ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190620AA01-01
THASS20190620AB01-01
THASS20190620AC01-01
THASS20190620AD01-01
THASS20190620AE01-01
THASS20190620AF01-01
THASS20190620AG01-02
THASS20190620AG02-02
THASS20190620AH01-05
THASS20190620AH02-05
THASS20190620AH03-05
THASS20190620AH04-05
THASS20190620AH05-05
THASS20190620AI01-02
THASS20190620AI02-02
THASS20190620AJ01-01
THASS20190620AK01-01
THASS20190620AL01-01
THASS20190620AM01-03
THASS20190620AM02-03
THASS20190620AM03-03
THASS20190620AN01-01
THASS20190620AO01-02
THASS20190620AO02-02
THASS20190620AP01-01
THASS20190620AQ01-01
THASS20190620AR01-01
THASS20190620AS01-04
THASS20190620AS02-04
THASS20190620AS03-04
THASS20190620AS04-04
THASS20190620AT01-01
THASS20190620AU01-01
THASS20190620AV01-01
THASS20190620AW01-02
THASS20190620AW02-02
THASS20190620AX01-01
THASS20190620AY01-02
THASS20190620AY02-02
THASS20190620AZ01-01
THASS20190620BA01-03
THASS20190620BA02-03
THASS20190620BA03-03
THASS20190620BB01-01
THASS20190620BC01-03
THASS20190620BC02-03
THASS20190620BC03-03
THASS20190620BD01-02
THASS20190620BD02-02
THASS20190620BE01-04
THASS20190620BE02-04
THASS20190620BE03-04
THASS20190620BE04-04
THASS20190620BF01-05
THASS20190620BF02-05
THASS20190620BF03-05
THASS20190620BF04-05
THASS20190620BF05-05
THASS20190620BG01-01
THASS20190620BH01-02
THASS20190620BH02-02
THASS20190620BI01-02
THASS20190620BI02-02
THASS20190620BJ01-01
THASS20190620BK01-17
THASS20190620BK02-17
THASS20190620BK03-17
THASS20190620BK04-17
THASS20190620BK05-17
THASS20190620BK06-17
THASS20190620BK07-17
THASS20190620BK08-17
THASS20190620BK09-17
THASS20190620BK10-17
THASS20190620BK11-17
THASS20190620BK12-17
THASS20190620BK13-17
THASS20190620BK14-17
THASS20190620BK15-17
THASS20190620BK16-17
THASS20190620BK17-17
THASS20190620BL01-02
THASS20190620BL02-02
THASS20190620BM01-04
THASS20190620BM02-04
THASS20190620BM03-04
THASS20190620BM04-04
THASS20190620BN01-02
THASS20190620BN02-02
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5219063481173509
5219063481174409
5219063481173609
5219063481174509
5219063481173709
5219063481174609
5219063481173809
5219063481174709
5219063481173909
5219063481174809
5219063481174009
5219063481175209
5219063481174109
5219063481175009
5219063481174209
5219063481174909
5219063481174309
5219063481175509
5219063481175109
5219063481179109
5219063481175909
5219063481180109
5219063481181109
5219063481176909
5219063481181609
5219063481177909
5219063481181909
5219063481178509
5219063481175309
5219063481179709
5219063481176209
5219063481180409
5219063481181009
5219063481177109
5219063481181509
5219063481178009
5219063481182009
5219063481178909
5219063481179809
5219063481175409
5219063481180509
5219063481176609
5219063481177409
5219063481181309
5219063481178309
5219063481181709
5219063481179209
5219063481175609
5219063481176509
5219063481182309
5219063481177809
5219063481178709
5219063481179609
5219063481182109
5219063481180309
5219063481175709
5219063481180709
5219063481176309
5219063481181409
5219063481177309
5219063481178109
5219063481179009
5219063481175809
5219063481177009
5219063481176009
5219063481179409
5219063481176809
5219063481180209
5219063481177609
5219063481180909
5219063481178809
5219063481176109
5219063481177509
5219063481176709
5219063481176409
5219063481179909
5219063481177209
5219063481180609
5219063481178209
5219063481181209
5219063481178609
5219063481181809
5219063481179309
5219063481182209
5219063481177709
5219063481179509
5219063481180009
5219063481178409
5219063481180809
ผู้รับ
บริษัท เรียว แอนด์ เอฟ จำกัด
บริษัท สหปลื้ม จำกัด คุณภศิฌา บวรอัฐพล
คุณ ภูริรักษ์  จูกูล
คุณธนิษ์ฐา ทองประจง
คุณพุทธธันวา โถชาลี
คุณพิมพ์ณัฐชยา สังข์สุวรรณ
บริษัท เออร์เบิ้น อาร์คิเต็คส์ จำกัด
บริษัท เออร์เบิ้น อาร์คิเต็คส์ จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณ ธรทิพย์ ธรรมประเสริฐ
คุณ ธรทิพย์ ธรรมประเสริฐ
คุณ ดรุณนภา ดอนเจดีย์
บริษัท เอ แอนด์ ที เท็กไทน์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณกิติยา วิชัยสูง
บริษัท อิงค์โปร จำกัด
บริษัท อิงค์โปร จำกัด
บริษัท อิงค์โปร จำกัด
คุณ อัคพล  บัวสวาสดิ์ บริษัท อตาเลี่ยนโกลบอล
คุณ วสันต์ ช่วยครุฑ
คุณ วสันต์ ช่วยครุฑ
คุณ สมคิด ทรงกลด
คุณสุทิน วิถุนัด
คุณฉัตรปวีณ์ ธนัตนัคพันธ์
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
บริษัท กอล์ฟ คาร์ทส์ แอนด์ มอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณพัชรินทร์  จันทร์เทียะ
บริษัท เอสเอ็นเอสพลัส(ประเทศไทย) จำกัด
คุณ โชติกา มะตัน
คุณ โชติกา มะตัน
Dejporn imm
คุณ ณัฐนันท์ บวชไธสง /ร้านศิริโชคอาภรณ์
คุณ ณัฐนันท์ บวชไธสง /ร้านศิริโชคอาภรณ์
บริษัท มิวคอม จำกัด
คุณทศณบงกช จองธนโชติ
คุณทศณบงกช จองธนโชติ
คุณทศณบงกช จองธนโชติ
บริษัท 299 จำกัด.
ดี.บี.แมชชีน (D.B. Machine)
ดี.บี.แมชชีน (D.B. Machine)
ดี.บี.แมชชีน (D.B. Machine)
บริษัท ไทย เอง กอง คอนเทนเนอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท ไทย เอง กอง คอนเทนเนอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ กัญชรี  ตรีธารทิพากร
บริษัท เดอะสตาร์ แอคเคาท์ จำกัด
บริษัท เดอะสตาร์ แอคเคาท์ จำกัด
Hassan Chema
Hassan Chema
คุณทริกา จันปะระ
บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด
บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด
บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด
บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด
บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด
บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด
บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด
บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด
บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด
บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด
บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด
บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด
บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด
บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด
บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด
บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด
บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด
คุณ รจนา มั่นศิลป์
คุณ รจนา มั่นศิลป์
คุณวิน อนันต์ณัฐศิริ
คุณวิน อนันต์ณัฐศิริ
คุณวิน อนันต์ณัฐศิริ
คุณวิน อนันต์ณัฐศิริ
คุณ กิตติกร โกชุม
คุณ กิตติกร โกชุม
ชื่อลูกค้า
คุณ สุรกุล พงษ์บรรณิสสร
คุณศักดิ์ชัย  ศักดิ์อำนวย
บจก. ชีวิต ชีวา อินเตอร์เนชั่นแนล
คุณราชิต หีมมานะ บริษัท ซินเน็ค(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
บริษัท พร็อกซิโม่ จำกัด
บริษัท ไมโม่เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
คุณ ปรีชา เลิศคุณากร
คุณหทัยชนก   เกษมศิริ
หจก.ดี 501 (คุณ ดวงกมล)
กล่องไปรษณีย์ เชียงราย ต้นทาง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเอ็มเพลย์แบ็กเชียงใหม่
บริษัท ฮิปโป ซัพพลาย  จำกัด
คุณปทุมพร แก้ววงศ์
หจก.เซนส์ทิส
คุณ จักรกฤษณ์ ปรีดา.
คุณ วรรณวิมล รัศมี
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
คุณเชิดศักดิ์ วัฒนปริญญา
คุณอริยะพร  แสนทวีสุข
คุณ ณัฐวุฒิ กาญจนเวชกุล (อยู่ตรงข้ามร้าน แอดไวน์ ค่ะ)
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
คุณ  นพดล โพธิวุฒิกุล
ร้าน มาสเตอร์โพสเซอร์วิส (คุณ กันตนา  เอี่ยมวิไล)/(ค่าขนส่งจ่ายต้นทางค่ะ)
ร้านฝุ่ยชุนถ่อง. คุณสมศักดิ์
ร้านสินไทยมินิมาร์ท นางสินธุ์ กมลหา
คุณ เดชานุภาพ หมวกงาม
ร้าน รุ่งเรืองโภคภัณฑ์ (ร้านเฮียคุง)/ค่าขนส่งเก็บปลายทางค่ะ
ร้านทองสุดใจ  คุณต้องชนะ. กิจจาเกษมกุล
ร้านบ้านกล่องหัวหิน (ติดร้านรุ่งรัตน์โลหภัณฑ์)
 Baby&Todd  ส่งที่บ้านค่ะ
บริษัท เอช บี แพลนท์ จำกัด/ ค่าขนส่งเก็บปลายทางค่ะ
บริษัท ดีดีเอส อินโนเทค จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
ลูกแม่บุตร ขนส่งด่วน จำกัด พุทธมณฑล สาย 5 ชานชลาที่ 10 ห้อง 5 โทร 081-8259630,087-6838337
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5  โทร.02-8881230
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
จัดส่งให้ลูกค้า
อุดมศักดิ์ก๊กเอ็ง ไปแถวสาย 3 สนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
พี.ที.ขนส่ง ภูเก็ต  สาย 2 ระหว่างซอย9กับซอย11 โทร.095-0362117
เรืองกิจร้อยเอ็ด สาย 2 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน โทร.02-8874325-6
ขนส่ง KSD สาย  2 ศูนย์ชัยพงษ์  088-5455964
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
พนมรุ้งขนส่งสาย 2 ศูนย์ LSR
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD 1673 1719 0 TH
PD 1673 1718 6 TH / PD 1673 1717 2 TH/ PD 1673 1716 9 TH
PD 1673 1713 8 TH
PD 1673 1714 1 TH / PD 1673 1715 5 TH
เล่มที่ 028  เลขที่  1374
3 ห่อ
เล่มที่ 415 เลขที่  2726
เลขที่  415 เลขที่  20728
เลขที่  415  เลขที่  20727
5319060271400
5319060271301
5319060271363
5319060271370
5319060271325
เล่มที่  067  เลขที่  3348
เล่มที่  119 เลขที่  05908
เล่มที่  119 เลขที่  05907
เล่มที่  119  เลขที่  05906
เล่มที่  100  เลขที่  4952
เลขที่  97792
เล่มที่  197 เลขที่  09812
   
เล่มที่  1187  เลขที่  59309
เล่มที่  056 เลขที่  2782
00092175
เล่มที่ 1263  เลขที่ 63102
6862
เล่มที่  336 เลขที่ 16794
เล่มที่  577 เลขที่  28828
เล่มที่  933  เลขที่  46605
เลขที่  13772
ED850651893TH
จำนวน
1 ชิ้น 5.45
3 ชิ้น 2.65*3
1 ชิ้น 1.62
2 ชิ้น 2.65*2
2ห่อ
3 กล่อง
1กล่อง1ห่อ1ม้วน
4 ห่อ
1 กระสอบ
2ห่อ
1กล่อง1ห่อ1ถุง
1 กล่อง
3ห่อ1กล่อง
1ห่อ1ม้วน
2กล่อง
1กล่อง1ห่อ
5ห่อ2กล่อง3ม้วน
3 ม้วน
5ม้วน
7กล่อง3ห่อ
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง1ห่อ
1กล่อง
2กล่อง1ห่อ1ม้วน
2กล่อง1ห่อ
8 ห่อ
2กล่อง1ห่อ1ม้วน
5 กล่อง 3ห่อ 2รอบ
1กล่อง1ม้วน
1 กล่อง
1 ชิ้น 2.12

หน้าที่ 9 จาก 267