ชื่อลูกค้า
คุณญาณิศา สนธิเทศ
ร้านเม้ง ขอนแก่นครับ
บริษัท เทรดโซล (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสกุลรัตน์ ลิโมทัย
คุณสุจิมาฆ์ พุทธรักษา
บริษัท อิงค์โปร จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
ED265451897TH
PD167388823TH/PD167388837TH
PD167388911TH
PD167388868TH
PD167388871TH/PD167388885TH /PD167388899TH/PD167388908TH
PD167388806TH/PD167388810TH
ชื่อลูกค้า
คุณ ปานศิริ ทองกัลยาณ์.
คุณชนรรค์ อาจองค์
ร้านเหมืองแดงเภสัช  (จัดส่งสินค้าถึงที่ด้วยค่ะ)
หจก.ภูคาคชรัตน์
คุณ ธานินทร์ ชินปัญญ์
คุณ บุษบา  บุญชัยวงค์ (สาขาเวียงป่าเป้า)
บริษัท เอช.เอ็น.พรีเมียร์ จำกัด ส่ง จันทร์-ศุกร์
คุณ เทพรินทร์  รักมาก
คุณภิญญดา ทองอุ่น
บริษัท ดีเฟนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
โรงงานผลิตภัณฑ์จากผ้า จัดส่งที่บ้านค่ะ
บริษัท จุ๊บจุ๋ม ซีแบสส์
คุณ จุฑารัตน์ ภูผาลี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพีที คิดส์ แอนด์ มัม
บริษัท ติฌา จำกัด/คุณ จิดาภา วงค์แก้วเมือง
บริษัท ธัชชา เทคโนโลยี จำกัด (คุณธิดาภรณ์)
คุณ เดชานุภาพ หมวกงาม
ร้านเม้ง ขอนแก่นครับ
คุณ อภิสิทธิ์. ทองศรี
หจก.สินทวีไม้ทอง
คุณ ญาดา เขียวปลอด
ร้านบ้านกล่องหัวหิน (ติดร้านรุ่งรัตน์โลหภัณฑ์)
คุณ อโณทัย  ชูสุวรรณ
ชื่อบริษัทขนส่ง
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
มะม่วง ขนส่ง สาย 4 โทร 086-7847987
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
ขนส่ง KSD สาย  2 ศูนย์ชัยพงษ์  088-5455964
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
สุราษฎร์ทวีทรัพย์ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR เบอร์ 077-234384
บริษัท บิ๊กวันชัยภูมิขนส่ง  สาย   2 ศูนย์ LSR โทร  098-7572659
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 937 เลขที่ 46824
เลขที่ 5320090077757
เลขที่ 5320090077832
เลขที่ 5320090077832
เลขที่ 5320090077740
เลขที่ 5320090077888
NT6309080107
NT6309080108
NT6309080109
NT6309080106
เล่มที่ 183 เลขที่ 09120
เลขที่ 639180183
เลขที่ 639180181
เล่มที่ 331 เลขที่ 16523
เล่มที่ 0209 เลขที่ 10428
เล่มที่ 855 เลขที่ 42715
เล่มที่ 0696 เลขที่ 34759
เล่มที่ 1351 เลขที่ 67530
เล่มที่ 1042 เลขที่ 052059
SM200900080
เล่มที่ 18 เลขที่ 19
เล่มที่ 793 เลขที่ 39622
เล่มที่ 1563 เลขที่ 78101
เลขที่ 45536
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200908AA01-01
THASS20200908AB01-01
THASS20200908AC01-01
THASS20200908AD01-01
THASS20200908AE01-01
THASS20200908AF01-01
THASS20200908AG01-01
THASS20200908AH01-02
THASS20200908AH02-02
THASS20200908AI01-02
THASS20200908AI02-02
THASS20200908AJ01-02
THASS20200908AJ02-02
THASS20200908AK01-03
THASS20200908AK02-03
THASS20200908AK03-03
THASS20200908AL01-03
THASS20200908AL02-03
THASS20200908AL03-03
THASS20200908AM01-03
THASS20200908AM02-03
THASS20200908AM03-03
THASS20200908AN01-03
THASS20200908AN02-03
THASS20200908AN03-03
THASS20200908AO01-04
THASS20200908AO02-04
THASS20200908AO03-04
THASS20200908AO04-04
THASS20200908AP01-05
THASS20200908AP02-05
THASS20200908AP03-05
THASS20200908AP04-05
THASS20200908AP05-05
THASS20200908AQ01-08
THASS20200908AQ02-08
THASS20200908AQ03-08
THASS20200908AQ04-08
THASS20200908AQ05-08
THASS20200908AQ06-08
THASS20200908AQ07-08
THASS20200908AQ08-08
THASS20200908AR01-01
THASS20200908AS01-01
THASS20200908AT01-01
THASS20200908AU01-01
THASS20200908AV01-04
THASS20200908AV02-04
THASS20200908AV03-04
THASS20200908AV04-04
THASS20200908AW01-05
THASS20200908AW02-05
THASS20200908AW03-05
THASS20200908AW04-05
THASS20200908AW05-05
THASS20200908AX01-01
THASS20200908AY01-01
THASS20200908AZ01-02
THASS20200908AZ02-02
THASS20200908BA01-03
THASS20200908BA02-03
THASS20200908BA03-03
THASS20200908BB01-06
THASS20200908BB02-06
THASS20200908BB03-06
THASS20200908BB04-06
THASS20200908BB05-06
THASS20200908BB06-06
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5020097231863380
5020097231863480
5020097231865480
5020097231864580
5020097231866780
5020097231863780
5020097231865580
5020097231864480
5020097231867080
5020097231864080
5020097231866980
5020097231863880
5020097231865280
5020097231864180
5020097231867180
5020097231863580
5020097231864380
5020097231867280
5020097231863680
5020097231865980
5020097231865380
5020097231864280
5020097231863980
5020097231865680
5020097231864680
5020097231867380
5020097231867580
5020097231865180
5020097231864780
5020097231865780
5020097231865080
5020097231867680
5020097231864880
5020097231866880
5020097231864980
5020097231866380
5020097231868080
5020097231865880
5020097231868380
5020097231866280
5020097231868580
5020097231866580
5020097231868780
5020097231867480
5020097231868980
5020097231867880
5020097231868280
5020097231866080
5020097231868480
5020097231866480
5020097231868680
5020097231866680
5020097231868880
5020097231867780
5020097231869080
5020097231867980
5020097231866180
5020097232543780
5020097232544880
5020097232543980
5020097232545280
5020097232543680
5020097232544580
5020097232543880
5020097232544680
5020097232544080
5020097232544780
5020097232544480
ผู้รับ
คุณ นาตยา
คุณอารยา ตุวันปุเต๊ะ
บริษัท โชคทวี ซัพพลาย  จำกัด
คุณ พงษ์ศรัณย์ ชลภาพ
คุณ เสาวภาค สิยาโน
บิวตี้ ไอเท็มส์
ร่มเย็นกระจกยนต์
บจก. เอส-ดีว่า คอร์ปอเรชั่น
บจก. เอส-ดีว่า คอร์ปอเรชั่น
คุณวิทูร จิระเวชบวรกิจ
คุณวิทูร จิระเวชบวรกิจ
บริษัท อิงค์โปร จำกัด
บริษัท อิงค์โปร จำกัด
คุณ นันทวดี  วุฒิกุล
คุณ นันทวดี  วุฒิกุล
คุณ นันทวดี  วุฒิกุล
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
ร้านสมุนไพรออนไลน์
ร้านสมุนไพรออนไลน์
ร้านสมุนไพรออนไลน์
คุณป้าแอ
คุณป้าแอ
คุณป้าแอ
คุณ นิคม น้อยวิจิตต์
คุณ นิคม น้อยวิจิตต์
คุณ นิคม น้อยวิจิตต์
คุณ นิคม น้อยวิจิตต์
ร้านบ้านกล่องหัวหิน
ร้านบ้านกล่องหัวหิน
ร้านบ้านกล่องหัวหิน
ร้านบ้านกล่องหัวหิน
ร้านบ้านกล่องหัวหิน
บริษัท ไทยสยามเบส จำกัด
บริษัท ไทยสยามเบส จำกัด
บริษัท ไทยสยามเบส จำกัด
บริษัท ไทยสยามเบส จำกัด
บริษัท ไทยสยามเบส จำกัด
บริษัท ไทยสยามเบส จำกัด
บริษัท ไทยสยามเบส จำกัด
บริษัท ไทยสยามเบส จำกัด
คุณ ศิวพร นามประกาย
คุณ ชนัทธ์พร ส่งประเสริฐเจริญ
คุณ เกศทิพย์  ศิริโกศินาพร
คุณมนตรี  ศรีสมุทร
คุณสุจิมาฆ์ พุทธรักษา
คุณสุจิมาฆ์ พุทธรักษา
คุณสุจิมาฆ์ พุทธรักษา
คุณสุจิมาฆ์ พุทธรักษา
คุณ อังศิรินทร์ กลับรอด
คุณ อังศิรินทร์ กลับรอด
คุณ อังศิรินทร์ กลับรอด
คุณ อังศิรินทร์ กลับรอด
คุณ อังศิรินทร์ กลับรอด
คุณชนนิกานต์ ศิริมงคลมิคร
คุณพงศกร คุณโณ
Duangchan Thongchai
Duangchan Thongchai
คุณกัลยาณี ชัยฤกษ์
คุณกัลยาณี ชัยฤกษ์
คุณกัลยาณี ชัยฤกษ์
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด