ชื่อลูกค้า
ร้าน BOWPHATHAMA /คุณ ปัทมา ป้องแก้ว
คุณรงรอง หัสรังค์
ร้านมูมู่ฟิชชิ่ง  สิริกาญจน์ จันทร์คำ
คุณ อาทิตย์  ยิ้วเหี้ยง
บริษัท เมืองโบราณ  จำกัด
นายศุขมิตร  ทีฆเสนีย์
ร้านแป้งโดว์ไทย  จัดส่งถึงที่บ้านด้วยนะค่ะ
คุณ ธานินทร์ ชินปัญญ์
คุณสิทธิเดช  ศรีคราม
ดาบตำรวจ  สัญญาวุฒิ  นุเวที
คุณ คมสิทธิ์ อรุณเมือง
คุณ นพ
คุณ ธันยมัย นาวากร่ำ
Benz home entertainment
ร้าน ไก่ ชน ช วังน้ำลี้   คุณชาญชัย  ผสมวงศ์
คุณ  นก
บริษัท ศรีฟ้า โฟรเซนฟู้ด จำกัด (คุณณัฐพงษ์)
บริษัท กันพลา วิลเลจ จำกัด
ร้านมีดจอบ ข้าง รพ.กำแพงแสน
น.ส.สมลักษณ์  หอมสิน
คุณ วีรยศ  ลลิตอุไร
One Stop Print จ่ายต้นทาง
คุณณัฐชยา  มณีโชติ
คุณ ปิติภัทร วุฒิพฤกษ์
หจก.ถูกใจแอร์การไฟฟ้า
คุณ โมลิกา โอสายไทย
คุณ วันจักรี กาสมสัน
คุณ ประภาพร  ราตรีวงษ์
คุณ ศิรารัตน์ หนุนทรัพย์
คุณ อภิชญา รัตนกุสุมภ์
คุณ กันยา หาญแก้ว สวน T&P. Melon Farm จ่ายต้นทาง
ร้าน บุญชูเซรามิค (เกาะสมุย)
คุณ จิรเมธ เจริญเศรษฐกิจ
คุณ ไตรเทพ ขวัญเมือง
คุณ เคี้ยง (ร้านอาร์ท)
คุณ บัว  ทวิชงค์
คุณอาณัติ  เณรพงษ์
คุณ ทัชชกร ทะริยะ
ร้าน ไปรษณีย์ไทย(คุณ รัตนรัตน์) ส่งสินค้าวันเสาร์ที่ 4/8/2561ช่วงบ่ายแต่ก่อน5โมงเย็นนะค่ะ
บริษัท ดิสโป-เมด จำกัด หยุด เสาร์-อาทิตย์
คุณทศณบงกช จองธนโชติ
บริษัท ไซโน พรอมมิส (ประเทศไทย) จำกัด
ร้านยาด็อกเตอร์ดรักส์ /คุณ สุจินต์ชนะ  รวมสุข โทรแจ้งก่อนส่งเผื่อไม่อยู่บ้านนะค่ะ
บริษัท ก้าวดีอินโนเวชั่นจำกัด
คุณ อดุลย์  ตาเย็บ
คุณณัฐพงศ์ คงเชียวชาญ
Jenmika Tah-ai
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
บริษัท โกลเด้น เรนทรี  จำกัด
คุณ ดาหยิ่น   อุดมวงษ์  ก่อนส่งโทรหาก่อนค่ะ
คุณ ปาณิสรา  เพชรรัตน์
คุณ บอย../คุณ สุปรีชา ปัญญาไตรรัตน์
อัครพล ตันติกุล
บริษัท แสตนดาร์ดแคน จำกัด
คุณภิเษกสรรค์  คำโสภา
คุณ บุณฑริกา กิติทีฆกุล
คุณ วิจิตรา รูปสวย
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
คุณ สุมารี ศรีวิเศษ
คุณธเนษฐ  พิมพาทอง
คุณกิตติภณ  ประธาน
Diamond V Mills, Inc. / ต้องการสินค้าวันจันทร์ค่ะ
ชื่อบริษัทขนส่ง
เขื่อนขันธ์รุ่งเรืองขนส่ง ศาลายา เบอร์โทร  042-316661/081-6613046
จันทบุรียุทธนา ขนส่ง สาย 5 โทร.094-2694156
พุ่มพวงขนส่ง สาย 5 โทร.กรุงเทพ 083-5309939 โทร.สุโขทัย 089-9599768
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
ทวีทรัพย์ระยองขนส่ง  สาย 3 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
กำแพงแสนรุ่งเรือง ขนส่ง สาย  3 ซอยสนามกีฬา
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
สิชล ทีม ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ชัยพงษ์ 2 085-7897988
ศรีรุ่งเรืองชัย ขนส่ง ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ 2
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
นิ่มซี่เส็ง Express
นิ่มซี่เส็ง Express
นิ่มซี่เส็ง Express
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
สมุยขนส่ง ถนนกาญจนาภิเษกติดปั๊มน้ำมันเอสโซ่
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  045  เลขที่  2215
เล่มที่  259  เลขที่  12928
เล่มที่  099  เลขที่  4937
เล่มที่  644 เลขที่ 32178
เล่มที่  644  เลขที่  32179
5318080034088
5318080034149
5318080034118
เล่มที่  107  เลขที่  5350
เล่มที่  1896  เลขที่ 094780
เล่มที่  1896  เลขที่ 094781
เล่มที่ 489  เลขที่  24411
เล่มที่ 1898  เลขที่ 094856
เล่มที่  1896  เลขที่ 094779
เลขที่  02-24356
เลขที่  02-24355
เล่มที่   064  เลขที่  03186
เล่มที่  3619  เลขที่  180939
เล่มที่  294  เลขที่  14693
เล่มที่  502  เลขที่  25064
เล่มที่  502  เลขที่  25063
เล่มที่  125  เลขที่  6202
เล่มที่  232  เลขที่ 11552
เล่มที่ 105 เลขที่   5223
เล่มที่  255  เลขที่  12724
เล่มที่  490   เลขที่  24462
เล่มที่  202  เลขที่  10068
6721808002273
6721808002266
6721808002259
เลขที่  29232
เล่มที่  046  เลขที่  02256
PC 2010 1347 9 TH/PC 2010 1348 2 TH/PC 2010 1346 5 TH
PC 20110 1340 3 TH
PC 2010 1345 1 TH
PC 2010 1341 7 TH/PC 2010 1342 5 TH/PC 2010 1343 4 TH
PC 2010 1344 8 TH
PC 2010 1349 6 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EU796612880TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EU796612859TH / EU796612862TH / EU796612876TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
3 กล่อง
1ห่อ
1กล่อง1ม้วน
1 กล่อง
2 ม้วน
1 กล่อง
1 กล่อง
1กล่อง1มัด
1กล่อง1ห่อ
1 ห่อ
6 ห่อ
1 ห่อ
1 ห่อ
1กล่อง1มัด
2 ห่อ
1 มัด
5 ม้วน
1กล่อง2ห่อ
1 ห่อ
1 ห่อ 1 ม้วน
4 ม้วน
7 กล่อง
1 กล่อง
3ห่อ1กล่อง
1 ห่อ
3 ห่อ
1ห่อ
3 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1กล่อง1ห่อ
6 ห่อ