ชื่อลูกค้า
คุณชานนท์ หวังพงษ์สวัสดิ์
คุณอรรธยา กาสี
บริษัท รุ่งธนาอินเตอร์ฟู้ด
คุณ พนิดา แต้มจันทร์
คุณแพรว / บริษัท เจ.พี.ทอยส์ แกลเลอรี่ จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167389069TH
PD167389055TH
PD167389072TH/PD167389086TH
PD167389413TH/PD167389157TH/PD167389165TH /PD167389174TH/PD167389188TH/PD167389191TH /PD167389205TH /PD167389214TH/PD167389228TH/PD167389231TH
PD167389090TH/PD167389109TH/PD167389112TH/ PD167389126TH
ชื่อลูกค้า
 ร้าน O.Power Audio
คลินิกหมอปริญญา / กรุณาจัดส่งถึงที่คะ
คุณ ศศิมาภรณ์  ทรัพย์สิน
คุณ รังสิมา ตรีรัตนเวช
คุณวิวัฒน์ พิพัฒน์ตันติบวร
ร้านเพลินพิศ ของขวัญของฝาก (คุณพิทยา มิตรานนท์)
โรงคั่วกาแฟปรีดา (คุณธุมาวดี  สุวัณณกีฎะ)
หจก.เซนส์ทิส
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเอ็มเพลย์แบ็กเชียงใหม่
บริษัท โคบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท พีเอ็มวาย เวลธ์ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณ ขวัญชนก
บจก.โฮมมาร์ทมังกรทอง
บริษัท ธัชชา เทคโนโลยี จำกัด (คุณธิดาภรณ์)
ร้านยาก้านณรงค์/คุณ วาทินี  อังคภาณุกุล
ร้าน โนมุสา(คุณ ธัญรดี ตรีธรรม)ร้านเปิด 09.30 น.-19.00 น หยุดวันอาทิตย์
(เพลงตุ๊กตา ) ต้นทาง
คุณ สุทาทิพย  วรรธนะวุฒิ
ร้านนภาพรพานิช
ยิ่งอันเภสัช
คุณ ปณัยกร  เหลืองนฤทัย
ร้านแม่เหล็กก้องฟ้า
คุณจิระนันท์ ติวาวงศ์รุจน์
ร้าน น้ำพริกปลาทูคุณเรียง
คุณ ศุภกิจ เขมมารัตน์
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
บุรีรัมย์รุ่งเรืองขนส่ง สาย 5 โทร.086-4600128 บุรีรัมย์
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
OK ทรานสปร์อต เลขที่ 02-8898752
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
ผึ้งทองขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-8881774/092-7742725
โคราชแสงเจริญ ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1
ป.พูลทรัพย์ สาย 3 ซอย 16/5 เบอร์โทร  086-6179571
ตากน้ำทิพย์  สาย 2 ซอย 24
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
BKB   ขนส่ง สาย  2 สี่แยกทศกันณ์ 02-448-2943
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
ชุมพรลำเลียง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 215 เลขที่ 10713
เล่มที่ 246 เลขที่ 12260
เล่มที่ 945 เลขที่ 47208
เล่มที่ 945 เลขที่ 47207
5320090111383
5320090111413
5320090111888
5320090111352
5320090111321
NT6309100100
NT6309100099
เล่มที่ 855 เลขที่ 42746
เลขที่ 1868773
เล่มที่ 0700 เลขที่ 34961
เล่มที่ 211 เลชที่ 10536
72683
เล่มที่ 021 เลขที่ 1013
เล่มที่ 480 เลขที่ 23962
เล่มที่ 005 เลขที่ 1
เล่มที่ 503 เลขที่ 25148
เล่มที่ 2915 เลขที่ 145731
เล่มที่ 3335 เลขที่  24
B0120108727
เล่มที่ 270 เลขที่ 13487
เล่มที่ 096 เลขที่ 04772
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200910AA01-01
THASS20200910AB01-01
THASS20200910AC01-01
THASS20200910AD01-01
THASS20200910AE01-01
THASS20200910AF01-01
THASS20200910AG01-01
THASS20200910AH01-01
THASS20200910AI01-01
THASS20200910AJ01-01
THASS20200910AK01-02
THASS20200910AK02-02
THASS20200910AL01-02
THASS20200910AL02-02
THASS20200910AM01-02
THASS20200910AM02-02
THASS20200910AN01-02
THASS20200910AN02-02
THASS20200910AO01-02
THASS20200910AO02-02
THASS20200910AP01-03
THASS20200910AP02-03
THASS20200910AP03-03
THASS20200910AQ01-03
THASS20200910AQ02-03
THASS20200910AQ03-03
THASS20200910AR01-03
THASS20200910AR02-03
THASS20200910AR03-03
THASS20200910AS01-04
THASS20200910AS02-04
THASS20200910AS03-04
THASS20200910AS04-04
THASS20200910AT01-05
THASS20200910AT02-05
THASS20200910AT03-05
THASS20200910AT04-05
THASS20200910AT05-05
THASS20200910AU01-05
THASS20200910AU02-05
THASS20200910AU03-05
THASS20200910AU04-05
THASS20200910AU05-05
THASS20200910AV01-07
THASS20200910AV02-07
THASS20200910AV03-07
THASS20200910AV04-07
THASS20200910AV05-07
THASS20200910AV06-07
THASS20200910AV07-07
THASS20200910AW01-01
THASS20200910AX01-01
THASS20200910AY01-01
THASS20200910AZ01-01
THASS20200910BA01-01
THASS20200910BB01-01
THASS20200910BC01-02
THASS20200910BC02-02
THASS20200910BD01-03
THASS20200910BD02-03
THASS20200910BD03-03
THASS20200910BE01-05
THASS20200910BE02-05
THASS20200910BE03-05
THASS20200910BE04-05
THASS20200910BE05-05
THASS20200910BF01-01
THASS20200910BG01-03
THASS20200910BG02-03
THASS20200910BG03-03
THASS20200910BH01-06
THASS20200910BH02-06
THASS20200910BH03-06
THASS20200910BH04-06
THASS20200910BH05-06
THASS20200910BH06-06
THASS20200910BI01-03
THASS20200910BI02-03
THASS20200910BI03-03
THASS20200910BJ01-03
THASS20200910BJ02-03
THASS20200910BJ03-03
THASS20200910BK01-09
THASS20200910BK02-09
THASS20200910BK03-09
THASS20200910BK04-09
THASS20200910BK05-09
THASS20200910BK06-09
THASS20200910BK07-09
THASS20200910BK08-09
THASS20200910BK0-09
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5120097267868100
5120097267868200
5120097267869800
5120097267868000
5120097267869900
5120097267870000
5120097267868300
5120097267870100
5120097267868500
5120097267870300
5120097267868400
5120097267870200
5120097267868600
5120097267870500
5120097267868700
5120097267870400
5120097267868900
5120097267870600
5120097267868800
5120097267870800
5120097267869000
5120097267870900
5120097267869100
5120097267871100
5120097267869300
5120097267869200
5120097267870700
5120097267871000
5120097267869400
5120097267871300
5120097267869600
5120097267869700
5120097267871500
5120097267871400
5120097267869500
5120097267871200
5120097267871700
5120097267873200
5120097267872100
5120097267873500
5120097267872300
5120097267873800
5120097267872600
5120097267874100
5120097267872900
5120097267874400
5120097267873300
5120097267871600
5120097267873600
5120097267872000
5120097267873900
5120097267872400
5120097267874200
5120097267872700
5120097267874500
5120097267873000
5120097267871800
5120097267873100
5120097267872200
5120097267873400
5120097267872500
5120097267873700
5120097267874000
5120097267874300
5120097267872800
5120097267871900
5120097268435400
5120097268436200
5120097268435300
5120097268436100
5120097268435600
5120097268436700
5120097268435500
5120097268436400
5120097268435700
5120097268436300
5120097268435800
5120097268436500
5120097268436000
5120097268436800
5120097268435900
5120097268436600
5120097269228800
5120097269229300
5120097269228700
5120097269229200
5120097269229100
5120097269229400
5120097269229000
5120097269229500
5120097269228900
ผู้รับ
คุณ ปฐมะ  ตั้งประดิษฐ์
คุณ นิพนธ์ นิยมไทย
คุณ อัจฉราพร ชัยวนนท์ (แตง)
คุณสายสุดา  อุบลม่วง
คุณ ท้อป.
บริษัท เอพิเธียน จำกัด
บริษัท โกอินเตอร์ จำกัด
คุณธนวุธ อินทแสน
คุณ  สุชิน แก้วอุดร
คุณวรปรียา ช้างเอก
บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด
บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด
เชียงรายบรรจุภัณฑ์/(คุณ ชยุตม์ เตโชปถัมภ์)
เชียงรายบรรจุภัณฑ์/(คุณ ชยุตม์ เตโชปถัมภ์)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสุทธิ์การพิมพ์ 1969
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสุทธิ์การพิมพ์ 1969
คุณมนัสนันท์  นันตี
คุณมนัสนันท์  นันตี
คุณลลียา นามวงศ์
คุณลลียา นามวงศ์
คุณแพรว / บริษัท เจ.พี.ทอยส์ แกลเลอรี่
คุณแพรว / บริษัท เจ.พี.ทอยส์ แกลเลอรี่
คุณแพรว / บริษัท เจ.พี.ทอยส์ แกลเลอรี่
คุณภทพร   ศิริสุนทร
คุณภทพร   ศิริสุนทร
คุณภทพร   ศิริสุนทร
บริษัท ไทยเอฟดี จำกัด
บริษัท ไทยเอฟดี จำกัด
บริษัท ไทยเอฟดี จำกัด
คุณ อลิสา เสาวกุลภิญโญ
คุณ อลิสา เสาวกุลภิญโญ
คุณ อลิสา เสาวกุลภิญโญ
คุณ อลิสา เสาวกุลภิญโญ
คุณ ธีร์รัฐ ว่องวัฒนะสิน(คุณวิค)
คุณ ธีร์รัฐ ว่องวัฒนะสิน(คุณวิค)
คุณ ธีร์รัฐ ว่องวัฒนะสิน(คุณวิค)
คุณ ธีร์รัฐ ว่องวัฒนะสิน(คุณวิค)
คุณ ธีร์รัฐ ว่องวัฒนะสิน(คุณวิค)
คุณอมรเทพ  แสนฉลาด
คุณอมรเทพ  แสนฉลาด
คุณอมรเทพ  แสนฉลาด
คุณอมรเทพ  แสนฉลาด
คุณอมรเทพ  แสนฉลาด
คุณ สุระวิทย์  ปัญญา
คุณ สุระวิทย์  ปัญญา
คุณ สุระวิทย์  ปัญญา
คุณ สุระวิทย์  ปัญญา
คุณ สุระวิทย์  ปัญญา
คุณ สุระวิทย์  ปัญญา
คุณ สุระวิทย์  ปัญญา
บริษัท เฟยดา  จำกัด
หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน
คุณณัฐวุฒิ เอกวานิช
บริษัท แคร์ยู จำกัด
Natthachai Korsantirak
คุณ ธัญพร ศรีปาน
คุณ สาคร  ลาวัลย์
คุณ สาคร  ลาวัลย์
ร้าน ขายยาเคียมฮั่วตึ้ง คุณ จารุวรรณ
ร้าน ขายยาเคียมฮั่วตึ้ง คุณ จารุวรรณ
ร้าน ขายยาเคียมฮั่วตึ้ง คุณ จารุวรรณ
เมธานนท์ แมนเนอร์
เมธานนท์ แมนเนอร์
เมธานนท์ แมนเนอร์
เมธานนท์ แมนเนอร์
เมธานนท์ แมนเนอร์
คุณ วสุวัตน์ มนตรี
คุณ สุพัฒ จิระประเสริฐนุกุล
คุณ สุพัฒ จิระประเสริฐนุกุล
คุณ สุพัฒ จิระประเสริฐนุกุล
คุณ กฤษณะ/ บริษัท กลิทเทอรี่ อินโนเวชั่น
คุณ กฤษณะ/ บริษัท กลิทเทอรี่ อินโนเวชั่น
คุณ กฤษณะ/ บริษัท กลิทเทอรี่ อินโนเวชั่น
คุณ กฤษณะ/ บริษัท กลิทเทอรี่ อินโนเวชั่น
คุณ กฤษณะ/ บริษัท กลิทเทอรี่ อินโนเวชั่น
คุณ กฤษณะ/ บริษัท กลิทเทอรี่ อินโนเวชั่น
เล็ก วิภาวรรณ
เล็ก วิภาวรรณ
เล็ก วิภาวรรณ
คุณ  บี.
คุณ  บี.
คุณ  บี.
บริษัท เกษตร นำโชค จำกัด
บริษัท เกษตร นำโชค จำกัด
บริษัท เกษตร นำโชค จำกัด
บริษัท เกษตร นำโชค จำกัด
บริษัท เกษตร นำโชค จำกัด
บริษัท เกษตร นำโชค จำกัด
บริษัท เกษตร นำโชค จำกัด
บริษัท เกษตร นำโชค จำกัด
บริษัท เกษตร นำโชค จำกัด