ชื่อลูกค้า
บจก. เอส-ดีว่า คอร์ปอเรชั่น (สำนักงานใหญ่)คุณ นาถนภา สุขดี จ่ายต้นทาง
คุณ ปัญจพร พันธเสน
คุณธีรยุทธ อัจฉริยพฤกษ์
บริษัท 111 การพิมพ์ จำกัด
คุณ เฑียร
คุณ  นภสร กนกวัฒนะพันธุ์
คุณปรเมศวร์ พินิจจันทร์
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI347964592TH
PD167336741TH/PD167336755TH/ PD167336769TH/PD167336772TH
EI347964561TH/EI347964575TH/EI347964589TH
PD167336786TH/
PD167336724TH
EI347964527TH
EI347964535TH/EI347964544TH/EI347964558TH

หน้าที่ 10 จาก 436