ชื่อลูกค้า
คุณคริษมาย์ จิระสถิต
คุณ สมทวี  สร้อยทอง
นางจันทร์ฉาย สุวรรณเวียง
วชิราภรณ์  ศรีสุข
คุณวีรพันธ์ สินย้าง
คุณสำราญ ยังสูงเนิน
คุณณัฐนรี  กิตติวงศ์กร
บริษัท ดีไลค์ เมเกอร์ จำกัด
คุณ พิชิตพล น้อยท่าทอง
คุณพินิจ  ยฆะเสม
คุณกาญจณารัตน์ สังข์พันธ์  (ต่าย)
คุณ นันทรัต  เตปันวงศ์
คุณ ปุณณรัตน์ สรรพกิจชาญชัย
คุณกัลยรัตน์ รุ่งแจ่งแจ้ง
คุณ พชธกร ทองวณิชวัฒนา
กานต์พิชชา​ ซุ่นหลี​
คุณสริญญา แสงยาอรุณ
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI347988642TH
PD167348585TH
EI347988568TH
EI347988554TH
EI347988585TH//EI347988571TH
PD167348563TH
EI347988599TH
EI347988639TH
PD167348577TH
EI347988625TH
EI347988611TH
PD167348603TH/PD167348617TH
EI347988545TH
PD167348550TH
PD167348594TH
EI347988510TH
EI347988523TH/EI347988537TH
ชื่อลูกค้า
คุณ จักรพันธุ์  ไชยมาตร (ศิลปะไทย คู่คนไทย)
ร้านคิดส์แลนด์ /คุณสว่างพงศ์ เจนวัฒนะมงคล
ร้านกระปุกหอม ทวีวัฒน์ เอื้อโอภาพัฒน์
บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด
คุณ ศรัญญู พอก๊ะ
คุณศรัณยา (รุ่งเรืองฟาร์ม&อาหารสัตว์เชียงคำ)
คุณวรวิทย์ ใจคำวัง
คุณพจน์ ศกุนตะลักษณ์
เป็นหนึ่ง เป็นหนึ่งเดียว
ร้านออมแล้วรวย
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุโขทัย จำกัด
ร้านพัฒนายนตการ / คุณดนัย วงศ์อภิชาต
ร้าน พรทวีพาณิชย์ (ตรงข้าม รร.เหลียนหัว)
บริษัท เอส เอ็ม แอคเคาน์ติ้งท์ จำกัด
คุณ เขมภาวี ประเสริฐนิรันดร์
คุณ  นพดล โพธิวุฒิกุล
คุณ มงคล โรจน์มั่นคง
คุณ วรรณา พัดเงิน
คุณวิไล  มีแก้วสุข
ร้าน รวมภัณฑ์ / กรุณาจัดส่งถึงที่นะค่ะ
บริษัท คอฟเฟล็ช จำกัด
คุณ วีระ จิตรดาภา
ร้านนภาภรณ์การค้า   (เบบี้เซฟ) คุณ  นภาภรณ์ สมิทธิกร
ร้านบ้านกล่องหัวหิน (ติดร้านรุ่งรัตน์โลหภัณฑ์)
ร้านเพียวท่าชนะฟิชชิ่ง
คุณชาญชัย  คริกาผล
ร้านวังเกษตร / คุณ วรรณา พินิจไพฑูรย์
ชื่อบริษัทขนส่ง
อาทิตเจริญ สาย4
พาณิชย์ขนส่ง สาย 5
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บี.เอส (B.S.)ขนส่ง สาย 5 095-7346344
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
รังสรรค์ขนส่ง สาย  4  เบอร์โทร02-8140663/086-7879973
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
มุ้ยเจริญ ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/5 โทร.089-9168771/083-9778634
จัดส่งให้ลูกค้า
ทวีทรัพย์ระยองขนส่ง  สาย 3 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงฟ้า ขนส่ง สาย 2 ซอยสนามกีฬา 086-3042891
ประจวบทองชัย สาย 2 ซอยสนามกีฬา ศูนย์ชัยพงษ์  โทร 02-4481977
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
โชคประเสริฐ สาย 2 ซอย 24โทร 077-544443
พีอนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง สาย 2 ซอย 24 โทร.กรุงเทพ 02-8858033-4
โชคนิมิต ขนส่ง ถ.กาญจนา โทร.089-1663756 ติดต่อคุณวัน
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 017 เลขที่  0823
เล่มที่  353 เลขที่  17628
ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
เล่มที่ 458 เลขที่ 22880
5320020221526
5320020221489
5320020221502
NT6302180126
NT6302180125
B120007079
เล่มที่ 0723 เลขที่ 036123
เล่มที่ 0967 เลขที่ 48324
เล่มที่ 082 เลขที่  04069
เล่มที่  1171 เลขที่  58505
เล่มที่  095 เลขที่ 4744
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วค่ะ
เล่มที่ 1075 เลขที 53710
เล่มที่ 759 เลขที่37939
เล่มที่  265 เลขที่  13217
B0120019939
B0120019936
เล่มที่ 47576
เล่มที่ 532 เลขที่  26582
เล่มที่ 857 เลขที่  42808
เล่มที่ 845 เลขที่  42236
เล่มที่  20101 เลขที่ 10005004
เล่มที่ 504 เลขที่  25161
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200217AA01-01
THASS20200217AB01-01
THASS20200217AC01-01
THASS20200217AD01-01
THASS20200217AE01-01
THASS20200217AF01-01
THASS20200217AG01-01
THASS20200217AH01-01
THASS20200217AI01-01
THASS20200217AJ01-01
THASS20200217AK01-01
THASS20200217AL01-01
THASS20200217AM01-01
THASS20200217AN01-01
THASS20200217AO01-01
THASS20200217AP01-01
THASS20200217AQ01-01
THASS20200217AR01-01
THASS20200217AS01-01
THASS20200217AT01-01
THASS20200217AU01-01
THASS20200217AV01-01
THASS20200217AW01-01
THASS20200217AX01-02
THASS20200217AX02-02
THASS20200217AY01-02
THASS20200217AY02-02
THASS20200217AZ01-02
THASS20200217AZ02-02
THASS20200217BA01-02
THASS20200217BA02-02
THASS20200217BB01-02
THASS20200217BB02-02
THASS20200217BC01-02
THASS20200217BC02-02
THASS20200217BD01-02
THASS20200217BD02-02
THASS20200217BE01-02
THASS20200217BE02-02
THASS20200217BF01-02
THASS20200217BF02-02
THASS20200217BG01-02
THASS20200217BG02-02
THASS20200217BH01-02
THASS20200217BH02-02
THASS20200217BI01-02
THASS20200217BI02-02
THASS20200217BJ01-03
THASS20200217BJ02-03
THASS20200217BJ03-03
THASS20200217BK01-04
THASS20200217BK02-04
THASS20200217BK03-04
THASS20200217BK04-04
THASS20200217BL01-05
THASS20200217BL02-05
THASS20200217BL03-05
THASS20200217BL04-05
THASS20200217BL05-05
THASS20200217BM01-06
THASS20200217BM02-06
THASS20200217BM03-06
THASS20200217BM04-06
THASS20200217BM05-06
THASS20200217BM06-06
THASS20200217BN01-07
THASS20200217BN02-07
THASS20200217BN03-07
THASS20200217BN04-07
THASS20200217BN05-07
THASS20200217BN06-07
THASS20200217BN07-07
THASS20200217BO01-01
THASS20200217BP01-03
THASS20200217BP02-03
THASS20200217BP03-03
THASS20200217BQ01-03
THASS20200217BQ02-03
THASS20200217BQ03-03
THASS20200217BR01-03
THASS20200217BR02-03
THASS20200217BR03-03
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5120025110800370
5120025110801470
5120025110800470
5120025110801270
5120025110800870
5120025110801970
5120025110800770
5120025110801670
5120025110800570
5120025110801370
5120025110800670
5120025110801570
5120025110800970
5120025110801870
5120025110801770
5120025110801070
5120025110801170
5120025110802070
5120025110802170
5120025110805270
5120025110803070
5120025110805870
5120025110804170
5120025110806470
5120025110804770
5120025110807170
5120025110807970
5120025110807570
5120025110805970
5120025110802270
5120025110803170
5120025110806570
5120025110803970
5120025110804670
5120025110807270
5120025110807670
5120025110805370
5120025110808070
5120025110802370
5120025110805670
5120025110806170
5120025110803270
5120025110806870
5120025110804270
5120025110804870
5120025110802470
5120025110803370
5120025110802570
5120025110803470
5120025110802670
5120025110803570
5120025110802770
5120025110802870
5120025110803670
5120025110802970
5120025110803770
5120025110806970
5120025110803870
5120025110807370
5120025110804070
5120025110807770
5120025110804570
5120025110808170
5120025110805170
5120025110808370
5120025110805770
5120025110804470
5120025110806370
5120025110805070
5120025110805570
5120025110806270
5120025110807470
5120025110807870
5120025110807070
5120025110808270
5120025110808470
5120025110804370
5120025110808570
5120025110804970
5120025110806070
5120025110805470
5120025110806770
ผู้รับ
คุณทัชณีพร อรุณรังสี
หจก.เค.เค.ออโต้พาร์ท
คุณ ปนัดดา เฉลยวุฒิ
คุณ วิบูลย์ ทองประจง
บจก.กฤษณา  อินเตอร์เทรด
ร้านตามฝัน โฟโต้ คุณกิตติพร ทวินันท์
คุณสุจิตรา คุ้มพล
คุณวิวัฒน์ ชนะสิทธิ์
บริษัท ฟู้ด 4 เฟรนด์ จำกัด
คุณอะหร่าม ทรัพย์สมบูรณ์
คุณ จักรกฤษณ์
คุณพิทักษ์ ปันมูล ร้านwccoffee
คุณอัญญานี อัครพงศธร
คุณ วิชุดา เขตพิบูลชัย
คุณ จิ๋ว/หจก.เมก้า คอร์ป
น.ต.ดร.บดินทร์ สันทัด
คุณ วณัฐ  ปลี้มปิยธรรม
คุณประเทือง โรมินทร์
น.ส ขนิษฐา สีดาศรี/บริษัท อินทิเมทแฟชั่น
คุณจุทามาศ มากหลาย
คุณ ดวงกมล จินตนามณีรัตน์
บริษัท อรซี่ฟู้ด เอกซ์เพรส จำกัด
บริษัท ทีเอจี เทมเปอร์ เซฟตี้กลาส จำกัด
คุณมินทร์ลดา พฤกษ์วิเศษกุล
คุณมินทร์ลดา พฤกษ์วิเศษกุล
อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ
อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ
บริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำกัด
คุณ ปวีณา สวัสดี/ บิวตี้ ไอเท็มส์
คุณ ปวีณา สวัสดี/ บิวตี้ ไอเท็มส์
ร้านสกาวกิ๊ฟช็อป
ร้านสกาวกิ๊ฟช็อป
บริษัท สมบัติเลิศ จำกัด
บริษัท สมบัติเลิศ จำกัด
คุณ ศิริวรรณ ทวีกุล
คุณ ศิริวรรณ ทวีกุล
คุณ สันติ มานะดี
คุณ สันติ มานะดี
คุณ ปริยากร  ไชยมาตร.
คุณ ปริยากร  ไชยมาตร.
คุณ นิษา รอดพยันต์
คุณ นิษา รอดพยันต์
คุณ พนัสรมย์ มิตรสุนทรานนท์
คุณ พนัสรมย์ มิตรสุนทรานนท์
คุณ ธีรศักดิ์  โซวเซ้ง
คุณ ธีรศักดิ์  โซวเซ้ง
Vithoon Jiravachborvornkij
Vithoon Jiravachborvornkij
Vithoon Jiravachborvornkij
คุณพรฤดี บุญเพ็ง
คุณพรฤดี บุญเพ็ง
คุณพรฤดี บุญเพ็ง
คุณพรฤดี บุญเพ็ง
คุณอนุวัฒน์  แซ่ก่อ
คุณอนุวัฒน์  แซ่ก่อ
คุณอนุวัฒน์  แซ่ก่อ
คุณอนุวัฒน์  แซ่ก่อ
คุณอนุวัฒน์  แซ่ก่อ
บริษัท สยามเมดดิคอล เซลส์แอนด์ซัพพลาย จำกัด
บริษัท สยามเมดดิคอล เซลส์แอนด์ซัพพลาย จำกัด
บริษัท สยามเมดดิคอล เซลส์แอนด์ซัพพลาย จำกัด
บริษัท สยามเมดดิคอล เซลส์แอนด์ซัพพลาย จำกัด
บริษัท สยามเมดดิคอล เซลส์แอนด์ซัพพลาย จำกัด
บริษัท สยามเมดดิคอล เซลส์แอนด์ซัพพลาย จำกัด
คุณบุณยวีย์ ทรวงดอน
คุณบุณยวีย์ ทรวงดอน
คุณบุณยวีย์ ทรวงดอน
คุณบุณยวีย์ ทรวงดอน
คุณบุณยวีย์ ทรวงดอน
คุณบุณยวีย์ ทรวงดอน
คุณบุณยวีย์ ทรวงดอน
คุณผดุงพงษ์  ประสงค์  ร้านปอปราจีน
บริษัท บีทูอาร์ คอมเมิร์ซ จำกัด
บริษัท บีทูอาร์ คอมเมิร์ซ จำกัด
บริษัท บีทูอาร์ คอมเมิร์ซ จำกัด
คุณ วรรณวิมล  ธาราทิพย์มนต์
คุณ วรรณวิมล  ธาราทิพย์มนต์
คุณ วรรณวิมล  ธาราทิพย์มนต์
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต

 

หน้าที่ 8 จาก 447