ชื่อลูกค้า
คุณ กิตติศักดิ์  ฉัตรอนันต์ชัย
คุณ ทวีป
ร้านขิมบาวพัทลุง (มูลนิธิคาราบาว)
ร้านไปรษณีย์  (เยื้องๆกับโรงงานเซ่โก้)/ คุณ นุศรินทร์   ขันติเนตร์ (ต๋อย)
Natalia Dorogova
คุณ ไอลดา วงศ์รัตน์กตัญญู
คุณ วาสนา เกียรตินิยม
ห้างหุ้นส่วนสามัญร้านโชคอนันต์ และ ร้านเวลาดีดี ดอทคอม/คุณพศิณ อรรถอนุกูล(นันต์)
คุณ ประพินยา เรืองพร  K S Supply
คุณ ก้องศิลป์การพิมพ์
สกต.ศรีสะเกษ จำกัด
คุณ กมลชนก ปุณวงษ์
คุณ ธันยมัย นาวากร่ำ
คุณ ธเนศ  บริษัท ศรีวิกา 2515
คุณชยุต ดีเจริญ
บริษัท มิราเคิล มีเดีย จำกัด
บริษัท เอส.เอ็นจอย สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
sand sea sun shop
ร้านบุญยงเครื่องครัว/ คุณ โสภิดา
น้องธัมโม (ร้านของเล่น) ณัฐภร วิทางจีน
ร้านสไปร์ท บิวตี้ (คุณกรรณิการ์ สาครจิตร)
หจก.ชัยพัทธ์เครื่องเขียน
ร้านแก้วตาเครื่องเขียน
คุณ สัตตบงกช ณัฐปัณณ์
บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง จำกัด
เชียงรายบรรจุภัณฑ์
หจก.ยูโรพรีซิชั่นเกลซิ่ง
คุณ วศิน  บุณยะรัตน์สุวิมล
คุณ เตชทัต  โชคชัชพงษ์
คุณเอ
คุณสุภาวดี เลาหวรวุฒิกุล
 คุณ บี
คุณ ณัฐพล   ปรางค์ทอง ขอด่วนค่ะ
บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด  ขอด่วนพรุ่งนี้ค่ะ
คุณ ณิชกานต์  โหราพงศ์** ขอให้ส่งหลัง 10 โมงเช้านะค่ะ  ถ้ามาแต่เช้าไม่สะดวกรับของค่ะ **
ร้าน AAA
คุณ พิสิษฐ์   กิจวรลักษณ์  อู่ประชาแสงยนต์  ขอด่วนค่ะ
คุณแนน.
คุณ เบญจวรรณ   ประพันธ์
บริษัท สยาม ไดชิน จำกัด
K.Maii
บริษัท ออล อะเบ้าท์ไอ จำกัด
บริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท  อินช์เคป (ประเทศไทย) จำกัด
ร้าน ยา B&W  Drugs  สาขา  2
คุณ รัฐภูมิ อุณหกานต์
โดแรนดา นิวซีแลนด์ ลิมิเต็ด
คุณ มงคลรัตน์ ชวาลพิชญ์
คุณ สลิตตา เกิดมี
คุณ นฤมล  โกมลวัต
บริษัท ไทยวัฒนา แพ็คกิ้ง เซอร์วิส จำกัด
คุณมสพร  ไชยคำจันทร์
คุณ อรอุมา นนทเดชะ
คุณกุสุมา  ภารา
คุณ ไอศวรรย์  เลี้ยงสอน
คุณ พัชร์สิตา ธนอัครเศษรฐ์
ชื่อบริษัทขนส่ง
พิมายขนส่ง สาย  5 02-44413503
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
สิงห์ท่าเรือพัทลุง ขนส่ง สาย 5 ชาชลาศูนย์ขนส่งสาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-3172758 โทร.พัทลุง 081-1286933
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นัดรับสินค้า ศูนย์ขนส่ง สาย 5.
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
ศรีสะเกษพนมรุ้ง สาย 5
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
กำแพงแสนรุ่งเรือง ขนส่ง สาย  3 ซอยสนามกีฬา
ภูเก็ตนิติธรรมมานนท์ขนส่ง สาย 3 เยื้องสนามกีฬา
พี.ที.ขนส่ง ภูเก็ต  สาย 2 ระหว่างซอย9กับซอย11 โทร.095-0362117
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
สุธนา ขนส่ง  สาย 3 086-8666995/081-5486080
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
บุรีรัมย์พนมรุ้ง สาย 2 ศูนย์ LSR  02 887 4134
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
ก.นพกิจขนส่ง พุทธมณฑลสาย 2  อยู่แถวนิ่มซี่เส็งสาย 2 โทร 024481980,028871013
สมุยขนส่ง ถนนกาญจนาภิเษกติดปั๊มน้ำมันเอสโซ่
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  192  เลขที่ 9583
เล่มที่  005  เลขที 0239
เลขที่  20148
เล่มที่  749  เลขที่  37432
เล่มที่  749  เลขที่   37433
เล่มที่  749  เลขที่  37434
5318090219635
5318090219666
จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
619079382
เล่มที่  26  เลขที่  1282
เล่มที่  165  เลขที่   8202
เล่มที่  1874  เลขที   93685
เล่มที่  1000  เลขที่  49959
เลขที่  02-27822
เลขที่  17830
เล่มที่  310  เลขที่  15460
เล่มที่  1927 เลขที่  96309
เล่มที่  635  เลขที่ 1708
เล่มที่  281  เลขที่  14040
เล่มที่  4919  เลขที่  38
เล่มที่ 893  เลขที่  44618
B0118116432
เล่มที่  167  เลขที่  8315
เล่มที่  700  เลขที่  34970
เล่มที่  8873  เล่มที่  178
เล่มที่  105  เลขที่  05203
PC 2010 2831 0 TH
PC 2010 2829 7 TH
PC 2010 2832 3 TH
PC 2010 2830 6 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EV723932432TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EV723932415TH / EV723932429TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
TDZ18121357
TDZ18121358 / TDZ18121359
TDZ18121355 / TDZ18121356
TDZ18121360
TDZ18121352
TDZ18121353
TDZ18121354
TDZ18121351
TDZ18121361
จำนวน
1กล่อง1ม้วน
3กล่อง
1 กล่อง
5กล่อง1ห่อ
4กล่อง5ห่อ3ม้วน
1ห่อ1ม้วน
1กล่อง1ห่อ
1 ห่อ
4 กล่อง
1กล่อง
2ห่อ
2กล่อง1ม้วน
1 กล่อง
1กล่อง3ห่อ
1กล่อง1ห่อ
2 มัด
8 ห่อ
1 กล่อง
4 ห่อ
2 กล่อง
6กล่อง3ม้วน
1กล่อง4ห่อ
11 ห่อ
4 ห่อ
1 ห่อ
2 กล่อง
10 ม้วน
1 ชิ้น 11.74
1 ชิ้น 2.65
1 ชิ้น 2.65
1 ชิ้น 1.00
3 AAC
5  CCCCC
5  AAAAA
3 AAC
2 AC
2 AB
1 A
1 C
1 ชิ้น 1.00
1 A
1 A
1 C
3 BBB
2 AC
2 ชิ้น 1.00/1.00
2 AA
1 ชิ้น
2 ชิ้น
2 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น