ชื่อลูกค้า
คุณ กิตติศักดิ์  ฉัตรอนันต์ชัย
คุณ วรวุฒิ  แปงใจ
คุณมนัณญา รอดจันทร์
คุณชนรรค์ อาจองค์
บริษัท ชาช่า ไทย จำกัด (สาขาที่00001)
คุณวัชระ กลีบบัว
วรรวิศา การอิฐคุณ สุทัศน์ สีงาม
คุณ คมสิทธิ์ อรุณเมือง
คุณ อุทุมพร  เสยกระโทก
ร้าน แพนิต้า (คุณผาณิต)
บริษัท ช.สุวรรณ เทเลคอม จำกัด
ร้านท่าใหม่บุคส์
ร้านบ้านกล่องหัวหิน (ติดร้านรุ่งรัตน์โลหภัณฑ์)
ชื่อบริษัทขนส่ง
พิมายขนส่ง สาย  5 02-44413503
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141/หจก. สปีด ภาคใต้
เอี้ยงไต๋. ขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร. 02-8880859
กิจเจริญทรัพย์ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1
สหมิตร ขนส่งสาย 2 ศูนย์ 2 02-4482943
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เลขที่ 3309 เล่มที่ 067
เลขที่ 39248 เล่มที่ 785
เลขที่ 39247 เล่มที่ 785
5320070037528
5320070037160
เลชที่ 639156962
เลขที่ 206995 เล่มที่ 4140
เลขที่AC6307-00478
เลขที่ 01158 เล่มที่ 024
เลขที่ 3925 เล่มที่ 079
เลขที่ 798911 เล่มที่ 15979
เลขที่ 50213 เล่มที่ 1005
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200703AA01-01
THASS20200703AB01-01
THASS20200703AC01-01
THASS20200703AD01-01
THASS20200703AE01-01
THASS20200703AF01-01
THASS20200703AG01-01
THASS20200703AH01-01
THASS20200703AI01-01
THASS20200703AJ01-01
THASS20200703AK01-01
THASS20200703AL01-01
THASS20200703AM01-01
THASS20200703AO01-02
THASS20200703AO02-02
THASS20200703AP01-02
THASS20200703AP02-02
THASS20200703AQ01-02
THASS20200703AQ02-02
THASS20200703AR01-02
THASS20200703AR02-02
THASS20200703AS01-02
THASS20200703AS02-02
THASS20200703AT01-03
THASS20200703AT02-03
THASS20200703AT03-03
THASS20200703AU01-03
THASS20200703AU02-03
THASS20200703AU03-03
THASS20200703AV01-03
THASS20200703AV02-03
THASS20200703AV03-03
THASS20200703AW01-04
THASS20200703AW02-04
THASS20200703AW03-04
THASS20200703AW04-04
THASS20200703AX01-05
THASS20200703AX02-05
THASS20200703AX03-05
THASS20200703AX04-05
THASS20200703AX05-05
THASS20200703AY01-07
THASS20200703AY02-07
THASS20200703AY03-07
THASS20200703AY04-07
THASS20200703AY05-07
THASS20200703AY06-07
THASS20200703AY07-07
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5020076485104030
5020076485105230
5020076485104130
5020076485105130
5020076485104330
5020076485105630
5020076485104830
5020076485105430
5020076485104730
5020076485105330
5020076485104430
5020076485105930
5020076485104230
5020076485104530
5020076485105830
5020076485104630
5020076485105730
5020076485107730
5020076485106130
5020076485108030
5020076485106530
5020076485108430
5020076485106730
5020076485108730
5020076485107130
5020076485109030
5020076485107430
5020076485106330
5020076485107830
5020076485106430
5020076485108130
5020076485106830
5020076485108530
5020076485107230
5020076485108830
5020076485107530
5020076485109130
5020076485106030
5020076485107630
5020076485106630
5020076485107930
5020076485106930
5020076485108330
5020076485107030
5020076485108630
5020076485107330
5020076485108930
5020076485106230
 
บจก.อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี
คุณ หมูยอ อรพันธ์
คุณภัทรพล ธราธร
คุณปรางทิพย์ แซ่ตั้ง
คุณ นิลรัตน์  สิบทัศน์
คุณธีรนันท์ พิมพ์ประดับ
คุณ พุฒิภัทร  ใจอินผล
คุณธนพล (บริษัท เลอนิท อินเตอร์ จำกัด)
บริษัท เดอะสเตชั่นอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
คุณวรรณพร  แสงโพธิ์
บริษัท กู๊ดเฮด พริ้นท์ติ้ง
คุณ รุ้งทิวา ทองแสง
ร้านขายกล่องปณ.
คุณ ณัฎฐิกา ทาสีเพชร
คุณ ณัฎฐิกา ทาสีเพชร
คุณผึ้ง
คุณผึ้ง
คุณอุกฤษ  อินทรกูล
คุณอุกฤษ  อินทรกูล
หจก.เคมซอร์จส์/ คุณ บุญเรือน
หจก.เคมซอร์จส์/ คุณ บุญเรือน
คุณยมนา สนคณาวงษ์
คุณยมนา สนคณาวงษ์
คุณอภิญญา นิลคง
คุณอภิญญา นิลคง
คุณอภิญญา นิลคง
คุณทิฐิพงศ์  วิธานพิสิฐ
คุณทิฐิพงศ์  วิธานพิสิฐ
คุณทิฐิพงศ์  วิธานพิสิฐ
บริษัท เอ็มโอเค แฟชั่น จำกัด
บริษัท เอ็มโอเค แฟชั่น จำกัด
บริษัท เอ็มโอเค แฟชั่น จำกัด
คุณปรียนันท์
คุณปรียนันท์
คุณปรียนันท์
คุณปรียนันท์
เคียงบึงฟาร์ม
เคียงบึงฟาร์ม
เคียงบึงฟาร์ม
เคียงบึงฟาร์ม
เคียงบึงฟาร์ม
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.