ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190607AA01-02
THASS20190607AA02-02
THASS20190607AB01-02
THASS20190607AB02-02
THASS20190607AC01-01
THASS20190607AD01-04
THASS20190607AD02-04
THASS20190607AD03-04
THASS20190607AD04-04
THASS20190607AE01-04
THASS20190607AE02-04
THASS20190607AE03-04
THASS20190607AE04-04
THASS20190607AF01-02
THASS20190607AF02-02
THASS20190607AG01-01
THASS20190607AH01-02
THASS20190607AH02-02
THASS20190607AI01-02
THASS20190607AI02-02
THASS20190607AJ01-01
THASS20190607AK01-01
THASS20190607AL01-02
THASS20190607AL02-02
THASS20190607AM01-01
THASS20190607AN01-03
THASS20190607AN02-03
THASS20190607AN03-03
THASS20190607AO01-02
THASS20190607AO02-02
THASS20190607AP01-01
THASS20190607AQ01-01
THASS20190607AR01-02
THASS20190607AR02-02
THASS20190607AS01-01
THASS20190607AT01-06
THASS20190607AT02-06
THASS20190607AT03-06
THASS20190607AT04-06
THASS20190607AT05-06
THASS20190607AT06-06
THASS20190607AU01-01
THASS20190607AV01-01
THASS20190607AW01-01
THASS20190607AX01-03
THASS20190607AX02-03
THASS20190607AX03-03
THASS20190607AY01-01
THASS20190607AZ01-01
THASS20190607BA01-03
THASS20190607BA02-03
THASS20190607BA03-03
THASS20190607BB01-05
THASS20190607BB02-05
THASS20190607BB03-05
THASS20190607BB04-05
THASS20190607BB05-05
THASS20190607BC01-01
THASS20190607BD01-02
THASS20190607BD02-02
THASS20190607BE01-03
THASS20190607BE02-03
THASS20190607BE03-03
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5019063406907279
5019063406908479
5019063406907679
5019063406908979
5019063406907479
5019063406908879
5019063406907379
5019063406908579
5019063406907579
5019063406908279
5019063406907779
5019063406908179
5019063406907879
5019063406908379
5019063406907979
5019063406908779
5019063406908679
5019063406908079
5019063406911379
5019063406909079
5019063406911879
5019063406909579
5019063406912279
5019063406910179
5019063406912679
5019063406910579
5019063406913079
5019063406911979
5019063406910879
5019063406912579
5019063406912979
5019063406913279
5019063406909179
5019063406913479
5019063406910079
5019063406911579
5019063406910379
5019063406912179
5019063406911079
5019063406912479
5019063406911479
5019063406912779
5019063406909279
5019063406913179
5019063406909679
5019063406909379
5019063406909879
5019063406909779
5019063406910679
5019063406912379
5019063406911179
5019063406912879
5019063406910279
5019063406913379
5019063406910779
5019063406909979
5019063406911279
5019063406910479
5019063406911779
5019063406912079
5019063406910979
5019063406909479
5019063406911679
ผู้รับ
ชนิดาภา (ก้อย) …
ชนิดาภา (ก้อย) …
คุณวราพงษ์ / BaLLy
คุณวราพงษ์ / BaLLy
คุณกาญจนา  จารัตน์
บริษัท  โธมัสเมด จำกัด
บริษัท  โธมัสเมด จำกัด
บริษัท  โธมัสเมด จำกัด
บริษัท  โธมัสเมด จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท นัฐทณัฎฒ์ จำกัด
บริษัท นัฐทณัฎฒ์ จำกัด
คุณ มัชญาภรณ์ ต้นโพธิ์
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณศุภลักษณ์
คุณศุภลักษณ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเรือง ชิปปิ้ง
บริษัท เสือดำ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Zabb channel
Zabb channel
คุณณัฎฐนันท์ วัชรถาวรศักดิ์
บริษัทกู๊ดเฮด พริ้นท์ติ้ง
บริษัทกู๊ดเฮด พริ้นท์ติ้ง
บริษัทกู๊ดเฮด พริ้นท์ติ้ง
คุณรัตนาภรณ์
คุณรัตนาภรณ์
บริษัท แอร์-วาล์ว แอนด์ ริฟริเทค จำกัด
คุณเกษร  อ่อนฉะเวียง
ร้านประตูชัยอาหารสัตว์
ร้านประตูชัยอาหารสัตว์
บริษัท เคพีไอ 1389 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ทริปเปิ้ล อี เทรดดิ้ง จำกัด / คุณ โอ it
บริษัท ทริปเปิ้ล อี เทรดดิ้ง จำกัด / คุณ โอ it
บริษัท ทริปเปิ้ล อี เทรดดิ้ง จำกัด / คุณ โอ it
บริษัท ทริปเปิ้ล อี เทรดดิ้ง จำกัด / คุณ โอ it
บริษัท ทริปเปิ้ล อี เทรดดิ้ง จำกัด / คุณ โอ it
บริษัท ทริปเปิ้ล อี เทรดดิ้ง จำกัด / คุณ โอ it
บริษัท พีเอสที.อีควิพเมนท์ ซัพพลาย จำกัด
Healthy Solutions Co., Ltd.
คุณญาตาวี  ลิมวิเศษ
คุณภูเบศ
คุณภูเบศ
คุณภูเบศ
ร้านเจริญพงษ์พานิช
คุณ วิทัศน์
คุณ วัชรวิชญ์ สุวรรณชัยศักดิ์
คุณ วัชรวิชญ์ สุวรรณชัยศักดิ์
คุณ วัชรวิชญ์ สุวรรณชัยศักดิ์
คุณ ณัฎฐิดา ถาวร
คุณ ณัฎฐิดา ถาวร
คุณ ณัฎฐิดา ถาวร
คุณ ณัฎฐิดา ถาวร
คุณ ณัฎฐิดา ถาวร
ควิกเซอร์วิส คลองพน
playcooling Computer.Co.,Ltd
playcooling Computer.Co.,Ltd
ศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อลูกค้า
คุณ บัว  ทวิชงค์
apichaya
คุณ อาทิตย์ ณรงค์วณิชย์(ก่อนส่งโทรแจ้ง ครึ่งชั่วโมง) คุณหนึ่ง
ร้านคิดส์แลนด์ สว่างพงศ์ เจนวัฒนะมงคล
บริษัท ปรีดาพงษ์ กรุ๊ป จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านครีเอทีฟส์
ร้าน OK การปัก เชียงใหม่ ผ้ากันเปื้อน ปักโลโก้  *สายประตูเชียงใหม่*
ร้านไปรษณีย์หนองรี
หจก.หนึ่งเครื่องเรือน1989
หจก.ร่วมทุนรุ่งเรือง  จ่ายต้นทาง
คุณอุทัยวรรณ จันทรประภาพ
บริษัท ไอดีว่า กรุ๊ป จำกัด
อิ่มบุญสังฆภัณฑ์ ห้ามส่งขนส่งอื่น
ร้าน ppshop
ร้านวัชรี / คุณ  จรูญพล สุวัตถิกุล
นังนู๋ใบชา
ร้านบิวตี้เลิฟ
คุณ รสธร   รัตนสุคนธกร
คุณ ปาริชาติ ทองทรง
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
จันทบุรียุทธนา ขนส่ง สาย 5 โทร.094-2694156
พาณิชย์ขนส่ง สาย 5
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
111 ขนส่ง  สาย 4 โทร.02-4292993
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364 / หจก. มะม่วง ขนส่ง
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364 / หจก. มะม่วง ขนส่ง
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
วิโรจน์ขนส่ง สาย 3 เบอร์  065-0899044 อยู่ในโกดังนริศ
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
ข้ามสมุทร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3 ซอย 17
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
นครพนมขนส่ง สาย 2 ใกล้นิ่มซี่เส็ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD122493818TH
PD122493821TH
เล่มที่ 082 เลขที่ 04078
เล่มที่ 040 เลขที่ 1995
เล่มที่ 382 เลขที่ 19098
เลขที่ 5319060086387
เลขที่ 5319060086400
เลมที่ 095 เลขที่ 4724
เล่มที่ 7948 เลขที่ 397353
เล่มที่ 1680 เลขที่ 083963
เล่มที่ 1680 เลขที่ 083964
เล่มที่ 0084 เลขที่ 04180
เล่มที่ 976 เลขที่ 48761
เล่มที่ 496 เลขที่ 24797
เลขที่บิล B0119022521
เล่มที่ 165 เลขที่ 08217
เลขที่ NK865202
ED850616698TH
ED850616715TH
จำนวน
1 ชิ้น 2.65
1 ชิ้น 1.82
2 กล่อง
3กล่อง4ห่อ2ม้วน
2ห่อ
2ห่อ
2 กล่อง
4กล่อง3ห่อ1ม้วน
28ห่อ
3 ม้วน
1ห่อ
8ห่อ1มัด
4 กล่อง
2กล่อง6ม้วน
3กล่อง1ห่อ
1 กล่อง
2กล่อง1ห่อ
1 ชิ้น 1.00
1 ชิ้น 1.12