ชื่อลูกค้า
ร้านอธิปสิริ
อนันต์ ซารนาท (ร้านซันนี่)
บริษัท เอที อินซูเลชั่น จำกัด
ร้านนานาภัณฑ์/คุณ วิสุทธิ์ ยงสุวรรรกุล
คุณ ภวิตา วงศ์กิติญา
คุณ นาลี จันทร์นวล
คุณทิพวรรณ  หลีล้วน
คุณพัชรีย์ แก้วยอด / ลูกค้าไปรับสินค้าเอง ที่สาย 5 ส.อุดมสิน ขนส่ง
แม็กเน็ต-สตรอง  คุณ เฉลิมชัย เต็มนิล
ร้านรองเท้า PV Sneaker Shop
คุณมนัสนันท์  นันตี
บริษัท เซิง หยิง จำกัด.
คุณ ณัฐวุฒิ กาญจนเวชกุล (อยู่ตรงข้ามร้าน แอดไวน์ ค่ะ)
ร้าน บ้านป่าป๊า&หม่ามี๊
คุณผดุงพงษ์  ประสงค์  ร้านปอปราจีน
คุณจำลอง เจริญฟูประเสริฐ
คุณ สุพรรษา จึงเจริญ
คุณสุรดา  บุญสวัสดิ์   ร้านป้าแกลบ
คุณศิริรัตน์​ ประทุมวัน
ร้าน อาลาดิน
คุณ บุญวัฒน์  ว่องวรพกุล
บริษัท คอฟเฟล็ช จำกัด
คุณ วันจักรี กาสมสัน
ร้านเครื่องเขียน (วราพานิช)/คุณ ชัยสิทธิ์ เสียงกล่อม
ร้าน บุญชูเซรามิค (เกาะสมุย)
คุณธนธัส
คุณพิเชษฐไชย ผลดี
คุณ พรภัทร สุขพัฒน์
บริษัท โลหะไทยสเตนเลส จำกัด (คุณเยียร)
คุณภูริ บำรุงศักดิ์
คุณ ธนพรรณ วงศ์กมลาไสย
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
สิงห์ท่าเรือพัทลุง ขนส่ง สาย 5 ชาชลาศูนย์ขนส่งสาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-3172758 โทร.พัทลุง 081-1286933
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
จัดส่งให้ลูกค้า
ชัยมงคล ขนส่ง สาย 3 ซอย 24 02-4413945
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
นิวหมงเส็ง โคราช สาย  3 ซอยสนามกีฬา  เบอร์โทร0932825253
ชนะโชคขนส่ง  สาย  2 ซฮยสนามกีฬาศูนย์ ชัยพงษ์  2  02-8872041-2
กิจสุนทรขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
สินทองพี่น้องขนส่ง  สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  โทร.02-4482933
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
สมุยขนส่ง ถนนกาญจนาภิเษกติดปั๊มน้ำมันเอสโซ่
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD122494172TH
PD122494186TH
PD122494190TH
PD122494155TH
PD122494169TH
PD122494209TH
เล่มที่ 040 เลขที่ 1992
เล่ม 010 เลขที่ 0459
เลขที่ 39157
เล่มที่ 388 เลขที่ 19381
เลขที่ 5319060119078
เล่มที่ 0383 เลขที่ 019129
เล่มที่ 1963 เลขที่ 98141
 
เล่มที่ 165 เลขที่ 8213
เล่มที่ 969 เลขที่ 48405
เล่มที่ 044 เลขที่ 02160
เล่มที่ 268 เลขที่ 13370
เล่มที่ 545 เลขที่ 20
เล่มที่ 216 เลขที่ 10752
เล่มที่ 364 เลขที่ 18163
เลขที่ B0119068178
เล่มที่ 175 เลขที่ 08745
เล่มที่ 119 เลขที่ 05910
เล่มที่ 411 เลขที่ 20541
ED850619076TH
ED850619045TH
ED850619031TH
ED850619059TH
ED850619028TH
ED850619062TH
จำนวน
1 ชิ้น 0.74
1 ชิ้น 0.73
1 ชิ้น 0.73
1 ชิ้น 1.38
1 ชิ้น 1.92
1 ชิ้น 2.10
1กล่อง1ห่อ1ม้วน
5 ห่อ
5 ม้วน
1 ห่อ
1กล่อง
3ห่อ
9 กล่อง
2กล่อง2ห่อ6ม้วน
1กล่อง2ม้วน
10 ห่อ
7กล่อง3ห่อ
2กล่อง2มัด
4ถุง
1กล่อง 2 มัด
2 ม้วน
6 ห่อ
1กล่อง
2กล่อง
4ห่อ1มัด
1 ชิ้น 3.67
1 ชิ้น 6.00
1 ชิ้น 1.46
1 ชิ้น 6.00
1 ชิ้น 0.73
1 ชิ้น 2.81