ชื่อลูกค้า
คุณ ธีระศักดิ์  อิงคยุทธวิทยา
คุณยุพา  สุขสมศักดิ์
คุณสุดารัตน์ กิจก้องขจรชัย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอยูไอ การบัญชี
อาสือ  แซ่ลี้ (กรพระเครื่อง)
คุณ ทรงธรรม กุลมี
บริษัท เนเชอรัล ซีเลคชั่น จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
DHL ขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
 
PD167328325TH
PD167328294TH
PD167328365TH
PD167328348TH/PD167328351TH
PD167328285TH
EI115734425TH
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20191111AA01-01
THASS20191111AB01-01
THASS20191111AC01-01
THASS20191111AD01-01
THASS20191111AE01-01
THASS20191111AF01-01
THASS20191111AG01-01
THASS20191111AH01-01
THASS20191111AI01-02
THASS20191111AI02-02
THASS20191111AJ01-02
THASS20191111AJ02-02
THASS20191111AK01-02
THASS20191111AK02-02
THASS20191111AL01-02
THASS20191111AL02-02
THASS20191111AM01-03
THASS20191111AM02-03
THASS20191111AM03-03
THASS20191111AN01-03
THASS20191111AN02-03
THASS20191111AN03-03
THASS20191111AO01-04
THASS20191111AO02-04
THASS20191111AO03-04
THASS20191111AO04-04
THASS20191111AP01-01
THASS20191111AQ01-01
THASS20191111AR01-01
THASS20191111AS01-02
THASS20191111AS02-02
THASS20191111AT01-01
THASS20191111AU01-03
THASS20191111AU02-03
THASS20191111AU03-03
THASS20191111AV01-03
THASS20191111AV02-03
THASS20191111AV03-03
THASS20191111AW01-02
THASS20191111AW02-02
THASS20191111AX01-01
THASS20191111AY01-01
THASS20191111AZ01-01
THASS20191111BA01-04
THASS20191111BA02-04
THASS20191111BA03-04
THASS20191111BA04-04
THASS20191111BB01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5119114359724619
5119114359725619
5119114359724719
5119114359726019
5119114359725519
5119114359725719
5119114359724819
5119114359726319
5119114359724919
5119114359725819
5119114359725419
5119114359726219
5119114359725019
5119114359725319
5119114359727019
5119114359725119
5119114359726119
5119114359725219
5119114359725919
5119114359726519
5119114359727219
5119114359726919
5119114359727519
5119114359727819
5119114359729219
5119114359728319
5119114359728919
5119114359729619
5119114359727319
5119114359727619
5119114359729819
5119114359727919
5119114359726419
5119114359728519
5119114359726819
5119114359729319
5119114359729019
5119114359727419
5119114359729719
5119114359727719
5119114359729919
5119114359728219
5119114359726619
5119114359729119
5119114359727119
5119114359729419
5119114359728719
5119114359726719
ผู้รับ
คุณ น้ำฝน  แสงสกุล
บริษัท รวมโชคนิมิต จำกัด
คุณ บุหลัน คชรมย์
คุณ นิลิน นทีวุฒิกุล
บจก.พี บี เวลเทค (ประเทศไทย)
คุณ ปวีร์ สโรบล
คุณ นิธิโรจน์ เนียมสมบัติ
บริษัท เอทีที ดิสทริบิวชั่น จำกัด
คุณปัทมพร อินทร์พร
คุณปัทมพร อินทร์พร
ร้านพรีเมียม ที
ร้านพรีเมียม ที
คุณ แนต
คุณ แนต
คุณ นันทวัน วงษ์เงิน
คุณ นันทวัน วงษ์เงิน
บริษัท บีทูอาร์ คอมเมิร์ซ จำกัด
บริษัท บีทูอาร์ คอมเมิร์ซ จำกัด
บริษัท บีทูอาร์ คอมเมิร์ซ จำกัด
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ คุณพีรพงษ์
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ คุณพีรพงษ์
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ คุณพีรพงษ์
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ คุณพีรพงษ์
คุณ จักรกฤษณ์
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน / คุณสมนึก
บริษัท สุขวดี เอ็กเพรส จำกัด
คุณ ยส จงวัชรางกูล
คุณ ยส จงวัชรางกูล
คุณ ทิวาพร แสงฉายเพียงเพ็ญ
คุณ กัณทิมา ปรีดารัตน์
คุณ กัณทิมา ปรีดารัตน์
คุณ กัณทิมา ปรีดารัตน์
บริษัท เคชินแพ็คเกจจิ้ง จำกัด
บริษัท เคชินแพ็คเกจจิ้ง จำกัด
บริษัท เคชินแพ็คเกจจิ้ง จำกัด
คุณ ธีระศักดิ์  อิงคยุทธวิทยา
คุณ ธีระศักดิ์  อิงคยุทธวิทยา
คุณ ชนกกานต์ คณาพิทักษ์พงศ์
บริษัท สหยนต์อะไหล่2009 จำกัด
คุณ จันทภา  ลือเรืองสุวรรณ์
คุณจารุวรรณ  ไพโรจน์เจริญค้า หัวมุมสี่แยกศิริราช
คุณจารุวรรณ  ไพโรจน์เจริญค้า หัวมุมสี่แยกศิริราช
คุณจารุวรรณ  ไพโรจน์เจริญค้า หัวมุมสี่แยกศิริราช
คุณจารุวรรณ  ไพโรจน์เจริญค้า หัวมุมสี่แยกศิริราช
บริษัท เคทู แอดเวนเจอร์  จำกัด

หน้าที่ 8 จาก 371