ชื่อลูกค้า
คุณ ขนิษฐา แสนปรีชา โรงแรมปากช่องเกสเฮ้าส์
บริษัท ธิติบริหารธุรกิจค้าปลีก
คุณ นันทิชา วรบุตร
คุณ มนัสนันท์  ตั้งสถิตวัฒนากุล
หจก.ดี 501 (คุณ ดวงกมล)
โรงงาน  วรรณี ออเจริญรุ่งเรือง
บริษัท นอร์ท พาวเวอร์ จำกัด
Golden Latex Shop
คุณ สหรัฐ แสนยาเดียรติคุณ
คุณพิเชษฐ์  (ร้านเม้งฮวด)
คุณสิทธิเดช  ศรีคราม
บริษัท ซุปเปอร์ ยูเนี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณปรียาพร อังคษร
คุณวรารัตน์   วงศาภาคย์  ร้าน ไทฮง
บริษัท เอกาสยาม จำกัด
บ่าวการช่าง (คุณ อัมพร ศิริโสภณ)
หจก เจริญศรีฟินิชชิ่ง
คุณ อัญญานี  อัครพงศธร
บริษัท ช.สุวรรณ เทเลคอม จำกัด
คุณ มงคล โรจน์มั่นคง
บริษัท เอส.เอ็นจอย สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
บจก.พรวิทยาเซ็นเตอร์
คุณ สุรพล ขำสวัสดิ์
ร้าน อวยชัย คุณสมชาย ทัศนาจุรีสกุล
ร้านอึ้งฮั่วฮะอะไหล่ (ติดไปรษณีย์ศรีสุข)/คุณ พิพัฒน์  ทองอุทัยศิริ  (จ่ายค่าขนส่งต้นทางค่ะ)
คุณ กฤษณา ชำนาญวโนทยาน
คุณ อรชร สิงหพันธ์ ร้านท่าใหมบุ๊คส์
ร้านควิก เซอร์วิส จันทบุรี (คุณ ภิรมณ์วดี กิตติกูลกิจ )
ร้านน้ำฟ้าบริขาร
ร้าน บุ๊คไบค์ คุณ วศิน กาญจนการไกร
บริษัท นิว มอร์นิ่ง จำกัด
บริษัท ไทย เอส เอส กรุ๊ป จำกัด
คุณ เกวลิน กันทะอุโมงค์
คุณสิทธิกร จันทร์เทียม
คุณกรวรรณ  มิยานิสิ.
บริษัท ไอทรีนิตี้ จำกัด
บจก. ชีวิต ชีวา อินเตอร์เนชั่นแนล
คุณ ปัญญา เพ็ญสุข
บริษัท ทัดช์ อินสไป จำกัด ก่อนส่งโทรแจ้งด้วยคะ
คุณ บอย../คุณ สุปรีชา ปัญญาไตรรัตน์
คุณอดิศักดิ์  เนาว์ถึง
บริษัท บลิส  ออนไลน์ จำกัด
คุณ ปิยทรรศน์   บัวกระจาย  ส่งพรุ่งนี้นะคะ
คุณ นริศรา อุดแก้ว
บริษัท ไทย มารุยามา อินดัสทรี จำกัด
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
บริษัท สปริงกรีนอีโวลูชั่น จำกัด (ขอด่วนค่ะ)
คุณ จันจิรา อินทรศักดิ์
คุณ สุรพงศ์  วิชัยเจิดจันทร์
บริษัท กิโค(ไทยแลนด์) จำกัด
นางสาวสรารินทร์ หิรัญศรี โรงพยาบาลสัตว์ศรีสรา
บริษัท ลุย แฟบริเคชั่น จำกัด.
คุณ ศรินภรณ์ เดชธรรมธร
ชื่อบริษัทขนส่ง
พิมายขนส่ง สาย  5 02-44413503
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5  โทร.02-8881230
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
OK ทรานสปร์อต เลขที่ 02-8898752
รวมมิตรหล่มสักขนส่ง สาย 3 ซอย 16/2
ภูเก็ตศรีสุชาติ  สาย 3 ก่อนถึงตั้งง่วนหลี โทร.02-8858460-7
กิจเจริญทรัพย์ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1
ทวีทรัพย์ระยองขนส่ง  สาย 3 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
กำแพงแสนรุ่งเรือง ขนส่ง สาย  3 ซอยสนามกีฬา
กิจสุนทรขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
บริษัท เอ็นทีดี โลจิสติก  สาย  2 ศูนย์ขนส่ง 1 02-4103416
สหมิตรเดินรถจันทบุรี สาย 2 ศูนย์ขนส่ง  LSR
สหมิตร ขนส่งสาย 2 ศูนย์ 2 02-4482943
สุรินทร์พนมรุ้ง ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8874135
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
นัดรับสินค้าที่สาย 2 ปั๊มน้ำมันเอสโซ่
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 189 เลขที่ 9426
เล่มที่ 746 เลขที่ 37291
เล่มทิ่ 746 เลขที่ 37292
เล่มที่ 746 เลขที่ 37288
เล่มที่ 746 เลขที่ 37290
เล่มที่ 746 เลขที่ 37289
เลขที่ 5318090202576
เลขที่ 5318090202521
เลขที่ 5318090202613
เล่มที่ 444 เลขที่ 22171
เล่มที่ 163 เลขที่ 8133
เล่มที่ 457 เลขที่ 22850
เล่มที่ 457 เลขที่ 22849
เล่มที่ 457 เลขที่ 22847
เล่มที่ 0596 เลขที่ 029783
เลขที่บิล 565373
เล่มที่ 353 เลขที่ 17633
เลขที่ BKAD18-23708
เล่มที่ 102 เลขที่ 05081
เล่มที่ 3738 เลขที่ 186868
8 ห่อ
เล่มที่ 977 เลขที่ 30
เล่มที่ 300 เลขที่ 14981
เล่มที่ 300 เลขที่ 14982
เลขที่บิล 5426
เลขที่บิล 5224
เล่มที่ 15151 เลขที่ 757531
เล่มที่ 15151 เลขที่ 757532
เล่มที่ 267 เลขที่ 13303
เล่มที่ 079 เลขที่ 3918
เล่มที่ 864 เลขที่ 43170
จัดส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยค่ะ
PC 2010 2813 3 TH PC 2010 2814 7 TH
PC 2010 2815 5 TH / PC 2010 2816 4 TH
PC 2010 2812 0 TH
PC 2010 2810 2 TH / PC 2010 2811 6 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EV723930856TH / EV723930860TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
TDZ18121306
TDZ18121307
TDZ18121305
จำนวน
2 ห่อ
3 ห่อ
3 ห่อ
1 ม้วน
5 ห่อ
6ถุง
1 กล่อง
2 ห่อ
5  ถุง
4 ม้วน
2 กล่อง3ห่อ
1 ม้วน
1กล่อง1ห่อ
2 กล่อง
7 ห่อ
1 ห่อ
1กล่อง1ห่อ
1 ห่อ
1 กล่อง1ห่อ
1กล่อง1ม้วน
2 ห่อ
1กล่อง1ห่อ1ถุง
10 ห่อ
3 กล่อง
2 กล่อง
1กล่อง3ห่อ1ม้วน
1กล่อง1ม้วน
14 ห่อ
1 กล่อง
1กล่อง2ม้วน
2 กล่อง
2 ชิ้น 2.65/3.94
2 ชิ้น 2.65/5.46
1 ชิ้น 5.63
2 ชิ้น 2.65/2.65
4 AABC
1+4ม้วน (5A)
3 AAC
6 AAAAAC
2+1ม้วน ABA
1 C
3 กล่อง/เหมา
1+1ม้วน CB
1 C
3 AAB
เหมา 2,500.-
2 ชิ้น 1.00/1.00
1 B
2 BC
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น