ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200212AA01-01
THASS20200212AB01-01
THASS20200212AC01-01
THASS20200212AD01-01
THASS20200212AE01-01
THASS20200212AF01-01
THASS20200212AG01-01
THASS20200212AH01-01
THASS20200212AI01-01
THASS20200212AJ01-01
THASS20200212AK01-01
THASS20200212AL01-01
THASS20200212AM01-02
THASS20200212AM02-02
THASS20200212AN01-01
THASS20200212AO01-01
THASS20200212AP01-02
THASS20200212AP02-02
THASS20200212AQ01-02
THASS20200212AQ02-02
THASS20200212AR01-02
THASS20200212AR02-02
THASS20200212AS01-02
THASS20200212AS02-02
THASS20200212AT01-02
THASS20200212AT02-02
THASS20200212AU01-02
THASS20200212AU02-02
THASS20200212AV01-03
THASS20200212AV02-03
THASS20200212AV03-03
THASS20200212AW01-03
THASS20200212AW02-03
THASS20200212AW03-03
THASS20200212AX01-05
THASS20200212AX02-05
THASS20200212AX03-05
THASS20200212AX04-05
THASS20200212AX05-05
THASS20200212AY01-07
THASS20200212AY02-07
THASS20200212AY03-07
THASS20200212AY04-07
THASS20200212AY05-07
THASS20200212AY06-07
THASS20200212AY07-07
THASS20200212AZ01-01
THASS20200212BA01-01
THASS20200212BB01-01
THASS20200212BC01-01
THASS20200212BD01-02
THASS20200212BD02-02
THASS20200212BE01-03
THASS20200212BE02-03
THASS20200212BE03-03
THASS20200212BF01-04
THASS20200212BF02-04
THASS20200212BF03-04
THASS20200212BF04-04
THASS20200212BG01-04
THASS20200212BG02-04
THASS20200212BG03-04
THASS20200212BG04-04
THASS20200212BH01-04
THASS20200212BH02-04
THASS20200212BH03-04
THASS20200212BH04-04
THASS20200212BI01-03
THASS20200212BI02-03
THASS20200212BI03-03
THASS20200212BJ01-09
THASS20200212BJ02-09
THASS20200212BJ03-09
THASS20200212BJ04-09
THASS20200212BJ05-09
THASS20200212BJ06-09
THASS20200212BJ07-09
THASS20200212BJ08-09
THASS20200212BJ09-09
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5120025079387220
5120025079388220
5120025079387320
5120025079388120
5120025079387720
5120025079388820
5120025079387520
5120025079388420
5120025079387820
5120025079388920
5120025079387420
5120025079388320
5120025079387920
5120025079388620
5120025079387620
5120025079388520
5120025079388020
5120025079388720
5120025079389020
5120025079392220
5120025079389720
5120025079392820
5120025079390420
5120025079393420
5120025079391020
5120025079394020
5120025079391620
5120025079394720
5120025079392420
5120025079389120
5120025079392920
5120025079389820
5120025079393520
5120025079390520
5120025079394120
5120025079391120
5120025079394620
5120025079391820
5120025079389920
5120025079389220
5120025079393020
5120025079390620
5120025079393620
5120025079391220
5120025079394220
5120025079391720
5120025079394920
5120025079392320
5120025079389320
5120025079392620
5120025079390220
5120025079393220
5120025079390820
5120025079393820
5120025079391420
5120025079392020
5120025079394420
5120025079389420
5120025079395120
5120025079390120
5120025079392520
5120025079390720
5120025079393120
5120025079391320
5120025079391920
5120025079393720
5120025079389520
5120025079394320
5120025079390320
5120025079390920
5120025079395020
5120025079391520
5120025079392720
5120025079392120
5120025079393320
5120025079389620
5120025079393920
5120025079390020
5120025079394520
ผู้รับ
คุณอภิระมณ พุ่มเพ็ชรล้วน
บริษัท มิตรอ่างศิลา จำกัด
หจก.เค.เค ออโต้พาร์ท
Vipavee Suthiwatanapan
คุณ วราพร เนื่องพูลทรัพย์
บริษัท สตาเม็ก เทคโนโลยี จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญจกล
บริษัท สแน็ค ทู ร็อค จำกัด
ควิกเซอร์วิส สาขาสี่แยกกบินทร์บุรี
คุณสุปราณี ศรีมงคล
บริษัท นาฟ ออฟฟิส สเตชั่นเนอรี่ (มหาชัย) จำกัด
บริษัท เดลิช ฟู้ดส์ จำกัด
คุณเทิดพันธุ์  ฤทธิ์จอหอ
คุณเทิดพันธุ์  ฤทธิ์จอหอ
คุณ ชัชชัย ทัพเจริญ
บริษัท เอสอาร์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเอ็มเพลย์แบ็กเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเอ็มเพลย์แบ็กเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กฟู้ด โปรดักส์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กฟู้ด โปรดักส์
บริษัท กานต์ชุดา(ไทยแลนด์)จำกัด
บริษัท กานต์ชุดา(ไทยแลนด์)จำกัด
บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย) จำกัด
นิติบุคคลไลฟ์ แอด สุขุมวิท
นิติบุคคลไลฟ์ แอด สุขุมวิท
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
UNICCA
UNICCA
UNICCA
คุณ อังศิรินทร์ กลับรอด
คุณ อังศิรินทร์ กลับรอด
คุณ อังศิรินทร์ กลับรอด
คุณ อังศิรินทร์ กลับรอด
คุณ อังศิรินทร์ กลับรอด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บจก.แอลเอสพาวิลเลี่ยนดีเวลลอปเมนท์
พงศ์ศิริพาณิชย์
คุณภัสสรา ภักดี
คุณพัชรา เจริญศิริ
คุณ สมหญิง กล่ำเอม
คุณ สมหญิง กล่ำเอม
คุณ ณัฐพล ปิติพล
คุณ ณัฐพล ปิติพล
คุณ ณัฐพล ปิติพล
บริษัท ยูนิตี้ อีควิปเม้นท์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ อีควิปเม้นท์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ อีควิปเม้นท์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ อีควิปเม้นท์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
ร้านแก้วตา-ดวงใจ (คุณหงส์  ลีลาศุภกร)
ร้านแก้วตา-ดวงใจ (คุณหงส์  ลีลาศุภกร)
ร้านแก้วตา-ดวงใจ (คุณหงส์  ลีลาศุภกร)
ร้านแก้วตา-ดวงใจ (คุณหงส์  ลีลาศุภกร)
คุณ โชติพัฒน์ กมลรัตน์ติกรณ์
คุณ โชติพัฒน์ กมลรัตน์ติกรณ์
คุณ โชติพัฒน์ กมลรัตน์ติกรณ์
คุณ โชติพัฒน์ กมลรัตน์ติกรณ์
คุณ ฉัตรชัย ตั้งมงคลสุข
คุณ ฉัตรชัย ตั้งมงคลสุข
คุณ ฉัตรชัย ตั้งมงคลสุข
คุณ อยุธ ลัดพลี
คุณ อยุธ ลัดพลี
คุณ อยุธ ลัดพลี
คุณ อยุธ ลัดพลี
คุณ อยุธ ลัดพลี
คุณ อยุธ ลัดพลี
คุณ อยุธ ลัดพลี
คุณ อยุธ ลัดพลี
คุณ อยุธ ลัดพลี
ชื่อลูกค้า
คุณเกลียวทอง จิวะตุวินันท์ บริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณวรวุฒิ อุ่นทอง
 K.Saraira
คุณเปรียว
คุณวีรพงศ์ ไชยสาลี
คุณ วัน พุทธศิลป์
Xayyasen  Phithamma
คุณชื่นจิต เอี่ยมสุขแสง (ปู)
ร้านเบเกอรี่แลนด์กาญจน์ (ตรงข้ามตลาดเจเจ)
ยลดา หมาดเอียด
บริษัท วรรณศิริ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด.
คุณสุวรรณ วันสุพงศ์
บริษัท ไทยเอสพีเอฟ จำกัด
คุณศิริเพ็ญ ใจช่วย
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI347990266TH
EI347990270TH
PD167337852TH
EI347990337TH
EI347990354TH
PD167337849TH
EI347990297TH
EI347990323TH
PD167337866TH/PD167337870TH
EI347990283TH
EI347990345TH
EI347990252TH
PD167337883TH/PD167337897TH
EI347990306TH/EI347990310TH

 

หน้าที่ 9 จาก 444