ชื่อลูกค้า
คุณ สิรินุช จินตสุนทรอุไร  ร้านบ้านสีฟ้า
คุณ  จุฑารัตน์ ภูผาลี
นายรัชกร เทียนเงิน
คุณ นิภาพร ต้อนรับ
ร้านเหมืองแดงเภสัช  (จัดส่งสินค้าถึงที่ด้วยค่ะ)
คุณตะวัน.
คุณ สุชาดา โมระเสริฐ
คุณ กิตติศักดิ์  วรรณภาสนี
ร้านสินไทยมินิมาร์ท นางสินธุ์ กมลหา
คุณ คมสิทธิ์ อรุณเมือง
บริษัท เค.เอ็น.บี กรุ๊ป จำกัด  จ่ายต้นทาง
ร้านบ้านนมผง  คุณ สุภาพร งามไสว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี)สาขาที่00919
หจก.โฮม โมเดิร์นแก๊ส
คุณอรรถวิทย์  ใจดี
คุณ สาธิต สันติเศรษฐสิน
ร้าน สหบรรจุภัณฑ์  คุณเกษม ธิโป
คุณ วุฒิชัย แสงทอง
Narintip
ร้านทุกอย่าง 20 บาท หน้าอำเภอรัตภูมิ คุณชนุตพร ช่วยแท่น
ร้าน ป.พิษณุ อาหารสัตว์
คุณ สุจิตรา เหล็กศรี
เจริญเกษตรพัฒนา (คุณวชิรวิชญ์ ธิติมาธัญญาวัทน์)
คุณ สายใจ  ทองเฟือย
ร้าน ทิพชอป ทอยส์เซ็นเตอร์ /คุณ ภิรมย์พร ตังทวีทรัพย์
คุณ อรชร สิงหพันธ์ ร้านท่าใหมบุ๊คส์
คุณ ภารดี โกยวานิช (ทรัพย์สำเภา)
ร้าน จันทร์ธำรง (เกาะสมุย)
คุณ ณัฐธิดา มากเพ็ง (เลิศรส)
inbox.
บจก. จึงคุงกี่การประปาและฮาร์ดแวร์
บริษัท ฮิปโป ซัพพลาย  จำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด
คุณ เสมา คิวินศักดิ์
คุณชยกร  ชื่นชูจิตร
คุณ เปมิกา
คุณสุรชัย  จิระอธิกุล
คุณ สหทัย จันทร์เจริญ
คุณ อรพรรณ มาอินทร์
คุณ เบญจพล พะโรศิลป์
คุณ กรกนก รักษ์รงค์
คุณ ชนัญธิดา  คงกระจ่าง
ชื่อบริษัทขนส่ง
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
ศรีสะเกษพนมรุ้ง สาย 5
สหนำโชค (ซอยเชียงกง) สาย 4
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3 ซอย 22
ชัยภูมิวัฒนสินขนส่ง สาย 3 ซอย 17/2
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
ขนส่ง KSD สาย  2 ศูนย์ชัยพงษ์  088-5455964
กิจสุนทรขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3
สินทองพี่น้องขนส่ง  สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  โทร.02-4482933
วัฒนากิจอุตรดิตถ์ ขนส่ง สาย 2 ซ.สนามกีฬา ศูนย์ชัยพงษ์ 2 โทร.02-8870914
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
สหมิตรเดินรถจันทบุรี สาย 2 ศูนย์ขนส่ง  LSR
โกชุ้นระนองขนส่ง สาย 2 สี่แยกทศกัณฐ์ 095-5645159
สมุยขนส่ง ถนนกาญจนาภิเษกติดปั๊มน้ำมันเอสโซ่
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  761  เลขที่  38031
เล่มที่  761  เลขที่   38030
5318090292591
 
5318090292676
เล่มที่   457  เลขที่   22839
619081249
เล่มที่  2  เลขที่  0097
เล่มที่  315   เลขที่   15725
เล่มที่   0588  เลขที่
1 กล่อง
เล่มที่  837  เลขที่ 41831
1ห่อ
เลขที่  1668  เลขที่  083387
 
เลขที่   018807
เล่มที่ 030  เลขที่   1466
เล่มที่   646  เลขที่   32287
เล่มที่   646  เลขที่   32288
เล่มที่  422  เลขที่   21094
เล่มที่  1006  เลขที่ 50299
เล่มที่  1003  เลขที่  19
เล่มที่  076  เลขที่  3797
เลขที่  12449
เล่มที่  618  เลขที่   30895
เล่มที่  15159 เลขที่ 757933
เลขที่   33040
เล่มที่ 111  เลขที่  05533
PC 2010 3149 0 TH / PC 2010 3150 9 TH
PC 2010 3151 2 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
TDZ18174033
TDZ18174040
TDZ18174034 / TDZ18174035
TDZ18174039
TDZ18174031 / TDZ18174032
TDZ18174038
TDZ18174036
TDZ18174042
จำนวน
1 กล่อง
1 ห่อ 1 ม้วน
1 กล่อง
40 ห่อ
6 ม้วน
1 กล่อง
1 กล่อง 2 ม้วน
2 ถุง
1 กล่อง
2 ชิ้น
1 กล่อง
1 กล่อง 3 ม้วน
1 ห่อ
1 กล่อง 1 ห่อ
1 กล่อง
2 กล่อง
2 กล่อง   8  ม้วน
2 กล่อง
3 ห่อ
3 กล่อง 1 ห่อ 12 ม้วน
2 กล่อง
1กล่อง1ห่อ
2 กล่อง
2 กล่อง
1 กล่อง
5 ห่อ
2 ม้วน 2.65/2.65
1 ชิ้น 0.13
2ม้วน(600.-)
1 กล่อง
14+3ม้วน/2,500.-
1 A
1 C
1 ชิ้น
1 ชิ้น
2 ชิ้น
1 ชิ้น
2 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น