ชื่อลูกค้า
คุณ เอกรัฐ
คุณ นันท์นิชา  ตรีจิตรฐิติกุล
คุณ ศักดา  แสนเกื้อ
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
ED265446662TH/ED265446676TH/ED265446680TH
ED265446702TH
ED265446693TH
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200909AA01-01
THASS20200909AB01-01
THASS20200909AC01-01
THASS20200909AD01-01
THASS20200909AE01-01
THASS20200909AF01-01
THASS20200909AG01-01
THASS20200909AH01-01
THASS20200909AI01-01
THASS20200909AJ01-01
THASS20200909AK01-01
THASS20200909AL01-01
THASS20200909AM01-02
THASS20200909AM02-02
THASS20200909AN01-02
THASS20200909AN02-02
THASS20200909AO01-02
THASS20200909AO02-02
THASS20200909AP01-02
THASS20200909AP02-02
THASS20200909AQ01-02
THASS20200909AQ02-02
THASS20200909AR01-03
THASS20200909AR02-03
THASS20200909AR03-03
THASS20200909AS01-04
THASS20200909AS02-04
THASS20200909AS03-04
THASS20200909AS04-04
THASS20200909AT01-01
THASS20200909AU01-01
THASS20200909AV01-02
THASS20200909AV02-02
THASS20200909AW01-04
THASS20200909AW02-04
THASS20200909AW03-04
THASS20200909AW04-04
THASS20200909AX01-01
THASS20200909AY01-01
THASS20200909AZ01-01
THASS20200909BA01-04
THASS20200909BA02-04
THASS20200909BA03-04
THASS20200909BA04-04
THASS20200909BB01-05
THASS20200909BB02-05
THASS20200909BB03-05
THASS20200909BB04-05
THASS20200909BB05-05
THASS20200909BC01-04
THASS20200909BC02-04
THASS20200909BC03-04
THASS20200909BC04-04
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5020097250064690
5020097250066490
5020097250065090
5020097250067390
5020097250064790
5020097250066790
5020097250064890
5020097250067290
5020097250064990
5020097250068190
5020097250065890
5020097250066990
5020097250065290
5020097250068290
5020097250065190
5020097250067790
5020097250065790
5020097250067690
5020097250065690
5020097250066890
5020097250065390
5020097250067890
5020097250066190
5020097250067990
5020097250065990
5020097250067090
5020097250066290
5020097250068090
5020097250066090
5020097250067190
5020097250066390
5020097250068390
5020097250065490
5020097250066590
5020097250065590
5020097250066690
5020097250067490
5020097250069390
5020097250068590
5020097250069590
5020097250068790
5020097250069790
5020097250068990
5020097250069890
5020097250069190
5020097250069990
5020097250067590
5020097250069090
5020097250068490
5020097250069290
5020097250068690
5020097250069490
5020097250068890
ผู้รับ
ร้านซุปเปอร์สปีด
บริษัท วี.วี.พีโฮลเซลเลอร์ จำกัด
Udomporn sirichaiya
คุณสายพิน  ละมูล
Princess of Asia Co.,Ltd.
บริษัท ไวน์ โปร จำกัด
คุณ พงค์ศักดิ์ อภัยโส
คุณ ศศินิภา นิลนคร
คุณ วสุวัตน์ มนตรี
บริษัท ฟอร์เอฟเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณศิรินภา  พอใจ
คุณ พิมพ์
คุณ ชลลัดดา อภิรมย์สุขสันต์
คุณ ชลลัดดา อภิรมย์สุขสันต์
บริษัท ฟูล เวล เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฟูล เวล เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด
คุณเลิศลักษณ์ วุฒิสุวรรณ
คุณเลิศลักษณ์ วุฒิสุวรรณ
บริษัท กตัญญู คอฟฟี่ จำกัด
บริษัท กตัญญู คอฟฟี่ จำกัด
คุณ กุลทรัพย์  วงศ์ประเสริฐ
คุณ กุลทรัพย์  วงศ์ประเสริฐ
บริษัท เดอะ แพลตฟอร์ม จำกัด
บริษัท เดอะ แพลตฟอร์ม จำกัด
บริษัท เดอะ แพลตฟอร์ม จำกัด
บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด
บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด
บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด
บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด
คุณ นิรินทรา  ทองอร่าม
คุณ ณัฐพล จูฑศรีพานิช
บุญถาวร
บุญถาวร
บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์
บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์
บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์
บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์
คุณ มุกดา คันธวัฒน์
คุณภัทรพร สันติภาภรณ์
คุณ วิ
คุณ วราวุฒิ วัชรศิริโรจน์
คุณ วราวุฒิ วัชรศิริโรจน์
คุณ วราวุฒิ วัชรศิริโรจน์
คุณ วราวุฒิ วัชรศิริโรจน์
คุณบุญยรัตน์ แสงทอง
คุณบุญยรัตน์ แสงทอง
คุณบุญยรัตน์ แสงทอง
คุณบุญยรัตน์ แสงทอง
คุณบุญยรัตน์ แสงทอง
เอ็นวายซิมเปิ้ล (คุณเกรียง)
เอ็นวายซิมเปิ้ล (คุณเกรียง)
เอ็นวายซิมเปิ้ล (คุณเกรียง)
เอ็นวายซิมเปิ้ล (คุณเกรียง)