ชื่อลูกค้า
บริษัท เหล็กดูด จำกัด
อภิชาติ แซ่ถัง
บริษัท รีเบิร์ธ ไรซ์ จำกัด
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
คุณอมรรัตน์   ตระกูลแก้ว
บริษัท อเมอเอเชี่ยน เฟรเกร็นซ์ รีเสิร์ช จำกัด สาขา 00001
หจก.สหภัณฑ์ 21
บริษัท นภัส ซัพพลาย จำกัด
คุณอ้อน
คุณ นุชสรา บุญเลิศ บริษัท บิวตี้ บัตเตอร์ จำกัด
พัชรี สระทองขาว
คุณ สร้างสิทธิ์ อักขราสา
คุณ จุฑารัตน์   มนัสวิยางกูร
คุณนิพาดา  เทบพะวง
บริษัท นิ่ม เอ็กเพรส  คุณ เอ๋
คุณ ธีรเชษฐ์ ธารากิตติวิโรจน์
บริษัท เซเว่นเลคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เรียวโย อิเล็คโทร (ประเทศไทย)
คุณ สุเชาว์  บุญธรรม
คุณ พงษ์สุวัชร บุญชื่น
คุณ จิรเมธ เจริญเศรษฐกิจ
คุณ พัชรกันย์ เขียวสมกุลเดช
คุณ วิษณุ ประไวย์
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
คุณ นันท์นภัส เติบภักดี
บริษัทสยามเลอค่าจำกัด  คุณเจี๊ยบ วทัญญา
คุณ กฤษณะ/ บริษัท กลิทเทอรี่ อินโนเวชั่น คอสเมติก จำกัด
นำเครื่องมัดไปซ่อม
คุณ สุจารี เป็นตึกแถวริมถนน ชื่อร้าน Bubbly Girls (ป้ายสีชมพู) ร้านเปิด 9 โมงค่ะ
บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์  จำกัด *หยุดทุกวันเสาร์*
คุณบัญชา  เหล่าชำนาญกิจ
บริษัท เอส.ซี.ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด
คุณ นุจรี ยิ่งเกียรติทวีสุข
inbox
Organic  garden
บริษัท แม็กเน็ต โซลูชั่น จำกัด
คุณ ตฤณภัท ปุณภวัฒน์
คุณ สมเดช เหลืองทวีบุญ
คุณ ชวลี พิมพ์สวรรค์ ส่งด่วน
บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด / คุณ สุภาวรรณ
คุณบอม  วรภัทร
คุณพิชชาพร  เผือกประดับ
คุณ ศิริธัช เพราะขุนทด
คุณบุณยนุช  ศุภสม
คุณ ภัทรพงษ์พันธ์ เหลาบุญมา
คุณ กุลภพ อุ่นพรเลิศ
ชื่อบริษัทขนส่ง
สิงห์ท่าเรือพัทลุง ขนส่ง สาย 5 ชาชลาศูนย์ขนส่งสาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-3172758 โทร.พัทลุง 081-1286933
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ธนภาคย์ ขนส่ง  ถ.ศาลาธรรมสพม์ ซอย 8 โทร.02-8852050
สุรินทร์พนมรุ้ง ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8874135/0833659898
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เลขที่ 20324
5218090377888
5218090377949
เล่มที่  450  เลขที่  22467
เล่มที่  450  เลขที่  22468
เล่มที่  002  เลขที่ 0068
เล่มที่  1926  เลขที่   096265
เล่มที่  132  เลขที่  6600
เลขที่  03-26219
เล่มที่  163  เลขที่  08133
เล่มที่  163  เลขที่  08134
เลขที่  018585
เลขที่  018584
เล่มที่  323  เลขที่ 16123
เลขที่ 
เลขที่ TP59355
เล่มที่  209  เลขที่  10433
PC 2010 2856 1 TH
PC 2010 2853 5 TH
PC 2010 2845 6 TH / PC 2010 2853 5 TH / PC 2010 2846 0 TH / PC 2010 2847 3 TH / PC 2010 2848 7 TH / PC 2010 2858 9 TH / PC 2010 2859 2 TH / PC 2010 2860 1 TH / PC 2010 2861 5 TH / PC 2010 2862 9 TH / PC 2010 2863 2 TH
TDZ18121459
PC 2010 2857 5 TH / PC 2010 2854 4 TH / PC 2010 2855 8 TH
PC 2010 2864 6 TH
EV723941862TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EV723941845TH
EV723941859TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
TDZ18121461
TDZ18121460
TDZ18121462 / TDZ18121463
TDZ18121457 / TDZ18121458
จำนวน
6 กล่อง
1 กล่อง
3 ห่อ
1กล่อง1ห่อ
1 ห่อ
3 ม้วน
1 กล่อง
4 ห่อ
2 ห่อ
1กล่อง
2กล่อง1ห่อ
26 ห่อ
8 กล่อง
3กล่อง4ห่อ
2 ห่อ
5กล่อง
1 ชิ้น 2.49
1 ชิ้น 1.88
10 ม้วน 2.65*10
1 ชิ้น
3 ม้วน 2.65*3
3 ม้วน 2.65*3
1 ชิ้น 2.00
1 ชิ้น 2.65
5+1ม้วน (4A1C1B)
1 A
4 AAAB
1+1ม้วน AA
 
3 BCC
1 B
1 ชิ้น 1.00
1 ชิ้น 0.25
1 B
1 C
2 AC
2 BB
1 C
1 A
1 B
2 CC
2ม้วน AA
1+1ม้วน CB
1 ชิ้น
1 ชิ้น
2 ชิ้น
2 ชิ้น