ชื่อลูกค้า
คุณ Nee
PS CRAFT   คุณ รัฐพล  ศรีพธูราษฎร์
คุณ อรรรณ   วิชญวรรณกุล
บริษัท คอร์เดียล ไซเอนติฟิค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
คุณ ธนกร พรมเสน
บริษัท  ของสวยดี  จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
19 ห่อ/เหมา
1+1ม้วน BB
15ก./เหมา2,000.-
1 B
3 กล่อง/เหมา
4 AAAB