS20190614AI03-07
THASS20190614AI04-07
THASS20190614AI05-07
THASS20190614AI06-07
THASS20190614AI07-07
THASS20190614AJ01-02
THASS20190614AJ02-02
THASS20190614AK01-02
THASS20190614AK02-02
THASS20190614AL01-01
THASS20190614AM01-01
THASS20190614AN01-01
THASS20190614AO01-03
THASS20190614AO02-03
THASS20190614AO03-03
THASS20190614AP01-02
THASS20190614AP02-02
THASS20190614AQ01-01
THASS20190614AR01-01
THASS20190614AS01-04
THASS20190614AS02-04
THASS20190614AS03-04
THASS20190614AS04-04
THASS20190614AT01-03
THASS20190614AT02-03
THASS20190614AT03-03
THASS20190614AU01-01
THASS20190614AV01-01
THASS20190614AW01-01
THASS20190614AX01-01
THASS20190614AY01-03
THASS20190614AY02-03
THASS20190614AY03-03
THASS20190614AZ01-02
THASS20190614AZ02-02
THASS20190614BA01-02
THASS20190614BA02-02
THASS20190614BB01-02
THASS20190614BB02-02
THASS20190614BC01-01
THASS20190614BD01-01
THASS20190614BE01-04
THASS20190614BE02-04
THASS20190614BE03-04
THASS20190614BE04-04
THASS20190614BF01-01
THASS20190614BG01-01
THASS20190614BH01-10
THASS20190614BH02-10
THASS20190614BH03-10
THASS20190614BH04-10
THASS20190614BH05-10
THASS20190614BH06-10
THASS20190614BH07-10
THASS20190614BH08-10
THASS20190614BH09-10
THASS20190614BH10-10
THASS20190614BI01-04
THASS20190614BI02-04
THASS20190614BI03-04
THASS20190614BI04-04
THASS20190614BJ01-02
THASS20190614BJ02-02
THASS20190614BK01-01
THASS20190614BL01-01
THASS20190614BM01-02
THASS20190614BM02-02
THASS20190614BN01-02
THASS20190614BN02-02
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5119063447967849
5119063447968649
5119063447967949
5119063447969149
5119063447968049
5119063447968349
5119063447968149
5119063447969049
5119063447970149
5119063447968449
5119063447969249
5119063447969849
5119063447968549
5119063447969649
5119063447968849
5119063447970049
5119063447968949
5119063447969549
5119063447968749
5119063447971949
5119063447969349
5119063447972749
5119063447970349
5119063447973449
5119063447971149
5119063447974049
5119063447975549
5119063447974849
5119063447976049
5119063447969449
5119063447973549
5119063447970449
5119063447974249
5119063447971249
5119063447975149
5119063447972049
5119063447975649
5119063447972949
5119063447969749
5119063447976149
5119063447970549
5119063447972849
5119063447973749
5119063447971349
5119063447974349
5119063447972149
5119063447975049
5119063447969949
5119063447970849
5119063447971449
5119063447973949
5119063447970249
5119063447974649
5119063447971049
5119063447975349
5119063447971849
5119063447975749
5119063447972649
5119063447976249
5119063447973249
5119063447974449
5119063447970649
5119063447975249
5119063447971549
5119063447972349
5119063447975849
5119063447973149
5119063447973649
5119063447976349
5119063447970749
5119063447976449
5119063447971749
5119063447974149
5119063447972249
5119063447974749
5119063447972549
5119063447975449
5119063447973349
5119063447975949
5119063447970949
5119063447971649
5119063447972449
5119063447974549
5119063447973049
5119063447974949
5119063447973849
ผู้รับ
คุณ สิทธิชัย ขอสวัสดิ์
บริษัท ซิตี้โฮมมาร์ท จำกัด
บริษัท ซิตี้โฮมมาร์ท จำกัด
บริษัท ซิตี้โฮมมาร์ท จำกัด
คุณ ธัญรัศม์ วรารัฐพรพงษ์
ศักดิ์ชัยการพิมพ์
คุณยุทธศักดิ์  อะเวลา
คุณยุทธศักดิ์  อะเวลา
คุณยุทธศักดิ์  อะเวลา
คุณ ภูวิศ เต็มภัทราโชค
คุณ ภูวิศ เต็มภัทราโชค
คุณ วรรณวิมล  ธาราทิพย์มนต์
คุณ วรรณวิมล  ธาราทิพย์มนต์
คุณ มัชฌิกา คุ้มรักษ์
คุณ มัชฌิกา คุ้มรักษ์
ร้าน RCS คุณนภา จิตต์ธีรภาพ
ร้าน RCS คุณนภา จิตต์ธีรภาพ
ร้าน RCS คุณนภา จิตต์ธีรภาพ
ร้าน RCS คุณนภา จิตต์ธีรภาพ
ร้าน RCS คุณนภา จิตต์ธีรภาพ
ร้าน RCS คุณนภา จิตต์ธีรภาพ
ร้าน RCS คุณนภา จิตต์ธีรภาพ
คุณ สมชาติ  กุลกฤตญา
คุณ สมชาติ  กุลกฤตญา
คุณเยาวมาลย์ วัฒนศรี
คุณเยาวมาลย์ วัฒนศรี
บริษัท อินฟินิต ซัคเซซ แอคเคาท์ จำกัด
คุณ ภัทรา  สายทองแท้
คุณ ฐิติพร  ปันติกูล
บริษัทดาชทรานซ์อินเตอร์เนชั่นแนล /คุณสมนึก แซ่ล้อ
บริษัทดาชทรานซ์อินเตอร์เนชั่นแนล /คุณสมนึก แซ่ล้อ
บริษัทดาชทรานซ์อินเตอร์เนชั่นแนล /คุณสมนึก แซ่ล้อ
บริษัท โยชิดะ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท โยชิดะ เทคโนโลยี จำกัด
คุณจิราพร บัวแก้ว
คุณจรีนา  ชัยรัตน์
คุณ จักรพันธุ์ แหนคำ
คุณ จักรพันธุ์ แหนคำ
คุณ จักรพันธุ์ แหนคำ
คุณ จักรพันธุ์ แหนคำ
คุณ พงษ์ศักดิ์ เงินทอง
คุณ พงษ์ศักดิ์ เงินทอง
คุณ พงษ์ศักดิ์ เงินทอง
คุณ ชานนท์ ท่อนคำ
คุณ เอกรัตน์ ชูสุวรรณ
บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด
บริษัท เคทูเอ็น มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด
คุณ ธนกร พรมเสน
คุณ ธนกร พรมเสน
คุณ ธนกร พรมเสน
คุณพัด
คุณพัด
คุณ มนัสนันท์ ดวงเดือน(กิ๊บ)
คุณ มนัสนันท์ ดวงเดือน(กิ๊บ)
คุณ สุภัคสรณ์  เตชุปกรณ์
คุณ สุภัคสรณ์  เตชุปกรณ์
คุณ รดาริน    เสงี่ยมศักดิ์( อเนชา)
บริษัท สเตชั่นทูพริ้นท์ จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณ ศรีวรา อารยวงษ์กุล
คุณครู ฉิมพลี /โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คุณ อุมาวรรณ
คุณ อุมาวรรณ
คุณ อุมาวรรณ
คุณ อุมาวรรณ
คุณ อุมาวรรณ
คุณ อุมาวรรณ
คุณ อุมาวรรณ
คุณ อุมาวรรณ
คุณ อุมาวรรณ
คุณ อุมาวรรณ
ร้าน Classic desigh อลงกต กัลป์ยาวัฒนเจริญ
ร้าน Classic desigh อลงกต กัลป์ยาวัฒนเจริญ
ร้าน Classic desigh อลงกต กัลป์ยาวัฒนเจริญ
ร้าน Classic desigh อลงกต กัลป์ยาวัฒนเจริญ
คุณ สันติ มานะดี
คุณ สันติ มานะดี
คุณ ศิริโชค  ขุมทรัพย์
บริษัท โปรเกรส ท็อป กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
หจก.สยามคิวบิก
หจก.สยามคิวบิก
ชื่อลูกค้า
คุณภาวิณี วารีกุล ฝ่ายจัดซื้อ
คุณรินรดา ผิวคราม
คุณนิศราคม  ดวงส่งเสริม
บ้านเกษตร คุณเกียรติศักดิ์ โตยะสิทธิ์
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD 1224 9446 4 TH
PD 1224 9445 5 TH
PD 1224 9947 8 TH
ED850635621TH
จำนวน
1 ชิ้น 3.91
1 ชิ้น 1.00
1 ชิ้น 1.57
1 ชิ้น 1.46