ชื่อลูกค้า
คุณ อัมพล  อยู่ทิม
ร้านขิมบาวพัทลุง (มูลนิธิคาราบาว)
คุณธวัช นวคุณานนท์
คุณ อำพล  กุดั่น
ร้านรุ่งเรือง เครื่องมือช่าง ลำพูน /คุณ มนตรี ทองตุ้ม
คุณ วาสนา เกียรตินิยม
บริษัท  บางซื่อโรงนสีไฟเจียเม้ง จำกัด  สาขา 1
คุณจิราพร สีบุระ  (จอนนี่กองปราบ)
คุณรัชฎาพร  ขุนชิต
คุณ สมฤทัย พยนต์เลิศ
คุณ ญาณภัทร สีเคนา
คุณ วิไลวรรณ  ชะรินทร์
คุณพลพิพัฒน์ อภิรัตน์ธนาธร *ส่งผึ้งทองเท่านั้น*
ร้าน นรินทร์ ไหมไทย
คุณ วันชัย กิจเรืองโรจน์
จิงโจ้ โอเอ (คุณ เจี๊ยบ)
ร้าน อวยชัย คุณสมชาย ทัศนาจุรีสกุล
บจก.แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
บริษัท ออนซอนทีวี จำกัด จ่ายต้นทาง
ร้านแก้วตาเครื่องเขียน
คุณ ธงไชย จูไทย
คุณศิริกาญจน์ พิริยะบุญยิ่ง
คุณพรชัย
คุณ ธนากร ศิริสวัสดิ์
คุณ โบ..
คุณ บอย../คุณ สุปรีชา ปัญญาไตรรัตน์
คุณ เมธินี ระรื่นเริง โทรแจ้งก่อนจัดส่งอย่างน้อยสัก 1 ชั่วโมงค่ะ
คุณบัณฑิต  เชื้อแก้ว
บริษัท อาร์ท บ๊อกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ส่งสินค้าภายในวันพุธค่ะ
คุณเพชร รักพงษ์
ร้าน ส.เจริญเภสัช
บริษัท  เอส  วี  เปเปอร์ จำกัด
Young Universe Co.,Ltd
บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คาบานา กรุ๊ป จำกัด
คุณ ณัฎฐิดา  ถาวร
คุณบุษประสิทธิ์ พงษ์พิจิตร
คุณ อดิศักดิ์ เจียมตน
คุณภาคิน  พรรณมาตร์
kanyanut k
คุณ ผุสดี  ชูวิทย์
คุณ จันจิรา อินทรศักดิ์
คุณฤทธิ์ณรงค์ ตรีภรณ์
คุณศิวาพร ทรัพย์สิน
บริษัท เอสติมา ไทร์ จำกัด
คุณ  มนตรี พุ่มซ้อน
ชื่อบริษัทขนส่ง
จันทบุรียุทธนา ขนส่ง สาย 5 โทร.094-2694156
สิงห์ท่าเรือพัทลุง ขนส่ง สาย 5 ชาชลาศูนย์ขนส่งสาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-3172758 โทร.พัทลุง 081-1286933
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
ศรีสะเกษพนมรุ้ง สาย 5
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
มะม่วง ขนส่ง สาย 4 โทร 086-7847987
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
ขนส่งยิ้มขนส่ง สาย  3 แขวงทวีวัฒนา02-4315236
ผึ้งทองขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-8881774/092-7742725
ชัยภูมิวัฒนสินขนส่ง สาย 3 ซอย 17/2
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
พิจิตรธานี  สาย 2 ศูนย์ LSR
นครพนมขนส่ง สาย 2 ใกล้นิ่มซี่เส็ง
พีอนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง สาย 2 ซอย 24 โทร.กรุงเทพ 02-8858033-4
จึงซุนเซ็ง  สาย 2 ถนนกาญจนา  02-44595570
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 075 เลขที่ 03714
เลขที่ DOSTR1805080060
เลขที่ 5318050082002
เลขที่ 5318050081951
เลขที่ 5318050081999
เลขที่ 5318050081968
เล่มที่ 410 เลขที่ 20491
เล่มที่บิล 569 เลขที่ 28422
เล่มที่ 0637 เลขที่ 031822
เล่มที่ 1593 เลขที่ 079643
เลขที่ 03-17320
เล่มที่ 2437 เลขที่ 121804
เลขที่ 24646
เล่มที่ 021 เลขที่ 1004
เล่มที่ 1221 เลขที่ 61006
เล่มที่ 777 เลขที่ 38846
เล่มที่ 524 เลขที่ 26163
เล่มที่ 524 เลขที่ 26162
เล่มที่ 077 เลขที่ 3823
เลขที่บิล B0118054224
เล่มที่ 103 เลขที่ 5103
เลขที่ NK726666
เล่มที่ 15539 เลขที่ 776928
เลขที่ 08407
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
PB 7118 7461 3 TH
PB 7118 7462 7 TH/PB 7118 7463 5 TH/PB 7118 7464 4 TH/PB 7118 7465 8 TH
PB 7118 7457 3 TH
PB 7118 7459 9 TH/PB 7118 7460 0 TH
PB 7118 7466 1 TH
PB 7118 7458 7 TH
EU944958617TH
EU944958634TH
EU944958625TH
EU944958603TH
จำนวน
2กล่อง1ม้วน
2 กล่อง
2 กล่อง
5 ม้วน
2 ห่อ
1กล่อง
1ห่อ
2กล่อง1ม้วน
2มัด
2 ห่อ
1ห่อ
1กล่อง
2ห่อ
6กล่อง17ห่อ7มัด
1ห่อ
1 กล่อง1ม้วน
10 ห่อ
1กล่อง1ม้วน
2กล่อง
12 ห่อ
1 กล่อง
1 ม้วน
4 กล่อง 1 ม้วน
2 ห่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 461 จาก 486