ชื่อลูกค้า
ร้าน อุ้มเงินพาณิชย์
คุณ อรณิชชา บุญเชิด /ร้าน Bowlie ปั๊มน้ำมันเชลล์ MC
ร้านข้างหลังภาพ  คุณ เอี่ยมสำอางค์ สวัสดิทัศน์
คุณ สุทัศน์ อ่อนน้อม
ร้านขิมบาวพัทลุง (มูลนิธิคาราบาว)
คุณเบญญาภา หิรัญพฤกษ์
คุณ มณรัตน์ โพอุทัย
คุณ รังสิมา ตรีรัตนเวช
คุณ หนึ่งฤทัย จันทราภิรมย์ ( บริษัท ฟาร่าเทรดดิ้ง จำกัด )
ไพรสน ยอดบุญมา
ร้านเหมืองแดงเภสัช  (จัดส่งสินค้าถึงที่ด้วยค่ะ)
บริษัท ลาลาลิส เฮ้าส์ จำกัด
คุณ จตุพร อินหน่อ
ร้านตักศิลาเทเลคอม
คุณ ฉัตรฌลานันท์
jcf biker shop  คุณ หลิน
คุณ  ณัฐรดา มาชมภู
คุณ จีรนันต์  ไชยงาม
คุณกาญจนา มูลพงศ์
พ.ท.กัมปนาท คงเสถียรพงษ์
คุณ วิวรรยา มิตรพันธ์พานิชย์
คุณเรวัต  ย้ายตั้ง
ร้าน อ. ทองไทย คุณ สร้อยทอง ดาปาน
บริษัท มานิต ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ร้านบัวงามป้ายหิน
คุณ ธันยกานต์ สิทธิพล
คุณ มณี  เธียรศิลปะรักษ์
นายกฤษณะ บุพศิริ
คุณ ชัยชนะ ประสิทธานันท์
พระอาจารย์  มณเฑียร
บริษัท ไอเอฟซี อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
คุณ กมลรัตน์ ปิยกิจการ(ร้านมิตรอรุณ)
ร้าน ประเสริฐมนตรี (คุณเสถียรพงศ์  ศรีสง่า)
คุณ พรศักดิ์  ทิพย์ธเนศวร  (ร้านนำแสง ฟาร์มาซี) จ่ายต้นทาง( จัดส่งถึงที่คะ )
ตง ตง สกรูน๊อต แอนด์ ทูลส์
น้องธัมโม (ร้านของเล่น) ณัฐภร วิทางจีน
ร้านสไปร์ท บิวตี้ (คุณกรรณิการ์ สาครจิตร)
คุณ เดชานุภาพ หมวกงาม
คุณ เอกลักษณ์ ตั้งสุขเกษมสันติ์
บริษัท ช้างทองอินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท อีสานพลาสแพ็ค (1999) จำกัด
ชัยวิทย์ ศิริแข็งร้านก๋วยเตี๋ยวนายเหนือ
บจก.ขอนแก่นเพชรแพค จำกัด
คุณ จิดาภา  (คลังกระดาษ)
ร้าน บุ๊คไบค์ คุณ วศิน กาญจนการไกร
 Baby&Todd  ส่งที่บ้านค่ะ ขอด่วนค่ะ
โรงพยาบาลโพทะเล จ่ายต้นทาง
คุณ ชญาภา  เกิดเปี่ยม
ร้านรวมยา/ คุณ ฐิติมา อุ่นปุณฑริก
คุณ ชนมน  รักขันโต
ร้านวังเกษตร / คุณ วรรณา พินิจไพฑูรย์
คุณ ขนิษฐา มหสธน
คุณวรรณิภา บุญธาราม
คุณ ชุติมน  ปัญควณิช
คุณ จันนรัตน์  พิริโยดม.
natwarang
Panya pruksaapon
บริษัท ดิสโป-เมด จำกัด หยุด เสาร์-อาทิตย์
คุณวินันดา  สุกิจปาณีนิจ
คุณ ณฐิสิณี รัตนกองจันทร์
คุณอนุวัฒน์  แซ่ก่อ
ร้านจักรรุ่งเรือง
คุณกองพล  ดุลอำนวย
คุณวัชราภรณ์  มูลคำดี (โทรก่อนส่งล่วงหน้า 1 วันเท่านั้น)
คุณ วราภรณ์  สุขุมานันท์
คุณทัศน์พร  เขื่อนตะลัย
คุณ ปฏิญญา จิรวรพัฒน์  ด่วนที่สุด
บริษัท โบนิต้า ยู ช็อปส์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
คุณ พิมลพรรณ  อ่อนหยู
คุณไข่มุก นันณภัชสรณ์  ภู่นาค
คุณยุทธพงษ์  ปะตังถาโต
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ วิน อนันต์ณัฐศิริ
 บริษัท สำนักงานบัญชี แอ็กเทค แอ็ดวานซ์ จำกัด
คุณ อัมพวัน คำเปา
คุณ ปกรณ์ กันสิทธิ์
คุณเอก  สว่างอารมณ์
คุณสมพร  โชติโก
คุณ บอย../คุณ สุปรีชา ปัญญาไตรรัตน์
ร้าน AL SERVICE
คุณ สุจิตรา เกสรมาลา
คุณ มนัสนันท์ ดวงเดือน(กิ๊บ)
คุณเสาวลักษณ์
บริษัท คีส์ เจแปน จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
อาทิตเจริญ สาย4
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
นวรรณ ขนส่ง  สาย 5 02-8882170-1
สิงห์ท่าเรือพัทลุง ขนส่ง สาย 5 ชาชลาศูนย์ขนส่งสาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-3172758 โทร.พัทลุง 081-1286933
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ทับสะแก ขนส่ง สาย 3 และสาย  4
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
ส.เพิ่มกิจ ขนส่ง   สาย 5
rc express สาย 4 065-6496558
จิรวิทย์ขนส่ง สาย 4 (กระทุ้มล้ม 22) โทร.กรุงเทพ 085-2398484 โทร.กระบี่ 085-2398383
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
NT ขนส่ง   สาย  4  เบอร์  090-002-7622
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
ส.บ้านโป่ง-กาญจนบุรี
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3 ซอย 22
อุดมศักดิ์ก๊กเอ็ง ไปแถวสาย 3 สนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
เอกธฤตส่ง สาย  3  ซอยสนามกีฬา เบอร์โทร 092-5588686
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
ขนส่ง KSD สาย  2 ศูนย์ชัยพงษ์  088-5455964
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
ขนส่งส.แก่นนครขนส่ง  สาย  2  ศูนย์ขนส่ง   1
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
วัฒนากิจอุตรดิตถ์ ขนส่ง สาย 2 ซ.สนามกีฬา ศูนย์ชัยพงษ์ 2 โทร.02-8870914
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ธนภาคย์ ขนส่ง  ถ.ศาลาธรรมสพม์ ซอย 8 โทร.02-8852050
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
พิจิตรธานี  สาย 2 ศูนย์ LSR
พิจิตรธานี  สาย 2 ศูนย์ LSR
นิ่มซี่เส็ง Express
ชุมพรลำเลียง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1
โชคนิมิต ขนส่ง ถ.กาญจนา โทร.089-1663756 ติดต่อคุณวัน
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
DHL ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เลขที่บิล 4952 เล่มที่ 100
6721808006899
เลขที่บิล 45216 เล่มที่ 905
เลขที่บิล 1230 เล่มที่ 3
เลขที่บิล DoSTR1808070039
เลขที่บิล 32554 เล่มที่ 652
เลขที่บิล 32556 เล่มที่ 652
เลขที่บิล 32555 เล่มที่ 652
เลขที่บิล 0932 เล่มที่ 019
เลขที่บิล 5318080074541
เลขที่บิล 5318080074589
เลขที่บิล 5318080074503
เลขที่บิล 5318080074534
เลขที่บิล 5318080074459
เลขที่บิล 5318080074411
เลขที่บิล 5318080074602
เลขที่บิล 5318080074480
เลขที่บิล 5318080074404
เลขที่บิล 5318080074343
เลขที่บิล 5318080074367
เลขที่บิล 619065490
เลขที่บิล BK610015200
เลขที่บิล 16 เล่มที่ 319
เลขที่บิล 14517 เล่มที่ 291
เลขที่บิล 5569 เล่มที่ 112
เลขที่บิล 39463 เล่มที่ 790
เลขที่ 39447 เล่มที่ 789
เลขที่บิล 39462 เล่มที่ 790
เลขที่บิล 02435 เล่มที่ 0049
 
เลขที่บิล 39386 เล่มที่ 0788
เลขที่บิล 1764 เล่มที่ 036
เลขที่บิล 074299 เล่มที่ 1486
เลขที่บิล 01868 เล่มที่ 0038
เลขที่บิล 0603 เล่มที่ 013
เลขที่บิล 6249 เล่มที่ 125
เลขที่บิล 23 เลขที่ 4442
เลขที่บิล  61899 เล่มที่ 1238
เลขที่บิล 15865 เล่มที่ 318
เลขที่บิล B0118096527
เลขที่บิล B0118096523
เลขที่บิล 07313
เลขที่บิล 24769 เล่มที่ 496
เลขที่บิล TP 62618
เลขที่บิล 2831 เล่มที่ 057
เลขที่บิล 32927 เล่มที่ 659
เลขที่บิล 13777 เล่มที่ 276
เลขที่บิล 14295 เล่มที่ 286
6721808006776
เลขที่บิล 01908 เล่มที่ 039
เลขที่บิล 15023 เล่มที่ 301
PC 2010 1718 9 TH
PC 2010 1708 7 TH/PC 2010 1709 5 TH
PC 2010 1710 0 TH/PC 2010 1711 3 TH/PC 2010 1712 7 TH/PC 2010 1717 5 TH
PC 2010 1719 2 TH
PC 2010 1706 0 TH
PC 2010 1707 3 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EU796629222TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EU796629219TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
6721808006882
6721808006950
6721808006783
6721808006929
จำนวน
2กล่อง2มัด2ม้วน
1 ชิ้น
1กล่อง1ม้วน
6กล่อง1ห่อ
2กล่อง
1ห่อ
1มัด
1กล่อง2ห่อ1มัด
2ห่อ1กล่อง
1กล่อง
6ม้วน
20 ห่อ
1 กล่อง
4กล่อง3ห่อ1ถุง1ม้วน
1กล่อง
10ห่อ1กล่อง3ม้วน
1 กล่อง
1กล่อง
1กล่อง2ห่อ
1กล่อง1ห่อ1ม้วน
5ถุง1กล่อง
2 กล่อง
1 กล่อง
2ห่อ
2 กล่อง
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง1ห่อ
2กล่อง
1กล่อง1ม้วน
1ห่อ1ม้วน
3 ห่อ
1 กล่อง 1ม้วน
1 กล่อง
6  กล่อง
3กล่อง
2กล่อง1ห่อ
2กล่อง1มัด
1 กล่อง
6 กล่อง
1กล่อง9ม้วน
7มัด4ม้วน
5 ห่อ
1ห่อ
2ห่อ
1 กล่อง
1ห่อ1มัด1กล่อง
4มัด
2ห่อ
10 ชิ้น
3ห่อ
7ห่อ 2กล่อง