ชื่อลูกค้า
บริษัท  เชียงญอง ฟู้ด จำกัด
คุณ กัลยณัฐ ธนะศรี
คุณสิริกัญญา ศรีรัตน์
คุณ พิมพ์รัมภา พงษ์พิทักษ์
คุณกชกร  ปูขาว
คุณ ศักดิ์นรินทร์ มันทรา
คุณมุกดา  ผูกพัน
คุณ  ธนัท การพานิช
ร้านไอริส (คุณจิราภรณ์ ด่านประเสริฐชัย)
คุณ อรอนงค์  เขียวรัตน์
บริษัท แนทูรอลลี่เบบี้ จำกัด
คุณ อริสรา รามศิริ
คุณ  วรพงษ์  รัตนกำจรโรจน์
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เดลต้า ที-วัน จำกัด/ คุณ ภาวินี
คุณ อรอนงค์  เขียวรัตน์
บริษัท เจจีที กรุ๊ป จำกัด
คุณชนาพร
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
บริษัท อิ้งค์ วอช จำกัด
Teerada Wannapanop
คุณ ภาวิดา  อาจยุทธิ์ บ้านขายส่งกางเกงใน  ขอด่วน
คุณ รวิพรรณ ขวัญเมือง
คุณ เทพรินทร์  รักมาก
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน / คุณสมนึก
บริษัท ทัชช้อป จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC314651092TH
PC314651075TH
PC314651129TH
PC314651115TH
PC314651132TH
PC314651101TH
EW676918911TH
EW676918925TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
0
0
0
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
2 ชิ้น 2.65/3.98
1 ชิ้น 0.51
1 ชิ้น 1.50
1 ชิ้น 1.77
1 ชิ้น 0.61
1 ชิ้น 1.85
1 ชิ้น 1.60
1 ชิ้น 2.43
2 BC
2 CC
1 C
1 C
2ม้วน CC
6+2ม้วน(6B2C)
1 B
4 BBBC
1 C
3 BBB
4 BCCC
1 B
1 C
3 CCC
4 BBCC
2 BB
4 BBBC
1 B