ชื่อลูกค้า
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณวีรพันธ์ สินย้าง
ร้านอาหมวย บิวตี้ (ตรงข้ามปตท. คำป่าหลาย)
คุณนันท์นภัส วงศ์เจริญ
คุณสุภานัน รัศมีลิ่มทอง (ร้านกาแฟคำโม)
คุณวรรณศร โสสุด
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI347993302TH/EI347993316TH/EI347993320TH /EI347993333TH/EI347993347TH
EI347993280TH
PD167338527TH
PD167338265TH
EI347993293TH
PD167338243TH
ชื่อลูกค้า
บริษัท อิมพัลชั่น จำกัด
บริษัท เฮียงเจริญก่อสร้าง จำกัด
คุณ วีรวิชญ์  พิริยะธนากุล
บริษัท น่านโอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด
คุณ กมลทิพย์ สันธิ ร้านเจ๊ธร ผลไม้ดอง จ่ายต้นทาง
เคเล็บ จอแดน  ร้านกาแฟ gem forest  coffee
บริษัท เวรี่อัพแอนด์บิวตี้กรุ๊ป จำกัด
หจก.เซนส์ทิส
คุณ ธีรพงค์ ปัญญาคำ นิมซี่เส็ง ลำพูน
คุณ เบญจวรรณ ใจดี
ร้านไอเปเปอร์ เชียงราย
ร้านไดม่อน ศูนย์รวมแฟชั่นอินเทรน
บริษัท ที.พี.ซี(2000)อินเตอร์เนชันแนล กรุ๊ป จำกัด
คุณพจน์ ศกุนตะลักษณ์
คุณ วลีวรรณ คุ้มเจริญวงษ์
คุณ ณัฐวัตร อินธรรม
บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์แอนด์ไอที จำกัด
สำนักงาน วิริยะประกันภัยสายท่าเรือ  จ่ายต้นทาง
บริษัท วรภัณฑ์ อุตสาหกรรม จำกัด
คุณชยุต ดีเจริญ
ร้าน แพนิต้า (คุณผาณิต)
คุณ มานะ แจ้งมุข
คุณ พรศักดิ์  ทิพย์ธเนศวร  (ร้านนำแสง ฟาร์มาซี) จ่ายต้นทาง( จัดส่งถึงที่คะ )
คุณ สุพรรษา จึงเจริญ
คุณ สุรพล ขำสวัสดิ์
บริษัท โคราชวิศวกรรม และเทคโนโลยี จำกัด
คุณจิระนันท์ ติวาวงศ์รุจน์
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
YOU-CARGO คุณ ไลลา เสมาเพชร
คุณ มงคล เล้ารุ่งเรือง
ชื่อบริษัทขนส่ง
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
บุรีรัมย์รุ่งเรืองขนส่ง สาย 5
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
แสงทวีทรัพย์สินขนส่ง พุทธมณฑล สาย 5 ชานชาลาที่1 และ 2 ติดกับม่งเส็งบุรีรัมย์ โทร 081-6964743,02-8894768-9
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141/หจก. สปีด ภาคใต้
เอี้ยงไต๋. ขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร. 02-8880859
ด่วนหนองคาย ขนส่ง สาย 3  ขนส่งศูนย์ 5  โทร.088-2227829
อุดมศักดิ์ก๊กเอ็ง ไปแถวสาย 3 สนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
นิวหมงเส็ง โคราช สาย  3 ซอยสนามกีฬา  เบอร์โทร0932825253
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
เกียรติสกุล สาย 2 หน้า ร.ร.อนุบาลยุวภัทร โทร.098-1016701-2
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
จึงชุนเซ้ง ขนส่ง สาย 2 โทร.02-4104089
ป.สยามขนส่ง สาย 2 ซอย 24
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  032 เลขที่  1586
เล่มที่ 411 เลขที่  20547
5320020190976
5320020190822
5320020190884
5320020190785
5320020190754
5320020190914
5320020191010
เล่มที่  426 เลขที่  21259
NT6302150138
NT6302150140
NT6302150139
639114199
เล่มที่ 5345  เลขที่  267248
เล่มที่ 0966 เลขที่ 48264
AC6302-25440
เล่มที่  079 เลขที่  3926
เล่มที่  182 เลขที่  9061
เล่มที่  1923 เลขที่  96138
เล่มที่ 402 เลขที่ 20088
เล่มที่ 1709 เลขที่ 85425
9376
B0120018892
B0120018893
46043
เล่มที่ 1200  เลขที่  77278
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200215AA01-01
THASS20200215AB01-01
THASS20200215AC01-01
THASS20200215AD01-01
THASS20200215AE01-01
THASS20200215AF01-01
THASS20200215AG01-01
THASS20200215AH01-02
THASS20200215AH02-02
THASS20200215AI01-03
THASS20200215AI02-03
THASS20200215AI03-03
THASS20200215AJ01-03
THASS20200215AJ02-03
THASS20200215AJ03-03
THASS20200215AK01-03
THASS20200215AK02-03
THASS20200215AK03-03
THASS20200215AL01-09
THASS20200215AL02-09
THASS20200215AL03-09
THASS20200215AL04-09
THASS20200215AL05-09
THASS20200215AL06-09
THASS20200215AL07-09
THASS20200215AL08-09
THASS20200215AL09-09
THASS20200215AM01-50
THASS20200215AM02-50
THASS20200215AM03-50
THASS20200215AM04-50
THASS20200215AM05-50
THASS20200215AM06-50
THASS20200215AM07-50
THASS20200215AM08-50
THASS20200215AM09-50
THASS20200215AM10-50
THASS20200215AM11-50
THASS20200215AM12-50
THASS20200215AM13-50
THASS20200215AM14-50
THASS20200215AM15-50
THASS20200215AM16-50
THASS20200215AM17-50
THASS20200215AM18-50
THASS20200215AM19-50
THASS20200215AM20-50
THASS20200215AM21-50
THASS20200215AM22-50
THASS20200215AM23-50
THASS20200215AM24-50
THASS20200215AM25-50
THASS20200215AM26-50
THASS20200215AM27-50
THASS20200215AM28-50
THASS20200215AM29-50
THASS20200215AM30-50
THASS20200215AM31-50
THASS20200215AM32-50
THASS20200215AM33-50
THASS20200215AM34-50
THASS20200215AM35-50
THASS20200215AM36-50
THASS20200215AM37-50
THASS20200215AM38-50
THASS20200215AM39-50
THASS20200215AM40-50
THASS20200215AM41-50
THASS20200215AM42-50
THASS20200215AM43-50
THASS20200215AM44-50
THASS20200215AM45-50
THASS20200215AM46-50
THASS20200215AM47-50
THASS20200215AM48-50
THASS20200215AM49-50
THASS20200215AM50-50
THASS20200215AN01-12
THASS20200215AN02-12
THASS20200215AN03-12
THASS20200215AN04-12
THASS20200215AN05-12
THASS20200215AN06-12
THASS20200215AN07-12
THASS20200215AN08-12
THASS20200215AN09-12
THASS20200215AN10-12
THASS20200215AN11-12
THASS20200215AN12-12
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5120025099983650
5120025099984650
5120025099983950
5120025099984550
5120025099983750
5120025099984950
5120025099983850
5120025099984750
5120025099984150
5120025099985150
5120025099984250
5120025099985350
5120025099984050
5120025099985050
5120025099984450
5120025099985250
5120025099984350
5120025099984850
5120025099985450
5120025099989650
5120025099986350
5120025099990150
5120025099987250
5120025099990750
5120025099988250
5120025099991250
5120025099988950
5120025099992050
5120025099985650
5120025099990050
5120025099986850
5120025099990550
5120025099987850
5120025099991450
5120025099991950
5120025099988650
5120025099992450
5120025099989550
5120025099990450
5120025099989350
5120025099985550
5120025099991050
5120025099991650
5120025099986550
5120025099992250
5120025099987350
5120025099985750
5120025099988350
5120025099986450
5120025099989050
5120025099987450
5120025099989450
5120025099988050
5120025099990350
5120025099988850
5120025099990950
5120025099989850
5120025099991550
5120025099990650
5120025099992150
5120025099991150
5120025099985850
5120025099991750
5120025099986650
5120025099992350
5120025099987550
5120025099985950
5120025099988150
5120025099986950
5120025099988750
5120025099987750
5120025099989950
5120025099990850
5120025099988550
5120025099989250
5120025099991350
5120025099986250
5120025099991850
5120025099987050
5120025099987950
5120025099986050
5120025099986150
5120025099986750
5120025099989150
5120025099987150
5120025099989750
5120025099987650
5120025099990250
5120025099988450
ผู้รับ
บริษัท เจบี รีเฟรชชิ่ง ไอซ์เซซ จำกัด
คุณไพลิน ธาราพิพัฒนกุล
คุณ อนันต์ เอกศิริพงษ์
บริษัท นาราเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ จำกัด
คุณธิดารัตน์ สุธงษา
คุณ รำภา  จิระมณี
บริษัท เรียว แอนด์ เอฟ จำกัด
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน / คุณสมนึก
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน / คุณสมนึก
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
คุณษา
คุณษา
คุณษา
บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด
บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด
บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/คุณ เจี๊ยบ
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.

หน้าที่ 6 จาก 444