ชื่อลูกค้า
คุณ อเนก.  ใจดี (ร้าน O.POWER)
คุณอัมรินทร์ กิจศิริ
ร้านไชยภัณฑ์
ร้านอมรยนตกิจ / คุณ ไพบูลย์ สุวิชชาญพันธุ์
คุณ เกณิกา บุญยามา
คุณ ปกรณ์ คั้งศิริไพศาล
คุณชนรรค์  อาจองค์
ร้าน BoXServiceChiangMai/คุณพลวัต บุณยปรัตยุษ
คุณ วาสนา เข็มเพชร
คุณอารีรัตน์  เขมโสภาวัฒน์
คุณ ศิวัช งามวัฒนาวงษ์
ร้านบิ๊กวันสรรพสินค้า ขนส่งนิ่มซี่เส็ง สาขาท่าลี่
คุณ ธิติพนธ์  โตวิจิตร
คุณ นิจวีร์  ทวีเจริญรักข์
ร้าน เจ.เจ.วัสดุก่อสร้าง
คุณ ธีรวัฒน์  บำรุงพงศ์ตระกูล
ธนาคารไทย กรุงไทย  สาขาลำปลายมาศ ต้นทาง
คุณ กิตติยา แก้วก้อน
คุณ ศิริญดา  สุมทรสาคร
คุณวิทยา  ชิ้นสุวรรณ.
คุณผดุงพงษ์  ประสงค์
คุณ ธนพรรณ พูนศรีธนากูล
ร้านโมเดอร์นแมน
คุณ อภิชัย หมัดเน
คุณ แพรวพรรณ  คุณาศัย
ร้านบ้านไผ่ฟิชชิ่ง คุณวุฒิไกร เหล่าเลิศฤทธิกุล
สุพิชฌาย์  สุริยันต์
ร้านฝุ่ยชุนถ่อง
ร้านมิตรเคหะภัณฑ์  /คุณ วิรัช เกิดสุข
ร้านอึ้งฮั่วฮะอะไหล่ (ติดไปรษณีย์ศรีสุข)/คุณ พิพัฒน์  ทองอุทัยศิริ  (จ่ายค่าขนส่งต้นทางค่ะ)
ร้าน Tentenbulbs Auto Lighting
เคาเตอร์เซอร์วิส - คลองมวน จุรีรัตน์ ทองสงค์
คุณ เชิดพงษ์  พลเยี่ยม
Simply Asia Foods LLC/คุณ มะลิวรรณ
คุณ จรรยาพร ลือสันติธีรกุล
The Brotherhood Co.,Ltd.
คุณ ณัฐกร ศิธราชู
คุณ สิทธิชัย อ่อนสุด
คุณ  กรรณิการ์  พรอำนวยทรัพย์
สนง.เกษตรอำเภอป่ะยอม
คุณ ภาณุวัฒน์  ธนะทองภักดี *ส่งไปรษณีย์เท่านั้น*
คุณ ณิชกานต์  โหราพงศ์** ขอให้ส่งหลัง 10 โมงเช้านะค่ะ  ถ้ามาแต่เช้าไม่สะดวกรับของค่ะ **
คุณนภดล พัฒนมุนี
คุณสิริมาส  สระทองแก้ว
Nassorn snitwong
สำนักงานคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยกรมแพทย์ทหารบก
คุณ ธนากร เตชะวิทยะพานิชกุล
ร้านควิก เซอร์วิส จันทบุรี (คุณ ภิรมณ์วดี กิตติกูลกิจ )
บริษัท เซ้นส์ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
บริษัท แพนไทยอุตสาหกรรม จำกัด
คุณธรรมนูญ  พวงกาหลง
ร้านอาหารสัตว์ มายปั๊บปี้โซน คุณ คุณณัฐกานต์ เวียงแก้ว
คุณ ณัฐพล   ปรางค์ทอง ขอด่วนค่ะ
บริษัท ทัชช้อป จำกัด
คุณ ทมิตา
ร้านเสริมศิริรุ่งเรือง. ส่งสินค้าภายในวันพฤหัสบดี
คุณ อรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณ บอย../คุณ สุปรีชา ปัญญาไตรรัตน์
คุณ รสธร   รัตนสุคนธกร
คุณชัยณรงค์  สุริวรรณ
คุณพัทธนันท์  ลิมปรังษี
คุณ จิดาภา วงค์แก้วเมือง
คุณ ถวัลย์ ตั้งลิตานนท์
หจก.เอสบี ซอฟท์แวร์ เซอร์วิส
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
พิมายขนส่ง สาย  5 02-44413503
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
ส.เพิ่มกิจ ขนส่ง   สาย 5
เจนศิริศักดิ์ ขนส่ง สาย 4 โทร.081-6428841
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3 ซอย 22
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3 ซอย 22
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
PT ขนส่ง สาย 2 ติดถนนใหญ่  โทร.02-8055812,095-0362117
PT ขนส่ง สาย 2 ติดถนนใหญ่  โทร.02-8055812,095-0362117
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
เมืองทองบริการภูเก็ต สาย 2 ศูนย์ 1 โทร.076-213596
สหไทยภาคใต้ ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
DHL ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  035  เลขที 1717
เล่มที่  490  เลขที่ 24486
เล่มที่  494  เลขที่  24665
จัดส่งที่ขนส่งแล้วค่ะ
เล่มที่  659  เลขที่  32926
เล่มที่  659  เลขที่  32927
5318080109786
5318080109700
5318080109625
5318080109588
5318080109823
5318080109663
5318080109755
เลขที่ BK610015415
เล่มที่   155  เลขที่  7718
เล่มที่ 786  เลขที่  39262
03-23276
03-23277
03-23275
เล่มที่ 067  เลขที่  03337
เล่มที่  1496 เลขที่  074796
เล่มที่  1496  เลขที่  074795
เลขที่  484  เลขที่ 24166
เล่มที่  618 เลขที่  30861
เล่มที่  127  เลขที่  6345
เล่มที่ 338  เลขที่  16896
เล่มที่  571  เลขที่  28533
เล่มที่  093  เลขที่  4616
เล่มที่  5628  เลขที่   281361
เลขที่ 2980  /2981
เล่มที่  12171  เลขที่  608534
เล่มที่  3749  เลขที่ 187420
เล่มที่  661  เลขที่  33035
PC 2010 1751 5 TH / PC 2010 1752 4 TH / PC 2010 1753 8 TH / PC 2010 1754 1 TH
PC 2010 1746 7 TH / PC 2010 1747 5 TH
PC 2010 1756 9 TH
PC 2010 1755 5 TH
PC 2010 1745 3 TH
PC 2010 1750 7 TH
PC 2010 1757 2 TH
PC 2010 1748 4 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EU796642382TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
เล่มที่ 15096  เลขที่  754774
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EU796642396TH
6721808009289
6721808009340
6721808009319
6721808009272
PC 2010 1749 8 TH
จำนวน
1กล่อง
5ห่อ
2 กล่อง
4ห่อ
1กล่อง1ม้วน
1 ห่อ
3ห่อ
1 ถุง
2กล่อง1ห่อ
1กล่อง1ห่อ2ม้วน
1 กล่อง
2 ห่อ
2กล่อง1ห่อ1ม้วน
1กล่อง
3กล่อง1ห่อ
3 กล่อง
2 ห่อ
1 มัด
1ห่อ
1 ม้วน
1กล่อง3ม้วน
1กล่อง
3กล่อง1ห่อ1ม้วน
2ห่อ
1 กล่อง
1 กล่อง
2ห่อ
1 กล่อง
3 กล่อง1ห่อ
2กล่อง1ม้วน
1 กล่อง
1กล่อง1ห่อ
2กล่อง