ชื่อลูกค้า
คุณทรงสิทธิ์  อัตระผดุง
คุณ นลินี ศรีสำราญ
บริษัท ธิติบริหารธุรกิจค้าปลีก
Natalia Dorogova
คุณ ปรีชา เลิศคุณากร
คุณวรวรรณ อินเจริญ
เทสโก้ โลตัส สาขาบ้านบึง คุณ อรอนงค์ พิลาปุรณะ
ร้าน น้ำหอมฟุ้ง  (คุณชัยญา แสงวิมาน)
บริษัท สตีล พลัส แฟบบริเคชั่น จำกัด
คุณวิศรา เจนวิทยาโรจน์
คุณ นิสรา เลเดอเรอร์
บริษัท บีทีเฮอเบิล จำกัด รบกวนจัดส่งถึงที่ค่ะ
บจก.โอโซนคอมเทค / คุณ วิจิตรกร
คุณ ชริตา ติ๊บซางเสน
โรงงานแคบหมูป้านงค์
คุณธวัช นวคุณานนท์
คุณธนภูมิ  วรรณสุทธิ์
ร้าน สามเอ็ม ช็อป (สำเพ็งโคราช)
คุณ ภัสธิตา  ไสลเพชร
คุณสิทธิเดช  ศรีคราม
คุณอริยะพร  แสนทวีสุข
 ร้านเปี่ยมศิริ/คุณ ธิติมา เปี่ยมศิริ
บริษัท เอ็น.วี. อรัญญิก จำกัด
คุณเกียรติภูมิ  นิพนธ์
คุณชิษณุชา ทำมารุ่งเรือง
Panida Buamanee
คุณ จุฑารัตน์   มนัสวิยางกูร
คุณ กัญญาภัทร  บุญญกิจจินดา /จ่ายค่าขนส่งต้นทางค่ะ
คุณชยุตก์  ชาญจตุณัฐ
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท พรีราน่า เนเจอร์ จำกัด  จ่ายต้นทาง
ร้านบุญอุดมสังภัณฑ์ บุษยา ชินบุตร
ร้านบิวตี้เลิฟ
ร้านเพียวท่าชนะฟิชชิ่ง
คุณ อานนท์ รัตนวิเชียร
บริษัท อิงค์โปร จำกัด
คุณ อนุเทพ  ลือวงศ์ศุภกิจ
คุณ ชูศักดิ์ ทรงสะอาด/ บริษัท อาร์ต ออฟ อินสไปร์ จำกัด
Chatniphat  suriwong
คุณบุรินทร์ เดี่ยวรัตนกุล
คุณสุวิทย์  มังคลานนทชัย
บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด
ร้าน post2pack  คุณ รองรุต  ปานขลิบ โทรแจ้งล่วงหน้า1วัน
หจก.รัตนภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ / คุณ ศุภนิจ เกลียวศิริกุล
บ.อันลิมิเต็ต เทคโนโลยีเซอร์ จำกัด
คุณ พูนพิศ ธิตินันทน์
คุณอนุพงค์  พัฒนวัชรกุล
คุณสมนึก ตรีรัตน์
คุณ วิจิตรา หยดย้อย
คุณ พิญาดา ชัยปัญหา
คุณ อธิชา ครุฑฒานุรัถ
คุณสนไกร  สวัสดิพันธ์
คุณ ธนญา ดารากร ณ อยุธยา
คุณ ณัฐธันยวีร์ เอมซ์บุตร
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นวรรณ ขนส่ง  สาย 5 02-8882170-1
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
พนมรุ้งขนส่ง สาย 5  ชานชาลา 11 ห้อง 12 โทร.094-5252999
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
รุ่งเรืองทรัพย์  ขนส่ง สาย 3 สุดซอย 16/3
รุ่งเรืองทรานสปอร์ต& เอ็กซ์เพรส สาย 4 ศูนย์ขนส่งสาย 4 (ศูนย์เชียงกง) โทร.095-4329986/096-6322442
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
ศิริหนองคาย ขนส่ง สาย 2 ซอยสนามกีฬา โทร.กรุงเทพ 081-8416456 โทร.หนองคาย 042-411458
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
ม่งเส็งศักดิ์ชัย สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
นครพนมขนส่ง สาย 2 ใกล้นิ่มซี่เส็ง
โชคประเสริฐ สาย 2 ซอย 24โทร 077-544443
พีอนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง สาย 2 ซอย 24 โทร.กรุงเทพ 02-8858033-4
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  168  เลขที่  8383
ชุดที่  1  เลขที่  4249
เล่มที่  410  เลขที่  20485
เล่มที่  410  เลขที่  20488
เล่มที่  410  เลขที่  20486
เล่มที่  410  เลขที่  20483
เล่มที่  410  เลขที่  20487
เล่มที่  410  เลขที่  20489
เล่มที่  410  เลขที่  20484
5318040194685
5318040194906
5318040194661
5318040195095
5618040195057
5318040194951
5318040194647
5318040194937
เลขที่   182  เลขที่   9097
เลขที่  619033691
เล่มที่  591  เลขที่  29516
เล่มที่  591  เลขที่  29517
เล่มที่  0167  เลขที่  008328
เล่มที่  0559  เลขที่  027945
เล่มที่  0559  เลขที่  027946
เล่มที่ 081  เลขที่  4016
เล่มที่  2  เลขที่  21
เลขที่  012323
เล่มที่  166  เลขที่ 08258
เล่มที่  106  เลขที่  05257
B0118047936
เลขที่  08024
เล่มที่  097  เลขที่  4843
เลขที่  NK721093
เล่มที่  867  เลขที่  43331
เล่มที่  15389  เลขที่  769438
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
PB 7118 7245 3 TH
PB 7118 7247 5 TH
PB 7118 7243 6 TH
PB 7118 7246 7 TH
PB 7118 7244 0 TH
PB 7118 7248 4 TH
จำนวน
5 กล่อง
1 กล่อง
3 ห่อ
4กล่อง1มัด4ห่อ1ม้วน
4 กล่อง
2 กล่อง
1 มัด
2 กล่อง
6 ห่อ
1 กล่อง
1 ห่อ
1 ม้วน
1 กล่อง
1ห่อ1ม้วน
3 ห่อ
2 กล่อง
8 กล่อง 5 มัด
1 มัด
20 ห่อ
2 กล่อง 1ห่อ
1 กล่อง
2กล่อง2ม้วน
2 ห่อ
1 ห่อ
1กล่อง1 ม้วน
1 ม้วน
5กล่อง1มัด1ม้วน
7 กล่อง
1กล่อง2ม้วน
14 ห่อ
1 ห่อ
1 กล่อง3 ม้วน
2กล่อง1ห่อ
5 ม้วน
1 ห่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 447 จาก 461