ชื่อลูกค้า
คุณทรงสิทธิ์  อัตระผดุง
คุณ ใหม่ สายพิณ
ร้านมูมู่ฟิชชิ่ง  สิริกาญจน์ จันทร์คำ
คุณภาณุ  ธุถาวร
คุณอุษณีย์  จึงธานานุวัตร
คุณชนรรค์  อาจองค์
คุณกาญจนา มูลพงศ์
คุณ วาสนา เข็มเพชร
โรงกลึงวัฒนะผล (คุณภัชรชนก  จงเพิ่มวัฒนะสิน)
บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ไตรลักษณ์บุ๊ค จำกัด
คุณ ปราณี..
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรแมชีนเวอร์ค
ไปรษณีย์เอกชนเก้าหน้าโพสเซอร์วิส (คุณ นิภาวรรณ รักดี)
ร้าน ซันโซนโฮลดิ้ง
นายอนุชิต รึกกลาง
คุณ มาลี พรหมดี
คุณ ชัยวัฒน์ สังวาลทอง
บริษัท วิชชุดา  เทรดดิ้ง จำกัด
บจก.แฮพส์เบอร์ก (คุณสุ)
คุณ สิรีธร  ปัญจะอริยะ
คุณ ผกากรอง ลบเมือง
คุณ สุจิตรา เหล็กศรี
เจริญเกษตรพัฒนา (คุณวชิรวิชญ์ ธิติมาธัญญาวัทน์)
ร้าน เจ เจ วัสดุก่อสร้าง
ร้าน น้ำพริกปลาทูคุณเรียง
คุณสุวิจักขณ์  สุขพันธ์
คุณ พงษ์สุวัชร บุญชื่น
ร้าน ไอที เฟรนด์
คุณ นัทริกา ศุภชัยโกศล
คุณวรกานต์ เดชเทวัญดำรง
คุณจำเนียร  เพ็งแก้ว
บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ  ชนิดา เทพารักษ์
คุณวิรุฬห์ ธเนศกุลบุตร
SCG Yamato Express Co., Ltd
บริษัท สยาม โอยามา จำกัด
ร้าน AAA
คุณเกียรติสุดา (ฝ่ายจัดซื้อ)
บริษัท นาบิสโก้ โพรวายเดอร์ จำกัด
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
ปอ
คุณ ฐานรัตน์  เกษมโภคากุล
คุณชติกาญจน์  แซ่ลิ้ม
โรงพยาบาลสัตว์ รักษ์ ณ จันทน์ จำกัด
คุณ ภัสสภร เลาบัญชาชัย
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
พุ่มพวงขนส่ง สาย 5 โทร.กรุงเทพ 083-5309939 โทร.สุโขทัย 089-9599768
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5  โทร.02-8881230
บี.เอส (B.S.)ขนส่ง สาย 5 095-7346344
จัดส่งให้ลูกค้า
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
นิสสันปากน้ำโพขนส่ง  สาย 4 โทร02-4296164
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
พรกิจขนส่ง  สาย 3 ซอย 16/5
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3 ซอย 22
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ม่งเส็งบุรีรัมย์ ขนส่ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา  โทร.02-8873258
กิจสุนทรขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3
สินทองพี่น้องขนส่ง  สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  โทร.02-4482933
บุรีรัมย์พนมรุ้ง สาย 2 ศูนย์ LSR  02 887 4134
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 590 เลขที่ 29485
เล่มที่ 227 เลขที่ 11306
เล่มที่ 143 เลขที่ 7104
เลขที่ 5318090264000
เลขที่ 5318090263911
เลขที่ 5318090263959
เลขที่ 5318090263850
เลขที่ 5318090263898
เล่มที่ 454 เลขที่ 22693
เล่มที่ 131 เลขที่ 27
จัดส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยค่ะ
เล่มที่ 0010 เลขที่ 000481
เล่มที่ 526 เลขที่ 26287
เล่มที่ 822 เลขที่ 41069
เลขที่ 11461
2 ม้วน
เล่มที่ 0096 เลขที่ 04757
เล่มที่ 0096 เลขที่ 04756
เลขที่ 22366
เล่มที่ 1660 เลขที่ 082951
เล่มที่ 640 เลขที่ 31966
1 กล่อง
 
2 กล่อง
เล่มที่ 195 เลขที่ 9711
เล่มที่ 702 เลขที่ 35085
1 ชิ้น 9.87
1 ชิ้น 2.65
1 ชิ้น 2.65
1 ชิ้น 2.13
1 ชิ้น 1.71
1 ชิ้น 2.00
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
1 ชิ้น 1.00
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
TDZ18121435
TDZ18121436
จำนวน
5 กล่อง
1กล่อง
2กล่อง1ม้วน
2 ถุง
10ห่อ
2กล่อง2ห่อ
2กล่อง1ห่อ
1กล่อง2ห่อ
2มัด2ม้วน
10 ห่อ
2กล่อง2ห่อ
2กล่อง1ม้วน
1กล่อง1ห่อ
1กล่อง
1 กล่อง1ห่อ1ม้วน
1กล่อง1ห่อ
2 ม้วน
1กล่อง1ห่อ
2กล่อง2ห่อ
7กล่อง2ห่อ
12มัด1ห่อ3กล่อง
2ห่อ1กล่อง
1 ม้วน
3 AAA
1 A
1 A
5 มัด /เหมา
2 BB
เหมา 2,200.-
1 B
3 AAB
1 C
1 B
1 C
1 ชิ้น
1 ชิ้น